Dodano produkt do koszyka

NOWOŚĆ Promocja

WYCENA SPÓŁEK W WARUNKACH KRYZYSU. PRZYPADEK PANDEMII

WYCENA SPÓŁEK W WARUNKACH KRYZYSU. PRZYPADEK PANDEMII

red.nauk.MAREK PANFIL, red.nauk.PAWEŁ WNUCZAK

Producent: POLTEXT

Cena: 99.90 zł 89.91 brutto

Koszty dostawy:
  • Poczta Polska - pobranie 15.50 zł brutto
  • Kurier DHL - przedpłata 16.00 zł brutto
  • Kurier DHL - pobranie 21.00 zł brutto
  • Kurier GLS - pobranie 21.00 zł brutto
  • Poczta Polska - przedpłata 11.50 zł brutto
  • Odbiór osobisty 0.00 zł brutto
  • Kurier GLS - przedpłata 21.00 zł brutto
  • Poczta Polska - odbiór w punkcie 8.99 zł brutto

Opis

Opis produktu

ISBN: 978-83-8175-320-3

556 stron
format: B5
oprawa: miękka
Rok wydania: 2022

Pandemia Covid-19 stanowi tylko szczególny przypadek kryzysu w wielu jego wymiarach: medycznym, społecznym, finansowym, gospodarczym i politycznym. Ponieważ kryzysy będą nam towarzyszyć także w przyszłości, a "czarny łabędź" nieraz jeszcze zaskoczy nas swoim nieoczekiwanym pojawieniem się, wycena przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu zawsze będzie stanowić wyzwanie.
Książka jest próbą zmierzenia się z tym wyzwaniem. Inspiracją książki był coroczny raport PwC dotyczący 100 globalnych spółek o największej kapitalizacji rynkowej. Uczestnicy I edycji studiów podyplomowych Wycena przedsiębiorstwa i modelowanie finansowe w Akademii Leona Koźmińskiego w swoich pracach końcowych przygotowywali analizę fundamentalną wybranych spółek z publikacji PwC. W marcu 2020 r. ogłoszono na świecie pandemię i wprowadzono ograniczenia w handlu międzynarodowym i obrocie krajowym. Ta nieoczekiwana sytuacja wpłynęła negatywnie lub pozytywnie na przedsiębiorstwa analizowane przez autorów książki. Każdy musiał odpowiedzieć sobie na pytanie: W jakim stopniu pandemia 2020 r. wpłynęła na wyniki analizowanej spółki? Jak to uwzględnić w prognozie finansowej?
Z listy TOP-100 spółek o największej wartości rynkowej na świecie w książce znalazły się:
Alibaba, Amazon.com (e-commerce),
AstraZeneca (branża farmaceutyczna),
AT&T, Verizon Communications (telekomunikacja),
Coca-Cola (napoje niealkoholowe),
ExxonMobil (energia - ropa i gaz),
Microsoft, Apple (technologia i oprogramowanie),
Facebook (sieć społecznościowa). Redaktorzy dodali do tej listy dwie polskie spółki typu blue chips z GPW w Warszawie: Allegro (e-commerce) oraz PZU (ubezpieczenia). Książka składa się z 14 rozdziałów, z których pierwsze dwa mają charakter teoretyczny, natomiast kolejnych 12 dotyczy analizy fundamentalnej wybranych spółek. Każda wycena ma charakter indywidualny i subiektywny. Biegły powinien kierować się zdrowym rozsądkiem, przyjmując wiele subiektywnych założeń. Nie można zapominać, że wycena przedsiębiorstwa to zarówno teoria (nauka), jak i sztuka, oparta na intuicji i doświadczeniu wyceniającego. Żyjemy w rozmigotanym świecie, w którym co rusz ujawniają się nowe źródła niepewności. Wycena biznesu w takich warunkach jest nie lada wyzwaniem. Powiedzenie: "wycena jest bardziej sztuką niż nauką" nabiera dziś szczególnej aktualności.

Książkę Marka Panfila i Pawła Wnuczaka traktuję jako pracę nie tylko o tym, co spotyka nas w związku z koronakryzysem, ale także jako źródło refleksji na temat tego, na co specjaliści zajmujący się wyceną muszą być coraz bardziej przygotowani w przyszłości. Jak zwykle w przypadku książek Marka Panfila - z którym dane mi było wielokrotnie współpracować - wysoka wartość merytoryczna idzie w parze z troską o komunikatywność przekazu. To, co zawsze mnie w nich przekonywało, to fakt, że można ich używać na różne sposoby, w tym jako zbiory biznesowych studiów przypadku. Tak jest i z tą najnowszą książką. I tak właśnie powinno być - zwłaszcza w odniesieniu do książek poświęconych wycenie.

- dr hab. Andrzej Cwynar, prof. WSEI, prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej w Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Dorobek naukowy Marka Panfila i Pawła Wnuczaka, ich umiejętność przekładania złożonych analiz na wartość użyteczną dla przedsiębiorcy, menedżera i inwestora, a także pasja w dzieleniu się wiedzą z innymi - to wszystko dało znakomity efekt w postaci publikacji opisującej największe spółki światowe w obliczu pandemii. Poszczególne wyceny (studia przypadku), przygotowane wraz z absolwentami studiów podyplomowych Wycena przedsiębiorstwa i modelowanie finansowe w Akademii Leona Koźmińskiego, pozwalają zrozumieć spodziewane, jak również paradoksalne skutki pandemii dla biznesu i się z nimi zmierzyć. Przez pryzmat metodologii zastosowanej w książce uzyskujemy też możliwość wejrzenia w przyszłość, w której mogą pojawić się inne "czarne łabędzie", aby znów wstrząsnąć życiem społecznym i gospodarczym.

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie (Marek Panfil, Paweł Wnuczak)

Rozdział 1. Dylematy wyceny spółki w okresie pandemii COVID-19
(Marek Panfil)
1.1. Kryzys 2007-2008 i COVID-19 a "czarny łabędź"
1.2. COVID-19 i co dalej?
1.3. Wyzwania związane z wyceną spółek w okresach przed, w trakcie
i po COVID-19
1.3.1. Podejście rynkowe i podejście dochodowe
1.3.2. Korekty w koszcie kapitału
1.3.3. EBITDA, skorygowana EBITDA oraz EBITDAC
1.4. Podsumowanie

Rozdział 2. Standard wartości a kalkulacja wolnych przepływów
pieniężnych (Paweł Wnuczak)
2.1. Wprowadzenie
2.2. Przegląd literatury dotyczącej standardów wartości
2.3. Kalkulacja przepływów pieniężnych a standard wartości
2.4. Wartość wewnętrzna a kalkulacja przyszłych przepływów pieniężnych
2.5. Godziwa wartość rynkowa i jej wpływ na wartość przyszłych przepływów pieniężnych
2.6. Wartość sprawiedliwa w kontekście planowania przepływów pieniężnych
2.7. Wartość inwestycyjna a szacowanie przyszłych przepływów pieniężnych
2.8. Podsumowanie

Rozdział 3. Powszechny Zakład Ubezpieczeń - znacznie więcej
niż ubezpieczenia (Kamil Niewiatowski)
3.1. Podsumowanie analizy oraz rekomendowana cena akcji
3.1.1. Wycena na 31.03.2020 r. oraz porównanie z historycznym kursem akcji
3.1.2. Rekomendacja na 12 miesięcy (na 31.03.2021)
3.2. Wstępna charakterystyka Grupy PZU
3.2.1. Branża i model biznesowy
3.2.2. Ubezpieczenia osobowo-majątkowe
3.2.3. Ubezpieczenie na życie
3.2.4. Geograficzny zakres działalności
3.2.5. Najważniejsze wydarzenia historyczne
3.2.6. Struktura własnościowa
3.3. Analiza zewnętrzna
3.3.1. Uwarunkowania makroekonomiczne
3.3.2. Analiza sektorowa
3.3.3. Analiza 5 sił Portera
3.4. Analiza wewnętrzna
3.4.1. Strategia rynkowa
3.4.2. Kadra zarządzająca
3.4.3. Portfel produktów i linii biznesowych
3.4.4. Czynniki wzrostu wartości przedsiębiorstwa
3.4.5. Unikalność Spółki
3.5. Analiza finansowa
3.5.1. Analiza rachunku zysków i strat
3.5.2. Przychody
3.5.3. EBIT
3.5.4. Wynik netto
3.5.5. Analiza przychodów
3.5.6. Analiza kosztów
3.5.7. Analiza bilansu - aktywa
3.5.8. Analiza bilansu - pasywa
3.6. Analiza wskaźnikowa w okresie 1.01.2015-31.12.2019
3.6.1. Analiza wskaźników płynności
3.6.2. Analiza wskaźników sprawności działania
3.6.3. Analiza wskaźników rentowności
3.6.4. Analiza wskaźników dla akcjonariuszy
3.7. Analiza SWOT
3.8. Podsumowanie analiz
3.9. Założenia metody dochodowej
3.9.1. Prognoza przychodów
3.9.2. Prognoza bilansu
3.9.3. Prognoza kosztu kapitału
3.9.4. Koszt kapitału własnego
3.9.5. Wartość rezydualna (końcowa)
3.9.6. Wpływ COVID-19 na prognozę finansową Grupy
3.10. Wycena Spółki metodą zdyskontowanych dywidend
3.11. Wycena Spółki metodą porównawczą na 31.03.2020 r.
3.12. Wycena Spółki metodą sumy części
3.13. Zakończenie
3.13.1. Podsumowanie wyceny
3.13.2. Analiza wrażliwości
3.13.3. Co się zmieniło od dnia wyceny do końca grudnia 2020 r.?
3.13.4. Największe wyzwania w wycenie GK PZU

Rozdział 4. Alibaba - krokodyl w rzece Jangcy (Elżbieta Kusak)
4.1. Podsumowanie analizy oraz rekomendowana cena akcji
4.1.1. Wycena Spółki - podsumowanie z historycznym kursem akcji
4.1.2. Rekomendacja na 12 miesięcy
4.2. Wstępna charakterystyka Grupy Alibaba
4.2.1. Branża i model biznesowy
4.2.2. Geograficzny zakres działalności
4.2.3. Najważniejsze wydarzenia historyczne
4.2.4. Struktura własnościowa
4.3. Analiza zewnętrzna
4.3.1. Uwarunkowania makroekonomiczne i sektorowe działania Alibaby
4.3.2. Analiza 5 sił Portera
4.4. Analiza wewnętrzna
4.4.1. Strategia rynkowa
4.4.2. Kadra zarządzająca
4.4.3. Portfel linii biznesowych oraz kluczowe czynniki sukcesu
4.5. Analiza finansowa
4.5.1. Analiza rachunku zysków i strat
4.5.2. Analiza bilansu
4.5.3. Analiza rachunku przepływów pieniężnych
4.6. Analiza wskaźnikowa w okresie 1.04.2012-31.03.2020
4.7. Analiza SWOT
4.8. Założenia metody dochodowej
4.8.1. Prognoza rachunku zysków i strat
4.8.2. Prognoza bilansu
4.8.3. Prognoza kosztu kapitału
4.9. Wycena Spółki metodą FCFF
4.10. Wycena Spółki metodą porównawczą
4.11. Zakończenie

Rozdział 5. Amazon.com. Od A do Z {Paulina Święcicka)
5.1. Podsumowanie analizy oraz rekomendowana cena akcji
5.1.1. Wycena i porównanie z historycznym kursem akcji
5.1.2. Rekomendacja na 12 miesięcy
5.2. Wstępna charakterystyka Spółki
5.2.1. Branża i model biznesowy
5.2.2. Geograficzny zakres działalności
5.2.3. Najważniejsze wydarzenia historyczne
5.2.4. Struktura własnościowa
5.3. Analiza zewnętrzna
5.3.1. Uwarunkowania makroekonomiczne
5.3.2. Analiza sektorowa
5.3.3. Analiza 5 sił Portera
5.4. Analiza wewnętrzna
5.4.1. Strategia rynkowa
5.4.2. Kadra zarządzająca
5.4.3. Portfel produktów i linii biznesowych
5.4.4. Czynniki wzrostu wartości przedsiębiorstwa
5.4.5. Unikalność Spółki
5.5. Analiza finansowa w okresie 1.01.2015-30.09.2019
5.5.1. Analiza rachunku zysków i strat
5.5.2. Analiza bilansu - aktywa
5.5.3. Analiza bilansu - pasywa
5.5.4. Analiza rachunku przepływów pieniężnych
5.6. Analiza wskaźnikowa w okresie 1.01.2015-30.09.2019
5.6.1. Analiza wskaźników płynności
5.6.2. Analiza wskaźników sprawności działania
5.6.3. Analiza wskaźników zadłużenia
5.6.4. Analiza wskaźników rentowności
5.6.5. Analiza wskaźników dla akcjonariuszy
5.7. Analiza SWOT
5.8. Podsumowanie analiz
5.9. Założenia metody dochodowej
5.9.1. Prognoza przychodów
5.9.2. Prognoza bilansu
5.9.3. Prognoza rachunku przepływów pieniężnych
5.9.4. Prognoza kosztu kapitału
5.9.5. Struktura kapitałowa
5.9.6. Koszt kapitału własnego
5.9.7. Koszt długu
5.9.8. Kalkulacja WACC
5.9.9. Wartość rezydualna (końcowa)
5.9.10. Wpływ COVID-19 na prognozę finansową Spółki
5.10. Wycena Spółki metodą FCFF na 1.10.2020 r.
5.10.1. Model DCF
5.10.2. Analiza wrażliwości
5.11. Wycena Spółki metodą porównawczą na 1.10.2020 r.
5.12. Zakończenie
5.12.1. Podsumowanie wyceny na podstawie DCF i mnożników
5.12.2. Co się zmieniło od dnia wyceny do końca grudnia 2020 r.?
5.12.3. Największe wyzwania w wycenie Amazon.com

Rozdział 6. Apple: od spółki garażowej do najdroższej spółki na świecie
(Konrad Ogrodowicz)
6.1. Podsumowanie analizy oraz rekomendowana cena akcji
6.1.1. Wycena na 30.09.2020 r. oraz porównanie z historycznym
kursem akcji
6.1.2. Rekomendacja na 12 miesięcy (na 30.09.2021)
6.2. Wstępna charakterystyka Apple
6.2.1. Branża i model biznesowy
6.2.2. Geograficzny zakres działalności
6.2.3. Najważniejsze wydarzenia historyczne
6.2.4. Struktura własnościowa
6.3. Analiza wewnętrzna
6.3.1. Strategia rynkowa
6.3.2. Kadra zarządzająca
6.3.3. Portfel produktów
6.3.4. Czynniki wzrostu wartości przedsiębiorstwa
6.3.5. Unikalność Spółki
6.4. Analiza finansowa w okresie 25.09.2015-28.09.2019
6.4.1. Analiza rachunku zysków i strat
6.4.2. Analiza bilansu
6.4.3. Analiza rachunku przepływów pieniężnych
6.4.4. Analiza wskaźnikowa
6.5. Analiza 5 sił Portera
6.5.1. Rywalizacja wewnątrz sektora
6.5.2. Siła przetargowa nabywców
6.5.3. Groźba pojawienia się nowych producentów
6.5.4. Siła przetargowa dostawców
6.5.5. Groźba pojawienia się substytutów
6.6. Podsumowanie analiz - SWOT
6.7. Założenia metody dochodowej w okresie 30.09.2020-30.09.2025
6.7.1. Prognoza rachunku zysków i strat
6.7.2. Prognoza bilansu
6.7.3. Prognoza kapitału obrotowego netto
6.7.4. Prognoza rachunku przepływów pieniężnych
6.7.5. Prognoza kosztu kapitału
6.8. Wpływ COVID-19 na prognozę finansową Spółki
6.9. Wycena Spółki metodą FCFF na 30.09.2020 r.
6.9.1. Kalkulacja FCFF
6.9.2. Kalkulacja zdyskontowanych FCFF
6.9.3. Kalkulacja wartości końcowej (TV)
6.9.4. Enterprise Value oraz Eąuity Value
6.9.5. Analiza wrażliwości
6.10. Wycena Spółki metodą porównawczą na 30.09.2020 r.
6.10.1. Dobór spółek porównywalnych
6.10.2. Mnożniki
6.10.3. Enterprise Value oraz Eąuity Value
6.11. Zakończenie
6.11.1. Podsumowanie wyceny na podstawie DCF i mnożników
6.11.2. Co się zmieniło od dnia wyceny do końca grudnia 2020 r.?
6.11.3. Największe wyzwania w wycenie Apple

Rozdział 7. Coca-Cola - bezdyskusyjny symbol kapitalizmu
(Maciej Wojciechowski)
7.1. Podsumowanie analizy oraz rekomendowana cena akcji
7.1.1. Wycena na 31.03.2020 r.
7.1.2. Rekomendacja na 31.12.2020 r.
7.2. Wstępna charakterystyka The Coca-Cola Company
7.2.1. Branża i model biznesowy
7.2.2. Geograficzny zakres działalności
7.2.3. Najważniejsze wydarzenia historyczne
7.2.4. Struktura własnościowa
7.3. Analiza wewnętrzna
7.3.1. Strategia rynkowa
7.3.2. Kadra zarządzająca
7.3.3. Czynniki wzrostu wartości The Coca-Cola Company
7.3.4. Unikalność Spółki
7.4. Analiza finansowa w okresie 1.01.2015-31.12.2019
7.5. Analiza wskaźnikowa
7.6. Podsumowanie analiz - SWOT
7.7. Założenia metody dochodowej w okresie 1.04.2020-31.12.2024
7.7.1. Prognoza rachunku zysków i strat
7.7.2. Prognoza bilansu
7.7.3. Prognoza niepieniężnego kapitału obrotowego netto
7.7.4. Prognoza rachunku przepływów pieniężnych
7.7.5. Prognoza kosztu kapitału
7.8. Wpływ COVID-19 na prognozę finansową Spółki
7.9. Wycena Spółki metodą FCFF na 31.03.2020 r.
7.9.1. Kalkulacja FCFF
7.9.2. Kalkulacja zdyskontowanych FCFF
7.9.3. Kalkulacja wartości końcowej (TV)
7.9.4. Enterprise Value oraz Eąuity Value
7.9.5. Analiza wrażliwości
7.10. Kreacja/destrukcja wartości w latach prognozy
7.11. Wycena Spółki metodą porównawczą na 31.03.2020 r.
7.11.1. Dobór spółek porównywalnych
7.11.2. Mnożniki
7.11.3. Korekty
7.11.4. Dyskonta i premie
7.11.5. Enterprise Value oraz Eąuity Value
7.12. Zakończenie

Rozdział 8. ExxonMobil - energia przeszłości, energia przyszłości?
(Sebastian Stypczyński)
8.1. Podsumowanie analizy oraz rekomendowana cena akcji
8.1.1. Wycena na 31.12.2020 r.
8.1.2. Rekomendacja na 12 miesięcy
8.2. Wstępna charakterystyka ExxonMobil
8.2.1. Branża i model biznesowy
8.2.2. Geograficzny zakres działalności
8.2.3. Najważniejsze wydarzenia historyczne
8.2.4. Struktura własnościowa
8.3. Analiza wewnętrzna
8.3.1. Strategia rynkowa
8.3.2. Czynniki wzrostu wartości przedsiębiorstwa
8.3.3. Unikalność Spółki
8.4. Analiza finansowa w okresie 1.01.2015-30.09.2020
8.4.1. Analiza rachunku zysków i strat
8.4.2. Przychody
8.4.3. Marże
8.4.4. Bilans
8.4.5. Rachunek przepływów pieniężnych
8.4.6. Wskaźniki
8.4.7. ROIĆ
8.5. Podsumowanie analiz - SWOT
8.6. Założenia metody dochodowej w okresie 1.01.2021-31.12.2030
8.6.1. Prognoza rachunku zysków i strat
8.6.2. Prognoza bilansu
8.6.3. Prognoza kapitału obrotowego netto
8.6.4. Prognoza rachunku przepływów pieniężnych
8.6.5. Prognoza kosztu kapitału
8.6.6. Wpływ COVID-19 na prognozę finansową Spółki
8.7. Wycena Spółki metodą FCFF na 31.12.2020 r.
8.7.1. Kalkulacja FCFF
8.7.2. Kalkulacja zdyskontowanych FCFF
8.7.3. Kalkulacja wartości rezydualnej
8.7.4. Enterprise Value oraz Equity Value
8.7.5. Analiza wrażliwości
8.8. Kreacja/destrukcja wartości (prognoza EVA, ROIĆ) w latach prognozy
8.9. Wycena Spółki metodą porównawczą na 31.12.2020 r.
8.9.1. Dobór spółek porównywalnych
8.9.2. Wskaźniki
8.9.3. Korekty
8.9.4. Dyskonta i premie
8.9.5. Enterprise Value oraz Eąuity Value
8.10. Zakończenie
8.10.1. Podsumowanie wyceny na podstawie DCF i mnożników
8.10.2. Rekomendacja na następne 12 miesięcy
8.10.3. Czynniki mające wpływ na wycenę z ostatnich kilku miesięcy
8.10.4. Największe wyzwania w wycenie Spółki

Rozdział 9. Microsoft - przebudzenie giganta {Krzysztof Rycaj)
9.1. Podsumowanie analizy oraz rekomendowana cena akcji
9.1.1. Wycena Spółki na 30.06.2020 r. oraz porównanie z historycznym kursem akcji
9.1.2. Rekomendacja na 12 miesięcy
9.2. Wstępna charakterystyka Microsoftu
9.2.1. Branża i model biznesowy
9.2.2. Geograficzny zakres działalności
9.2.3. Najważniejsze wydarzenia historyczne
9.2.4. Struktura własnościowa
9.3. Analiza wewnętrzna
9.3.1. Strategia rynkowa i portfel produktów
9.3.2. Kadra zarządzająca
9.3.3. Czynniki wzrostu wartości przedsiębiorstwa
9.3.4. Unikalność Spółki
9.4. Analiza finansowa w okresie 1.07.2015-30.06.2020
9.4.1. Analiza skonsolidowanego rachunku zysków i strat
9.4.2. Analiza skonsolidowanego bilansu
9.4.3. Analiza skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych
9.4.4. Analiza wskaźnikowa
9.5. Podsumowanie analiz - SWOT
9.6. Założenia projekcji finansowej na okres 1.07.2020-30.06.2025
9.6.1. Prognoza skonsolidowanego rachunku zysków i strat
9.6.2. Prognoza skonsolidowanego bilansu
9.6.3. Prognoza skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych
9.6.4. Prognoza kosztu kapitału
9.7. Wpływ COVID-19 na prognozę finansową Spółki
9.8. Wycena Spółki metodą FCFF na 30.06.2020 r.
9.8.1. Kalkulacja FCFF
9.8.2. Kalkulacja wartości końcowej (TV
9.8.3. Kalkulacja zdyskontowanych FCFF oraz wartości końcowej
9.8.4. Wartość przedsiębiorstwa i wartość kapitału własnego
9.8.5. Analiza wrażliwości
9.9. Prognoza zysku ekonomicznego EVA w okresie 1.07.2020-30.06.2025
9.10. Wycena Spółki metodą porównawczą na 30.06.2020 r.
9.10.1. Dobór spółek porównywalnych
9.10.2. Mnożniki
9.10.3. Korekty, premie i dyskonta
9.10.4. Wartość przedsiębiorstwa i wartość rynkowa kapitału własnego
9.11. Zakończenie
9.11.1. Podsumowanie wyceny dochodowej i porównawczej
9.11.2. Co zmieniło się od dnia wyceny do końca grudnia 2020 r.?
9.11.3. Największe wyzwania w wycenie Spółki

Rozdział 10. AT&T - dywidendowy arystokrata (Aldona Gawroń)
10.1. Podsumowanie analizy oraz rekomendowana cena akcji
10.1.1. Wycena AT&T na 31.12.2020 r. - porównanie z historycznym kursem akcji z 31.12.2020 r.
10.1.2. Rekomendacja na 12 miesięcy na 31.12.2021 r.
10.2. Wstępna charakterystyka Spółki
10.2.1. Branża i model biznesowy
10.2.2. Geograficzny zakres działalności
10.2.3. Najważniejsze wydarzenia historyczne
10.2.4. Struktura własnościowa
10.3. Analiza wewnętrzna
10.3.1. Strategia rynkowa
10.3.2. Kadra zarządzająca
10.3.3. Czynniki wzrostu wartości przedsiębiorstwa
10.3.4. Unikalność Spółki
10.4. Analiza finansowa w okresie 1.01.2016-31.12.2020
10.4.1. Analiza rachunku zysków i strat
10.4.2. Analiza bilansu
10.4.3. Analiza rachunku przepływów pieniężnych
10.5. Analiza wskaźnikowa w okresie 31.12.2015-31.12.2020
10.5.1. Analiza wskaźników płynności
10.5.2. Analiza wskaźników sprawności działania
10.5.3. Analiza wskaźników zadłużenia
10.5.4. Analiza wskaźników rentowności
10.5.5. Analiza wskaźników dla akcjonariuszy i akcjogram
10.6. Podsumowanie analiz - SWOT
10.7. Założenia metody dochodowej w okresie 31.12.2020-31.12.2025
10.7.1. Prognoza rachunku zysków i strat
10.7.2. Prognoza bilansu
10.7.3. Prognoza kapitału obrotowego netto
10.7.4. Prognoza rachunku przepływów pieniężnych
10.7.5. Prognoza kosztu kapitału
10.7.6. Wpływ COVID-19 na prognozę finansową Spółki
10.8. Wycena spółki metodą FCFF na 31.12.2020 r.
10.8.1. Kalkulacja FCFF
10.8.2. Kalkulacja zdyskontowanych FCFF
10.8.3. Kalkulacja wartości rezydualnej (TV) FCFF dla potrzeb wartości rezydualnej
10.8.4. Enterprise Value oraz Eąuity Value
10.9. Kreacja/destrukcja wartości (prognoza EVA, ROIĆ) w latach prognozy 2021-2025
10.10. Wycena Spółki metodą porównawczą na 31.12.2020 r.
10.11. Zakończenie
10.11.1. Podsumowanie wyceny na podstawie DCF i mnożników
10.11.2. Co się zmieniło od dnia wyceny do końca marca 2021 r.?
10.11.3. Największe wyzwania w wycenie Spółki

Rozdział 11. Verizon - najcenniejsza telekomunikacyjna marka świata
(Paweł Garwoła)
11.1. Podsumowanie analizy oraz rekomendowana cena akcji
11.1.1. Wycena na 30.09.2020 r. - porównanie z historycznym kursem akcji
11.1.2. Rekomendacja na 31.12.2021 r.
11.2. Wstępna charakterystyka Spółki
11.2.1. Branża i model biznesowy
11.2.2. Geograficzny zakres działalności
11.2.3. Kluczowe wydarzenia historyczne
11.2.4. Struktura własnościowa
11.3. Analiza wewnętrzna
11.3.1. Strategia rynkowa
11.3.2. Kadra zarządzająca
11.3.3. Czynniki wzrostu wartości przedsiębiorstwa
11.3.4. Unikalność Spółki
11.4. Analiza finansowa i wskaźnikowa w okresie 1.01.2015-31.12.2019
11.4.1. Analiza rachunku zysków i strat
11.4.2. Analiza marż na różnym rodzaju działalności
11.4.3. Analiza bilansu
11.4.4. Analiza rachunku przepływów pieniężnych
11.4.5. Analiza wskaźnikowa w okresie 1.01.2015-31.12.2019
11.4.6. Akcjogram
11.5. Podsumowanie analiz - SWOT
11.6. Założenia metody dochodowej w okresie 1.10.2020-31.12.2024
11.6.1. Prognoza rachunku zysków i strat
11.6.2. Prognoza przychodów i kosztów w latach 2021-2024 w segmencie klientów indywidualnych
11.6.3. Prognoza przychodów i kosztów w latach 2021-2024 w segmencie klientów biznesowych
11.6.4. Prognoza marż i wyników EBIT/EBITDA
11.6.5. Prognoza kapitału obrotowego netto
11.6.6. Prognoza kosztu kapitału
11.7. Wpływ COVID-19 na prognozę finansową Spółki
11.8. Wycena Spółki metodą FCFF na 30.09.2020 r.
11.8.1. Kalkulacja FCFF
11.8.2. Kalkulacja zdyskontowanych FCFF
11.8.3. Kalkulacja RONIĆ
11.8.4. Kalkulacja wartości rezydualnej {Terminal Value)
11.8.5. Kalkulacja zdyskontowanej wartości rezydualnej TV
11.8.6. Wartość przedsiębiorstwa i kapitału własnego
11.8.7. Analiza wrażliwości
11.9. Wycena Spółki metodą porównawczą na 16.10.2020 r.
11.9.1. Dobór spółek porównywalnych
11.9.2. Mnożniki (EV/EBITDA, EV/EBIT, EV/S, P/E)
11.9.3. Korekty
11.9.4. Dyskonta i premie
11.9.5. Enterprise Value oraz Equity Value
11.10. Zakończenie
11.10.1. Podsumowanie wyceny na podstawie DCF i mnożników
11.10.2. Co się zmieniło od dnia wyceny do końca grudnia 2020 r.?
11.10.3. Największe wyzwania w wycenie Spółki

Rozdział 12. AstraZeneca - lekiem na całe zło? {Michał Pik)
12.1. Podsumowanie analizy oraz rekomendowana cena akcji
12.1.1. Wycena na 30.09.2020 r. oraz porównanie z historycznym
kursem akcji
12.1.2. Rekomendacja na 12 miesięcy
12.2. Wstępna charakterystyka Spółki AstraZeneca
12.2.1. Branża i model biznesowy
12.2.2. Geograficzny zakres działalności
12.2.3. Najważniejsze wydarzenia historyczne
12.2.4. Struktura własnościowa
12.3. Analiza zewnętrzna
12.3.1. Uwarunkowania makroekonomiczne i analiza sektorowa
12.3.2. Analiza 5 sił Portera
12.4. Analiza wewnętrzna
12.4.1. Strategia rynkowa
12.4.2. Kadra zarządzająca
12.4.3. Portfel produktów i linii biznesowych
12.4.4. Czynniki wzrostu wartości przedsiębiorstwa
12.4.5. Unikalność Spółki
12.5. Analiza finansowa
12.5.1. Analiza rachunku zysków i strat
12.5.2. Analiza przychodów
12.5.3. Analiza kosztów
12.5.4. Analiza marż na różne rodzaje działalności
12.5.5. Analiza bilansu - aktywa
12.5.6. Analiza bilansu - pasywa
12.5.7. Analiza rachunku przepływów pieniężnych
12.6. Analiza wskaźnikowa w okresie 1.01.2015-30.09.2019
12.6.1. Analiza wskaźników płynności
12.6.2. Analiza wskaźników sprawności działania
12.6.3. Analiza wskaźników zadłużenia
12.6.4. Analiza wskaźników rentowności
12.6.5. Analiza wskaźników dla akcjonariuszy
12.7. Analiza SWOT
12.8. Podsumowanie analiz
12.9. Założenia metody dochodowej w okresie 1.10.2020-31.12.2025
12.9.1. Prognoza rachunku wyników
12.9.2. Prognoza bilansu
12.9.3. Prognoza rachunku przepływów pieniężnych
12.9.4. Prognoza kosztu kapitału
12.9.5. Struktura kapitałowa
12.9.6. Koszt kapitału własnego
12.9.7. Koszt długu
12.9.8. Kalkulacja WACC
12.9.9. Wartość rezydualna (końcowa)
12.9.10.Wpływ COYID-19 na prognozę finansową Spółki
12.10. Wycena Spółki metodą FCFF na 1.10.2020 r.
12.10.1. Model DCF
12.10.2. Analiza wrażliwości
12.11. Wycena Spółki metodą porównawczą na 1.10.2020 r.
12.12. Zakończenie
12.12.1. Podsumowanie wyceny na podstawie DCF i mnożników
12.12.2. Co się zmieniło od dnia wyceny do końca grudnia 2020 r.?
12.12.3. Największe wyzwania w wycenie Spółki AstraZeneca

Rozdział 13. Facebook - od startupu do globalnego giganta
(Radosław Bartosiak)
13.1. Podsumowanie analizy oraz rekomendowana cena akcji
13.1.1. Wycena na 31.12.2020 r. oraz porównanie z historycznym kursem ak

Kod producenta: 978-83-8175-320-3

Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Produkty powiązane

Kontakt

Księgarnia Ekonomiczna Kazimierz Leki Sp. z o.o.

ul. Grójecka 67

02-094 Warszawa

NIP: 7010414095

 

Tel. 22 822 90 41

www.ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl

naukowa@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.