Dodano produkt do koszyka

NOWOŚĆ Promocja

KSIĘGOWANIA 2022 WG ZNOWELIZOWANYCH REGULACJI UOR, MSSF/MSR ORAZ PODATKOWYCH

KSIĘGOWANIA 2022 WG ZNOWELIZOWANYCH REGULACJI UOR, MSSF/MSR ORAZ PODATKOWYCH

KATARZYNA TRZPIOŁA

Producent: WIEDZA I PRAKTYKA

Cena: 148.00 zł 133.20 brutto

Koszty dostawy:
  • Poczta Polska - pobranie 15.50 zł brutto
  • Kurier DHL - przedpłata 17.00 zł brutto
  • Kurier DHL - pobranie 21.00 zł brutto
  • Kurier GLS - pobranie 21.00 zł brutto
  • Poczta Polska - przedpłata 11.50 zł brutto
  • Odbiór osobisty 0.00 zł brutto
  • Kurier GLS - przedpłata 21.00 zł brutto
  • Poczta Polska - odbiór w punkcie 8.99 zł brutto

Opis

Opis produktu

ISBN: 978-83-8276-124-5

451 stron
format: B5
oprawa: miękka
Rok wydania: 2021

W książce zaprezentowano wybrane zdarzenia gospodarcze i ich skutki w księgach rachunkowych. Dzięki tej publikacji zyskasz nowe spojrzenie na regulacje MSSF z punktu widzenia ujęcia zdarzenia gospodarczego. Będziesz miał okazję zapoznać się z licznymi przykładami wyceny i księgowań, dobranymi tak, abyś mógł w przystępny sposób zrozumieć, że w przypadku tych najbardziej powtarzalnych podczas ujmowania ich w księgach rachunkowych rządzą te same reguły, a rozbieżności nie muszą być aż tak duże i trudne do stosowania, jak wskazuje stereotyp.

SPIS TREŚCI

Wstęp

CZĘŚĆ I. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
1. Rzeczowe aktywa trwałe
1.1. Definicje rzeczowych aktywów trwałych
1.2. Grupy środków trwałych
1.3. Wprowadzenie definicji środka trwałego w podatkach dochodowych
1.4. Środki trwałe w budowie
1.5. Inne ważne pojęcia
1.6. Ujmowanie środków trwałych w księgach rachunkowych
1.7. Komponenty środków trwałych
1.8. Problem ochrony środowiska i bezpieczeństwa
1.9. Części zamienne oraz inne komponenty
1.10. Ustalanie wartości początkowej aktywów
1.11. Księgowanie nabycia środków trwałych
1.12. Zmiana wartości zobowiązań
1.13. Koszt wytworzenia środka trwałego
1.14. Koszty finansowania zewnętrznego
1.15. Ujęcie księgowe kosztów związanych z finansowaniem środka trwałego
1.16. Różnice kursowe
1.17. Pozyskanie środka trwałego w drodze wymiany aktywów i leasingu
1.18. Prezentacja środków trwałych sfinansowanych z dotacji
1.19. Koszty remontów kapitalnych
1.20. Nakłady ponoszone w trakcie użytkowania - ulepszenia i remonty środków trwałych
1.21. Wycena rzeczowych aktywów trwałych na kolejne dni sprawozdawcze
1.22. Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych
1.23. Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości a rzeczowe aktywa trwałe
1.24. Wycofanie z używania oraz zbycie. Aktywa przeznaczone do zbycia

CZĘŚĆ II. ROZRACHUNKI
1. Ujęcie rozrachunków w księgach rachunkowych
1.1. Klasyfikacja rozrachunków
1.2. Ujęcie na kontach
1.3. Definicje należności i zobowiązań
1.4. Prezentacja należności i zobowiązań
1.5. Ujmowanie i wycena należności i zobowiązań
1.6. Zasady wyceny w przypadku należności i zobowiązań
wyrażonych w walutach obcych
2. Prezentacja zasad ujmowania operacji w ramach vi ybranych grup rozrachunków
2.1. Rozrachunki z odbiorcami
2.2. Rozrachunki z dostawcami
2.3. Rozrachunki publicznoprawne
2.4. Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń i innych świadczeń na rzecz pracowników
2.5. Pozostałe rozrachunki

CZĘŚĆ III. WYNIK FINANSOWY I JEGO USTALANIE
1. Podział i prezentacja przychodów i kosztów
1.1. Podział zdarzeń w działalności jednostki
1.2. Działalność podstawowa operacyjna - koszty i przychody
w kalkulacyjnym rachunku zysków i strat
1.3. Działalność podstawowa operacyjna - koszty i przychody
w porównawczym rachunku zysków i strat
1.4. Rachunek zysków i strat według MSSF
2. Ujmowanie operacji dotyczących podstawowej działalności operacyjnej
2.1. Definicja przychodów
2.2. Ewidencja księgowa przychodów
2.3. Wybór sposobu ewidencji i rozliczania kosztów
2.4. Ewidencja kosztów według rodzaju
2.5. Zużycie materiałów
2.6. Usługi obce
2.7. Wynagrodzenia
2.8. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
2.9. Podatki i opłaty
2.10. Koszty podróży służbowych
2.11. Pozostałe koszty
2.12. Rozliczenie kosztów
3. Koszty według typów działalności i ich rozliczenie
3.1. Koszty działalności podstawowej - produkcyjnej
3.2. Koszty działalności podstawowej - handlowej
3.3. Koszty wydziałowe
3.4. Koszty sprzedaży
3.5. Koszty działalności pomocniczej
3.6. Koszty zarządu
4. Przykład kompleksowych księgowań w ramach kręgu kosztów
4.1. Ewidencja księgowa kosztów w ujęciu rodzajowym
i kalkulacyjnym (na kontach zespołów 4 i 5)
4.2. Ewidencja kosztów tylko według rodzajów (na kontach zespołu 4)
4.3. Ewidencja kosztów tylko według układu funkcjonalnego
(na kontach zespołu 5)
4.4. Funkcjonowanie zamkniętego kręgu kosztów
4.5. Zmiana stanu produktów
5. Rozliczenia międzyokresowe czynne jako przyczyna zmiany stanu produktów
5.1. Rodzaje kosztów rozliczanych w czasie
5.2. Aktywowanie kosztów
5.3. Zasady rozliczania kosztów w czasie
5.4. Ewidencja czynnych RMK
6. Rozliczenia międzyokresowe bierne jako przyczyna zmiany stanu produktów
6.1. Tworzenie rezerw i rezerw na koszty
6.2. Rozróżnienie rezerw i RMB
6.3. Podział kosztów z punktu widzenia RMB
6.4. Ewidencja księgowa
6.5. Wycena rezerw i RMB
7. Kompleksowe przykłady księgowań
7.1. Przykład kompleksowych księgowań, uwzględniający rozliczenia międzyokresowe czynne dotyczące działalności operacyjnej
i rozliczenia międzyokresowe bierne
7.2. Przykład kompleksowy uwzględniający koszt wytworzenia
na potrzeby jednostki
8. Pozostałe przychody i koszty - zdarzenia pozostałe i finansowe
8.1. Pozostałe koszty i przychody operacyjne
8.2. Ujęcie zysku lub straty z rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
8.3. Dotacje
8.4. Inne przychody operacyjne
8.5. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
8.6. Inne koszty operacyjne
8.7. Pozostałe przychody i koszty w sprawozdaniu sporządzonym
zgodnie z MSSF
9. Przychody i koszty finansowe
9.1. Definicja przychodów i kosztów finansowych
9.2. Przychody i koszty finansowe w sprawozdaniu według MSSF
9.3. Przychody i koszty finansowe - prezentacja według UoR
10. Wynik finansowy a podatek dochodowy
10.1. Odroczony podatek dochodowy.

CZĘŚĆ IV. KAPITAŁY WŁASNE I OPERACJE GOSPODARCZE Z NIMI ZWIĄZANE
1. Podział kapitałów własnych według ustawy o rachunkowości
1.1. Nabyte udziały lub akcje własne
1.2. Zasady ujmowania poszczególnych pozycji kapitału i związane
z nimi operacje
1.3. Operacje związane z wnoszeniem kapitału
1.4. Operacje związane z podwyższaniem kapitału
1.5. Ujęcie zysku i straty w bilansie

Kod producenta: 978-83-8276-124-5

Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Produkty powiązane

Kontakt

Księgarnia Ekonomiczna Kazimierz Leki Sp. z o.o.

ul. Grójecka 67

02-094 Warszawa

NIP: 7010414095

 

Tel. 22 822 90 41

www.ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl

naukowa@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.