Dodano produkt do koszyka

Promocja

FINANSE EKONOMIA I ZARZĄDZANIE (FEZ) WSPÓŁCZESNE WYZWANIA TEORII I PRAKTYKI CZĘŚĆ IV

FINANSE EKONOMIA I ZARZĄDZANIE (FEZ) WSPÓŁCZESNE WYZWANIA TEORII I PRAKTYKI CZĘŚĆ IV

red.nauk.JOANNA NOWAKOWSKA-GRUNT, red.nauk.IRENEUSZ MICIUŁA

Wydawnictwo: WYDAWNICTWO NAUKOWE SOPHIA

Cena: 43.90 zł 39.51 brutto

Koszty dostawy:
  • Paczkomaty InPost 14.99 zł brutto
  • Poczta Polska - odbiór w punkcie 9.99 zł brutto
  • Poczta Polska - przedpłata 15.99 zł brutto
  • Poczta Polska - pobranie 19.99 zł brutto
  • Kurier DHL - przedpłata 18.99 zł brutto
  • Kurier DHL - pobranie 21.99 zł brutto
  • Odbiór osobisty - UWAGA - uprzejmie prosimy poczekać na informację z księgarni o możliwości odbioru zamówienia - 0.00 zł brutto

Opis

Opis produktu

ISBN: 978-83-65929-55-6

172 stron
format: B5
oprawa: miękka
Rok wydania: 2018

Monografia "Finanse, Ekonomia i Zarządzanie (FEZ) - współczesne wyzwania teorii i praktyki. Część IV" jest efektem badań wielu autorów z różnych ośrodków akademickich, których głównym celem w przedstawionych rozdziałach jest dostarczenie metod i rekomendacji dla rozwiązywania aktualnych wyzwań w zarządzaniu organizacjami we współczesnym świecie. Istotą funkcji zarządzania jako specyficznego rodzaju regulacji wykonywanych zbiorowo przez jednostki organizacyjne, jest w szczególności formułowanie celu działania, planowanie i organizowanie struktur oraz określanie procedur funkcjonowania wraz z kontrolowaniem realizacji zamierzonych celów. W ramach koncepcji nowoczesnego zarządzania z jednej strony zaleca się wdrażanie takich instrumentów zarządzania organizacjami publicznymi, aby eliminować nieefektywną alokację publicznych zasobów i dostarczać dobra lub usługi publiczne w bardziej efektywny sposób, a z drugiej strony zaleca się, aby korzyści płynące z optymalnego zarządzania zasobami były dostępne w sferze publicznej. Dlatego hybrydowe połączenie głównych zalet z zarządzania, zarówno w formie publicznej, jak i prywatnej spowodowało konieczność zmiany zasad funkcjonowania i zarządzania tymi organizacjami w kierunku poprawy jakości i dostępności usług oraz optymalnego wykorzystania zasobów. Takie połączenie w swoiste partnerstwo publiczno-prywatne, dwóch odmiennych pod wieloma względami sektorów, stwarza organizacjom nie tylko możliwość jak najlepszego wykonywania zadań, ale dostarcza wiedzy, umiejętności i narzędzi do jak najbardziej efektywnego zarządzania organizacją. Jednak współcześnie rozwijająca się forma zarządzania organizacjami w przestrzeni publiczno- prywatnej wymaga rozwiązywania wielu skomplikowanych problemów. W niniejszej monografii przedstawione rozdziały stanowią zarówno teoretyczne, jak i praktyczne odniesienie do problematyki zarządzania, gdzie wspólnym obszarem zainteresowań jest współczesne zarządzanie w aspekcie roli człowieka w odniesieniu do gospodarki. Współczesne organizacje stanęły w obliczu nowych realiów gospodarowania, które zmodyfikowały sposób zarządzania i podejście menedżera, zarówno do dynamicznie zmieniającego się otoczenia, jak i do coraz bardziej zmieniających się struktur wewnętrznych. W ten sposób dobór problematyki stanowi równocześnie nawiązanie do przyszłych problemów społeczno-gospodarczych. Obecna globalizacja zmusza podmioty gospodarcze do modyfikacji dotychczas wykorzystywanych koncepcji zarządzania lub utworzenie jej na nowo według obowiązujących norm, zasad, a nawet trendów na rynku. W ramach interdyscyplinarnych badań naukowych ukazanych w monografii szczególną uwagę zwrócono na problematykę współczesnego zarządzania, rozwoju działań innowacyjnych oraz zasad partnerstwa i rozwiązywania problemów, które będą korzystne dla obu sfer w systemie społeczno- gospodarczym. Jako redaktorzy niniejszej monografii mamy nadzieję, że wiele przedstawionych zagadnień będzie motywowało czytelnika do zainteresowania się poruszaną tematyką, co przełoży się na podjęcie własnych dociekań i nowych rozwiązań omówionych problemów badawczych.

SPIS TREŚCI

Przedmowa Wioletta Żmuda-Czerwonka, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie I. FDUKACJA PRZEDSZKOLAKÓW W OŚRODKU SZKOLENIOWYM PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W NISKU Wstęp 1. Edukacja dla bezpieczeństwa 2. Wpływ zabawy na kształtowanie bezpiecznych zachowań wśród dzieci 3. Program "Bezpieczna+" 3.1 Sala edukacyjna "Ognik" w Nisku Zakończenie Bibliografia Anna Bęczkowska, Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium II. ROZWÓJ CZŁOWIEKA W RODZINIE I SZKOLE JAKO OBSZARPROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ Wstęp 1. Profilaktyka a szkoła 2. Rola nauczyciela i rodzica w działaniach profilaktycznych 3. Znaczenie działań rodziców i szkoły w rozwoju człowieka i budowaniu jego emocjonalnej odporności - przegląd wyników badań Zakończenie BibliografiaNatalia Kurek, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie III. RYNEK PARTNERSTWA PUBLICZNO - PRYWATNEGO W POLSCE.ZARYS PROBLEMATYKI Wstęp 1. Pojęcie partnerstwa publiczno-prywatnego 2. Status partnera prywatnego i podmiotu publicznego 2.1. Partner prywatny 2.2. Podmiot publiczny 3. Zakres przedsięwzięcia realizowanego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego 4. Inwestycje zrealizowane w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce - uwagi ogólne Zakończenie Bibliografia Akty prawne Inne Justyna Juchniewicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie IV. CZYNNIKI EKONOMICZNE KSZTAŁTUJĄCE ROZWÓJRZEDSIĘBIORSTW RODZINNYCH W GOSPODARCE POLSKIEJ Wstęp 1. Czynniki pobudzające wzrost gospodarczy 2. Rozwój przedsiębiorstw rodzinnych 3. Zewnętrzne i wewnętrzne determinanty funkcjonowania przedsiębiorstw rodzinnych Zakończenie Bibliografia Paulina Zackiewicz, Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni V. STEREOTYPY A SYTUACJA KOBIET W WOJSKU POLSKIM ORAZ ICHWPŁYW NA KSZTAŁTOWANIE BEZPIECZEŃSTWA Wstęp 1. Geneza i rozwój partycypacji kobiet w armii polskiej 2. Stereotypy a służba kobiet w wojsku 3. Stereotypy a służba kobiet w wojsku Zakończenie Bibliografia Netografia Mariusz Pokorski, Politechnika Częstochowska VI. ZARZĄDZANIE BRANŻĄ BUDOWLANĄ. ANALIZA RYZYKABUDOWLANEGO Wstęp 1. Charakterystyka wybranych elementów w branży budowlanej 2. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa budowlanego 3. Efekt Domina w branży budowlanej 4. Partnerstwo i konkurencyjność 5. Planowane realizacje procesowe 6. Analiza ryzyka budowlanego Zakończenie Bibliografia Tomasz Chajduga, Politechnika Częstochowska VII. WDROŻENIE FUNKCJI ZARZĄDZANIA. STUDIUM PRZYPADKU NAPRZYKŁADZIE FIRMY USŁUGOWO-ROZRYWKOWEJ Wstęp 1. Krótka charakterystyka firmy 2. Definicja funkcji zarządzania 3. Podejmowanie decyzji 4. Rodzaje decyzji w organizacji5. Procesy zarządzania Zakończenie Bibliografia Netografia Justyna Juchniewicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie VIII. ZARZĄDZANIE KOMPETENCJAMI JAKO ELEMENT STRATEGIIROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA RODZINNEGO Wstęp 1. Istota przedsiębiorczości rodzinnej 2. Pojęcie strategii przedsiębiorstwa rodzinnego 3. Zarządzanie kompetencjami przedsiębiorstwa rodzinnego Zakończenie Bibliografia Tomasz Chajduga, Politechnika Częstochowska IX. WPŁYW PRYWATYZACJI NA EFEKTYWNOŚĆ MIKROEKONOMICZNĄPRZEDSIĘBIORSTWAWstęp 1. Pojęcie prywatyzacji 2. Moment zwrotny - uzyskanie nowego właściciela 3. Struktura terytorialna jako aspekt zwiększający efektywność 4. Nowa struktura wewnętrzna 5. Strategie rozwojowe oparte na nowoczesnych wzorcachZakończenie Bibliografia Gabriela Roszyk-Kowalska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Łukasz Wyrzykowski, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe X. THE TRAINEESHIP PROCESS USING THE EXAMPLE OF THE POLISHSTATE FORESTS NATIONAL FOREST HOLDING, WITH A PARTICULARFOCUS ON THE ANTONIN AND KALISZ FOREST DISTRICTSIntroduction1. The essence of traineeship 2. Research methodology 3. Analysis of the results of empirical research Conclusions BibliographyTomasz Chajduga, Politechnika Częstochowska XI. ANALYSIS OF THE USEFULNESS OF QUALITATIVE METHODS FORDISSERTATION Introduction 1. Definition of business valuation 2. Quantitative versus qualitative approach Conclusion Bibliography Hanna Bieńkowska, Uniwersytet Zielonogórski XII. PROCESY SPOŁECZNE I GOSPODARCZE JAKO CZYNNIK ROZWOJUOBSZARÓW METROPOLITALNYCH Wstęp 1. Wybrane tendencje i kierunki rozwoju funkcjonalno-przestrzennego 2. Koncentracja ludności w wieku produkcyjnym 3. Wykształcenie i zatrudnienie 4. Działalność gospodarcza Zakończenie Bibliografia Mariusz Pokorski, Politechnika Częstochowska XIII. ZARZĄDZANIE PROJEKTEM. SYSTEMY WSPIERAJĄCE BRANŻĘBUDOWLANĄ. CASE STUDY Wstęp 1. Pojęcie zarządzania projektowego w procesach produkcji 2. Systemy wspomagające zarządzanie 3. Systemy wspomagające planowanie materiałów i zasobów 3.1. System planowania zapotrzebowania materiałowego 3.2. System planowania zasobów produkcyjnych Zakończenie Bibliografia Robert Rogaczewski, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie XIV. DZIAŁALNOŚĆ TRANSPORTOWA I LOGISTYCZNA W PRAKTYCEPRZEDSIĘBIORSTW USŁUGOWYCH-STUDIUM PRZYPADKÓW Wstęp 1. Transport międzynarodowy 2. Logistyka usług w przedsiębiorstwach 3. PCC Intermodal 4. Grupa Raben Zakończenie Bibliografia Anna Horzela, Politechnika Śląska, Sonia Ambrochowicz, Uniwersytet ŚląskiXV. ANALIZA STRATEGII ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW HIGH-TECHWEDŁUG WYBRANYCH KRYTERIÓW Wstęp 1. Analiza literatury 2. Podejście badawcze i metody 3. Wyniki przeprowadzonych badań Zakończenie Bibliografia Netografia Magdalena Hofman-Kohlmeyer, Uniwersytet Ekonomiczny w KatowicachXVI. KONCEPCJA MARKETINGU MIX W USŁUGACH LOGISTYCZNYCHWstęp 1. Koncepcja marketingu mix w usługach 2. Narzędzia marketingu w usługach logistycznych 3. Koncepcja marketingu partnerskiego w usługach logistycznychZakończenie Bibliografia Łucja Waligóra, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach XVII. ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I ZDROWIEM W MIEJSCUPRACY OSÓB 50+ JAKO ELEMENT ZARZĄDZANIA WIEKIEM Wstęp 1. Bezpieczeństwo i zdrowie w miejscu pracy jako element zarządzania wiekiem 2. Przykład dobrych praktyk w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i zdrowiemna miejscu pracy osób 50+ 3. Ocena możliwości upowszechnienia dobrej praktyki w Polsce z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i zdrowiem na miejscu pracyZakończenie Bibliografia Magdalena Hofman-Kohlmeyer, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach XVIII. WYKORZYSTANIE SPOŁECZNYCH GIER KOMPUTEROWYCHW ORGANIZACJI SZKOLEŃ. PRZYKŁAD WIRTUALNEGO ŚWIATASECONDLIFE Wstęp 1. Wirtualny świat Second Life w działalności przedsiębiorstwa 2. Szkolenia wewnątrz wirtualnego świata Second Life Zakończenie Bibliografia Damian Kuchta, Uniwersytet Łódzki XIX. DOWÓD Z OPINII BIEGŁEGO W POSTĘPOWANIU SPADKOWYM Wstęp 1.Rozważania prawne Zakończenie Bibliografia

Kod wydawnictwa: 978-83-65929-55-6

Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Produkty powiązane

Kontakt

Księgarnia Ekonomiczna Kazimierz Leki Sp. z o.o.

ul. Grójecka 67

02-094 Warszawa

NIP: 7010414095

Tel. 22 822 90 41

www.24naukowa.com.pl

naukowa@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl