Dodano produkt do koszyka

NOWOŚĆ Promocja

PRAWO KARNE I POSTĘPOWANIE KARNE W DOBIE PANDEMII COVID-19 DOŚWIADCZENIA POLSKIE I WYBRANYCH PAŃSTW EUROPEJSKICH

PRAWO KARNE I POSTĘPOWANIE KARNE W DOBIE PANDEMII COVID-19 DOŚWIADCZENIA POLSKIE I WYBRANYCH PAŃSTW EUROPEJSKICH

RED.MACIEJ MAŁOLEPSZY, RED.SEBASTIAN KOWALSKI

Producent: C.H.BECK

Cena: 199.00 zł 179.10 brutto

Koszty dostawy:
  • Poczta Polska - odbiór w punkcie 8.99 zł brutto
  • Poczta Polska - przedpłata 11.50 zł brutto
  • Poczta Polska - pobranie 15.50 zł brutto
  • Kurier DHL - przedpłata 18.00 zł brutto
  • Kurier DHL - pobranie 21.00 zł brutto
  • Kurier GLS - przedpłata 22.00 zł brutto
  • Kurier GLS - pobranie 25.00 zł brutto
  • Odbiór osobisty 0.00 zł brutto

Opis

Opis produktu

ISBN: 978-83-8291-194-7

296 stron
format: A5
oprawa: twarda
Rok wydania: 2022

Książka jest wynikiem badań nad zmieniającym się prawem karnym i postępowaniem karnym w czasach epidemii COVID-19 prowadzonych w Katedrze Prawa Karnego i Postępowania Karnego INP Uniwersytetu Zielonogórskiego. Monografia zawiera ocenę zmian legislacyjnych, wprowadzanych w ostatnim czasie na gruncie prawa polskiego, niemieckiego, francuskiego, chorwackiego i słowackiego, uzasadnianych przez prawodawcę rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Publikacja składa się z dwóch części.

W pierwszej zostały szczegółowo omówione najważniejsze zmiany w polskim prawie karnym i postępowaniu karnym, jakie miały miejsce w czasie epidemii.
W drugiej - zmiany dotyczące prawa karnego, postępowania karnego lub praw człowieka we wskazanych wcześniej państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Publikacja ukazuje głębokie różnice pomiędzy polskim a niemieckim, francuskim, chorwackim czy słowackim podejściem ustawodawcy do zmian legislacyjnych w obrębie prawa karnego i postępowania karnego w dobie epidemii. Aktywność polskiego ustawodawcy w zakresie tworzenia nowych przepisów karnych była znacznie większa niż w innych krajach i w dużej mierze dotyczyła instytucji niemających nic wspólnego z epidemią i jej skutkami.

SPIS TRESCI

Autorzy
Wykaz skrótów polskich
Wykaz skrótów obcojęzycznych
Bibliografia do części I
Bibliografia do części II i III
Wstęp
Część I. Wpływ epidemii na polskie prawo karne
i postępowanie karne
Rozdział I. Zakres zmian w˙polskim prawie karnym w dobie pandemii
COVID-19 z perspektywy konstytucjonalisty (Ryszard Piotrowski)
ő1. Wprowadzenie
ő2. Charakterystyka wybranych zmian i˙procedury˙ich uchwalenia
ő3. Konstytucyjne standardy postępowania z˙projektami kodeksów
lub zmian kodeksów
ő4. Zarys konstytucyjnych standardów dotyczących odpowiedzialności
karnej
ő5. Podsumowanie
Summary
Rozdział II. Rządy prawa kontra rządy niekonstytucyjnych przepisów
karnych w˙czasie epidemii COVID-19 w Polsce (Mikołaj Małecki)
ő1. Wprowadzenie
ő2. Rządy ustawowego bezprawia
ő3. Rządy sankcji administracyjnych
ő4. Podsumowanie
Summary
Rozdział III. Nowelizacja art. 37a KK w˙świetle postanowień ustawy
nazywanej "Tarczą antykryzysową 4.0" (Agnieszka Kania-Chramęga)
ő1. Wprowadzenie
ő2. Ratio legis wprowadzenia art. 37a KK w 2015 r.
ő3. Konstytucyjność nowelizacji art. 37a KK
ő4. Charakter prawny i zakres regulacji art. 37a KK w˙świetle ustawy
nowelizującej z 2020 r.
ő5. Podsumowanie
Summary
Rozdział IV. Kryminalno-polityczne konsekwencje nowelizacji art. 37a KK
ustawą nazywaną Tarczą 4.0 (Maciej Małolepszy, Justyna Macias)
ő1. Wprowadzenie
ő2. Reforma art. 37a KK - ujęcie historyczne
ő3. Zakres zmian
ő4. Ocena zmian
ő5. Zakończenie
Summary
Rozdział V. Problem obligatoryjnego stosowania środka zapobiegawczego
(art.˙258a KPK) (Radosław Koper)
ő1. Wprowadzenie
ő2. Tło aksjologiczne, społeczne i historyczne
ő3. Struktura regulacji art. 258a KPK.
ő4. Regulacja art. 258a KPK a inne przepisy normujące środki
zapobiegawcze
ő5. Ocena unormowania art. 258a KPK
Summary
Rozdział VI. Zakaz zbliżania się, kontaktów i publikacji dotyczących
członka personelu medycznego lub˙osoby mu przybranej - nowy
czy zmodyfikowany środek zapobiegawczy? (Cezary Kąkol)
ő1. Uwagi ogólne
ő2. Relacja art. 276a KPK z innymi środkami zapobiegawczymi
ő3. Ochrona członków personelu medycznego i˙osób˙im przybranych
do pomocy
ő4. Połączenie zakazu z poręczeniem majątkowym
ő5. Istota i zakres poszczególnych postaci zakazu
ő6. Tryb stosowania zakazu - przesłanki ogólne i˙szczególne
ő7. Dyrektywa określania czasu stosowania zakazu
ő8. Tryb przedłużenia stosowania zakazu
ő9. Podsumowanie
Summary
Rozdział VII. Czy wprowadzenie środka zapobiegawczego stosowanego
wobec oskarżonego o przestępstwo popełnione w stosunku do członka
personelu medycznego było konieczne? (Katarzyna Cimek, Hubert Kocur)
ő1. Wprowadzenie
ő2. Nowy środek zapobiegawczy
Spis treści
ő3. Ochrona personelu medycznego przed nowelizacją
ő4. Zasadność wprowadzenia nowego środka zapobiegawczego
ő5. Uwagi końcowe
Summary
Rozdział VIII. Udział stron i ich przedstawicieli procesowych w rozprawie
głównej przeprowadzonej w formie zdalnej (Dariusz Świecki)
ő1. Wprowadzenie
ő2. Rozprawa zdalna a zasady procesowe
ő3. Zakres podmiotowy rozprawy zdalnej
ő4. Zakres spraw rozpoznawanych na˙rozprawie˙zdalnej
ő5. Pozbawienie wolności
ő6. Obowiązek stawiennictwa
Summary
Rozdział IX. Zmiany w zakresie przesłanek orzekania kary łącznej
i ich wpływ na przebieg postępowania w sprawie o wydanie wyroku
łącznego (Sebastian Kowalski)
ő1. Wprowadzenie
ő2. Kara łączna w polskim prawie karnym
ő3. Ogólnie o zmianach dotyczących przesłanek orzekania kary łącznej
ő4. Postępowanie w przedmiocie wydania wyroku˙łącznego
ő5. Przebieg postępowania w sprawie o wydanie wyroku łącznego
ő6. Wyrok łączny
ő7. Konkluzje
Summary
Część II. Wpływ epidemii na prawo karne i postępowanie karne
Francji, Niemiec, Chorwacji i Słowacji
Rozdział X. Wpływ COVID-19 na˙rzeczywistość procesu karnego
z˙perspektywy doświadczeń francuskich (Maria Rogacka-Rzewnicka)
Summary
Kapitel XI. Nichts wird mehr so sein wie˙vorher: wie die Corona-Pandemie
unser Grundrechtsverst„ndnis ver„ndert (Stefan Haack)
ő1. Intensit„t, Dynamik und Ungewissheit als˙Herausforderungen fr
die grundrechtliche Beurteilung von Maánahmen zur Eind„mmung
der˙Pandemie
ő2. Die Prfung der Verh„ltnism„áigkeit und die Herstellung
praktischer Konkordanz bei der coronabedingten Beschr„nkung
von˙Freiheitsgrundrechten
ő3. Reduktion der Kontrolldichte - Koh„renz als ein Ersatzmaástab
in der Krise
ő4. Das allgemeine Sonderopfer
ő5. Die Verflchtigung der Wesensgehalte
ő6. Das Ende der grundrechtlichen Naivit„t - und wie wir damit
zurechtkommen k”nnen
Summary
Kapitel XII. Die Entwicklung des deutschen Straf- und
Ordnungswidrigkeitenrechts w„hrend der COVID-19-Pandemie
(Brian Valerius)
ő1. Einleitung
ő2. Straf- und Ordnungswidrigkeitenrecht als˙Steuerungsmittel
ő3. Reformen des Straf- und Ordnungswidrigkeitenrechts anl„sslich
der Pandemie
ő4. Fazit
Summary
Kapitel XIII. Business as (un)usual. Zur˙Resilienz und Funktionsf„higkeit
der˙deutschen Strafjustiz trotz "Corona-Ausnahmezustand"
(Matthias Fahrner)
ő1. Einfhrung
ő2. Rechtliche und technische Rahmenbedingungen
1. Richterliche Unabh„ngigkeit
2. Corona im Prozess der Digitalisierung der Justiz
3. Phasen der Reaktionen
ő3. šberblick: Entschiedene Rechtsfragen
ő4. ™ffentlichkeit der Hauptverhandlung
ő5. Unmittelbare Kommunikation
ő6. Beschleunigungsgebot, Terminierung und Verhinderung von
Beteiligten
1. ő10 EGStPO
2. Gerichtliche Terminentscheidungen
3. Weitere Verfahrensentscheidungen mit Wirkung auf˙den Ablauf
ő7. Offene Rechtsfragen
1. Systemgerechtigkeit
2. Weitere reaktualisierte Rechtsfragen
3. Grenzen der Virtualisierung und Realit„tsanker
ő8. Schlussfolgerung in Thesen
Summary
Chapter XIV. Roads and Crossroads of Croatian Criminal Law during
the˙COVID-19 Pandemic Times (Barbara Herceg Pakçić)
ő1. Introductory Overview on the Issue of ‘Extraordinary State‘
and Anti-Pandemic Measures and Changes in Croatian Society
ő2. Intersections and Directions of Croatian Criminal Law
in the Pandemic Time
ő3. Non-compliance with Anti-Pandemic Measures and Legal
Responsibility: Between Misdemeanor, Criminal and
Administrative Law
ő4. Infodemic in the Pandemic: Not a Pretty Face of˙Freedom
of Expression in COVID-19 Times
ő5. Concluding Thoughts
Summary
Chapter XV. Limits to the Limitation of˙Human Rights During
a˙Pandemic (Eva Szabov , Karin VrtĄkov )
ő1. Introduction
ő2. Emergency Situation vs. Emergency
ő3. Emergency
ő4. The Question of Legality of Anti-Epidemiological Measures
ő5. Conclusions
Summary
Część III. Tłumaczenia opracowań z języka niemieckiego
Rozdział XVI. Już nigdy nic nie będzie takie jak dawniej: jak pandemia
koronawirusa zmienia nasze rozumienie praw podstawowych
(Stefan Haack, tłumaczenie na język polski: Bartosz Jakimiec,
Benedict M”ckel)
ő1. Intensywność, dynamika i niepewność jako wyzwania dla
konstytucyjnej oceny środków służących zapobieganiu pandemii
ő2. Test proporcjonalności i zaprowadzenie praktycznej zgodności
w przypadku ograniczeń praw˙podstawowych gwarantujących
wolność w czasie pandemii koronawirusa
ő3. Ograniczenie kontroli - koherencja jako kryterium zastępcze
w czasach kryzysu
ő4. Powszechne poświęcenie
ő5. Ulatnianie się istoty praw podstawowych
ő6. Koniec naiwności w kwestii praw podstawowych -˙i w jaki sposób
możemy sobie z tym poradzić?
Rozdział XVII. Rozwój niemieckiego prawa karnego i prawa wykroczeń
w dobie pandemii COVID-19 (Brian Valerius, tłumaczenie na język
polski: Bartosz Jakimiec)
ő1. Wprowadzenie
ő2. Prawo karne i prawo wykroczeń jako instrument˙sterowania
ő3. Reformy prawa karnego i prawa wykroczeń związane z pandemią
ő4. Wnioski
Rozdział XVIII. Postępowanie jak (nie)zwykle. O rezyliencji
i funkcjonalności niemieckiego sądownictwa karnego pomimo
stanu wyjątkowego spowodowanego pandemią koronawirusa
(Matthias Fahrner, tłumaczenie na język polski: Justyna Macias,
Magdalena Zacherniak)
ő1. Wprowadzenie
ő2. Ramy prawne i techniczne
1. Niezawisłość sędziowska
2. Koronawirus w procesie digitalizacji wymiaru sprawiedliwości
3. Fazy reakcji
ő3. Kluczowe kwestie prawne
1. Jawność rozprawy głównej
2. Komunikacja bezpośrednia
3. Zasada szybkości postępowania, planowanie i wpływ
na uczestników
4. Terminy podejmowania decyzji sądowych
5. Dalsze decyzje w postępowaniu z oddziaływaniem na˙jego
przebieg
ő4. Otwarte zagadnienia prawne
1. Sprawiedliwość systemowa
2. Inne zagadnienia prawne
3. Granice wirtualizacji i kotwice rzeczywistości
ő5. Konkluzje

Kod producenta: 978-83-8291-194-7

Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Produkty powiązane

Kontakt

Księgarnia Ekonomiczna Kazimierz Leki Sp. z o.o.

ul. Grójecka 67

02-094 Warszawa

NIP: 7010414095

 

Tel. 22 822 90 41

www.ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl

naukowa@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.