Dodano produkt do koszyka

NOWOŚĆ Promocja

WYNAGRODZENIA W INSTYTUCJACH KULTURY

Cena po rabacie to najniższa cena z 30 dni przed obniżką

WYNAGRODZENIA W INSTYTUCJACH KULTURY

MICHAŁ CULEPA, ANNA KOPYŚĆ

Wydawnictwo: C.H.BECK

Cena: 179.00 zł 150.36 brutto

Koszty dostawy:
  • Paczkomaty InPost 14.99 zł brutto
  • Poczta Polska - odbiór w punkcie 9.99 zł brutto
  • Poczta Polska - przedpłata 15.99 zł brutto
  • Poczta Polska - pobranie 19.99 zł brutto
  • Kurier DHL - przedpłata 18.99 zł brutto
  • Kurier DHL - pobranie 21.99 zł brutto
  • Odbiór osobisty - UWAGA - uprzejmie prosimy poczekać na informację z księgarni o możliwości odbioru zamówienia - 0.00 zł brutto

Opis

Opis produktu

ISBN: 978-83-8356-247-6

stron: 231

format: B5

oprawa: miękka

Rok wydania: 2024

 

Instytucje kultury – muzea, galerie sztuki, teatry, kina, domy kultury, by wymienić tylko te najczęściej spotykane – są szczególnym rodzajem podmiotów, które posiadają własną regulację prawną. Specyfika działalności opartej o twórcze, artystyczne działania albo funkcje edukacyjno-badawcze, skutkuje też koniecznością specyficznego podejścia do kwestii wynagradzania osób zatrudnionych w tych instytucjach.

Książka to kompleksowe i praktyczne omówienie problematyki wynagrodzeń pracowników instytucji kultury, zarówno twórców oraz artystów, jak i osób zajmujących się szeroko pojętą obsługą takich instytucji i kwestiami technicznymi związanymi z ich działalnością. Przygotowano ją na podstawie aktualnie obowiązujących regulacji prawnych dotyczących płac w instytucjach kultury, czyli:

ustawy z 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 87),
rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 22.10.2015 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury (Dz.U. z 2015 r. poz. 1798),
regulacji Kodeksu pracy odnoszących się do pracowników instytucji kultury,
regulacji Kodeksu cywilnego odnoszących się do wykonawców umów cywilnoprawnych.

Natomiast tematykę podatkowo-składkową omówiono na podstawie najnowszych regulacji:

ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2647 ze zm.),
ustawy z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1230 ze zm.)

– z szerokim odniesieniem się do najnowszych interpretacji podatkowych oraz opinii organów rentowych.

Szereg przykładów i rozwiązań zawartych w publikacji oparto o najnowsze i aktualne orzecznictwo sądowe, w szczególności Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, ale także Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

W książce zaprezentowano przekrojowo kwestie płacowe, począwszy od sposobu uregulowania wynagrodzeń pracowniczych w przepisach płacowych, poprzez praktyczne wskazówki i przykłady, które pokazują:

jak określić wynagrodzenia w umowach poszczególnych pracowników,
jakie składniki należy uwzględnić, ustalając pensje pracownicze,
jak obliczyć wynagrodzenie, np. za godziny nadliczbowe, za przepracowaną część dnia lub miesiąca.

Dla instytucji artystycznych takich jak teatry, opery czy filharmonie istotną kwestią jest wynagradzanie artystów i twórców za dzieła, jakie powstaną w ramach ich obowiązków pracowniczych. W książce omówiono zatem sposób określania takiego wynagrodzenia, z uwzględnieniem praw autorskich. Nie mogło też zabraknąć w niej przedstawienia rozwiązań płacowych dotyczących sytuacji używania przez pracownika artystycznego w pracy własnych instrumentów, rekwizytów, narzędzi itp.

Ważne miejsce zajmuje w książce także tematyka związana z wynagrodzeniami kadry kierowniczej, omawiająca obowiązujące unormowania tzw. ustawy kominowej tj. ustawy z 3.3.2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2136), jako że osoby te muszą mieć ustalone wynagrodzenie z uwzględnieniem ograniczeń wprowadzonych tą ustawą.

Poza kwestiami kształtowania wynagrodzeń pracowników instytucji kultury publikacja omawia także szczegółowo sposoby kształtowania wynagrodzeń osób niebędących pracownikami, czyli osób zatrudnionych w instytucjach kultury na podstawie umów cywilnoprawnych – przede wszystkim zleceniobiorców i wykonawców umów o dzieło. W odniesieniu do tych zagadnień w książce można znaleźć rozwiązanie takich problemów jak:

kształtowanie wynagrodzeń zleceniobiorców pod kątem zastosowania przepisów o minimalnej stawce godzinowej,
ustalanie wynagrodzeń w przypadku wykonawców zbiorowych zleceń,
odejście od godzinowej stawki wynagradzania zleceniobiorcy – kiedy i w jakich warunkach jest to dopuszczalne.

Książka omawia także szeroko kwestie wynagradzania wykonawców dzieł, ze szczególnym uwzględnieniem – ważnych dla twórców i artystów – kwestii praw autorskich oraz należności z tytułu eksploatacji tych praw i dzieł.

Publikacja zajmuje się jednak nie tylko problematyką ustalania wynagrodzeń – tak pracowników, w tym również zajmujących kierownicze stanowiska, jak i wykonawców kontraktów cywilnoprawnych – ale także sprawami rozliczeń wynagrodzeń i kontroli ich wypłacania. Szeroko omówiona jest więc problematyka podatkowa i kwestie ubezpieczeń społecznych – oskładkowania wynagrodzeń z tytułu różnych podstaw wykonywania pracy w instytucjach kultury.

W książce Czytelnik znajdzie następujące informacje:

jak prawidłowo kwalifikować przychody z poszczególnych umów,
jakie benefity mogą przysługiwać zatrudnionym i jaki jest ich wpływ na oskładkowanie i opodatkowanie wynagrodzeń,
jak prawidłowo zastosować koszty uzyskania przychodu w poszczególnych umowach i jak zmniejszyć należny podatek,
kiedy zastosować ulgi przewidziane ustawami,
w jaki sposób można zredukować obciążenia z tytułu składki zdrowotnej.

Ważną częścią publikacji jest dokładne omówienie zasad oskładkowania umów cywilnoprawnych, z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa SN i NSA dotyczącego kwestii odróżnienia umów o dzieło od umów zlecenia, co ma kolosalne znaczenie dla rozliczenia wynagrodzeń osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.

W książce Czytelnik znajdzie odpowiedzi na następujące pytania:

jak prawidłowo opracować regulamin wynagradzania instytucji kultury,
jakie dodatki płacowe i w jakich kwotach należy zapewnić pracownikom,
gdzie i na jakich zasadach należy ustalić wynagrodzenie dyrektora, a gdzie – jego zastępców,
kiedy wypłacić nagrodę jubileuszową w wyższej kwocie, gdy otrzymano nową dokumentację stażu pracy,
które zwolnienia od pracy uprawniają do wynagrodzenia i w jakiej wysokości,
czy można pracować po godzinach bez polecenia dyrekcji i za jakie wynagrodzenie,
jakie składniki pensji wchodzą do podstawy wymiaru dodatków za nadgodziny,
jak obliczyć wynagrodzenie i ekwiwalent urlopowy, mając różne składniki wynagrodzenia: stałe i zmienne,
czy i w jaki sposób obliczyć wynagrodzenie urlopowe dla pracownika, który długo chorował,
czy można ustalić limit godzin ponadwymiarowych dla niepełnoetatowca na poziomie normy kodeksowej czasu pracy,
do jakiej kwoty można dokonywać potrąceń, gdy pracownik jest zatrudniony na niepełny etat,
czy i w jakim zakresie wolno potrącać należności z zasiłków z ubezpieczenia chorobowego,
jak obliczyć zaliczkę na podatek po przekroczeniu wyższego progu dochodowego,
jak kształtuje się dochód osób uprawnionych do ulg – młodych pracowników, rodziców, seniorów,
jaka jest składka na ZUS, gdy zleceniobiorca pracuje na etacie w innym miejscu, ale w niepełnym wymiarze,
czy występ sceniczny to dzieło, czy jednak zlecenie,
jak przygotować dokumentację płacową w razie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.

Do publikacji dołączono również przydatne wzory dokumentów w wersji edytowalnej, takie jak m.in.:

wzór regulaminu wynagradzania,
wzór umowy zlecenia,
wzór umowy o dzieło – z różnymi wariantami wynagrodzeń,
wzór pisma w sprawie przyznania ekwiwalentu za używanie własnych instrumentów czy rekwizytów,
wzór pisma w sprawie przyznania nagrody rocznej dla pracowników zarządzających,
wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy o dzieło,
wzór pisma w sprawie przyznania nagrody jubileuszowej wyższego stopnia,
wzór rejestru godzin realizacji zlecenia.

Książka przygotowana została dla osób kierujących instytucjami kultury, takimi jak muzea, galerie sztuki, teatry, filharmonie, biblioteki, a także dla pracowników zajmujących się problematyką kadrowo-płacową w tych instytucjach.

Kod wydawnictwa: 978-83-8356-247-6

Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Produkty powiązane

Kontakt

Księgarnia Ekonomiczna Kazimierz Leki Sp. z o.o.

ul. Grójecka 67

02-094 Warszawa

NIP: 7010414095

Tel. 22 822 90 41

www.24naukowa.com.pl

naukowa@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl