O nas

O KSIĘGARNI ORAZ INFORMACJE O RODO

Księgarnia Ekonomiczna Kazimierz Leki Sp. z o.o. to znana i ceniona od ponad 20 lat firma księgarska  w Polsce.

Oprócz księgarni internetowej posiadamy księgarnię stacjonarną, a w niej literaturę z zakresu prawa, ekonomii, rachunkowości, psychologii, informatyki, budownictwa, BHP, elektroniki i nauk ścisłych.

 

NIE PŁAĆ ZA PRZESYŁKĘ!

Każdy produkt zamówiony w naszym sklepie internetowym, po zaznaczeniu opcji „odbiór w księgarni” można odebrać naszej  KSIĘGARNI STACJONARNEJ:

 

Księgarnia Ekonomiczna Kazimierz Leki Sp. z o.o.

ul. Grójecka 67

02-094 Warszawa

www.ksiegarnia-ekonomiczna .com.pl

www.24naukowa.com.pl

info@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl

tel.22 822 90 41

tel./fax 22 823 64 67

Otwarta w od poniedziałku do piątku w godz.9-18

 

RODO

 

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie parlamentu
Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (określane jako RODO).

W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Państwa
danych oraz zasadach na jakich odbywa się to od dnia 25 maja 2018.

Chodzi o dane osobowe , które są zbierane w ramach korzystania przez
Państwa ze strony internetowej:
 www.ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl, www.24naukowa.pl,
www.ekonomiczna24.osdw.pl. www.ekonomiczna24.waw.pl
w tym zapisywanych w plikach cookies.

1.  Kto jest Administratorem Państwa danych?

Administratorem Państwa danych jest:

Księgarnia Ekonomiczna Kazimierz Leki Sp. z o.o. z siedzibą w:
02-094 Warszawa 
ul. Grójecka 67
REGON: 147115960
NIP: 7010414095
www.ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl
www.24naukowa.pl
tel. 22 822 90 41


2. Dlaczego chcemy przetwarzać Państwa dane osobowe?


Państwa dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

- realizacja zamówień – umów sprzedaży zawieranych z Państwem,
- wystawianie dokumentów związanych z transakcjami – dokumenty
finansowe, kurierskie i pocztowe, dokumentacja transakcji, formularze i
wykazy – także w serwisie internetowym,
- kontakt z Państwem w sprawie transakcji i dostaw – obsługa
zamówień, ofert, w trakcie i po sprzedaży
- informowanie Państwa o statusie zamówień i transakcji oraz ich
przebiegu
- identyfikowanie i monitoring płatności za zakupione towary,
współpraca z instytucjami finansowymi
- inne procesy obsługowe – np. reklamacje, zwroty, rękojmia,
dochodzenie roszczeń,
- procesy ofertowe

- serwis internetowy oraz aplikacje wewnętrzne (użytkowe, ewidencyjne,
badawcze i statystyczne), w których przetwarzane są dane użytkowników,
uczestników, kontrahentów i partnerów.

- również przetwarzanie danych z dokumentacji
organizacyjno-formalno-prawnej ( w tym dokumenty rejestrowe) oraz umów,
porozumień i prowadzonej korespondencji, procedur w związku z promocją i
aktywnością marketingową oraz obsługa podmiotów danych.

- dostarczanie za Państwa zgodą treści o charakterze reklamowym,
promocyjnym i marketingowym np. ulotki, informacje handlowe, mailing,
reklama www.

3. Jakie są podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych?


Każde przetwarzanie Państwa danych musi być oparte na właściwej,
zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej.

Przetwarzanie danych osobowych będzie miało miejsce gdy:
1.	osoba, której dane dotyczą wyraziła na to zgodę;
2.	jest to niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej
zawarciem;
3.	jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego;
4.	jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów.4. Skąd mamy Państwa dane osobowe?

Administrator otrzymał je od Państwa podczas składania zamówienia,
zakładania konta, podczas zawierania umów, w trakcie prowadzenia
korespondencji, a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi
przez Państwa w naszych księgarniach stacjonarnych i internetowych.5. Jakie mają Państwo prawa w stosunku do Państwa danych osobowych?

Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych, sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do ich
przenoszenia.

Mogą Państwo także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych
oraz zgłosić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu Państwa danych osobowych. 

Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas
Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny
Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).


5. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu.

6. Komu udostępniamy Państwa dane osobowe? 

Państwa dane osobowe udostępniamy stronom transakcji oraz umów, które
zawierają Państwo z Księgarnią Ekonomiczną Kazimierz Leki i jej
filiami oraz podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą
elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze,
pocztowe, kurierskie, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe,
wspomagają obsługę użytkowników Księgarni Ekonomicznej Kazimierz Leki
oraz jej filii, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach
kampanii marketingowych. 


7. Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe? 

Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania umowy
zawartej z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach: 

• wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w
szczególności podatkowych i rachunkowych,
● dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, 
• zapobiegania nadużyciom i oszustwom, 
• statystycznych i archiwizacyjnych, 
• maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy. 
● Przechowujemy Państwa dane osobowe dla celów marketingowych przez
okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Państwa
sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z
tych zdarzeń wystąpi wcześniej. 

● W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz
akcji promocyjnych, w których mogą Państwo wziąć udział – będziemy
przetwarzać Państwa dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia
wręczania nagród. 

● W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów
dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane
przez okres, w którym Księgarnia Ekonomiczna Kazimierz Leki oraz jej
filie zobowiązane są do zachowania danych lub dokumentów je
zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i
umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne. 
Kontakt

Księgarnia Ekonomiczna Kazimierz Leki Sp. z o.o.

ul. Grójecka 67

02-094 Warszawa

NIP: 7010414095

Tel. 22 822 90 41

www.24naukowa.com.pl

naukowa@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl