Dodano produkt do koszyka

Promocja

BIZNESPLAN MODEL NAJLEPSZYCH PRAKTYK

BIZNESPLAN MODEL NAJLEPSZYCH PRAKTYK

JERZY SKRZYPEK

Wydawnictwo: POLTEXT

Cena: 49.90 zł 44.91 brutto

Koszty dostawy:
  • Paczkomaty InPost 14.99 zł brutto
  • Poczta Polska - odbiór w punkcie 9.99 zł brutto
  • Poczta Polska - przedpłata 15.99 zł brutto
  • Poczta Polska - pobranie 19.99 zł brutto
  • Kurier DHL - przedpłata 18.99 zł brutto
  • Kurier DHL - pobranie 21.99 zł brutto
  • Odbiór osobisty - UWAGA - uprzejmie prosimy poczekać na informację z księgarni o możliwości odbioru zamówienia - 0.00 zł brutto

Opis

Opis produktu
ISBN: 978-83-7561-190-8
 
dodatek: CD-ROM 256 stron
format: B5
oprawa: miękka
Rok wydania: 2012
 

Książka przedstawia zestaw zasad i procedur opracowania biznesplanu określany mianem modelu najlepszych praktyk, który jest wynikiem wieloletnich doświadczeń Autora. W kolejnych rozdziałach omówione zostały elementy modelu, proces konstruowania studium wykonalności i biznesplanu oraz wzajemne związki między nimi, a także plan strategiczny, marketingowy i organizacyjny. Szczególną uwagę poświęcono przygotowaniu planu finansowego projektu, w tym zasad sporządzania prognoz oraz analiz finansowych. Autor wyjaśnia także, jak zastosować omawiany model w celu przygotowania projektów współfinansowanych przez Unię Europejską.

Zainteresuje zarówno przedsiębiorców, jak i osoby sporządzające biznesplany. Z publikacji mogą korzystać także studenci uczelni biznesowych oraz uczestnicy kursów i treningów menedżerskich.
Integralną część książki stanowi płyta CD, na której znajdują się dodatkowe materiały edukacyjne, które powinny pomóc czytelnikom w poszerzeniu wiedzy i umiejętności z zakresu szeroko rozumianej problematyki sporządzania biznesplanów.

SPIS TREŚCI

Wstęp

Rozdział 1
Model najlepszych praktyk sporządzania biznesplanu
1.1. Biznesplan i studium wykonalności
1.1.1. Podstawowe definicje
1.1.2. Przesłanki sporządzania biznesplanu
1.2. Zasady konstrukcji modelu najlepszych praktyk
1.2.1. Wprowadzenie
1.2.2. Elementy i struktura modelu
1.3. Proces konstrukcji biznesplanu
1.3.1. Wprowadzenie
1.3.2. Dostosowanie zakresu biznesplanu do cyklu życia projektu
1.3.3. Wspomaganie formułowania celów
1.3.4. Model symulacyjny w konstrukcji planu finansowego
1.4. Dostosowanie modelu najlepszych praktyk do wymogów inwestora
1.4.1. Kolejne etapy
1.4.2. Identyfikacja potencjalnych inwestorów
1.4.3. Kryteria formalne i merytoryczne
1.4.4. Niezbędne modyfikacje modelu najlepszych praktyk
1.5. Materiały edukacyjne

Rozdział 2
12 kroków do opracowania i wdrożenia skutecznego biznesplanu
2.1. Zalecane procedury
2.2. Koncepcja przedsięwzięcia
2.2.1. Krok 1. Przygotowanie prac nad przedsięwzięciem
2.2.2. Krok 2. Określenie zakresu planowanego przedsięwzięcia
2.3. Opracowanie biznesplanu
2.3.1. Siedem ważnych kroków
2.3.2. Krok 3. Analiza strategiczna
2.3.3. Krok 4. Zdefiniowanie celów działania
2.3.4. Krok 5. Przygotowanie strategii
2.3.5. Krok 6. Sposoby realizacji strategii (plany dziedzinowe)
2.3.6. Krok 7. Przekształcenie założeń planu na prognozy finansowe
2.3.7. Krok 8. Opracowanie planu finansowego
2.3.8. Krok 9. Analiza uzyskanych wyników
2.3.9. Krok 10. Rekomendacje i ewentualne korekty założeń
2.4. Wdrożenie
2.4.1. Krok 11. Akceptacja i wdrożenie planu
2.5. Monitorowanie przebiegu i ewaluacja
2.5.1. Krok 12. Monitorowanie i ewaluacja przebiegu przedsięwzięcia
2.6. Materiały edukacyjne

Rozdział 3
Charakterystyka przedsiębiorstwa oraz koncepcja realizowanego
przedsięwzięcia
3.1. Zalecana struktura rozdziału
3.2. Charakterystyka przedsiębiorstwa
3.2.1. Dane przedsiębiorstwa
3.2.2. Ocena sytuacji przedsiębiorstwa
3.2.3. Zamierzenia na przyszłość
3.3. Koncepcja realizowanego przedsięwzięcia
3.3.1. Podstawowe zasady
3.3.2. Koncepcja projektu spółki CEGBUD
3.3.3. Analiza wykonalności i rozwiązań alternatywnych
3.4. Materiały edukacyjne

Rozdział 4
Plan strategiczny
4.1. Zalecana struktura rozdziału
4.2. Podstawowe założenia
4.3. Analiza strategiczna
4.3.1. Podstawowe zasady
4.3.2. Analiza SWOT dla spółki CEGBUD
4.4. Strategia przedsiębiorstwa
4.4.1. Cele działania przedsiębiorstwa
4.5. Wybór strategii oraz sposób jej wdrożenia
4.5.1. Wybór strategii
4.5.2. Wdrożenie strategii
4.6. Materiały edukacyjne

Rozdział 5
Plany dziedzinowe
5.1. Zalecana struktura rozdziału
5.2. Plan marketingowy
5.2.1. Struktura planu marketingowego
5.2.2. Podstawowe cele strategiczne w sferze marketingowej
5.2.3. Analiza potrzeb klientów
5.2.4. Proponowane działania
5.2.5. Prognoza poziomu sprzedaży
5.2.6. Koszty sfery marketingowej
5.3. Plan techniczny
5.3.1. Struktura planu technicznego
5.3.2. Opis produktów i usług
5.3.3. Nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe
5.3.4. Koszty sfery technicznej
5.4. Plan organizacyjny
5.4.1. Struktura planu organizacyjnego
5.4.2. Podstawowe cele strategiczne w sferze organizacyjnej
5.4.3. Harmonogram przedsięwzięcia
5.4.4. Organizacja pracy i zasoby ludzkie
5.4.5. Koszty sfery organizacyjnej
5.5. Materiały edukacyjne

Rozdział 6
Plan finansowy
6.1. Zalecana zawartość rozdziału
6.1.1. Zadania stawiane przed planem finansowym
6.1.2. Elementy planu finansowego
6.2. Sporządzanie prognoz sprawozdań finansowych
6.2.1. Podstawowe zasady
6.3. Charakterystyka podstawowych sprawozdań finansowych
6.3.1. Wprowadzenie
6.3.2. Bilans
6.3.3. Rachunek zysków i strat
6.3.4. Rachunek przepływów pieniężnych
6.4. Potencjalne źródła finansowania projektów
6.5. Materiały edukacyjne

Rozdział 7
Prognozy elementów planu finansowego
7.1. Kolejność sporządzania prognoz
7.2. Prognoza elementów aktywów trwałych
7.3. Rachunek zysków i strat
7.3.1. Podstawowe zasady
7.3.2. Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy oraz kalkulacyjny
7.3.3. Rachunek zysków i strat - wariant "koszty stałe i zmienne"
7.4. Aktywa obrotowe
7.5. Pasywa
7.6. Rachunek przepływów pieniężnych
7.7. Materiały edukacyjne

Rozdział 8
Zestaw analiz finansowych
8.1. Wprowadzenie
8.2. Analiza płynności
8.2.1. Analiza trwałości finansowej projektu
8.2.2. Wskaźniki płynności finansowej
8.2.3. Kapitał obrotowy netto
8.3. Analiza rentowności
8.3.1. Poziom zysku netto
8.3.2. EVA - ekonomiczna wartość dodana
8.3.3. Wskaźniki rentowności (zyskowności)
8.3.4. Próg rentowności
8.4. Analiza zadłużenia
8.5. Analiza sprawności działania
8.6. Pozostałe analizy
8.6.1. Analiza wskaźnikowa DuPonta
8.6.2. Analiza kapitału oraz majątku przedsiębiorstwa
8.7. Ocena efektywności projektów inwestycyjnych
8.7.1. Wprowadzenie
8.7.2. Przygotowanie rachunku przepływów pieniężnych
8.7.3. Sposoby określenia stopy dyskontowej
8.7.4. Obliczanie wskaźników oceny efektywności projektu
8.7.5. Analiza wrażliwości
8.8. Wycena przedsiębiorstwa
8.8.1. Wprowadzenie
8.8.2. Grupa metod majątkowych
8.8.3. Grupa metod dochodowych
8.8.4. Grupa metod mieszanych
8.8.5. Podsumowanie
8.9. Materiały edukacyjne

Rozdział 9
Dostosowanie modelu najlepszych praktyk do wytycznych dla projektów
wspólfinansowanych z funduszy unijnych
9.1. Wprowadzenie
9.2. Analiza finansowa
9.2.1. Założenia ogólne
9.2.2. Projekcja podstawowych sprawozdań finansowych
9.2.3. Sposób rozliczenia dofinansowania
9.2.4. Ustalenie poziomu dofinansowania z funduszy unijnych
9.2.5. Wskaźniki efektywności projektu
9.2.6. Ocena finansowej trwałości projektu
9.3. Analiza ekonomiczna
9.3.1. Założenia
9.3.2. Korekty o efekty fiskalne oraz korzyści i koszty społeczne
9.3.3. Wskaźniki ekonomicznej efektywności projektu
9.4. Analiza wrażliwości i ryzyka
9.5. Materiały edukacyjne

Podsumowanie

Aneks A. Słownik terminów

Aneks B. Typowe wartości wskaźników

Bibliografia

Wykaz tabel

Wykaz rysunków

Wykaz wykresów

Wykaz wzorów

Kod wydawnictwa: 978-83-7561-190-8

Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Produkty powiązane

Kontakt

Księgarnia Ekonomiczna Kazimierz Leki Sp. z o.o.

ul. Grójecka 67

02-094 Warszawa

NIP: 7010414095

Tel. 22 822 90 41

www.24naukowa.com.pl

naukowa@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl