Dodano produkt do koszyka

Promocja

ZAKŁAMANA HISTORIA POWSTANIA TOM 5 GEN. WŁADYSŁAW ANDRES: POWSTANIE TO ZBRODNIA

ZAKŁAMANA HISTORIA POWSTANIA TOM 5 GEN. WŁADYSŁAW ANDRES: POWSTANIE TO ZBRODNIA

red.PAWEŁ DYBICZ, red.JÓZEF STĘPIEŃ

Wydawnictwo: FUNDACJA ORATIO RECTA

Cena: 47.90 zł 43.11 brutto

Koszty dostawy:
  • Paczkomaty InPost 14.99 zł brutto
  • Poczta Polska - odbiór w punkcie 9.99 zł brutto
  • Poczta Polska - przedpłata 15.99 zł brutto
  • Poczta Polska - pobranie 19.99 zł brutto
  • Kurier FEDEX - przedpłata 16.99 zł brutto
  • Kurier DHL - przedpłata 18.99 zł brutto
  • Kurier DHL - pobranie 21.99 zł brutto
  • Odbiór osobisty - UWAGA - uprzejmie prosimy poczekać na informację z księgarni o możliwości odbioru zamówienia - 0.00 zł brutto

Opis

Opis produktu

ISBN: 978-83-64407-73-4.

421 stron
format: A5
oprawa: miękka
Rok wydania: 2020

Dwieście tysięcy ofiar, zburzenie stolicy i wypędzenie jej mieszkańców to efekt powstania warszawskiego, ale przede wszystkim polityki i taktyki tych, którym przyszło kierować Państwem Podziemnym i Armią Krajową. Prezentowane w książce dokumenty jasno dowodzą tego, że powstanie było fatalnym zwieńczeniem ich polityki i wizji odzyskania niepodległości. Nierealistycznych i zgubnych dla Polaków. Gdyby zebrać wszystkie te koncepcje i snute przez kilka lat plany wybuchu powstania, opracowywane przez Komendę Główną ZWZ/AK, i wydać je, to powinny stać w księgarni w dziale baśni. Wszystkie założenia powstańczego zrywu były oderwane od rzeczywistości (np. desant polskich oddziałów od strony Bałtyku) i mogą wzbudzić co najmniej niedowierzanie lub nawet śmiech. Zrozumiałe więc, że takie koncepcje nie miały poparcia aliantów, dla których sojusz ze Stalinem był celem nadrzędnym. Trudno więc się dziwić, że gen. Władysław Anders uznał powstanie za zbrodnię, a tych, którzy je wywołali, widział przed sądem wojennym.

SPIS TREŚCI

Wstęp

Rok 1940. Szok po klęsce Francji
Nr 1 - Załącznik do meldunku płk. Stefana Roweckiego do premiera Władysława Sikorskiego lub gen. Kazimierza Sosnkowskiego informujący o sytuacji w okupowanej Polsce, 5 kwietnia 1940 r.
Nr 2 - Instrukcja Naczelnego Wodza, zatwierdzona przez premiera Sikorskiego, dla komendanta głównego ZWZ, Stefana Roweckiego nt. sytuacji po klęsce Francji, 20 lipca 1940 r.
Nr 3 - Załącznik do meldunku gen. Roweckiego do premiera Sikorskiego w sprawie bieżącej sytuacji w okupowanym kraju, 26 lipca 1940 r.
Nr 4 - Instrukcja Naczelnego Wodza, zatwierdzona przez premiera, do komendanta głównego ZWZ w sprawie oceny sytuacji po klęsce Francji, 7- 18 sierpnia 1940 r.
Nr 5 - Załącznik do meldunku gen. Roweckiego w sprawie przygotowań do powstania, 6 września 1940 r.
Nr 6 - Wytyczne komendanta głównego ZWZ dla dowódców działających na obszarach zajętych przez Związek Radziecki, 29 listopada 1940 r.
Nr 7 - Instrukcja dla gen. Roweckiego w sprawie postępowania podległych mu oddziałów na przełomie 1940/1941, 3 listopada 1940 r.
Nr 8 - Meldunek gen. Roweckiego dla gen. Sosnkowskiego nt. pracy niepodległościowej prowadzonej w okupowanym kraju, 30 listopada 1940 r.

