Dodano produkt do koszyka

Promocja

ESG - PRZEWODNIK PO REGULACJACH PRAWNYCH

ESG - PRZEWODNIK PO REGULACJACH PRAWNYCH

red.JAKUB BEDNAREK

Wydawnictwo: C.H.BECK

Cena: 199.00 zł 167.16 brutto

Koszty dostawy:
  • Paczkomaty InPost 14.99 zł brutto
  • Poczta Polska - odbiór w punkcie 9.99 zł brutto
  • Poczta Polska - przedpłata 15.99 zł brutto
  • Poczta Polska - pobranie 19.99 zł brutto
  • Kurier FEDEX - przedpłata 16.99 zł brutto
  • Kurier DHL - przedpłata 18.99 zł brutto
  • Kurier DHL - pobranie 21.99 zł brutto
  • Odbiór osobisty - UWAGA - uprzejmie prosimy poczekać na informację z księgarni o możliwości odbioru zamówienia - 0.00 zł brutto

Opis

Opis produktu

ISBN: 978-83-8356-001-4

180 stron
format: B5
oprawa: miękka
Rok wydania: 2023

Unia Europejska stawia sobie za cel osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. oraz budowę zrównoważonej gospodarki, która nie oddziałuje negatywnie na środowisko naturalne. Osiągnięcie tych celów nie będzie możliwe bez istotnego zaangażowania sektora prywatnego. Aby promować zrównoważone inwestycje oraz przekierować środki finansowe w kierunku działań zrównoważonych środowiskowo, Unia Europejska przyjęła regulacje w zakresie zrównoważonych finansów. W ramach tych regulacji przyjęto jednolity standard pozwalający określić, czy dana działalność gospodarcza jest środowiskowo zrównoważona, oraz przewidziano rozległe obowiązki informacyjne i sprawozdawcze dla określonych przedsiębiorstw działających na terenie UE. Ponadto, na etapie wdrożenia znajdują się obowiązki dotyczące należytej staranności przedsiębiorstw oraz przepisy dotyczące europejskich zielonych obligacji.

Nawigacja po zmieniających się przypisach w zakresie zrównoważonych finansów może stanowić wyzwanie, w związku z czym grupa autorów na co dzień zajmujących się doradztwem w tym zakresie przygotowała publikację "ESG - przewodnik po regulacjach prawnych". Stanowi ona opis najważniejszych regulacji prawnych, którego celem jest umożliwienie ich praktycznego wdrożenia w ramach danego przedsiębiorstwa.

Najważniejsze kwestie omówione w ramach publikacji to:
- zmieniające się obowiązki w zakresie raportowania niefinansowego w związku z przyjęciem dyrektywy o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju,
- ujawnianie informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych,
- obowiązki przedsiębiorstw w zakresie wprowadzenia i komunikacji standardów należytej staranności dotyczące praw człowieka w biznesie,
- wdrożenie obowiązków z obszaru zrównoważonego rozwoju do ustaw sektorowych,
- sprawozdawczość na podstawie tzw. Taksonomii,
- kształtujący się standard w zakresie europejskich zielonych obligacji.

SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów
O Autorach
Wprowadzenie
Rozdział I. Raportowania niefinansowe oraz zmiany przewidziane przez CSRD
1. Wprowadzenie
2. Raportowanie niefinansowe w reżimie NFRD
3. Kluczowe zmiany wprowadzone CSRD
3.1. Zakres podmiotowy i harmonogram
3.2. Zakres przedmiotowy
3.2.1. Ocena podwójnej istotności
3.2.2. Analiza łańcucha wartości
3.2.3. Stopniowość wprowadzanych ujawnień
3.2.4. Interoperacyjność ESRS
3.3. CSRD a Taksonomia
3.4. Atestacja sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju
4. Wnioski

Rozdział II. CSDD - dyrektywa w sprawie należytej staranności przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju
1. Uwagi wstępne
2. Geneza i tło regulacyjne na poziomie UE
3. Podstawa prawna
4. Zakres podmiotowy
5. Zakres należytej staranności
5.1. Pojęcie "łańcuch wartości"
5.2. Uwzględnianie należytej staranności w prowadzonej polityce (art. 5 CSDD)
5.2.1. Opis podejścia przedsiębiorstwa w zakresie należytej staranności, w tym w perspektywie długoterminowej
5.2.2. Kodeks postępowania zawierający opis przepisów i zasad, których powinni przestrzegać pracownicy przedsiębiorstwa i jego jednostki zależne
5.2.3. Opis procesów wprowadzonych w celu wdrożenia zasad należytej staranności, w tym środków zastosowanych do weryfikacji przestrzegania kodeksu postępowania i rozszerzenia zakresu jego stosowania na stałe relacje biznesowe
5.3. Identyfikacja rzeczywistych lub potencjalnych niekorzystnych skutków (art. 6 CSDD)
5.4. Zapobieganie potencjalnym niekorzystnym skutkom i ich ograniczanie oraz powstrzymanie rzeczywistych niekorzystnych skutków i zminimalizowanie ich zakresu (art. 7 i 8 CSDD)
5.5. Ustanowienie i stosowanie procedury rozpatrywania skarg (art. 9 CSDD)
5.6. Monitorowanie skuteczności prowadzonej polityki należytej staranności i środków w zakresie należytej staranności (art. 10 CSDD)
5.7. Podawanie informacji na temat należytej staranności do wiadomości publicznej (art. 11 CSDD)
6. Środki wspomagające przestrzeganie wymogów należytej staranności
7. Przeciwdziałanie zmianie klimatu
8. Nadzór nad przestrzeganiem wymogów należytej staranności
9. Odpowiedzialność cywilna
10. Obowiązki kadry zarządzającej
11. Transpozycja i termin wejścia w życie

Rozdział III. Raportowanie zgodnie z Taksonomią
1. Uwagi wstępne
2. Najważniejsze przepisy Taksonomii
2.1. Kryterium zgodności z Taksonomią
2.2. Sześć celów środowiskowych Taksonomii
2.3. Zasada: nie czyń poważnych szkód
2.4. Minimalne gwarancje
2.5. Techniczne kryteria kwalifikacji
3. Obowiązek raportowania na podstawie Taksonomii
3.1. Podmioty zobowiązane do raportowania na podstawie Taksonomii
3.2. Raportowanie przedsiębiorstw niefinansowych
3.2.1. Dane, do raportowania których są zobowiązane przedsiębiorstwa niefinansowe
3.2.2. Określenie działalności kwalifikującej się do systematyki Taksonomii
3.2.3. Ocena, czy działalność jest zgodna z systematyką Taksonomii
3.2.4. Określenie obrotu, CapExu i OpExu przedsiębiorstw finansowych
3.2.5. Forma raportowania
3.2.6. Informacje, które należy ujawnić obok głównych wskaźników
4. Podsumowanie

Rozdział IV. Rozporządzenie w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych
1. Uwagi wstępne
2. Kontekst przyjęcia SFDR i cele regulacji
2.1. Perspektywa podwójnej istotności i cele obowiązków przewidzianych w przepisach SFDR
2.2. Rozróżnienie na przepisy ustanawiające minimalne standardy i oznaczenia oraz na "surowe" obowiązki informacyjne
2.3. Techniki uwzględniania aspektów ESG i typy zrównoważonych produktów finansowych funkcjonujące na rynkach finansowych
3. Zakres podmiotowy SFDR i stosowanie przepisów rozporządzenia
3.1. Zakres podmiotowy SFDR
3.2. Daty rozpoczęcia stosowania przepisów SFDR i RTS
4. Obowiązki informacyjne na gruncie SFDR
4.1. Uwagi ogólne
4.2. Obowiązki informacyjne na poziomie podmiotu
4.2.1. Istotność finansowa - obowiązek publikacji strategii wprowadzania ryzyk ESG do działalności (art. 3 SFDR)
4.2.2. Istotność środowiskowa - obowiązek publikacji informacji o tym, czy uczestnik bierze pod uwagę główne niekorzystne skutki dla zrównoważonego rozwoju (art. 4 SFDR)
4.3. Obowiązki informacyjne na poziomie produktu
4.3.1. Istotność finansowa - informacje dotyczące ryzyk ESG w ujawnieniach przedkontraktowych (art. 6 SFDR)
4.3.2. Istotność środowiskowa - informacje dotyczące uwzględniania głównych niekorzystnych skutków dla czynników zrównoważonego rozwoju (art. 7 SFDR)
5. Klasyfikacja zrównoważonych produktów inwestycyjnych na gruncie SFDR i obowiązki informacyjne z nimi związane
5.1. Uwagi wprowadzające
5.2. Produkty promujące aspekt środowiskowy lub społeczny
5.3. Produkty mające na celu dokonywanie zrównoważonych inwestycji
5.4. Relacje pomiędzy SFDR a Taksonomią
5.5. Produkty indeksowe oraz relacje pomiędzy SFDR a przepisami dotyczącymi wskaźników referencyjnych
5.6. Obowiązki informacyjne związane ze zrównoważonymi produktami finansowymi
5.6.1. Ujawnienia przedkontraktowe
5.6.2. Ujawnienia na stronie internetowej
5.6.3. Ujawnienia okresowe
6. Projektowane zmiany SFDR

Rozdział V. ESG a świadczenie usług maklerskich, w tym zmiany do aktów delegowanych uzupełniających MiFID II
1. Wprowadzenie
2. Ocena odpowiedniości
2.1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy
2.2. Kluczowe obowiązki
3. Badanie rynków docelowych
3.1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy
3.2. Kluczowe obowiązki
4. Data wejścia w życie

Rozdział VI. Standardy zrównoważonych obligacji
1. Podstawowe wiadomości o obligacjach
1.1. Konstrukcja obligacji
1.2. Obligacja w prawie polskim
1.3. Zdolność do bycia emitentem
1.4. Obligacja jako papier wartościowy, forma i obrót
1.5. Świadczenia z obligacji
1.6. Przeznaczenie środków z emisji
2. Obligacje zrównoważone
3. Standard europejskiej zielonej obligacji
3.1. Wykorzystanie środków
3.2. Przejrzystość
3.3. Kontrola zewnętrzna
3.4. Nadzór i sankcje
3.5. Wymogi specjalne dla emitentów długu państwowego lub emitentów z państwa trzeciego
3.6. Opcjonalne ujawnianie informacji na temat obligacji wprowadzanych do obrotu jako zrównoważone środowiskowo i obligacji powiązanych ze zrównoważonym rozwojem
3.7. Prospekt europejskiej zielonej obligacji
3.8. Sekurytyzacja
4. Zielone obligacje ICMA
4.1. Wykorzystanie środków
4.2. Proces oceny i selekcji projektów
4.3. Zarządzanie środkami
4.4. Raportowanie
4.5. Weryfikacja zewnętrzna
4.6. Inne standardy ICMA dla instrumentów o zdefiniowanym przeznaczeniu przychodów
5. Obligacje klimatyczne CBI
5.1. Wymogi przed emisją
5.2. Wymogi po emisji
6. Obligacje transformacyjne
7. Obligacje związane ze zrównoważonym rozwojem
7.1. Wybór kluczowych wskaźników efektywności (ang. Key Performance Indicators - KPI)
7.2. Kalibracja celów wyznaczonych w zakresie zrównoważonego rozwoju (Sustainability Performance Targets - cele SPT)
7.3. Raportowanie
7.4. Weryfikacja

Kod wydawnictwa: 978-83-8356-001-4

Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Produkty powiązane

Kontakt

Księgarnia Ekonomiczna Kazimierz Leki Sp. z o.o.

ul. Grójecka 67

02-094 Warszawa

NIP: 7010414095

Tel. 22 822 90 41

www.24naukowa.com.pl

naukowa@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl