Dodano produkt do koszyka

NOWOŚĆ Promocja

POLSKI ŁAD PODATKI I SKŁADKI

POLSKI ŁAD PODATKI I SKŁADKI

ADAM BARTOSIEWICZ

Producent: WOLTERS KLUWER

Cena: 169.00 zł 152.10 brutto

Koszty dostawy:
  • Poczta Polska - pobranie 15.50 zł brutto
  • Kurier DHL - przedpłata 17.00 zł brutto
  • Kurier DHL - pobranie 21.00 zł brutto
  • Kurier GLS - pobranie 21.00 zł brutto
  • Poczta Polska - przedpłata 11.50 zł brutto
  • Odbiór osobisty 0.00 zł brutto
  • Kurier GLS - przedpłata 21.00 zł brutto
  • Poczta Polska - odbiór w punkcie 8.99 zł brutto

Opis

Opis produktu
ISBN: 978-83-8246-692-8
 
308 stron
format: A5
oprawa: miękka
Rok wydania: 2022
 

W publikacji omówiono regulacje związane z Polskim Ładem - największą w ostatnich latach reformą systemu podatkowo-składkowego w Polsce. Zawarto w niej m.in. wyjaśnienia problemów wywołanych wprowadzonymi zmianami, w tym:
- zasady liczenia składki zdrowotnej,
- nowe reguły obliczania zaliczek na podatek od wynagrodzeń,
- ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej w aspekcie podatkowym,
- kwestie dotyczące zasad i form płatności w relacjach z konsumentami i przedsiębiorcami.

W opracowaniu przedstawiono także ulgi i zwolnienia, z których przedsiębiorcy i pracownicy faktycznie mogą skorzystać, np.:
- ulgę dla klasy średniej,
- PIT-0 dla dużych rodzin (4+),
- PIT-0 dla seniora,
- nowe przedziały skali podatkowej.

Autor odpowiada na blisko 300 pytań dotyczących podatkowych i składkowych aspektów Polskiego Ładu, które zostały zadane w trakcie spotkań z przedsiębiorcami, księgowymi, doradcami podatkowymi.

Książka jest przeznaczona dla przedsiębiorców oraz podmiotów ich obsługujących - doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów, ekonomistów i księgowych, a także pracowników administracji.

SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów

Wstęp

Rozdział 1. Zmiany w składkach na ubezpieczenie zdrowotne
1. Polski Ład a pracownicy
2. Różne formy prowadzonej działalności a składka zdrowotna
3. Różne działalności opodatkowane w ten sam sposób - strata w jednej z nich
4. Składka zdrowotna osoby współpracującej
5. Ubezpieczenie zdrowotne a członek zarządu spółki z o.o. powołany do pełnienia funkcji
6. Składka zdrowotna u osoby powołanej do pełnienia funkcji
7. Składka zdrowotna nie jest kosztem uzyskania przychodów
8. Podstawa do ustalenia składki zdrowotnej
9. Podstawa obliczenia składki u wspólnika spółki cywilnej
10. Składki zdrowotne a działalność w specjalnej strefie ekonomicznej
11. Przychody z danego roku a wysokość podstawy do ustalenia składki zdrowotnej
12. Zmiana podstawy składki zdrowotnej u podatników opodatkowanych ryczałtem
13. Wyliczenie składki zdrowotnej
14. Zmiana kwoty przychodów w ciągu roku
15. Terminy płatności pozostałych składek
16. Zaliczki uproszczone a podstawa składki zdrowotnej
17. Konieczność wyliczania składki zdrowotnej co miesiąc
18. Składki w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej
19. Składka zdrowotna w przypadku karty podatkowej
20. Prokurent spółki z o.o. powołany uchwałą zgromadzenia wspólników
21. Uproszczone zaliczki a składki na ubezpieczenie zdrowotne
22. Różne formy pełnienia funkcji w spółce z o.o.
23. Dywidenda nie jest tytułem do ubezpieczenia zdrowotnego
24. Wspólnik spółki z o.o. a składka na ubezpieczenie zdrowotne
25. Spółka jednoosobowa czy "prawie" jednoosobowa?
26. Członek zarządu powołany do pełnienia funkcji z innym tytułem do ubezpieczenia zdrowotnego
27. Straty w niektórych miesiącach prowadzenia działalności
28. Różne formy prowadzenia działalności
29. Deklaracje w przypadku składek na ubezpieczenie zdrowotne
30. Brak odliczenia składki - dokumenty
31. Wynajem prywatny a składka zdrowotna
32. Wierzyciel z tytułu składek zdrowotnych
33. Terminy złożenia deklaracji rozliczeniowych i zapłaty składek
34. Jednoosobowa działalność oraz spółka komandytowa
35. Strata podatkowa u osoby prowadzącej działalność gospodarczą
36. Członek zarządu będący nierezydentem na powołaniu
37. Zaległe składki za 2021 r. zapłacone w 2022 r.
38. Podstawa do składki zdrowotnej u przedsiębiorców
39. Remanent a podstawa ustalania składki na ubezpieczenie społeczne
40. Ulga na złe długi a podstawa ustalania składki na ubezpieczenie zdrowotne
41. Składka zdrowotna - od przychodu czy od dochodu?
42. Składka zdrowotna dla osoby współpracującej a forma opodatkowania przedsiębiorcy
43. Brak uproszczonych składek zdrowotnych
44. Składka zdrowotna za styczeń 2022 r.
45. Przedsiębiorca na stracie a składka zdrowotna
46. Strata z lat ubiegłych
47. Naliczanie składki w trakcie roku
48. Prokurent a ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
49. Kumulacja tytułów do składki zdrowotnej
50. Składki zdrowotne w spółce komandytowej
51. Zmiany w składce zdrowotnej a zasady liczenia zaliczek uproszczonych od dochodów z działalności gospodarczej
52. Składki a umowy zlecenia oraz umowy o dzieło
53. Emeryt z emeryturą i dochodami z działalności gospodarczej
54. Zmiana formy prowadzenia działalności a składki zdrowotne
55. Brak kumulacji tytułów do ubezpieczenia społecznego
56. Zapłata ratalna starych składek w 2022 r.
57. Korekta dochodu a składki zdrowotne
58. Wynikające z umowy powtarzające się usługi udziałowca na rzecz spółki z o.o.
59. Kwartalne zaliczki na podatek a składka zdrowotna
60. Brak rocznego limitu składki zdrowotnej
61. Zapłata składek zdrowotnych za 2022 r. w grudniu 2021 r.
62. Straty z lat ubiegłych
63. GAAR dla ZUS?
64. Zarządca sukcesyjny
65. Dochód ze spółki oraz strata z jednoosobowej działalności
66. Strata w działalności - składka zdrowotna
67. Osoba współpracująca w spółce komandytowej
68. Termin rocznego rozliczenia składek
69. Przekroczenie progu przychodów - wysokość składki zdrowotnej za dany miesiąc
70. Spółka komandytowa - składka zdrowotna wspólników
71. Przekroczenie limitu przychodów w danym miesiącu a składka za ten miesiąc
72. Składka zdrowotna komandytariusza a wypłacane zaliczki na poczet zysku
73. Błąd w wyliczeniu dochodu
74. Przychody z najmu prywatnego
75. VAT należny nie jest podstawą do wyliczenia składki
76. Podstawa obliczenia składki przy ryczałcie
77. Wiele spółek komandytowych
78. Dwuosobowa spółka z o.o.
79. Proporcja udziałów przy dwuosobowej spółce z o.o.
80. Powołanie - czynności wykonywane poza Polską
81. Osoba współpracująca w działalności - skala a opodatkowanie liniowe
82. Wysokość składki zdrowotnej - opodatkowanie liniowe w działalności
83. Składka zdrowotna a dochód z poprzedniego roku
84. Ryczałt w 2022 r., skala w roku poprzednim - wysokość składek w 2022 r.
85. Podstawa wymiaru składki w jednoosobowej spółce z o.o.
86. Utrata prawa do ryczałtu w ciągu roku
87. Podstawa składki zdrowotnej przy opodatkowaniu skalą
88. Przychody z prywatnego wynajmu

Rozdział 2. Zmiany dotyczące podatników opodatkowanych skalą podatkową
A. Rozliczenia wspólnie z małżonkiem oraz osób samotnych z dziećmi
1. Wspólne rozliczenie nowych małżonków w 2021 r.
2. Opodatkowanie osób samotnie wychowujących dziecko w 2021 r.
3. Opodatkowanie osób samotnie wychowujących dzieci za 2022 r.
4. Dodatkowa ulga na dziecko dla osób samotnie wychowujących dziecko
5. Dzieci, w związku z samotnym wychowywaniem których przysługuje dodatkowa ulga
6. Ulga na dziecko i dodatkowa ulga na dziecko
7. Dodatkowa ulga na dziecko - bez limitu kwotowego
8. Liczba dzieci samotnie wychowywanych a kwota dodatkowej ulgi
9. Dodatkowa ulga na dziecko - dochody dziecka pełnoletniego z wynajmu
10. Dodatkowa ulga na dziecko - dochody dziecka pełnoletniego objęte PIT-0
B. PIT-0 dla dużych rodzin oraz dla seniorów
11. PIT-0 dla dużych rodzin - status dzieci uprawniający do zwolnienia
12. Urodzenie się czwartego dziecka w danym roku podatkowym
13. Ukończenie szkoły przez dziecko w danym roku podatkowym
14. PIT-0 dla dużych rodzin - także dla podatników opodatkowanych liniowo
15. PIT-0 dla dużych rodzin - wolne dochody czy przychody?
16. PIT-0 dla dużych rodzin - sposób opodatkowania nadwyżki przychodów ponad kwotę zwolnioną
17. PIT-0 dla dużych rodzin - co z kosztami przychodu zwolnionego?
18. PIT-0 dla dużych rodzin - także u podatników opodatkowanych ryczałtem
19. Przychody z praw majątkowych - brak możliwości korzystania z PIT-0
20. PIT-0 dla dużych rodzin - zaliczki u pracownika
21. PIT-0 dla dużych rodzin - zaliczki u zleceniobiorcy
22. PIT-0 dla dużych rodzin - wymogi formalne
23. PIT-0 dla dużych rodzin - sposób prowadzenia księgi
24. PIT-0 dla dużych rodzin a ulga na dziecko
25. PIT-0 dla seniora - zakres zastosowania
26. PIT-0 dla seniora - także od dochodów z działalności
27. PIT-0 dla seniorów a zawieszenie prawa do emerytury
28. Kontynuacja zatrudnienia emeryta u dotychczasowego pracodawcy
29. Formalności związane z niepobieraniem zaliczek w ramach PIT-0 dla seniora
30. Emeryt planujący pracę do połowy roku - limit zwolnienia
C. Ulga dla klasy średniej
31. Istota ulgi dla klasy średniej
32. Dokument uprawniający płatnika do stosowania ulgi
33. Ulga dla klasy średniej u pracownika zatrudnionego w kilku zakładach pracy
34. Niebezpieczeństwa ulgi dla klasy średniej
35. Przychody z umowy zlecenia
36. Suma zaliczek pobranych w trakcie roku niższa od podatku należnego za cały rok
37. Ulga dla klasy średniej - także przychody z działalności gospodarczej
38. Ulga dla klasy średniej - nie dla przedsiębiorców opodatkowanych liniowo
39. Ulga dla pracowników - przychody czy dochody?
40. Ulga dla pracowników - od jakiej podstawy wyliczyć?
41. Stosowanie ulgi w trakcie roku
42. Rezygnacja z ulgi w trakcie roku
43. Ulga dla klasy średniej a wspólne rozliczenie z małżonkiem
44. Ulga dla klasy średniej - nie dla umów zlecenia i umów o dzieło
45. Ulga dla klasy średniej a przychody emerytów
46. Zaliczki na podatek bez uwzględnienia ulgi dla klasy średniej
47. Przychód z emerytury lub renty
48. Ulga dla klasy średniej a umowa o dzieło
49. Limit przychodów ze stosunku pracy w przypadku ulgi dla klasy średniej
50. Inne przychody podlegające opodatkowaniu według skali nie wyłączają ulgi
51. Przychody ze zlecenia a sposób obliczania ulgi
52. Ulga dla klasy średniej a członkowie zarządu bez zatrudnienia
53. Ulga dla klasy średniej przy zaliczce na podatek a zlecenia u innego pracodawcy
54. Ulga dla klasy średniej a małżonkowie
55. Ulga dla klasy średniej - zmiana oświadczenia w trakcie roku
56. Dochody z działalności gospodarczej a ulga dla klasy średniej
57. Brak stosowania ulgi w trakcie roku a ulga w rozliczeniu rocznym
58. Podstawa ulgi a dochody z powołania
59. Pracownik z wynagrodzeniem miesięcznym wyższym niż limit ulgi
60. Zasiłki a ulga dla klasy średniej
61. Oświadczenie pracownika dotyczące ulgi dla klasy średniej
62. Wzór wniosku o niestosowanie ulgi dla klasy średniej
63. Dwie umowy o pracę u danego pracodawcy
64. Umowa o pracę i umowa zlecenia
65. Ulga dla klasy średniej w przypadku małżonków
66. Przedsiębiorca zatrudniający pracowników
D. Zmiany w skali podatkowej
67. Nowa kwota wolna od podatku
68. Nowe przedziały skali podatkowej
69. Kwota wolna także dla przedsiębiorców rozliczających się wedle skali podatkowej
70. Kwota wolna od podatku tylko dla podatników rozliczających się według skali
71. Podwyższenie górnej granicy pierwszego przedziału skali podatkowej a limit kosztów autorskich
72. Podwyższenie kwoty wolnej od podatku a dochody dziecka uczącego się
73. Wynagrodzenie za grudzień 2021 r. płatne w styczniu 2022 r.
74. Pierwszy próg podatkowy

Rozdział 3. Zmiany dotyczące przedsiębiorców - osób fizycznych
A. Samochody wykupywane z leasingu
1. Wykupienie samochodu z leasingu w roku poprzednim, sprzedaż w bieżącym
2. Skrócenie czasu trwania umowy leasingu i wykup samochodu przed 1.01.2022 r.
3. Regulacje przejściowe dotyczące wykupu samochodu z leasingu
4. Decyduje data wykupu czy data rozpoczęcia leasingu?
5. Nie jest istotna data zawarcia umowy leasingowej
6. Zakres zastosowania przepisów dotyczących sprzedaży samochodów wykupionych prywatnie z leasingu firmowego
7. Samochód wykupiony z leasingu i przekazany w darowiźnie
B. Amortyzacja budynków mieszkalnych oraz lokali mieszkalnych
8. Zakaz amortyzacji - przychody z krótkotrwałego wynajmu apartamentu mieszkalnego
9. Amortyzacja lokali mieszkalnych w 2022 r. - wątpliwości
10. Wyłączenie amortyzacji budynków mieszkalnych - nie ma znaczenia rodzaj działalności
11. Brak amortyzacji lokali mieszkalnych w spółce z o.o.
12. Środek trwały nabyty w 2021 r., lecz wprowadzony do ewidencji w 2022 r.
13. Lokal mieszkalny czy użytkowy
14. Zakres wyłączenia amortyzacji lokali (budynków mieszkalnych) - forma opodatkowania i źródło przychodów nie mają znaczenia
15. Zakaz amortyzacji - także przy wynajmie nieruchomości w ramach działalności
16. Lokal mieszkalny kupiony w 2022 r. - amortyzacja
17. Czynsz wynajmu lokalu mieszkalnego na potrzeby działalności
18. Amortyzacja apartamentu
19. Budynki o mieszanym przeznaczeniu
20. Długotrwałość wynajmu nie przesądza o mieszkalnym charakterze lokalu
21. Informacja o sposobie rozliczenia najmu prywatnego
22. Oświadczenie o wyborze formy opodatkowania
23. Amortyzacja bilansowa nieruchomości mieszkalnych
24. Nieruchomości mieszkalne a ewidencja środków trwałych
25. Zmiany w sposobie opodatkowania wynajmu a amortyzacja
26. Amortyzacja a data nabycia nieruchomości
27. Wynajem lokalu użytkowego w 2022 r.
28. Wynajem w ramach działalności
29. Wynajem prywatny lokali niemieszkalnych
30. Nie ma znaczenia status najemcy
31. Koszty związane z utrzymaniem mieszkań używanych w działalności
32. Zakres przedmiotowy wyłączeń z amortyzacji
C. Płatności otrzymywane od konsumentów
33. Obowiązek przyjmowania płatności od konsumenta w formie bezgotówkowej
34. Płatność przyjęta od konsumenta w gotówce z naruszeniem przepisów - skutki podatkowe
35. Nie ma znaczenia kwota zaliczki - liczy się wartość transakcji
36. Limit 20 000 zł - netto czy brutto?
37. Pojęcie transakcji w kontekście płatności przyjmowanych od konsumentów
38. Płatność dla konsumenta a forma gotówkowa
39. Limit dla transakcji gotówkowych nie ma charakteru rocznego
40. Transakcja między konsumentami - nie ma limitu
41. Zapłata gotówką za granicą
D. Zagadnienia inne
42. Konsekwencje podatkowe zatrudniania na czarno u pracodawcy
43. Księgi podatkowe wysyłane do urzędów skarbowych dopiero od 2023 r.
44. Nowe zasady ustalania przychodów z tytułu nieodpłatnego używania samochodów przez pracowników
45. Nowe przepisy - czasowy zakres zastosowania
46. Jednoosobowa działalność gospodarcza a optymalna forma dla obciążeń podatkowych i składkowych
47. Skala podatkowa i podatek liniowy - nie dla jednej osoby w tym samym roku
48. Ryczałt w spółce i skala z działalności jednoosobowej

Rozdział 4. Zmiany w zryczałtowanych formach opodatkowania
A. Ryczałt ewidencjonowany
1. Obowiązkowy ryczałt w zakresie prywatnego wynajmu nieruchomości - od 2023 r.
2. Zmiana definicji wolnego zawodu
3. Senior prowadzący działalność opodatkowany ryczałtem
4. Osoba wychowująca co najmniej czworo dzieci opodatkowana ryczałem
5. Działalność gospodarcza a wynajem prywatny
6. Nowa stawka 14%
7. Nowa stawka 12%
8. Wysyłanie ewidencji przychodów do urzędu skarbowego od 2023 r.
9. Lekarze (lub pielęgniarki) w spółce partnerskiej a ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
10. Lekarz z umową o pracę i własną działalnością
11. Stawka ryczałtu dla technika radiologii
12. Spółka osobowa z osobami fizycznymi i osobami prawnymi
13. Menedżer w restauracji - stawka ryczałtu
14. Działalność szkoleniowa lekarza a ryczałt
15. Podmiot zatrudniający lekarzy - ryczałt
16. Lekarz mający także umowę o pracę
17. Przychody z wynajmu nieruchomości
B. Karta podatkowa
18. Karta podatkowa nie dla nowych podatników
19. Karta podatkowa po odwieszeniu działalności
20. Lekarz na karcie podatkowej
21. Lekarz na karcie podatkowej - co w 2022 r.?
22. Lekarz na karcie podatkowej a sposób opodatkowania małżonka
23. Lekarz na karcie podatkowej a małżonek ze spółką z o.o.
24. Działalność rozpoczęta w 2021 r. - wybór karty podatkowej
25. Osoba dotychczas opodatkowana kartą podatkową
26. Odwieszenie działalności wcześniej opodatkowanej kartą podatkową
27. Działalność nierejestrowana a Polski Ład

Rozdział 5. Nowe ulgi dla podatników podatku dochodowego
1. Ulga dla podatników osiedlających się w Polsce (tzw. ulga na powrót)
2. Zmiany w zakresie ulgi rehabilitacyjnej
2.1. Wydatki na zakup, naprawę lub wypożyczenie wyrobów medycznych
2.2. Wydatki na wypożyczenie indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych
2.3. Wydatki na pieluchomajtki i podobne
2.4. Wydatki na zabiegi rehabilitacyjne oraz na pobyt opiekuna
3. Preferencje dla podatników inwestujących w alternatywne spółki inwestycyjne
4. Dodatkowe odliczenie B+R od zaliczek na podatek dotyczących pracowników
5. Zwiększenie kwoty przysługującego odliczenia w ramach ulgi B+R
6. Ulga na prototyp
7. Ulga na ekspansję
8. Ulga dla podatników wspierających działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę
9. Ulga z tytułu wydatków ponoszonych na ochronę i konserwację zabytków
10. Ulga B+R oraz rozliczenie IP Box w tym samym czasie
11. Ulga na robotyzację
12. Ulga na terminal
13. Opłaty na rzecz pośrednika a ulga na ekspansję

Rozdział 6. Regulacje odnoszące się do podatników CIT
A. Ukryta dywidenda
1. Wypłaty za usługi na rzecz udziałowców
2. Wynajem lokalu użytkowego od udziałowca spółki z o.o.
3. Rzeczywiste usługi wykonywane przez udziałowców na rzecz spółki
4. Zakres przedmiotowy przepisów dotyczących ukrytej dywidendy
5. Faktury za wynajem w spółce kapitałowej
6. Ukryta dywidenda nie w spółce jawnej
7. Wynagrodzenie wspólników będące procentem przychodów (a nie dochodów) spółki
8. Ukryta dywidenda nie obejmuje wszystkich świadczeń na rzecz swojej spółki
B. Zmiany w estońskim CIT
9. Estoński CIT także dla spółek komandytowych
10. Spółka komandytowa ze spółką z o.o. jako komandytariuszem
11. Skrócenie roku podatkowego na potrzeby opodatkowania estońskim CIT
12. Obniżenie stawek estońskiego CIT
13. Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o.o. a estoński CIT
14. Ukryte zyski w spółce na estońskim CIT
C. Minimalny podatek przychodowy
15. Minimalny podatek przychodowy - zakres podmiotowy
16. Także mali podatnicy mogą być objęci minimalnym podatkiem przychodowym
17. Podatek minimalny także dla podmiotu operującego standardowo na niskich marżach
18. Wysokość podatku przychodowego
19. Podstawa opodatkowania minimalnym podatkiem przychodowym
20. Zapłacony podatek dochodowy a podatek przychodowy
21. Podatek minimalny u podatnika rozpoczynającego działalność
D. Pozostałe zagadnienia
22. Spółka komandytowa a spółka komandytowo -akcyjna
23. Opodatkowanie komandytariuszy osób fizycznych

Rozdział 7. Obciążenia publicznoprawne - modele
1. Jednoosobowa działalność gospodarcza - opodatkowanie podatkiem liniowym 19%
2. Jednoosobowa działalność gospodarcza - opodatkowanie według skali podatkowej
3. Jednoosobowa działalność gospodarcza - ryczałt
4. Jednoosobowa działalność gospodarcza - karta podatkowa
5. Spółki transparentne podatkowo (jawna/cywilna/ partnerska)
6. Spółka komandytowa z udziałem spółki z o.o. (komplementariusza) oraz osoby fizycznej (komandytariusz)
7. Spółka komandytowa z udziałem spółki z o.o. (komandytariusza) oraz osoby fizycznej (komplementariusza); tzw. odwrócona komandytowa
8. Spółka z o.o. z udziałowcami - osobami fizycznymi + zarząd z powołania z wynagrodzeniem
9. Jednoosobowa spółka z o.o. (jeden udziałowiec)
10. Spółka komandytowo-akcyjna
11. Kilka spółek komandytowych, w których komplementariuszem jest jedna i ta sama spółka z o.o.
12. Spółka z o.o. nabywająca świadczenia od wspólników (osób fizycznych / transparentej spółki osobowej) opodatkowanych według: skali podatkowej / podatku liniowego / ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
13. Spółka z o.o. nabywająca świadczenia od spółki komandytowej
14. Spółka z o.o. z estońskim CIT (ryczałt od dochodów spółek)
15. Spółka komandytowa z estońskim CIT (ryczałt od dochodów spółek)

Kod producenta: 978-83-8246-692-8

Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Produkty powiązane

Kontakt

Księgarnia Ekonomiczna Kazimierz Leki Sp. z o.o.

ul. Grójecka 67

02-094 Warszawa

NIP: 7010414095

 

Tel. 22 822 90 41

www.ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl

naukowa@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.