Dodano produkt do koszyka

Promocja

PODSTAWY EKONOMII DLA ZAWODU HANDLOWIEC

PODSTAWY EKONOMII DLA ZAWODU HANDLOWIEC

MIECZYSŁAW KUJDA

Wydawnictwo: FOSZE

Cena: 32.45 zł 29.21 brutto

Koszty dostawy:
  • Paczkomaty InPost 14.99 zł brutto
  • Poczta Polska - odbiór w punkcie 9.99 zł brutto
  • Poczta Polska - przedpłata 15.99 zł brutto
  • Poczta Polska - pobranie 19.99 zł brutto
  • Kurier DHL - przedpłata 18.99 zł brutto
  • Kurier DHL - pobranie 21.99 zł brutto
  • Odbiór osobisty - UWAGA - uprzejmie prosimy poczekać na informację z księgarni o możliwości odbioru zamówienia - 0.00 zł brutto

Opis

Opis produktu

ISBN: 83-87602-58-2

374 stron
format: B5
oprawa: miękka
Rok wydania: 2000

Przedmiot "ekonomia" jest pierwszym przedmiotem zawodowym w kształceniu handlowca - ekonomisty. Pierwszeństwo tego przedmiotu zawodowego w stosunku do innych, wynika przede wszystkim z powodów metodologicznych. Ekonomia pełniąc funkcje dydaktyczne, korzysta z osiągnięć innych dziedzin nauki, nie musi więc wyprowadzać praw, prawidłowości, zależności między różnymi zjawiskami ekonomicznymi, lecz przede wszystkim prezentować je i objaśniać.
Podręcznik obejmuje osiem działów programowych. Pierwsze sześć działów uwzględnia zagadnienia z mikroekonomii, zaś pozostałe dwa działy (VII i VIII) z makroekonomii. Całość kolejnego wydania tej pozycji jest ściśle w swej treści dostosowana do programu opracowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dla zawodu "handlowiec".

SPIS TREŚCI

Słowo wstępne
1. Wiadomości wstępne
1.1. Istota ekonomii
1.2. Zagadnienie rzadkości, wyboru ekonomicznego
1.3. Cele gospodarowania
1.4. Potrzeby i ich hierarchia
1.5. Zasady gospodarowania, racjonalność rzeczowa
i metodologiczna
1.6. Podstawowe kategorie ekonomiczne
1.6.1. Środki zaspokojenia potrzeb - dobra wolne
i gospodarcze
1.6.2. Czynniki wytwórcze
1.6.3. Towar, pieniądz i jego funkcje
1.7. Ogólnogospodarcze czynniki produkcji
2. Rynek
2.1. Istota i cechy
2.2 Rodzaje rynku ze względu na różne kryteria
2.3. Popyt i czynniki kształtujące popyt, krzywa popytu
2.4. Podaż i czynniki kształtujące podaż, krzywe podaży
2.5. Cena minimalna i maksymalna. Zasady ustalania
i funkcjonowania cen, cena równowagi
2.6. Elastyczność cenowa, dochodowa, mieszana popytu
2.7. Elastyczność cenowa podaży
2.8. Zasady działania mechanizmu rynkowego
2.9. Prosty obieg gospodarczy
2.10. Podstawowe struktury rynkowe
2.10.1. Konkurencja doskonała
2.10.2. Monopol czysty
2.10.3. Konkurencja monopolistyczna
2.10.4. Oligopol
2.11.Typowe formy porozumień monopolistycznych
3. Podmioty gospodarujące
3.1. Gospodarstwo domowe
3.1.1. Miejsce gospodarstwa domowego w zaspokajaniu
potrzeb jednostki i społeczeństwa
3.1.2. Struktura dochodów i wydatków gospodarczych
Prawo Engla
3.1.3. Aktywa majątkowe gospodarstw domowych
3.1.4. Zarobkowa strona działalności gospodarstw
domowych
3.2. Przedsiębiorstwo, cele szczegółowe, formy prawne
3.2.1. Przedsiębiorstwo podstawowym ogniwem
organizacyjnym gospodarki narodowej
3.2.2. Dochodowa i kosztowa strona działalności
przedsiębiorstwa
3.3. Państwo jako podmiot regulacji
3.3.1. Państwo jako podmiot działalności gospodarczej
w skali całego kraju
3.3.2. Tworzenie prawno-organizacyjnych ram
funkcjonowania gospodarki narodowej
3.4. Związki pomiędzy podmiotami gospodarczymi
4. Decyzje konsumenta
4.1. Dobra substytucyjne, komplementarne, normalne
i niższego rzędu
4.2. Porównanie korzyści i kosztów przy podejmowaniu
decyzji przez konsumenta
4.3. Pojęcie użyteczności całkowitej i krańcowej
(mapa obojętności)
4.4. Rozszyfrowanie kosztów alternatywnych, ograniczenia
narzucane przez ceny i dochody (ścieżka cen)
4.5. Wyznaczanie równowagi konsumenta
4.6. Płaca, istota i funkcje, płaca nominalna i realna
5. Decyzje producenta
5.1. Pojęcie i klasyfikacja kosztów produkcji (w tym koszty
całkowite, jednostkowe, przeciętne, krańcowe)
5.2. Współzależności między kosztami i rozmiarem produkcji
5.3. Przychody całkowite, krańcowe
5.4. Zysk i jego podział
5.5. Zysk przedsiębiorstwa w warunkach wolnej konkurencji
i warunkach monopolu
5.5.1. Zysk przedsiębiorstwa wolnokonkurencyj nego
5.5.2. Zysk przedsiębiorstwa monopolistycznego
6. Rynek kapitałowy
6.1. Cechy i funkcje rynku kapitałowego
6.2. Rynek papierów wartościowych (na przykładzie GPW
w Warszawie)
6.3. Zasady funkcjonowania Giełdy Papierów Wartościowych
w Warszawie
6.4. Fundusze powiernicze
7. Państwo jako podmiot regulujący gospodarkę
7.1. Państwo
7.1.1. Rola państwa w gospodarce
7.1.2. Cele polityki gospodarczej państwa
7.1.3. Różne modele roli państwa w gospodarce
7.1.4. Makroekonomiczny rachunek ekonomiczny
7.2. Dochód narodowy
7.2.1. Dochód narodowy - tworzenie i podział w systemie
rynkowym
7.2.2. Produkt krajowy brutto (PKB)
7.3. Budżet
7.3.1. Pojęcie budżetu, jego znaczenie w gospodarce
7.3.2. Równowaga i deficyt budżetowy
7.3.3. Źródła wpływów budżetowych
7.3.4. Kierunki wydatków budżetowych
7.3.5. Przyczyny i skutki deficytu budżetowego
7.3.6. Źródła pokrycia deficytu - dług publiczny
7.3.7. Polityka fiskalna państwa
7.4. Banki
7.4.1. Banki i polityka monetarna
7.4.2. Rola banków komercyjnych w gospodarce
7.4.3. Kreacja pieniądza kredytowego (bankowego) przez
system bankowy
7.4.4. Funkcje banku centralnego
7.4.5. Polityka monetarna banku centralnego
7.4.6. Narzędzia oddziaływania na podaż pieniądza
7.5. Rynek pracy
7.5.1. Rynek pracy
7.5.2. Bezrobocie, rodzaje, przyczyny i skutki
7.5.3. Aktywne i pasywne formy walki z bezrobociem
7.6. Inflacja
7.6.1. Inflacja: przyczyny, rodzaje
7.6.2. Skutki inflacji
7.6.3. Monetarystyczna teoria inflacji
7.6.4. Przebieg inflacji w Polsce
7.6.5. Związki inflacji z bezrobociem
7.6.6. Polityka antyinflacyjna państwa
7.7. Koniunktura gospodarcza
7.7.1. Przebieg klasycznego cyklu koniunkturalnego
7.7.2. Cykle koniunkturalne w Polsce (1970-1996)
7.7.3. Polityka antyrecesyjna (koniunkturalna państwa)
7.8. Prywatyzacja
7.8.1. Cele i ścieżki prywatyzacji
7.8.2. Przebieg prywatyzacji w Polsce, prywatyzacja
powszechna
7.8.3. Narodowe Fundusze Inwestycyjne
8. Gospodarka i rynek w skali świata
8.1. Bilans płatniczy kraju i jego struktura
8.2. Kursy walut i ich wpływ na kształtowanie się obrotów
z zagranicą (eksport i import)
8.3. Protekcjonizm w wolnym handlu
8.4. Problem zewnętrznego zadłużenia kraju i sposoby
jego rozwiązywania
8.5. Międzynarodowy i europejski system walutowy
8.5.1. Międzynarodowy system walutowy
8.5.2. Europejski system walutowy
8.6. Unia Europejska a Polska
Literatura

Kod wydawnictwa: 83-87602-58-2

Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Produkty powiązane

Kontakt

Księgarnia Ekonomiczna Kazimierz Leki Sp. z o.o.

ul. Grójecka 67

02-094 Warszawa

NIP: 7010414095

Tel. 22 822 90 41

www.24naukowa.com.pl

naukowa@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl