Dodano produkt do koszyka

Promocja

APLIKACJA RADCOWSKA PRAWO PRACY

APLIKACJA RADCOWSKA PRAWO PRACY

red.nauk.MARCIN WUJCZYK

Wydawnictwo: WOLTERS KLUWER

Cena: 89.00 zł 70.31 brutto

Koszty dostawy:
  • Paczkomaty InPost 14.99 zł brutto
  • Poczta Polska - odbiór w punkcie 9.99 zł brutto
  • Poczta Polska - przedpłata 15.99 zł brutto
  • Poczta Polska - pobranie 19.99 zł brutto
  • Kurier DHL - przedpłata 18.99 zł brutto
  • Kurier DHL - pobranie 21.99 zł brutto
  • Odbiór osobisty - UWAGA - uprzejmie prosimy poczekać na informację z księgarni o możliwości odbioru zamówienia - 0.00 zł brutto

Opis

Opis produktu

ISBN: 978-83-8286-887-6

344 stron
format: A5
oprawa: miękka
Rok wydania: 2022

Książka zawiera szczegółowo opracowane odpowiedzi na pytania (kazusy) obowiązujące na kolokwium ustnym z zakresu prawa pracy, przewidzianym w programie aplikacji radcowskiej od 2022 r. Stanowi doskonałą pomoc w lepszym zrozumieniu i sprawdzeniu zdobytej wiedzy teoretycznej oraz uczy stosowania prawa w praktyce.

Autorzy odwołują się do wybranego orzecznictwa Sądu Najwyższego i przedstawiają przegląd ważniejszych instytucji zarówno indywidualnego, jak i zbiorowego prawa pracy, w tym omawiają przepisy regulacji covidowych.

W książce poruszono wątpliwe i kontrowersyjne zagadnienia najczęściej pojawiające się w praktyce. Ich umiejętne przedstawienie i staranna analiza oraz zaprezentowana argumentacja merytoryczna pozwali Czytelnikowi nie tylko na wszechstronne poznanie poglądów doktryny i judykatury, lecz także zajęcie odpowiedniego stanowiska w danej sprawie.

Dodatkowym atutem opracowania jest usystematyzowanie ważnych informacji z wykorzystaniem diagramów i tabel.

Publikacja jest przeznaczona przede wszystkim dla aplikantów radcowskich, a także dla osób przystępujących do egzaminów wstępnych na aplikację. Będzie przydatna również dla aplikantów adwokackich, sędziowskich i prokuratorskich do powtórki całego materiału. Może być przydatna także dla praktyków, którzy odnajdą w niej niezbędne regulacje ustawowe i trendy orzecznicze z prezentowanej tematyki.

SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów

Kazus 1
Umowa o pracę ze wspólnikiem

Kazus 2
Pojęcie pracodawcy

Kazus 3
Osoba uprawniona do dokonywania czynności z zakresu
prawa pracy

Kazus 4
Umowa o pracę z członkiem zarządu

Kazus 5
Wypowiedzenie z powodu likwidacji stanowiska

Kazus 6
Wprowadzenie regulaminu pracy i regulaminu
wynagradzania

Kazus 7
Godziwe wynagrodzenie

Kazus 8
Ustalenie regulaminu pracy

Kazus 9
Porozumienie z przedstawicielami pracowników jako źródło
prawa pracy

Kazus 10
Forma umowy o pracę

Kazus 11
Umowa na okres próbny a umowa na czas określony

Kazus 12
Ustalenie istnienia stosunku pracy

Kazus 13
Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy

Kazus 14
Istotne warunki umowy o pracę

Kazus 15
Data nawiązania stosunku pracy

Kazus 16
Ograniczenie w zawieraniu umów na czas określony

Kazus 17
Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę

Kazus 18
Procedura zwolnień grupowych

Kazus 19
Odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy

Kazus 20
Rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron
a odprawa

Kazus 21
Odprawa pieniężna a przywrócenie pracownika do pracy

Kazus 22
Wartość przedmiotu sporu a powództwo o przywrócenie
do pracy

Kazus 23
Modyfikacja roszczeń w sprawie o odszkodowanie
za rozwiązanie umowy o pracę

Kazus 24
Wartość przedmiotu zaskarżenia w sprawach o godziny
nadliczbowe

Kazus 25
Termin do wniesienia odwołania od nałożonej kary
porządkowej

Kazus 26
Prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę
lub pracę tej samej wartości

Kazus 27
Równe traktowanie w zatrudnieniu

Kazus 28
Racjonalne usprawnienia dla pracownika
niepełnosprawnego

Kazus 29
Ciężar dowodu w przypadku rozwiązania stosunku pracy
i dyskryminacji

Kazus 30
Dyskryminacja ze względu na macierzyństwo
i rodzicielstwo

Kazus 31
Mobbing a naruszenie dóbr osobistych

Kazus 32
Nieprawdziwa przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę.
Mobbing i molestowanie

Kazus 33
Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę

Kazus 34
Przejście zakładu pracy a rozwiązanie stosunku pracy
z pracownikami

Kazus 35
Outsourcing pracowniczy

Kazus 36
Redukcja etatów a likwidacja stanowiska pracy. Kryteria
doboru do zwolnienia

Kazus 37
Konkretność przyczyny rozwiązania umowy o pracę

Kazus 38
Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia - wymogi
formalne, sposoby doręczenia

Kazus 39
Wypowiedzenie ze względu na utratę zaufania
do pracownika. Granice dozwolonej krytyki pracodawcy

Kazus 40
Roszczenia alternatywne w przypadku nieuzasadnionego
wypowiedzenia umowy o pracę

Kazus 41
Bieg okresu wypowiedzenia. Okres zatrudnienia
w świadectwie pracy

Kazus 42
Ochrona przedemerytalna

Kazus 43
Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony
a roszczenia z tytułu dyskryminacji

Kazus 44
Wydłużenie kodeksowego okresu wypowiedzenia umowy
o pracę

Kazus 45
Zarządcza koncepcja pracodawcy. Osoba wykonująca
czynności w sprawach z zakresu prawa pracy. Termin
na wniesienie odwołania od wypowiedzenia do sądu pracy

Kazus 46
Przywrócenie terminu do wniesienia odwołania do sądu pracy

Kazus 47
Wykonywanie czynności zarobkowych w trakcie zwolnienia
lekarskiego jako podstawa rozwiązania umowy o pracę

Kazus 48
Sprostowanie świadectwa pracy w zakresie trybu
rozwiązania umowy o pracę

Kazus 49
Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
przez pracownika (art. 55 ő 11 k.p.) i pracodawcę
(art. 52 ő 1 pkt 1 k.p.). Data złożenia oświadczenia woli
o rozwiązaniu umowy o pracę

Kazus 50
Roszczenia pracownika w związku z niewydaniem
świadectwa pracy przez pracodawcę

Kazus 51
Niewypłacenie premii przez pracodawcę jako podstawa
rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia
przez pracownika

Kazus 52
Niewypłacenie nadgodzin przez pracodawcę. Rozwiązanie
umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika
i rozkład ciężaru dowodu

Kazus 53
Rozwiązanie umowy o pracę w okresie wypowiedzenia

Kazus 54
Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia w związku
z niezdolnością do pracy

Kazus 55
Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
a świadczenie rehabilitacyjne

Kazus 56
Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia - ustanie
niezdolności do pracy

Kazus 57
Roszczenia związane z niezgodnym z prawem rozwiązaniem
umowy o pracę

Kazus 58
Termin na złożenie oświadczenia o rozwiązaniu umowy
o pracę z winy pracownika

Kazus 59
Ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków
pracowniczych

Kazus 60
Wymagalność roszczeń związanych z niezgodnym z prawem
rozwiązaniem umowy o pracę

Kazus 61
Odpowiedzialność materialna za mienie powierzone

Kazus 62
Odpowiedzialność materialna pracownika - ryzyko
pracodawcy

Kazus 63
Odpowiedzialność materialna za mienie powierzone -
przesłanka ekskulpacyjna

Kazus 64
Zabezpieczenie wekslowe roszczeń pracodawcy

Kazus 65
Kara porządkowa - obowiązek trzeźwości

Kazus 66
Kara porządkowa - wysłuchanie pracownika

Kazus 67
Kara porządkowa - procedura

Kazus 68
Premia a nagroda

Kazus 69
Skutki przestoju

Kazus 70
Normy pracy

Kazus 71
Wynagrodzenie za pracę

Kazus 72
Zakres ochrony wynagrodzenia za pracę

Kazus 73
Potrącenie z wynagrodzenia za pracę

Kazus 74
Zaliczka a ochrona wynagrodzenia za pracę

Kazus 75
Forma wypłaty wynagrodzenia za pracę

Kazus 76
Szczególna ochrona działaczy związkowych

Kazus 77
Ochrona przedemerytalna

Kazus 78
Uprawnienia zakładowej organizacji związkowej

Kazus 79
Powrót do pracy po urlopie wychowawczym

Kazus 80
Zakaz podejmowania dodatkowego zatrudnienia

Kazus 81
Odmowa podpisania umowy o zakazie konkurencji

Kazus 82
Kara umowna w umowie o zakazie konkurencji

Kazus 83
Naruszenie zakazu konkurencji

Kazus 84
Ustalenie istnienia stosunku pracy

Kazus 85
Essentialia negotii stosunku pracy

Kazus 86
Czas pracy

Kazus 87
Równoważny system czasu pracy

Kazus 88
System równoważnego czasu pracy

Kazus 89
Rekompensata pracy nadliczbowej

Kazus 90
Rekompensata pracy nadliczbowej

Kazus 91
Odpracowanie czasu wolnego

Kazus 92
Praca nadliczbowa pracownika niepełnoetatowego

Kazus 93
Praca nadliczbowa kierownika wyodrębnionej komórki
organizacyjnej

Kazus 94
Dyżur pracowniczy

Kazus 95
Praca w niedziele i święta

Kazus 96
Udzielanie urlopu wypoczynkowego

Kazus 97
Wymiar urlopu wypoczynkowego

Kazus 98
Wymiar urlopu wypoczynkowego

Kazus 99
Proporcjonalny wymiar urlopu wypoczynkowego

Kazus 100
Urlop na żądanie

Kazus 101
Choroba w trakcie urlopu wypoczynkowego

Kazus 102
Odwołanie pracownika z urlopu

Kazus 103
Przedawnienie prawa do urlopu

Autorzy

Kod wydawnictwa: 978-83-8286-887-6

Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Produkty powiązane

Kontakt

Księgarnia Ekonomiczna Kazimierz Leki Sp. z o.o.

ul. Grójecka 67

02-094 Warszawa

NIP: 7010414095

Tel. 22 822 90 41

www.24naukowa.com.pl

naukowa@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl