Dodano produkt do koszyka

Promocja

BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE POLITYKA FINANSE I INNOWACJE. KSIĘGA JUBILEUSZOWA DEDYKOWANA PROFESOROWI KAZIMIERZOWI ZIELIŃSKIEMU

BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE POLITYKA FINANSE I INNOWACJE. KSIĘGA JUBILEUSZOWA DEDYKOWANA PROFESOROWI KAZIMIERZOWI ZIELIŃSKIEMU

red.nauk.IZABELA CZAJA, red.nauk.MARIA URBANIEC, red.nauk.MAŁGORZATA KOSAŁA

Wydawnictwo: POLTEXT

Cena: 74.90 zł 67.41 brutto

Koszty dostawy:
  • Paczkomaty InPost 14.99 zł brutto
  • Poczta Polska - odbiór w punkcie 9.99 zł brutto
  • Poczta Polska - przedpłata 15.99 zł brutto
  • Poczta Polska - pobranie 19.99 zł brutto
  • Kurier DHL - przedpłata 18.99 zł brutto
  • Kurier DHL - pobranie 21.99 zł brutto
  • Odbiór osobisty - UWAGA - uprzejmie prosimy poczekać na informację z księgarni o możliwości odbioru zamówienia - 0.00 zł brutto

Opis

Opis produktu

ISBN: 978-83-8175-234-3

312 stron
format: B5
oprawa: miękka
Rok wydania: 2020

Książka zainteresuje czytelników, których zainteresowania dotyczą roli państwa w kształtowaniu bezpieczeństwa ekonomicznego oraz wpływu postępu technologicznego i innowacji na rozwój społeczno-gospodarczy.
Zjawisko bezpieczeństwa ekonomicznego cechuje się interdyscyplinarnością badań i odnosi się do różnych podmiotów: gospodarstw domowych, przedsiębiorstw, państw oraz organizacji międzynarodowych. Celem publikacji jest interdyscyplinarne ukazanie szerokiego spektrum zagadnień związanych z bezpieczeństwem ekonomicznym w wymiarze instytucjonalno-politycznym, finansowym, społecznym, innowacyjnym oraz technologicznym.
Walorem książki jest różnorodność tematyki poszczególnych rozdziałów. Ich autorami są osoby o znaczącym dorobku naukowym i doświadczeniu praktycznym.
Monografia powstała we współpracy z naukowcami reprezentującymi m.in. następujące ośrodki badawcze: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Gdański oraz Uniwersytet Jagielloński.

SPIS TREŚCI

Wstęp

O Jubilacie

Wniosek w sprawie nadania Profesorowi Kazimierzowi Zielińskiemu honorowego
tytułu doktora honoris causa

Nadanie Profesorowi Kazimierzowi Zielińskiemu honorowego tytułu
doktora honoris causa

I. ROLA PAŃSTWA WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE

Rozdział 1
Współczesne teorie cyklu koniunkturalnego - ujęcie teoretyczne (Stanisław Lis)
1. Wprowadzenie
2. Typy wahań ekonomicznych
3. Fundamentalne złożenia teorii wahań koniunkturalnych
3.1. Szkoła neoklasyczna
3.2. Szkoła keynesowska
3.3. Szkoła monetarystyczna
3.4. Nowa ekonomia klasyczna
3.5. Szkoła realnego cyklu koniunkturalnego
4. Podsumowanie

Rozdział 2
Standardy nowej, pokryzysowej, zintegrowanej i zrównoważonej polityki
rozwoju (Andrzej Prusek)
1. Wprowadzenie
2. Główne założenia konsensusu waszyngtońskiego i kryteriów z Maastricht
3. Nowe standardy zintegrowanej i zrównoważonej polityki rozwoju
3.1. Teoretyczne aspekty zintegrowanej i zrównoważonej polityki rozwoju
3.2. Instrumentarium nowej polityki zintegrowanego i zrównoważonego
rozwoju
4. Podsumowanie

Rozdział 3
Ustroje konstytucyjne I i II Rzeczypospolitej z perspektywy współczesnej
(Jerzy Kornas)
1. Wprowadzenie
2. Tradycja ustrojowa I Rzeczypospolitej
3. Konstytucyjne ustroje II Rzeczypospolitej
4. Podsumowanie

Rozdział 4
Zarys polsko-francuskich stosunków gospodarczych w latach 1990-2019
(Robert Jakimowicz)
1. Wprowadzenie
2. Obustronne stosunki gospodarcze przed akcesją Polski do Unii Europejskiej
3. Obustronne stosunki gospodarcze po akcesji Polski do Unii Europejskiej
4. Podsumowanie

II. BEZPIECZEŃSTWO FINANSOWE W KSZTAŁTOWANIU ŁADU
SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO

Rozdział 5
Gospodarka polska w dobie finansjalizacji (Wiesław Gumuła)
1. Wprowadzenie
2. Finansjalizacja w Polsce - wybrane procesy
3. Światowe finanse i krajowa gospodarka - z perspektywy patriotyzmu
gospodarczego
4. Przedsiębiorstwa, gospodarstwa domowe i rynek pracy
5. Podsumowanie

Rozdział 6
Wpływ polityki monetarnej na rynek mieszkaniowy w Polsce w latach 2004-2018
(Dawid Btachowicz)
1. Wprowadzenie
2. Przegląd literatury
3. Metodologia badawcza
4. Wyniki analizy
5. Podsumowanie

Rozdział 7
Decyzje cenowe elementem bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa
(Henryk Wnorowski)
1. Wprowadzenie
2. Waga decyzji cenowych w przedsiębiorstwie
3. Cele i uwarunkowania decyzji cenowych
4. Metody kształtowania cen
4.1. Czysty problem sprzedaży
4.2. Optymalna polityka cenowa
4 3. Kształtowanie cen na podstawie kosztów
4.4. System wspomagania decyzji
3. podsumowanie

III. BEZPIECZEŃSTWO EKONOMICZNE A POLITYKA
SPOŁECZNA

Rozdział 8
Bezpieczeństwo finansowe osób korzystających z pomocy społecznej
w kontekście wzrostu minimalnego wynagrodzenia w Polsce (Joanna Ujczak)
1. Wprowadzenie
2. Pomoc społeczna w Polsce
2.1. Cele i rodzaje pomocy społecznej
2.2. Fundusz alimentacyjny
2.3. Beneficjenci pomocy społecznej
3. Metodologia badań
4. Wyniki badań
4.1. Dochody gospodarstw domowych
4.2. Badanie wpływu płacy minimalnej na dochody rozporządzalne
4.3. Symulacja dochodu rozporządzałnego dla różnych typów rodzin przed
i po podwyżce płacy minimalnej
5. Podsumowanie

Rozdział 9
Źródła finansowania opieki zdrowotnej w wybranych krajach europejskich
(Robert Śliwa)
1. Wprowadzenie
2. Finansowanie systemów ochrony zdrowia
3. Modele opieki zdrowotnej
4. Analiza modeli opieki zdrowotnej w wybranych krajach
4.1. Model brytyjski
4.2. Model skandynawski
4.2. Modele mieszane
5. Podsumowanie

Rozdział 10
Czynniki determinujące poziom wiedzy finansowej młodzieży akademickiej
(Monika Szafrańska, Janusz Żmija)
1. Wprowadzenie
2. Przegląd literatury
3. Metodologia badawcza
4. Wyniki analizy
5. Dyskusja
6. Podsumowanie

Rozdział 11
Zasada równego traktowania w zatrudnieniu jako element społecznej
odpowiedzialności przedsiębiorstw (Karolina Muszyńska)
1. Wprowadzenie
2. Rola społecznej odpowiedzialności biznesu w promowaniu równości płci
i zrównoważonego zatrudnienia
3. Metodologia badań
4. Różnice w zakresie równego traktowania kobiet i mężczyzn na rynku
5. Podsumowanie

Rozdział 12
Badanie etnocentrycznych zachowań zakupowych nabywców w Polsce
(Robert Jadach)
1. Wprowadzenie
2. Etnocentryzm konsumencki w badaniach marketingowych
2.1. Koncepcja etnocentryzmu konsumenckiego
2.2. Czynniki kształtujące etnocentryczne zachowania zakupowe nabywców
3. Metodyka badania
4. Wyniki badań
5. Omówienie wyników
6. Podsumowanie

IV. POSTĘP TECHNOLOGICZNY 1 INNOWACJE W ROZWOJU
SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM

Rozdział 13
Post-cyfrowość w gospodarce XXI wieku (Nina Stępnicka, Paulina Wiączek)
1. Wprowadzenie
2. Post-cyfrowość - geneza, fazy i wybrane definicje
3. Post-cyfrowość i jej znaczenie dla gospodarki
4. Przedsiębiorstwa gospodarki post-cyfrowej
5. Podsumowanie

Rozdział 14
Innowacje technologiczne w żegludze morskiej
(Eugeniusz Gostomski, Tomasz Nowosielski)
1. Wprowadzenie
2. Innowacje na statkach
2.1. Przesłanki wdrażania innowacji w żegludze morskiej
2.2. Wykorzystanie w żegludze morskiej statków napędzanych LNG
2.3. Statki napędzane metanolem
2.4. Statki z napędem hybrydowym z wykorzystaniem siły wiatru i energii
elektrycznej
2.5. Digitalizacja na statkach
2.6. Polskie innowacje dotyczące statków
3. Innowacje w portach morskich
3.1. Innowacje techniczne i technologiczne w portach morskich
3.2. Innowacje organizacyjne i automatyzacja procesów
3.3. Digitalizacja przepływu informacji i usługi udostępniania danych
4. Podsumowanie

Rozdział 15
Horyzont 2020 jako źródło finansowania działalności innowacyjnej małych
i średnich przedsiębiorstw w Polsce (Karolina Gabriel)
1. Wprowadzenie
2. Finansowanie działalności innowacyjnej MŚP w Polsce
3. Rola programu Horyzont 2020 w finansowaniu innowacyjności MŚP
w Polsce
4. Instrument MŚP jako źródło finansowania sektora działalności innowacyjnej
w Polsce
5. Podsumowanie

Rozdział 16
Innowacje przedsiębiorczego uniwersytetu w obszarze współpracy
z przedsiębiorstwami (Izabela Czają, Tomasz Kafel)
1. Wprowadzenie
2. Innowacyjność w budowaniu relacji uczelni z przedsiębiorstwami
w kontekście teorii dotyczących relacji między organizacją a otoczeniem
3. Wymiary uniwersytetu przedsiębiorczego
4. Metodologia badawcza
5. Innowacje na UEK w obszarze współpracy z przedsiębiorstwami
6. Podsumowanie

Rozdział 17
Przedsiębiorczość jako kluczowa kompetencja na rynku pracy przyszłości
warunkująca bezpieczeństwo gospodarcze (Małgorzata Kosala)
1. Wprowadzenie
2. Istota przedsiębiorczości
3. Wpływ rozwoju technologicznego na współczesną gospodarkę
4. Wyzwania rozwoju technologicznego dla rynku pracy
5. Kompetencje przyszłości
6. Podsumowanie

Rozdział 18
Tomasz Bata jako innowacyjny przedsiębiorca: studium przypadku
(Leszek Fryderyk Korzeniowski)
1. Wprowadzenie
2. Pierwszy etap rozwoju innowacyjnego przedsiębiorcy: dojrzewanie
3. Drugi etap rozwoju innowacyjnego przedsiębiorcy: genialność w sytuacji
kryzysu
4. Trzeci etap rozwoju innowacyjnego przedsiębiorcy: lider światowego rynku
obuwniczego
5. Podsumowanie

Kod wydawnictwa: 978-83-8175-234-3

Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Produkty powiązane

Kontakt

Księgarnia Ekonomiczna Kazimierz Leki Sp. z o.o.

ul. Grójecka 67

02-094 Warszawa

NIP: 7010414095

Tel. 22 822 90 41

www.24naukowa.com.pl

naukowa@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl