Dodano produkt do koszyka

NOWOŚĆ Promocja

SIŁA NORMA IDEA PRAWO MIĘDZYNARODOWE W UJĘCIU HISTORYCZNYM TOM 3 PRAWO MIĘDZYNARODOWE UNIWERSALNE

SIŁA NORMA IDEA PRAWO MIĘDZYNARODOWE W UJĘCIU HISTORYCZNYM TOM 3 PRAWO MIĘDZYNARODOWE UNIWERSALNE

MARIUSZ MUSZYŃSKI

Producent: UKSW

Cena: 99.90 zł 89.91 brutto

Koszty dostawy:
  • Poczta Polska - odbiór w punkcie 8.99 zł brutto
  • Poczta Polska - przedpłata 11.50 zł brutto
  • Poczta Polska - pobranie 15.50 zł brutto
  • Kurier DHL - przedpłata 18.00 zł brutto
  • Kurier DHL - pobranie 21.00 zł brutto
  • Kurier GLS - przedpłata 22.00 zł brutto
  • Kurier GLS - pobranie 25.00 zł brutto
  • Odbiór osobisty 0.00 zł brutto

Opis

Opis produktu

ISBN: 978-83-8281-055-4

910 stron
format: B5
oprawa: twarda
Rok wydania: 2022

Oddaję do rąk czytelnika pozycję pt. Prawo międzynarodowe uniwersalne. Jest to tom trzeci cyklu Siła, norma, idea. Prawo międzynarodowe w ujęciu historycznym. Omawiam w nim proces rozwoju prawa międzynarodowego w latach 1919-2019.
Prawo międzynarodowe uniwersalne jest reżimem prawnym, którego standardy służą nam współcześnie. Jednak postrzegane jako proces zmian prawnych - nie rozwijało się jednolicie. Także jako pewien zespół norm, reżim, czy może nawet system prawa, prawo międzynarodowe uniwersalne nie było spójne konstrukcyjnie w tym okresie. Historyczna perspektywa, w której je omawiam, pokazuje dokładnie, jak reżim ten odbija w swym kształcie ówczesne wydarzenia polityczne, a mianowicie dwie wojny światowe i upadek bloku wschodniego, czyli zakończenie tzw. zimnej wojny. I jak pod ich wpływem ulega istotnym zmianom.
Taki kształt odzwierciedla strukturę książki. Składa się ona z trzech części.

SPIS TREŚCI

Wstęp

Część I
Początki uniwersalizmu. Prawo międzynarodowe okresu międzywojennego (1919-1945)

1. Tło historyczne
2. Rozwój idei prawa międzynarodowego i jego skutki
2.1. Doktryna prawa międzynarodowego: erozja pozytywizmu i wojna idei
2.2. Praktyczne efekty rozwoju: spór w sprawie źródeł, traktatomania i nieudolna kodyfikacja
3. Zagadnienia systemowe
3.1. Erozja powersalskiej równowagi: niemieckie dążenia i amerykański izolacjonizm
3.2. Powrót państwa polskiego do międzynarodowej społeczności: powstanie nowego pańsrwa czy zakończenie okupacji mocarstw
3.3. Słabnąca rola idei cywilizacji: w stronę społeczności prawa międzynarodowego
3.4. Państwo jako fundament społeczności międzynarodowej: suwerenność, homogeniczność i nowe trendy
3.5. Prawnomiędzynarodowy status Watykanu, Stolicy Apostolskiej i Kościoła Katolickiego
3.6. Państwowość suigeneris: Brytyjska Wspólnota Narodów
3.7. Zagadnienie sukcesji państw: nowe koncepcje i ich skutki ,
3.8. Liga Narodów i jej znaczenie w systemie prawno-politycznym: uniwersalne zakusy, regionalna rzeczywistość
3.9. Zakaz interwencji: w szponach wyjątków od zasady
3.10. Prawo przeciwwojenne: w stronę zakazu agresji
3.11. Powrót do idei wieczystego pokoju: projekt Unii Europejskiej i Plan Organizacji Pokoju
4. Rozwój istniejących instytucji prawa międzynarodowego
4.1. Prawo wojny i represalia: postęp normatywny, regres faktyczny
4.2. Rozsttzyganie sporów międzynarodowych: Stały Trybunał Sprawiedliwości Międzynarodowej i kontynuacja arbitrażu
5. Sposoby nabycia terytorium
5.1. Wzmocnienie legalizmu kosztem efektywności: doktryna Stimsona, zakaz aneksji i cesja
5.2. Terytoria polarne: bałagan roszczeń i tytułów
5.3. Tetytoria mandatowe: złagodzony kolonializm
6. Prawo morza
7. Rozwój prawa międzynarodowego w nowych obszarach społeczno-
-politycznych
7.1. Ochrona uchodźców: pierwsze problemy, pierwsze rozwiązania
7.2. Ochrona mniejszości narodowych: klucz do nowej formuły interwencji
7.3. Prawo lotnicze: między traktatem a suwerennością
8. Instytucjonalizacja współpracy w formule organizacji
międzynarodowych: Międzynarodowa Organizacja Pracy oraz Międzynarodowa Komisja Żeglugi Powietrznej
9. Podsumowanie

Część II
Uniwersalizm w nowej odsłonie. Prawo międzynarodowe c/asu zimnej wojny (1945-1990)

1. Tło historyczne
2. Zmiany systemowe
2.1. Organizacja Narodów Zjednoczonych i jej Karta: prawny fundament systemu politycznego
2.2. System z Bretton Woods: prawny fundament systemu finansowego
2.3. Społeczność międzynarodowa: kryteria i metody przyjęcia
2.4. System powierniczy: między kolonizacją a suwerennością
2.5. Wpływ dekolonizacji na prawo międzynarodowe: prawo do samostanowienia i sukcesja
2.6. Pierwsze problemy suwerenności: polityczna dominacja, wspólnoty europejskie, immunitet pańsrwa i doktryna act of State
2.7. Ochrona praw człowieka: duże nadzieje, małe sukcesy
2.8. W stronę jednolitego ordrepublic:
interes społeczności międzynarodowej, normy ius cogens, zobowiązania erga omnes i zbrodnie międzynarodowe
3. Rozwój strukturalny prawa międzynarodowego
3.1. Regionalne prawo międzynarodowe: na przekór uniwersalizmowi
3.2. Socjalistyczne prawo międzynarodowe: regionalizm polityczny
3.3. Tworzenie prawa międzynarodowego: kodyfikacje ONZ, postępowe rozwijanie prawa międzynarodowego, sofi law
3.4. Początki fragmenracji: wyłanianie się nowych gałęzi prawa międzynarodowego z prawa międzynarodowego publicznego
3.5. Nacjonalizacja mienia cudzoziemców i prawo międzynarodowe inwestycyjne: w stronę jednolitych standardów ochrony
3.6. Nowe teorie doktrynalne nt. rozwoju prawa międzynarodowego: Morgenrhau, Lauterpacht, Jessup i Jenks
4. Rozwój prawa międzynarodowego w obszarach pozapaństwowych
4.1. Pojęcie obszarów pozapaństwowych
4.2. Antarktyda: problem w zawieszeniu
4.3. Prawo lotnicze: w cieniu konwencji chicagowskiej
4.4. Prawo kosmiczne: terytorium powszechnego użytku 4.5- Prawo morza: sukces kodyfikacji
4.6. Wspólne dziedzictwo ludzkości: rozwój koncepcji
4.7. Prawo międzynarodowe ochrony środowiska: rozwój reżimu
4.8. Prawnomiędzynarodowa ochrona dóbr kultury: od wojny do pokoju
5. Spory międzynarodowe i stosowanie siły
5.1. System pokojowego rozstrzygania sporów: w cieniu trybunałów
5.2. Zakaz agresji i ograniczone stosowanie sity: spory i brak przejrzystości
5.3. Sankcje międzynarodowe: we władzy Rady Bezpieczeństwa
5.4. Wojny w praktyce: walki narodowowyzwoleńcze, interwencje w ochronie praw człowieka i interwencje socjalistyczne, powrót dżihadu
5.5. Rozwój systemu ochrony uchodźców: złudne nadzieje
6. Podsumowanie

Część III
Państwa i jednostki. Prawo międzynarodowe po politycznym przełomie (1990-7019)

1. Tło historyczne
2. Erozja państwa
2.1. Przeobrażenia wewnętrzne w państwowości: postdemokracja, odnarodawianie i osłabianie władztwa obywateli
2.2. Zmiany znaczenia terytorium państwowego: terytorializm organizacji i przenikanie władztwa, wirtualne terytorium państw
2.3. Rozluźnianie więzi obywatela z państwem: polityczny skutek integracji państw
2.4. Problem prawa do samostanowienia: mikronacjonalizm, regionalizm i secesja
2.5. Ochrona mniejszości narodowych: powrót zapomnianego problemu
2.6. Deprecjacja suwerenności państwowej: nowe wyzwania, nowe podejścia
2.7. Unia Europejska a suwerenność państwa: de iure, lecz nie de facto
2.8. Immunitet państwa: zwrot w kierunku antropomorfizmu
2.9. Zjawisko państw upadłych: podmiotowość pomimo wszystko
3. Zmiany w obszarze organizacji międzynarodowych
3.1. Problemy funkcjonalne ONZ: polityczny paraliż i pytanie o teformę
3.2. Unia Europejska: niewysłowiona federacja
3.3. Światowa Organizacja Handlu: powrót do idei wolnego handlu i prawo międzynarodowe handlowe
4. Zmiany systemowe w prawie międzynarodowym
4.1. Globalizacja i prawo międzynarodowe: stary proces, nowe problemy
4.2. Konstytucjonalizacja prawa międzynarodowego jako proces: odrywanie prawa od interesów państw
4.3. Konstytucjonalizacja prawa międzynarodowego w ujęciu materialnym: hierarchizacja norm
4.4. Konstytucjonalizacja prawa międzynarodowego w ujęciu formalnym: hierarchizacja traktatów
4.5. Konstytucjonalizacja prawa międzynarodowego w ujęciu prawotwórczym i instytucjonalnym: hierarchizacja instytucji
4.6. Konstytucjonalizacja regionalna przez integrację: deprecjacja krajowych konstytucji
4.7. Fragmentacja prawa międzynarodowego: zamykanie się reżimów i jego skutki
4.8. Deformalizacja i delegitymizacja prawa międzynarodowego: między prawem a polityką
4.9. Problemy podmiotowości w prawie międzynarodowym: nowi "starzy" pretendenci
5. Nowe standardy pretendujące do rządzenia relacjami
międzynarodowymi
5.1. Zasada solidarności między narodami: instrumentalizacja idei
5.2. Zasada wspólnego dziedzictwa ludzkości: nowy reżim w kontrze do suwerenności
5.3. Zasada Responsibility to Protect. legitymizacja interwencji
5.4. Zasada demokracji i legitymizacji władztwa prawnomiędzynarodowego: efektywność w mgle pozorów
5.5. Tożsamość europejska: prawny instrument, polityczne zadania
5.6. Karta Praw Podstawowych:
polityczne ujednolicanie prawnych standardów
6. Interwencje zbrojne i dyplomatyczne jako przejaw stosowania siły
6.1. Interwencje humanitarne legitymizowane: stary instrument, nowe wyzwania
6.2. Interwencja dyplomatyczna w procesie integracji: w imię aksjologicznej jedności
7. Rozwój prawa międzynarodowego w innych obszarach
7.1. Prawo międzynarodowe w Arktyce na przełomie XX i XXI w.: "wyścig flag" i sektorowa współpraca
7.2. Prawo międzynarodowe ochrony środowiska: rozwój i załamanie
7.3. Prawa człowieka: kolejny wzrost znaczenia i rozwój ad absurdum
8. Podsumowanie
Zakończenie
Wybrana bibliografia
I. Zbiory dokumentów, komentarze, encyklopedie prawa
oraz strony internetowe uniwersytetów, organizacji międzynarodowych i pozarządowych, ministerstw i inne ze źródłami prawa
II. Pozycje książkowe i artykuły w pracach zbiorowych i księgach pamiątkowych
III. Artykuły, opinie i analizy w periodykach i na stronach internetowych
IV. Orzecznictwo

Kod producenta: 978-83-8281-055-4

Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Produkty powiązane

Kontakt

Księgarnia Ekonomiczna Kazimierz Leki Sp. z o.o.

ul. Grójecka 67

02-094 Warszawa

NIP: 7010414095

 

Tel. 22 822 90 41

www.ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl

naukowa@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.