Dodano produkt do koszyka

Promocja

DZIECKO ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI W EKOSYSTEMIE

DZIECKO ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI W EKOSYSTEMIE

red.PILECKA WŁADYSŁAWA, red.ANNA OZGA, PAWEŁ KURTEK

Wydawnictwo: AKADEMIA ŚWIĘTOKRZYSKA

Cena: 58.00 zł 52.20 brutto

Koszty dostawy:
  • Paczkomaty InPost 14.99 zł brutto
  • Poczta Polska - odbiór w punkcie 9.99 zł brutto
  • Poczta Polska - przedpłata 15.99 zł brutto
  • Poczta Polska - pobranie 19.99 zł brutto
  • Kurier DHL - przedpłata 18.99 zł brutto
  • Kurier DHL - pobranie 21.99 zł brutto
  • Odbiór osobisty - UWAGA - uprzejmie prosimy poczekać na informację z księgarni o możliwości odbioru zamówienia - 0.00 zł brutto

Opis

Opis produktu

ISBN: 83-7133-264-5

478 stron
format: B5
oprawa: miękka
Rok wydania: 2005

Monografia składa się z dwóch części, z których każda obejmuje trzy rozdziały. W pierwszej z nich, zatytułowanej "Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i jego relacje w mikrosystemach", dyskutowane są trzy kwestie: rola rodziców w procesie rehabilitacji i edukacji, sytuacja szkolna dzieci o nietypowym rozwoju oraz indywidualne wyznaczniki psychospołecznego funkcjonowania dziecka w ekosystemie. Część druga, "Specjalne potrzeby społeczne i edukacyjne dziecka z perspektywy mezosystemu, egzosystemu i makrosystemu", ukazuje teoretyczne założenia i praktyczne rozwiązania w systemie kształcenia specjalnego, relacje mikrośrodowisk w procesie rehabilitacji i edukacji oraz różne formy oddziaływań terapeutyczno-wychowawczych. Autorzy publikacji żywią nadzieję, że książka pozwoli lepiej poznać i zrozumieć rozwój dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w kontekście różnorodnych uwarunkowań środowiskowych, a jednocześnie zachęci do poszukiwania nowych sposobów doskonalenia kompetencji dziecka i ekosystemu jako wyznaczników jakości jego życia i normalizacji rozwoju.

SPIS TREŚCI

Wstęp

CZĘŚĆ I DZIECKO ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI I JEGO RELACJE W MIKROSYSTEMACHRozdział I Rodzice w procesie rehabilitacji i edukacji dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymiAniela Korzon (Kraków) - Wpływ diagnozy o niepełnosprawności dziecka na podjęcie pracy rehabilitacyjnej przez rodziców Franciszek Wojciechowski (Kielce) - Obraz osobowości rodziców dzieckaniepełnosprawnego Joanna Kruk-Lasocka, Bożena Bartosik (Wrocław) - Specjalne potrzeby edukacyjnemałego dziecka Urszula Bartnikowska (Olsztyn) - Dzieci małżeństw osób z uszkodzonym słuchemi słyszących. Szansę i zagrożenia rozwoju Małgorzata Kupisiewicz (Warszawa) - Udział rodziców w stymulacji rozwojuumiejętności matematycznych małego dziecka z uszkodzonym narządem słuchu Tamara Cierpiałowska,[MałgorzataMiękus|(Kraków), Magdalena Magierska--Krzysztoń (Poznań) - Dylematy rodziców dzieci z wszczepem ślimakowymMałgorzata Trawczyńska, Edyta Naszydłowska (Kielce) - Problemy rodziców w edukacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcymRozdział II Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w sytuacjach szkolnychAleksandra Maciarz (Wrocław) - Integracja edukacyjna w świetle doświadczeńi oczekiwań dzieci niepełnosprawnych Anna Zamkowska (Radom) - Irlandzkie doświadczenia integracji Mirosław Rutkowski (Kielce) - Opinie uczniów, rodziców i nauczycieli na tematintegracji edukacyjnejZdzisława Janiszewska-Nieścioruk (Zielona Góra) - Wyznaczniki akceptacji dzieci niepełnosprawnych przez pełnosprawnych rówieśników w okresiewczesnoszkolnym Mirosław Rutkowski, Iwona Kroner (Kielce) - Gotowość młodzieży pełnosprawnejdo integracji społecznej z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie Monika Jurgielewicz-Wojtaszek, Monika Karczewska (Wrocław) - Integracja uczniów z dysfunkcją słuchu z młodzieżą słyszącą w szkole średniej Agnieszka Nowicka (Zielona Góra) - Sytuacja szkolna dzieci dyslektycznych Marta Wójcik (Olsztyn) - Wczesna diagnoza i stymulacja rozwoju językowego dziecka z wadą słuchu jako wyznacznik powodzenia szkolnego - na podstawie studium przypadku Grażyna Gunia (Kraków) - Edukacja zdrowotna w szkole dla uczniów nieslyszącychMałgorzata Czerwińska (Zielona Góra) - Kultura czytelnicza uczniów z dysfunkcją narządu słuchu. Uwarunkowania i możliwości kształtowania Beata Cytowska (Wrocław) - Dziecko ze złożoną niepełnosprawnością w placówceedukacyjnej Rozdział III Indywidualne wyznaczniki psychospołecznego funkcjonowania dziechaw ekosystemieRaisa I. Łałajewa (Sankt Petersburg) ~Mechanizmy zaburzeń w pisaniu z perspektywy psycholingwistycznej Alicja Giermakowska (Kielce) - Znaczenie rozwoju umiejętności słowotwórczychw osiąganiu gotowości dzieci do nauki ortograficznego pisaniaEwa Małgorzata Szumilas (Kielce) - Gotowość do nauki czytania i pisania dziecisiedmioletnich z odchyleniami w stanie zdrowia i rozwoju Ewa Czaplewska, Katarzyna Kaczorowska-Bray (Gdańsk) - Zaburzenia mowyu dzieci z ADD i ADHD Bożena Zawadzka (Kielce) - Uwarunkowania zdrowotne osiągnięć dydaktycznychuczniów w młodszym wieku szkolnym Barbara Winczura (Wrocław) - Rola teorii umysłu w wyrównywaniu deficytówpoznawczych u dzieci z autyzmem Paweł Kurtek (Kielce) - Radzenie sobie osób z niepełnosprawnością intelektualną lekkiego stopnia w sytuacjach trudnych -przegląd badań Jan Pilecki, Katarzyna Parys (Kraków) - Preferowane formy spędzania czasu wolnego przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną lekkiego stopnia Karol Bidziński (Kielce) - Stosunek do własnej niepełnosprawności a systemwartości młodzieży z dysfunkcjami narządów ruchu Alina Żurek, Urszula Dębska, Faustyna Kubiś (Wrocław) - Przystosowanie społeczne dzieci i młodzieży ze złożoną niepełnosprawnością CZĘŚĆ IISPECJALNE POTRZEBY SPOŁECZNE I EDUKACYJNE DZIECKA Z PERSPEKTYWY MAKROSYSTEMU EGZOSYTEMU I MEZOSYSTEMU Rozdział I Założenia teoretyczne i rozwiązania praktyczne w systemie kształcenia specjalnegoKrystyna Duraj-Nowakowa (Kielce) - Specjalne potrzeby edukacyjne dzieckaw różnych środowiskach w ujęciu systemologicznym Józef Sowa (Kraków) - Komplementarność w procesie wsparcia społecznego osóbniepełnosprawnych Jurij T. Matasow (Sankt Petersburg) - Nowe tendencje we współczesnej rosyjskiej edukacji specjalnej Maria Jolanta Stąpór (Kielce) - Edukacja dzieci o specjalnych potrzebachedukacyjnych z perspektywy teorii Jacąues ‘-a Delorsa Marzenna Zaorska (Olsztyn) - Wczesna rehabilitacja głuchoniewidomych dzieci(założenia teoretyczno-praktyczne) Anna Gajdzica, Zenon Gajdzica (Cieszyn) - Wiedza na temat niepełnosprawnościi życia osób niepełnosprawnych w procesie kształcenia ogólnodostępnego Rozdział II Rodzina, szkoła I środowisko lokalne wobec potrzeb dzieckao nietypowym przebiegu rozwojuJan Śledzianowski (Kielce) -Alkoholizm wśród dzieci z województwaświętokrzyskiego - zagrożeniem rozwoju osobowego i struktury społecznej nowego pokolenia Zenon Gajdzica (Cieszyn) - Gmina wobec osób o obniżonej sprawności umysłowej- zarys sytuacji edukacyjnej w świetle zmiany społecznej. Studium sześciugmin Tadeusz Sakowicz (Kielce) - Wykolejenie wychowawcze dzieci i młodzieżywyzwaniem dla profesjonalnej pomocy reedukacyjnej ze strony rodziny, szkołyi środowiska lokalnego Teresa Giza (Kielce) - Potrzeby dzieci zdolnych a ich zaspokajanie w rodzinie, szkole i środowisku lokalnym Rozdział III Formy oddziaływań terapeutyczno-rehabilitacyjnychMargaret Wolan-Sullivan (New Brunswick, New Jersey) - Wspomaganie rozwojuinteligencji sensoryczno-motorycznej dziecka ze specjalnymi potrzebamiedukacyjnymi Izabela Antos (Kielce) - Realizacja modelu pomocy dzieciom ze specyficznymitrudnościami w czytaniu i pisaniu w Kielcach Stanisława Piotrowska (Kielce) - Usprawnianie słuchu fonetycznego u dzieciz niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim Elżbieta M. Minczakiewicz (Kraków-Gliwice) - Terapia muzyką w rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych i językowych u dzieci z zespołem Downa Kamila Kaleta (Głogów) - Efekty zajęć korekcyjno-kompensacyjnych prowadzonych z dziećmi niesprawnymi intelektualnie. Studium dziesięcioosobowej grupy Anna Wrońska-Ozga (Kielce) - Wspomaganie rozwoju rozumienia empatycznego u młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną Urszula Dębska, Alina Żurek, Faustyna Kubiś (Wrocław) - Aspekt rehabilitacyjno -wychowawczy stosowania skali PAS Gunzburga Małgorzata Pietrzkiewicz (Kielce) - Znaczenie wczesnej interwencji w terapii dziecka z autyzmem. Studium przypadku Anna Zabiegaj (Kraków) - Wpływ hipoterapii na wybrane sfery funkcjonowania dzieci i młodzieży z dysfunkcją narządu ruchu Bernadeta Szczupał (Warszawa) - Wykorzystanie książki w terapii dziecka przewlekle chorego w zakładzie leczniczym

Kod wydawnictwa: 83-7133-264-5

Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Produkty powiązane

Kontakt

Księgarnia Ekonomiczna Kazimierz Leki Sp. z o.o.

ul. Grójecka 67

02-094 Warszawa

NIP: 7010414095

Tel. 22 822 90 41

www.24naukowa.com.pl

naukowa@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl