Dodano produkt do koszyka

NOWOŚĆ Promocja

USTAWA O WYMIANIE INFORMACJI PODATKOWYCH Z INNYMI PAŃSTWAMI KOMENTARZ

USTAWA O WYMIANIE INFORMACJI PODATKOWYCH Z INNYMI PAŃSTWAMI KOMENTARZ

ŁUKASZ KUMKOWSKI, MACIEJ M. MAŁEK, DARIUSZ OSADA

Producent: C.H.BECK

Cena: 189.00 zł 170.10 brutto

Koszty dostawy:
  • Poczta Polska - pobranie 15.50 zł brutto
  • Kurier DHL - przedpłata 14.99 zł brutto
  • Kurier DHL - pobranie 19.99 zł brutto
  • Kurier GLS - pobranie 21.00 zł brutto
  • Poczta Polska - przedpłata 11.50 zł brutto
  • Odbiór osobisty 0.00 zł brutto
  • Kurier GLS - przedpłata 21.00 zł brutto
  • Poczta Polska - odbiór w punkcie 8.99 zł brutto

Opis

Opis produktu

ISBN: 978-83-8235-084-5

551 stron
format: A5
oprawa: miękka
Rok wydania: 2021

 

Kompleksowy komentarz do ustawy z 9.3.2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 343 ze zm.).

Ustawa ta ma na celu unormowanie zasad i trybu wymiany informacji podatkowych z innymi państwami, obowiązków instytucji finansowych w zakresie automatycznej wymiany informacji podatkowych oraz kontrolę ich wykonywania oraz obowiązków w zakresie automatycznej wymiany informacji pochodzących z informacji o jednostkach wchodzących w skład grupy podmiotów. Państwa UE, dążąc do polepszenia współpracy i wymiany informacji w celu identyfikacji działań i schematów zmierzających do ukrywania dochodów i unikania opodatkowania, przyjęły dyrektywę Rady 2011/16/UE z 15.2.2011 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania i uchylającą dyrektywę 77/799/EWG (Dz.Urz. UE L z 2011 r. Nr 64, s. 1), którą komentowana ustawa implementuje.

Ustawa szczególnie ma istotne znaczenie np. przy obsłudze międzynarodowych i transgranicznych grup kapitałowych, schematów podatkowych transgranicznych, podatków exit tax.

Opracowanie zostało wzbogacone o orzecznictwo oraz poglądy doktryny, istotne dla omawianych zagadnień.

Komentarz przeznaczony jest dla praktyków: adwokatów, radców prawnych, doradców finansowych, aplikantów zawodów prawniczych, a także sędziów, którzy w codziennej pracy zmagają się z przepisami komentowanej ustawy.

SPIS TREŚCI

Przedmowa

Wykaz skrótów

Wykaz literatury

Ustawa z 9.3.2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 343 ze zm.)

Dział I. Przepisy ogólne
Art. 1. Zakres przedmiotowy
Art. 2. Definicje legalne
Art. 3. Wzajemna relacja aktów prawnych stanowiąca podstawę do wymiany informacji podatkowych
Art. 4. Udzielanie informacji podatkowych na żądanie właściwych organów
Art. 5. Organ właściwy w sprawach wymiany informacji podatkowych z innymi państwami
Art. 6. Wyłączenie stosowania
Art. 6a. Ograniczenie udostępniania i przesyłania danych

Dział II. Wymiana informacji podatkowych na wniosek i z urzędu z państwami członkowskimi
Art. 7. Sposoby wymiany informacji podatkowych z państwami członkowskimi
Art. 8. Zakres informacji podatkowych nieobjętych wymianą
Art. 9. Pośrednictwo Szefa KAS oraz dyrektorów izb administracji skarbowych w wymianie informacji
Art. 10. Elementy wniosku o udzielenie informacji podatkowych
Art. 11. Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia informacji podatkowych
Art. 12. Wezwanie do uzupełnienia danych
Art. 13. Odmowa udzielenia informacji podatkowych
Art. 14. Wycofanie wniosku o udzielenie informacji podatkowych
Art. 15. Wymiana informacji podatkowych z urzędu
Art. 16. Podstawy udzielania informacji podatkowych z urzędu
Art. 17. Potwierdzenie otrzymania informacji podatkowych w ramach wymiany z urzędu
Art. 18. Porozumienia z innymi państwami w zakresie sposobu i trybu wymiany informacji podatkowych
Art. 19. Przebywanie przedstawicieli organów państwa członkowskiego w Polsce
Art. 20. Dalsze przekazywanie uzyskanych informacji podatkowych
Art. 21. Informacje zwrotne
Art. 22. Formularze służące do wymiany informacji podatkowych
Art. 23. Stosowanie przepisów Ordynacji podatkowej

Dział III. Automatyczna wymiana informacji o rachunkach raportowanych
Rozdział 1. Przepisy ogólne
Art. 24. Słowniczek
1. Aktywa finansowe (art. 24 ust. 1 pkt 1 WymInfPodU)
2. Aktywny NFE (art. 24 ust. 1 pkt 2 WymInfPodU)
3. Bank centralny (art. 24 ust. 1 pkt 3 WymInfPodU)
4. Dowód w postaci dokumentu (art. 24 ust. 1 pkt 1 WymInfPodU) i PKD
5. Grupowa pieniężna umowa ubezpieczenia (art. 24 ust. 1 pkt 5 WymInfPodU)
6. Grupowa umowa renty (art. 24 ust. 1 pkt 6 WymInfPodU)
7. Instytucja depozytowa (art. 24 ust. 1 pkt 7 WymInfPodU)
8. Instytucja finansowa (art. 24 ust. 1 pkt 8 WymInfPodU)
9. Instytucja finansowa z państwa uczestniczącego (art. 24 ust. 1 pkt 9 WymInfPodU)
10. Instytucja powiernicza (art. 24 ust. 1 pkt 10 WymInfPodU)
11. Istniejący rachunek (art. 24 ust. 1 pkt 11 WymInfPodU)
12. Istniejący rachunek indywidualny (art. 24 ust. 1 pkt 12 WymInfPodU)
13. Istniejący rachunek podmiotu (art. 24 ust. 1 pkt 13 WymInfPodU)
14. NFE (art. 24 ust. 1 pkt 14 WymInfPodU)
15. Nowy rachunek (art. 24 ust. 1 pkt 15 WymInfPodU)
16. Nowy rachunek indywidualny (art. 24 ust. 1 pkt 16 WymInfPodU)
17. Nowy rachunek podmiotów (art. 24 ust. 1 pkt 17 WymInfPodU)
18. Opiekun klienta (art. 24 ust. 1 pkt 18 WymInfPodU)
19. Organizacja międzynarodowa (art. 24 ust. 1 pkt 19 WymInfPodU)
20. Osoba kontrolująca (art. 24 ust. 1 pkt 20 WymInfPodU)
21. Osoba raportowana (art. 24 ust. 1 pkt 21 WymInfPodU)
22. Osoba z państwa trzeciego (art. 24 ust. 1 pkt 22 WymInfPodU)
23. Osoba z państwa uczestniczącego (art. 24 ust. 1 pkt 23 WymInfPodU)
24. Państwo trzecie (art. 24 ust. 1 pkt 24 WymInfPodU)
25. Państwo uczestniczące (art. 24 ust. 1 pkt 25 WymInfPodU)
26. Pasywny NFE (art. 24 ust. 1 pkt 26 WymInfPodU)
27. Pieniężna umowa ubezpieczenia (art. 24 ust. 1 pkt 27 WymInfPodU)
28. Podmiot (art. 24 ust. 1 pkt 28 WymInfPodU)
29. Podmiot inwestujący (art. 24 ust. 1 pkt 29 WymInfPodU)
30. Podmiot powiązany (art. 24 ust. 1 pkt 30 WymInfPodU)
31. Podmiot rządowy (art. 24 ust. 1 pkt 31 WymInfPodU)
32. Polska instytucja finansowa (art. 24 ust. 1 pkt 32 WymInfPodU)
33. Posiadacz rachunku (art. 24 ust. 1 pkt 33 WymInfPodU)
34. Procedury należytej staranności (art. 24 ust. 1 pkt 34 WymInfPodU)
35. Procedury sprawozdawcze (art. 24 ust. 1 pkt 35 WymInfPodU)
36. Procedury z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (art. 24 ust. 1 pkt 36 WymInfPodU)
37. Rachunek depozytowy (art. 24 ust. 1 pkt 37 WymInfPodU)
38. Rachunek finansowy (art. 24 ust. 1 pkt 38 WymInfPodU)
39. Rachunek nieudokumentowany (art. 24 ust. 1 pkt 39 WymInfPodU)
40. Rachunek o niższej wartości (art. 24 ust. 1 pkt 40 WymInfPodU)
41. Rachunek o wysokiej wartości (art. 24 ust. 1 pkt 41 WymInfPodU)
42. Rachunek powierniczy (art. 24 ust. 1 pkt 42 WymInfPodU)
43. Rachunek raportowany (art. 24 ust. 1 pkt 43 WymInfPodU)
44. Raportująca instytucja finansowa (art. 24 ust. 1 pkt 44 WymInfPodU)
45. Tax identification number (art. 24 ust. 1 pkt 45 WymInfPodU)
46. Trust (art. 24 ust. 1 pkt 45a WymInfPodU)
47. Umowa renty (art. 24 ust. 1 pkt 46 WymInfPodU)
48. Uznany rynek papierów wartościowych (art. 24 ust. 1 pkt 47 WymInfPodU)
49. Wartość pieniężna (art. 24 ust. 1 pkt 48 WymInfPodU)
50. Zakład ubezpieczeń (art. 24 ust. 1 pkt 49 WymInfPodU)
51. Znormalizowany system kodowania działalności gospodarczej (art. 24 ust. 1 pkt 50 WymInfPodU)
52. Adres głównego miejsca prowadzenia działalności podmiotu (art. 24 ust. 4 WymInfPodU)
Art. 25. Rezydencja instytucji finansowej
Art. 26. Przeliczenia walut
Rozdział 2. Obowiązki raportujących instytucji finansowych
Art. 27. Zakres obowiązków
Art. 28. Przechowywanie informacji
Art. 29. Korzystanie z usług innych podmiotów
Art. 30. Zawiadomienie o prawdopodobieństwie naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych
Rozdział 3. Procedury sprawozdawcze
Art. 31. Rachunki objęte obowiązkiem raportowania
1. Procedury sprawozdawcze
2. Rachunki wyłączone. Wprowadzenie
3. Niektóre rachunki emerytalne i rentowe
4. Nieemerytalne rachunki z preferencją podatkową
5. Niektóre umowy ubezpieczenia na życie
6. Rachunki wchodzące w skład masy spadkowej
7. Rachunki escrow
8. Rachunki nadpłat
9. Zgłoszone rachunki niskiego ryzyka
Art. 32. Wyłączenia
1. Wprowadzenie
2. Podmioty rządowe, organizacje międzynarodowe i banki centralne jako wyłączone instytucje finansowe
3. Fundusze emerytalne jako wyłączone instytucje finansowe
4. Podmioty zgłoszone jako wyłączone instytucje finansowe
5. Zwolnione przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania
6. Trusty jako wyłączone instytucje finansowe
Art. 33. Informacja roczna o rachunkach raportowanych
Art. 34. Zakres informacji o rachunkach raportowanych
Art. 35. Waluta
Art. 36. Informacja o rachunkach nieudokumentowanych
Art. 37. Uprawnienie do skorygowania informacji o rachunkach
Rozdział 4. Ogólne zasady należytej staranności
Art. 38. Uznanie za rachunek raportowany
Art. 39. Saldo, wartość rachunku, terminy
Art. 40. Sumowanie rachunków
Art. 41. Rachunek o wysokiej wartości, sumowanie
Art. 42. Przeliczanie na złote salda lub wartości rachunku raportowanego
Art. 43. Oświadczenie o rezydencji podatkowej
Art. 44. Podstawa ustalenia rezydencji podatkowej
Art. 45. Aktualizacja oświadczenia
Art. 46. Zakres zmienionych okoliczności
Art. 47. Postępowanie w przypadku nieuwzględnienia oświadczenia
Art. 48. Informacje związane z beneficjentem
Art. 49. Grupowa umowa ubezpieczenia lub grupowa umowa renty
Rozdział 5. Procedura należytej staranności wobec istniejących rachunków indywidualnych
Wprowadzenie
Art. 50. Ustalenie adresu
Art. 51. Elektroniczne bazy danych, poszukiwanie informacji
Art. 52. Skutki weryfikacji rachunków o wysokiej wartości
Art. 53. Obowiązek przeprowadzenia procedury weryfikacyjnej
Art. 54. Zmiana okoliczności
Art. 55. Rachunek raportowany w kolejnych latach
Art. 56. Terminy zakończenia identyfikacji rachunków raportowanych
Rozdział 6. Procedura należytej staranności wobec nowych rachunków indywidualnych
Art. 57. Obowiązki raportującej instytucji finansowej
Art. 58. Traktowanie rachunku jako rachunek raportowany
Rozdział 7. Procedura należytej staranności wobec istniejących rachunków podmiotów
Wprowadzenie
Art. 59. Wyłączenie z weryfikacji, identyfikacji, raportowania
Art. 60. Obowiązek traktowania jako rachunek raportowany
Art. 61. Weryfikacja informacji z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
Art. 62. Ustalenie, czy posiadacz rachunku jest pasywnym NFE
Art. 63. Powzięcie wątpliwości co do poprawności i rzetelności oświadczenia o rezydencji
Art. 64. Terminy zakończenia identyfikacji rachunków raportowanych
Rozdział 8. Procedura należytej staranności wobec nowych rachunków podmiotów
Art. 65. Obowiązek traktowania nowego rachunku podmiotów jako rachunek raportowany
Art. 66. Działania ustalające raportującej instytucji finansowej
Art. 67. Procedura w celu weryfikacji nowych rachunków
Rozdział 9. Kontrola raportujących instytucji finansowych
Art. 68. Kontrola przeprowadzana przez Szefa KAS
Art. 69. Zasada wzajemnego zaufania
Art. 70. Protokół kontroli
Art. 71. Udzielanie wyjaśnień w przypadku wystąpienia uchybień lub nieprawidłowości
Art. 72. Tryb oznaczenia klauzulą "Tajemnica skarbowa"
Rozdział 10. Obowiązki organu
Art. 73. Informacje przekazywane właściwemu organowi państwa uczestniczącego
Art. 74. Terminy przekazywania informacji
Art. 75. Tryb wymiany informacji

Dział IV. Automatyczna wymiana informacji o interpretacjach podatkowych i decyzjach w sprawach cen transferowych
Art. 76. Słowniczek pojęć
Art. 77. Informacje o interpretacjach podatkowych lub decyzjach w sprawach cen transferowych
Art. 78. Informacje przekazywane Komisji Europejskiej
Art. 79. Wyłączenia z automatycznej wymiany informacji
Art. 80. Standardowy formularz
Art. 81. Wyłączenia

Dział V. Automatyczna wymiana informacji podatkowych o jednostkach wchodzących w skład grupy podmiotów
Wprowadzenie
Art. 82. Słowniczek pojęć
Art. 83. Informacja o grupie podmiotów
Art. 84. Przesłanki informowania o grupie podmiotów za sprawozdawczy rok obrotowy
Art. 85. Postępowanie w razie braku informacji
Art. 86. Wzór powiadomienia
Art. 87. Zakres danych przekazywanych w informacji o grupie podmiotów
Art. 87a. Kontrola
Art. 87b. Uprawnienie do skorygowania informacji
Art. 87c. Żądanie
Art. 87d. Pełnomocnictwo
Art. 88. Informacje przekazywane w drodze automatycznej wymiany do państw członkowskich

Dział VA. Automatyczna wymiana informacji o schematach podatkowych transgranicznych
Art. 88a. Definicje ustawowe
Art. 88b. Informacje o schematach podatkowych transgranicznych
Art. 88c. Automatyczna wymiana informacji o schematach podatkowych transgranicznych, formularz
Art. 88d. Roczna ocena skuteczności automatycznej wymiany informacji o schematach podatkowych transgranicznych

Dział VI. Kary pieniężne
Art. 89. Niedopełnienie obowiązku przez raportującą instytucję finansową
Art. 90. Niedopełnienie obowiązku przez jednostkę wchodzącą w skład grupy podmiotów
Art. 91. Wysokość kary pieniężnej

Dział VII. Przepisy zmieniające, przejściowe i końcowe
Rozdział 1. Przepisy zmieniające
Art. 92. Zmiany w PDOFizU
Art. 93. Zmiany w PDOPrU
Art. 94. Zmiany w OrdPU
Art. 95. Zmiany w KKS
Art. 96. Zmiana przepisów FATCA
Art. 97. Zmiana przepisów przejściowych CbC
Rozdział 2. Przepisy przejściowe i końcowe
Art. 98. Identyfikacja rachunków otwartych między 1.1.2016 r. a 30.4.2017 r.
Art. 99. Obowiązek przekazania informacji o rachunkach raportowanych za lata 2016 i 2017
Art. 99a. Obowiązek przekazania informacji o rachunkach raportowanych
Art. 100. Termin wdrożenia procedur
Art. 101. Terminy przekazania informacji podatkowych
Art. 102. Obowiązki Szefa KAS
Art. 103. Obowiązek przekazania informacji zgodnie z art. 83 ust. 1
Art. 104. Obowiązek przekazania informacji zgodnie z art. 84
Art. 105. Obowiązek przekazania informacji zgodnie z art. 87
Art. 106. Podatek od przychodów (dochodów) zapłacony w Republice Austrii
Art. 107. Składanie informacji przez podmioty wypłacające oraz pośrednich odbiorców
Art. 108. Przepisy wykonawcze, utrata mocy
Art. 109. Przepisy wykonawcze, utrata mocy
Art. 110. Stosowanie przepisów art. 91 w zakresie dotyczącym kar pieniężnych
Art. 111. Wejście w życie

Indeks rzeczowy

Kod producenta: 978-83-8235-084-5

Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Produkty powiązane

Kontakt

Księgarnia Ekonomiczna Kazimierz Leki Sp. z o.o.

ul. Grójecka 67

02-094 Warszawa

NIP: 7010414095

 

Tel. 22 822 90 41

www.ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl

naukowa@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.