Dodano produkt do koszyka

NOWOŚĆ Promocja

ZASADA RÓWNEGO TRAKTOWANIA PRZY KWALIFIKACJI PODMIOTOWEJ W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

ZASADA RÓWNEGO TRAKTOWANIA PRZY KWALIFIKACJI PODMIOTOWEJ W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

KATARZYNA ŚLIWAK

Producent: WOLTERS KLUWER

Cena: 149.00 zł 134.10 brutto

Koszty dostawy:
  • Poczta Polska - odbiór w punkcie 8.99 zł brutto
  • Poczta Polska - przedpłata 11.50 zł brutto
  • Poczta Polska - pobranie 15.50 zł brutto
  • Kurier DHL - przedpłata 18.00 zł brutto
  • Kurier DHL - pobranie 21.00 zł brutto
  • Kurier GLS - przedpłata 22.00 zł brutto
  • Kurier GLS - pobranie 25.00 zł brutto
  • Odbiór osobisty 0.00 zł brutto

Opis

Opis produktu

ISBN: 978-83-8286-462-5

446 stron
format: A5
oprawa: twarda
Rok wydania: 2022

Zasada równego traktowania przy kwalifikacji podmiotowej wykonawców w
zamówieniach publicznych ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia ochrony
konkurencji na rynku zamówień publicznych. Odpowiednie jej zastosowanie
wpływa na prawidłowe przeprowadzenie oraz ocenę etapu kwalifikacji
podmiotowej w postępowaniu o zamówienie publiczne.

W publikacji poddano analizie istotne zagadnienia z zakresu warunków
udziału w postępowaniu, podstaw wykluczenia wykonawców, spośród których
szczególną uwagę poświęcono zmowie przetargowej, mającej istotne
znaczenie z perspektywy tytułowej zasady. Omówiono także zasady ściśle
powiązane z zasadą równego traktowania, tj. proporcjonalności, ochrony
konkurencji, przejrzystości.

Autorka przedstawiła realizację zasady równego traktowania na etapie
kwalifikacji podmiotowej w zamówieniach publicznych, uwzględniając
polski porządek prawny oraz prawo unijne.

SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów

Wprowadzenie

Rozdział I
Zasada równego traktowania w prawie unijnym oraz polskim
porządku prawnym
Uwagi wstępne
Zasady prawa w koncepcjach teoretycznoprawnych
2.1. Uwagi ogólne na temat zasad prawa i odnoszących się
do nich koncepcji teoretycznoprawnych
2.2. Wybrane koncepcje zasad prawa
2.2.1. Koncepcja zasad prawa według R. Dworkina
2.2.2. Koncepcja zasad prawa według R. Alexy‘ego
2.2.3. Koncepcja zasad prawa według H.L.A. Harta
2.3. Elementy koncepcji zasad prawa w odniesieniu
do zasady równego traktowania

Zasada równości w Konstytucji RP
3.1. Zakresy przedmiotowy i podmiotowy zasady równości w Konstytucji RP
3.2. Równość traktowania i równość w prawie
3.3. Granice zasady równości
3.4. Test równości
3.4.1. Uwagi ogólne
3.4.2. Pojęcie cechy istotnej
3.4.3. Kryteria różnicowania

Zasada równego traktowania w prawie zamówień publicznych
4.1. Zasada równego traktowania jako wyraz celów dyrektywy klasycznej
4.2. Zasada równego traktowania w dyrektywie klasycznej a zasada traktatowa
4.3. Zasada równego traktowania w art. 18 ust. 1 dyrektywy klasycznej oraz art. 16 pkt 1 p.z.p.

Zasada równego traktowania a zasady powiązane
5.1. Uwagi ogólne
5.2. Zasada przejrzystości
5.2.1. Charakterystyka
5.2.2. Zasada przejrzystości a zasada jawności
5.3. Zasada proporcjonalności
5.3.1. Charakterystyka
5.3.2. Znaczenie w kontekście kwalifikacji podmiotowej wykonawców
5.4. Zasada ochrony konkurencji
5.4.1. Zasada ochrony konkurencji a zasada równego traktowania
5.4.2. Zasada ochrony konkurencji a sposób prowadzenia postępowania
5.4.3. Zasada ochrony konkurencji w prawie zamówień publicznych a prawo ochrony konkurencji

Rozdział II
Zasada równego traktowania przy formułowaniu i ocenie warunków udziału w postępowaniu w unijnym i polskim porządku prawnym
Uwagi wstępne
Kryteria oceny ofert a warunki udziału w postępowaniu
Charakterystyka warunków udziału w postępowaniu
3.1. Cel określenia warunków udziału
3.2. Wyodrębnienie klasy podmiotów posiadających
cechę istotną przy określaniu warunków udziału
3.3. Przedmiot zamówienia a proporcjonalność warunków udziału
3.4. Fakultatywność określenia warunków udziału

Sposób formułowania warunków udziału w postępowaniu
4.1. Zasada równego traktowania i zasady powiązane przy określaniu warunków udziału
4.2. Warunki udziału jako minimalne poziomy zdolności
4.3. Opis warunków udziału a opis sposobu dokonania oceny ich spełniania

Kryteria selekcji
Kategorie warunków udziału w postępowaniu
6.1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
6.2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej
6.3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
6.3.1. Charakterystyka
6.3.2. Sposób określania i oceny warunku sytuacji ekonomicznej lub finansowej
6.3.3. Przykładowe wymogi dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej
6.4. Zdolność techniczna lub zawodowa
6.4.1. Charakterystyka
6.4.2. Sposób określenia wymogu odpowiedniej wiedzy i doświadczenia
6.4.3. Potencjał kadrowy (osobowy)
6.4.4. Problematyka sprzeczności interesów
6.4.5. Informacje, jakich mogą żądać zamawiający na potwierdzenie zdolności technicznej lub zawodowej

Rozdział III
Rola zasady równego traktowania przy formułowaniu i ocenie spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców sumujących zasoby
Uwagi wstępne
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (tzw. konsorcjum)
2.1. Charakterystyka sposobu spełniania warunków udziału w postępowaniu przez konsorcjum
2.1.1. Charakterystyka konsorcjum
2.1.2. Odpowiednie stosowanie przepisów dotyczących pojedynczego wykonawcy
2.1.3. Forma prawna konsorcjum
2.2. Możliwość zmian w składzie konsorcjum
2.3. Możliwość powołania się przez członka konsorcjum
na prace faktycznie wykonane

Wykonawcy polegający na zasobach podmiotów trzecich
3.1. Realność udostępnienia zasobów podmiotów trzecich na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu
3.1.1. Charakterystyka instytucji polegania na zasobach podmiotów trzecich
3.1.2. Udowodnienie dysponowania zasobami podmiotu trzeciego
3.1.3. Charakter powiązań pomiędzy podmiotem trzecim a wykonawcą
3.1.4. Realność udostępnienia jako element podwykonawstwa
3.1.5. Wykonanie kluczowych zadań przez samego wykonawcę
3.2. Korzystanie z zasobów podmiotów trzecich w celu spełnienia kryteriów selekcji
3.3. Powołanie się na zasoby podmiotu trzeciego po upływie terminu na złożenie ofert

Możliwości łączenia zasobów w przypadku poszczególnych
kategorii warunków udziału w postępowaniu
4.1. Zastosowanie reguł dotyczących konsorcjum w stosunku do podmiotów trzecich
4.2. Łączenie zasobów w odniesieniu do zdolności do występowania w obrocie gospodarczym i uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej
4.2.1. Poleganie na zasobach podmiotu trzeciego
4.2.2. Konsorcjum
4.3. Łączenie zasobów w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej i finansowej
4.3.1. Poleganie na zasobach podmiotu trzeciego
4.3.2. Konsorcjum
4.4. Łączenie zasobów w odniesieniu do zdolności technicznej i zawodowej w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia
4.4.1. Sumowanie potencjałów w zakresie cząstkowych kwalifikacji a wymóg legitymowania się całością doświadczenia przez jeden podmiot
4.4.2. Wykonanie dwóch różnych prac w jednym zadaniu
4.4.3. Doświadczenie instytucji czy jej pracowników?
4.5. Łączenie zasobów w odniesieniu do zdolności technicznej i zawodowej w zakresie potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia

Rozdział IV
Wykluczenie wykonawców dopuszczających się zmowy przetargowej i instytucja self-cleaning jako wyraz zasady równego traktowania
Uwagi wstępne
Podstawy wykluczenia
2.1. Charakterystyka i cel badania podstaw wykluczenia
2.2. Poszanowanie zasady równego traktowania jako podstawa wykluczenia
2.3. Okres wykluczenia

Zmowa przetargowa jako zakazane porozumienie naruszające zasadę równego traktowania i uczciwej konkurencji
3.1. Charakterystyka zmowy przetargowej a zasada równego traktowania i uczciwej konkurencji
3.2. Formy zmów przetargowych
3.3. Udowodnienie zmowy przetargowej
3.4. Zmowa przetargowa jako wspólny przedmiot regulacji prawa zamówień publicznych oraz prawa ochrony konkurencji
3.5. Umowa konsorcjum a zmowa przetargowa
3.5.1. Przesłanki kwalifikacji umowy konsorcjum
jako zmowy przetargowej
3.5.2. Wymiana informacji wrażliwych pomiędzy członkami konsorcjum
antykonkurencyjnych
3.6. Naruszenie konkurencji w przypadku udziału wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej
3.6.1. Kwalifikacja prawna sytuacji złożenia odrębnych ofert przez wykonawców z tej samej grupy kapitałowej
3.6.2. Koncepcja jednego organizmu gospodarczego (single economic unit)
3.6.3. Grupa kapitałowa w postępowaniu o zamówienie publiczne
3.7. Odpowiedzialność za zmowy przetargowe
3.7.1. Odpowiedzialność na podstawie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów i procedura leniency
3.7.2. Odpowiedzialność na podstawie prawa zamówień publicznych
3.7.3. Odpowiedzialność na podstawie kodeksu karnego

Instytucja self-cleaningu (samooczyszczenia)
4.1. Charakterystyka
4.1.1. Pojęcie i geneza instytucji self-cleaningu
4.1.2. Zakres zastosowania
4.2. Sposób przeprowadzania self-cleaningu
4.2.1. Środki zaradcze
4.2.2. Ocena zamawiającego
4.2.3. Termin złożenia dowodów
4.3. Self-cleaning jako wyraz zasady równego traktowania i proporcjonalności
4.4. Self-cleaning przy zmowie przetargowej

Zakończenie |
Bibliografia
Wykaz aktów prawnych
Wykaz orzecznictwa

Kod producenta: 978-83-8286-462-5

Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Produkty powiązane

Kontakt

Księgarnia Ekonomiczna Kazimierz Leki Sp. z o.o.

ul. Grójecka 67

02-094 Warszawa

NIP: 7010414095

 

Tel. 22 822 90 41

www.ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl

naukowa@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.