Rok 1941. Wojna na Wschodzie
Nr 9 - Meldunek gen. Roweckiego do gen. Sosnkowskiego nt. fazy końcowej wojny, 5 lutego 1941 r.
Nr 10 - Meldunek gen. Roweckiego do gen. Sosnkowskiego nt. powstania przeciwko Niemcom, 1941 r.
Nr 11 - Meldunek gen. Roweckiego do gen. Sosnkowskiego nt. pomocy, jakiej powinno się udzielić powstańcom, 1941 r.
Nr 12 - Meldunek gen. Roweckiego do gen. Sosnkowskiego nt. działań przeciw Armii Czerwonej
Nr 13 - Meldunek gen. Roweckiego do gen. Sosnkowskiego nt. zajęcia wschodnich ziem III Rzeszy, 4 lutego 1941 r.
Nr 14 - Załączniki do meldunku nr 54 gen. Roweckiego do gen. Sosnkowskiego, 12 marca 1941 r.
Nr 15 - Teksty z "Biuletynu Informacyjnego, luty - marzec 1941 r.
Nr 16 - Meldunek sytuacyjno-wywiadowczy KG ZWZ do Londynu za okres od 13.4. do 15.5.41 r.
Nr 17 - Meldunek gen. Roweckiego nt. sytuacji przed wojną Niemiec z ZSRR, czerwiec 1941 r.
Nr 18 - Teksty z "Biuletynu Informacyjnego" nt. konsekwencji zbliżającej się wojny niemiecko-radzieckiej, maj-czerwiec 1941 r.
Nr 19 - Tekst z "Biuletynu Informacyjnego" ukazujący punkty widzenia Niemiec, Anglii, ZSRR i Polski (ZWZ) po wybuchu wojny radziecko-niemieckiej, czerwiec 1941 r.
Nr 20 - "Biuletyn Informacyjny" o konieczności zachowania wrogiego stosunku do III Rzeszy i ZSRR po wybuchu między nimi wojny, 3 lipca 1941 r.
Nr 21 - "Biuletyn Informacyjny" o stosunku Niemców do Józefa Piłsudskiego i zachowaniu Polaków pod okupacją niemiecką, 3 lipca 1941 r.
Nr 22 - Meldunek wywiadowczy KG AK o sytuacji Polaków pod niemiecką okupacją, po 5 sierpnia 1941 r.
Nr 23 - "Biuletyn Informacyjny" o literze V, 17 lipca 1941 r.
Nr 24 - "Biuletyn Informacyjny" o zadaniach Polaków po napaści III Rzeszy na ZSRR, 17 lipca 1941 r.
Nr 25 - Meldunek KG ZWZ nt. sytuacji na ziemiach będących od września 1939 do lipca 1941 we władaniu ZSRR, 22 lipca 1941 r. Nr 26 - Artykuł "Biuletynu Informacyjnego" o korzyściach z napaści Niemiec na ZSRR, 24 lipca 1941 r.
Nr 27 - "Biuletyn Informacyjny" o sukcesach aliantów w walce z Niemcami, 24 lipca 1941 r.
Nr 28 - Polska prasa podziemna o sytuacji Polaków po wybuchu wojny radziecko-niemieckiej, 24-31 lipca 1941 r.
Nr 29 - Meldunek gen. Roweckiego do gen. Sosnkowskiego nt. braku współpracy ze Stronnictwem Narodowym, 20 sierpnia 1941 r.
Nr 30 - Meldunek KG ZWZ nt. pierwszej fazy realizacji planu Barbarossa, sierpień 1941 r.
Nr 31 - Teksty "Biuletynu Informacyjnego" nt. postaw Polaków w czasie wojny, 11 września - 9 października 1941 r.
Nr 32 - "Biuletyn Informacyjny" o niemieckich żołnierzach i radzieckiej armii, 9-30 października 1941 r.
Nr 33 - "Biuletyn Informacyjny" o tym, kogo Polska potrzebuje na czas wojny o niepodległość, 6 listopada 1941 r.
Nr 34 - "Biuletyn Informacyjny" o końcu wojny, 13 listopada 1941 r.
Nr 35 - Meldunek gen. Roweckiego nt. sytuacji na Kresach, 15 listopada 1941 r.
Nr 36 - "Biuletyn Informacyjny" o tym, czy Polacy powinni walczyć z Niemcami, 4 grudnia 1941 r.
Nr 37 - "Biuletyn Informacyjny" o wojnie radziecko-niemieckiej, 11 grudnia 1941 r.
Nr 38 - Pismo gen. Roweckiego do Delegata Rządu, 15 grudnia 1941 r.
Nr 39 - Załącznik do pisma gen. Roweckiego do Delegata Rządu, grudzień 1941 r.

Rok 1942. Walczyć czy czekać
Nr 40 - Stanowisko grupy politycznej nt. potrzeby zmian w funkcjonowaniu Państwa Podziemnego, przełom 1941-1942 r.
Nr 41 - Meldunek gen. Roweckiego w sprawie białoruskiej, 2 marca 1942 r.
Nr 42 - Stanowisko Związku Odrodzenia Narodowego w sprawie radzieckiej partyzantki i działań zachodnich aliantów, 2 czerwca 1942 r.
Nr 43 - Rozkaz Naczelnego Wodza gen. Władysława Sikorskiego w sprawie podporządkowania organizacji wojskowych w kraju dowódcy Armii Krajowej, 15 sierpnia 1942 r.
Nr 44 - Depesza w sprawie poglądów Niemców nt. wojny prezentowanych w ich prasie, po 15 sierpnia 1942 r.
Nr 45 - Rozkaz gen. Roweckiego do żołnierzy w okupowanym kraju, wrzesień 1942 r.
Nr 46 - List do gen. Sikorskiego[?] prezentujący, jak Polacy oceniają zachowanie aliantów w trzecim roku wojny, jesień 1942 r.
Nr 47 - Rozkazy w sprawie włączenia w szeregi AK oddziałów Narodowej Organizacji Wojskowej, 4 listopada 1942 r.
Nr 48 - Rozkaz komendanta AK dotyczący podejmowania działań w razie akcji Niemców przeciwko Polakom, 10 grudnia 1942 r.
Nr 49 - Rozkaz gen. Roweckiego dotyczący oddziałów działających na terenach okupowanych przez Niemców i wchłoniętych do Rzeszy, 10 grudnia 1942 r.
Nr 50 - Rozkaz gen. Roweckiego powołujący formację zbrojną na Śląsku[?], 10 grudnia 1942 r.
Nr 51 - Rozkaz komendanta głównego AK odnoszący się do podporządkowania mu oddziałów Batalionów Chłopskich, listopad-grudzień 1942 r.

Rok 1943. Decydujące rozstrzygnięcia
Nr 52 - "Rzeczpospolita Polska" o decydującym roku, nie tylko na froncie, 12 stycznia 1943 r.
Nr 53 - Pismo gen. Roweckiego do Delegata Rządu Jana Piekałkiewicza, 22 stycznia 1943 r.
Nr 54 - Załącznik do rozkazu gen. Roweckiego nt. akcji zbrojnych AK, kwiecień 1943 r.
Nr 55 - "Rzeczpospolita Polska" o decydującym okresie w czasie wojny, 15 kwietnia 1943 r.
Nr 56 - Stanowisko kół kierowniczych Stronnictwa Narodowego w sprawie strategii AK, wiosna 1943 r.
Nr 57 - "Rzeczpospolita Polska" o znaczeniu Polski w II wojnie światowej, 6 maja 1943 r.
Nr 58 - Depesza gen. Roweckiego do premiera Sikorskiego nt. sytuacji Polski po Stalingradzie, 8 czerwca 1943 r.
Nr 59 - Rozkaz komendanta głównego AK nakazujący akcję uderzeniową na niemiecką Straż Graniczną, 10 czerwca 1943 r.
Nr 60 - Pismo gen. Roweckiego do Delegata Rządu w sprawie działań administracji Państwa Podziemnego na Wołyniu, 20 czerwca 1943 r.
Nr 61 - "Rzeczpospolita Polska" nt. ogólnej sytuacji polityczno-militarnej i jej konsekwencji dla władz Polski, 21 czerwca 1943 r.
Nr 62 - "Rzeczpospolita Polska" o pozycji Związku Radzieckiego i Armii Czerwonej, 21 czerwca 1943 r.
Nr 63 - Załącznik do rozkazu KG AK nakazującego wstrzymanie akcji dywersyjnych, lipiec-sierpień 1943 r.
Nr 64 - Komendant główny AK do Naczelnego Wodza w sprawie konieczności podejmowania akcji zbrojnych, 31 lipca 1943 r.
Nr 65 - "Rzeczpospolita Polska" o "świetnej przyszłości", 7 lipca 1943 r.
Nr 66 - Stanowisko Delegata Rządu na Kraj w sprawie legalności umów zawieranych z Niemcami, 16 sierpnia 1943 r.
Nr 67 - "Rzeczpospolita Polska" po zajęciu Sycylii przez Aliantów, 30 sierpnia 1943 r.
Nr 68 - "Rzeczpospolita Polska" w rocznicę zawarcia układu sojuszniczego z Wielką Brytanią, 30 sierpnia 1943 r.
Nr 69 - Przemówienie prezydenta Władysława Raczkiewicza do Polaków w okupowanym kraju, 15 września 1943 r.
Nr 70 - Przemówienie premiera Stanisława Mikołajczyka w czwartą rocznicę napaści Niemiec na Polskę, 15 września 1943 r.
Nr 71 - "Rzeczpospolita Polska" nt. sytuacji na froncie wschodnim, 15 września 1943 r.
Nr 72 - Meldunek gen. Bora-Komorowskiego w sprawie planów rozszerzenia powstania, 21 września 1943 r.
Nr 73 - "Rzeczpospolita Polska" w sprawie ukarania Niemiec za wywołanie wojny, 1 października 1943 r.
Nr 74 - Depesza gen. Bora-Komorowskiego do gen. Sosnkowskiego nt. sytuacji politycznej w końcu 1943 r.
Nr 75 - Oświadczenie Pełnomocnika Rządu w sprawie postępowania Niemców, 22 października 1943 r.
Nr 76 - Wytyczne gen. Bora-Komorowskiego w sprawie użycia oddziałów partyzanckich, 4 listopada 1943 r.
Nr 77 - Instrukcja Rządu wysłana przez gen. Sosnkowskiego w sprawie warunków powstania, 1 listopada 1943 r.
Nr 78 - Zarządzenie gen. Bora-Komorowskiego w sprawie akcji pozwalającej brać niemieckich zakładników, 8 listopada 1943 r.
Nr 79 - Przemówienie premiera Winstona Churchilla nt. znaczenia Armii Czerwonej, 20 listopada 1943 r.
Nr 80 - Rozkaz gen. Bora-Komorowskiego w sprawie przygotowania czynu zbrojnego i postawy NSZ, 9 listopada 1943 r.
Nr 81 - Apel Pełnomocnika Rządu na Kraj w sprawie zachowania się w czasie wycofywania się Niemców, 15 listopada 1943 r.
Nr 82 - Rozkaz gen. Bora-Komorowskiego w sprawie powołania nowych służb policyjno-porządkowych, 15 listopada 1943 r.
Nr 83 - "Trybuna Wolności" o konieczności współdziałania ze Związkiem Radzieckim i podjęcia walki z Niemcami, 22 listopada 1943 r.
Nr 84 - "Rzeczpospolita Polska" o sytuacji na froncie wschodnim i perspektywach dla Polski, 10 grudnia 1943 r.
Nr 85 - Apel Delegata Rządu na Kraj do społeczeństwa polskiego, 15 grudnia 1943 r.
Nr 86 - "Rzeczpospolita Polska" o zbliżaniu się "rozstrzygającej bitwy", 22 grudnia 1943 r.

Rok 1944. Na gruzach polityki
Nr 87 - Ocena płk. Jana Rzepeckiego sytuacji politycznej i AK na kwartał przed wybuchem powstania, marzec 1944 r.

Suplement, czyli jak było naprawdę
Nr 88 - Relacja i oświadczenie gen. Stanisława Kopańskiego nt. powstania warszawskiego, 10 maja 1965 r.
Nr 89 - Wywiad z gen. Marianem Kukielem nt. planu "Burza", wiosna 1965 r.

Wykaz skrótów

Indeks

Kod wydawnictwa: 978-83-64407-73-4

Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Produkty powiązane

Kontakt

Księgarnia Ekonomiczna Kazimierz Leki Sp. z o.o.

ul. Grójecka 67

02-094 Warszawa

NIP: 7010414095

Tel. 22 822 90 41

www.24naukowa.com.pl

naukowa@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl