Dodano produkt do koszyka

NOWOŚĆ Promocja

POŚREDNICTWO FINANSOWE W ERZE CYFRYZACJI

Cena po rabacie to najniższa cena z 30 dni przed obniżką

POŚREDNICTWO FINANSOWE W ERZE CYFRYZACJI

red.nauk.JANINA HARASIM

Wydawnictwo: UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KATOWICACH

Cena: 174.90 zł 157.41 brutto

Koszty dostawy:
  • Paczkomaty InPost 14.99 zł brutto
  • Poczta Polska - odbiór w punkcie 9.99 zł brutto
  • Poczta Polska - przedpłata 15.99 zł brutto
  • Poczta Polska - pobranie 19.99 zł brutto
  • Kurier FEDEX - przedpłata 16.99 zł brutto
  • Kurier DHL - przedpłata 18.99 zł brutto
  • Kurier DHL - pobranie 21.99 zł brutto
  • Odbiór osobisty - UWAGA - uprzejmie prosimy poczekać na informację z księgarni o możliwości odbioru zamówienia - 0.00 zł brutto

Opis

Opis produktu

ISBN: 978-83-7875-887-7

stron: 532

format: B5

oprawa: miękka

rok wydania: 2024

 

Celami podręcznika są identyfikacja i charakterystyka zmian zachodzących po stronie podażowej rynku usług finansowych w obliczu przemian związanych z cyfryzacją. Treść została zaprezentowana w podziale na dwie części: pierwsza przybliża zagadnienie zmian strategicznych w sektorze finansowym, wynikających w dużej mierze z cyfryzacji, druga zaś koncentruje się na zmianach w ofercie i sposobach świadczenia usług finansowych. Wśród poruszonych kwestii znajdują się m.in. kluczowe dla sektora finansowego technologie cyfrowe, przesłanki i konsekwencje wchodzenia firm technologicznych do branży finansowej, modyfikacja modeli biznesowych banków oraz cyfryzacja usług finansowych, kryptowaluty i cyfrowe aktywa, koncepcja pieniądza cyfrowego banku centralnego, rozwój kanałów zdalnego dostępu do usług bankowych, współpraca banków z FinTechami, problem ryzyka cybernetycznego, cyfryzacja usług faktoringowych i leasingowych, digitalizacja rynku papierów dłużnych i cyfryzacja funduszy wysokiego ryzyka, robodoractwo, proces inwestowania na rynkach finansowych pod wpływem rozwoju nowoczesnych technologii. Podręcznik stanowi cenne uzupełnienie publikacji z zakresu bankowości i rynków finansowych. Jest on adresowany do osób zainteresowanych przeobrażeniami dokonującymi się w sektorze finansowym i na rynku usług finansowych pod wpływem nowoczesnych technologii.

SPIS TREŚCI

Wstęp

I. Cyfryzacja a zmiany strategiczne w sektorze finansowym

1. Kluczowe technologie cyfrowe w finansach (Tomasz Zieliński)
Wprowadzenie
1.1. W drodze do gospodarki cyfrowej
1.2. Cyfrowy model gospodarowania
1.3. Finanse jako beneficjent gospodarki informacyjnej
1.4. Cyfrowe technologie współczesnych finansów
1.4.1. Komputer jako terminal infrastruktury sieciowej
1.4.2. Internet
1.4.3. Technologie mobilne
1.5. Wybrane technologie przetwarzania danych finansowych
w gospodarce cyfrowej
1.5.1. Big data
1.5.2. AI/ML
1.5.3. Cloud technologies
1.5.4. Szyfrowanie i podpis elektroniczny
1.5.5. DLT/blockchain
1.5.6. API
1.6. Szanse i zagrożenia związane z wykorzystaniem big data i innych
technologii przetwarzania danych finansowych
Podsumowanie
Bibliografia

2. Technologie a struktura podmiotowa sektora finansowego i model
pośrednictwa finansowego (Janina Harasim)
Wprowadzenie
2.1. FinTech a zmiany struktury podmiotowej sektora finansowego
2.2. Firmy technologiczne – ścieżki i konsekwencje ich ekspansji w sektorze
finansowym oraz związane z tym wyzwania
2.3. Relacje między firmami technologicznymi i tradycyjnymi instytucjami finansowymi
2.4. Rozwój nowoczesnych technologii a ewolucja modelu pośrednictwa finansowego
Podsumowanie
Bibliografia

3. Cyfryzacja a zmiany w modelach biznesowych banków
(Monika Klimontowicz)
Wprowadzenie
3.1. Modele biznesowe banków jako metoda tworzenia wartości
3.2. Ewolucja modeli biznesowych banków
3.3. Charakterystyka nowych modeli biznesowych banku
Podsumowanie
Bibliografia

4. Cyfryzacja usług finansowych a poziom włączenia finansowego
(Bożena Frączek)
Wprowadzenie
4.1. Cyfryzacja sektora finansowego a cechy i pozycja rynkowa konsumenta
(e-konsumenta)
4.2. Pojęcie i poziom cyfrowego włączenia finansowego
4.3. Ochrona konsumenta w warunkach cyfryzacji rynku usług finansowych
4.4. Edukacja finansowa w warunkach digitalizacji usług finansowych
Podsumowanie
Bibliografia

5. Rozwój alternatywnych usług finansowych w obszarze finansowania,
inwestowania, płatności oraz ubezpieczeń
(Witold Gradoń, Krystyna Mitręga-Niestrój)
Wprowadzenie
5.1. Cyfrowe alternatywne usługi finansowe – wprowadzenie
5.2. Crowdfunding jako alternatywne oraz innowacyjne źródło finansowania
rozwoju działalności gospodarczej i inwestowania
5.2.1. Geneza i istota crowdfundingu
5.2.2. Pojęcie, rodzaje i cechy crowdfundingu
5.2.3. Podstawy prawne crowdfundingu w Unii Europejskiej i w Polsce
5.3. Alternatywne płatności
5.4. Alternatywne ubezpieczenia
Podsumowanie
Bibliografia

6. Rozwój kryptowalut oraz cyfrowych aktywów (Maria Czech)
Wprowadzenie
6.1. Kryptowaluty jako podstawowy rodzaj aktywów cyfrowych
6.1.1. Istota kryptowalut
6.1.2. Funkcja płatnicza i funkcja inwestycyjna kryptowalut
6.1.3. Obrót kryptowalutami
6.2. Pozostałe kryptoaktywa i ich zastosowanie
6.2.1. Tokeny i ich podział
6.2.2. Tokeny niewymienialne (non-fungible tokens, NFT)
6.3. Funkcjonalność i bezpieczeństwo kryptoaktywów
6.3.1. Zdecentralizowane aplikacje jako instrumenty zwiększające
funkcjonalność kryptoaktywów
6.3.2. Bezpieczeństwo obrotu kryptoaktywami
Podsumowanie
Bibliografia

7. Koncepcja pieniądza cyfrowego banku centralnego
(Aleksandra Nocoń, Irena Pyka)
Wprowadzenie
7.1. Pojęcie waluty cyfrowej banku centralnego oraz przesłanki i cele jej emisji
7.2. Rodzaje i główne cechy CBDC
7.3. Implikacje wprowadzenia pieniądza cyfrowego banku centralnego
do obiegu gospodarczego (w systemie pośrednictwa finansowego)
7.4. Zaangażowanie wybranych banków centralnych w prace koncepcyjne
i praktyczne na rzecz wprowadzenia waluty cyfrowej – case study
Podsumowanie
Bibliografia

II. Cyfryzacja a innowacje produktowe i procesowe w bankach oraz na rynkach finansowych

8. Oferta i sposoby świadczenia usług finansowych dla klientów detalicznych
w warunkach gospodarki cyfrowej (Janina Harasim, Mateusz Muszyński)
Wprowadzenie
8.1. Możliwości oferowania detalicznych produktów finansowych
8.2. Rozwiązania w zakresie oferty depozytowej
8.3. Finansowanie klientów detalicznych w gospodarce cyfrowej
8.4. Bankowa i pozabankowa oferta inwestycyjna
8.5. Formy płatności elektronicznych
Podsumowanie
Bibliografia

9. Oferta i sposoby świadczenia usług finansowych dla przedsiębiorstw
w warunkach gospodarki cyfrowej (Anna Pyka)
Wprowadzenie
9.1. Współpraca przedsiębiorstw z bankami i podmiotami niebankowymi
w zakresie działalności depozytowej i bieżącej obsługi
9.2. Bankowa i pozabankowa oferta finansowania w gospodarce cyfrowej
9.3. Współpraca przedsiębiorstw z bankami w zakresie obsługi rozliczeniowej
9.4. Uwarunkowania regulacyjne i ich konsekwencje w ofercie i sposobach
świadczenia usług finansowych dla przedsiębiorstw w warunkach
gospodarki cyfrowej
Podsumowanie
Bibliografia

10. Digitalizacja a cyberbezpieczeństwo banków
(Łukasz Szewczyk, Grażyna Szustak)
Wprowadzenie
10.1. Digitalizacja a nowe rodzaje ryzyka w działalności banków
10.2. Ryzyko cybernetyczne w sektorze bankowym
10.2.1. Ryzyko cybernetyczne – istota, grupy, kluczowe obszary
i czynniki ryzyka w cyberprzestrzeni oraz ich konsekwencje
10.2.2. Cyberbezpieczeństwo − regulacje prawne i perspektywa nadzorcza
10.2.3. Proces zarządzania cyberryzykiem (ryzykiem teleinformatycznym)
10.2.4. Narzędzia wzmacniające odporność banku na zagrożenia
cyfrowe
10.3. Ryzyko zgodności w banku – compliance
10.4. Ryzyko reputacyjne
Podsumowanie
Bibliografia

11. Usługi faktoringowe i leasingowe w warunkach cyfryzacji gospodarki
(Janusz Cichy)
Wprowadzenie
11.1. Krótki zarys usługi faktoringu i usługi leasingu w praktyce gospodarczej
11.2. Prawne otoczenie cyfryzacji usług faktoringowych i leasingowych
11.3. Cyfryzacja transakcji faktoringowych
11.4. Technologie cyfrowe w transakcjach leasingowych
Podsumowanie
Bibliografia

12. Elektroniczny obrót instrumentami finansowymi na giełdach
i rynku pozagiełdowym (Joanna Cichorska)
Wprowadzenie
12.1. Organizacja obrotu na rynku giełdowym
12.1.1. Tradycyjny parkiet giełdowy
12.1.2. Znaczenie i organizacja elektronicznego obrotu na rynku finansowym
12.2. Elektroniczny obrót giełdowy
12.2.1. Alternatywny System Obrotu ASO
12.2.2. Alternatywne Systemy Obrotu w Polsce i wybranych krajach
12.3. Elektroniczny obrót pozagiełdowy
12.3.1. Wielostronne platformy obrotu instrumentami finansowymi
12.3.2. Działalność wybranych platform inwestycyjnych
Podsumowanie
Bibliografia

13. Rynek dłużnych papierów wartościowych w warunkach digitalizacji – ujęcie
instytucjonalne (Blandyna Puszer)
Wprowadzenie
13.1. Wybrane aspekty dłużnych papierów wartościowych w warunkach
digitalizacji
13.1.1. Pojęcie i istota zdematerializowanych dłużnych papierów
wartościowych
13.1.2. Rodzaje dłużnych papierów wartościowych
13.1.3. Zasady obrotu dłużnymi papierami wartościowymi
13.2. Rola primary dealers na rynku dłużnych papierów wartościowych
13.3. Platformy systemu obrotu dłużnymi papierami wartościowymi
13.4. Centralne depozyty papierów wartościowych główną instytucją systemu
rozrachunku
13.5. Centralni kontrahenci jako podmioty dokonujące rozliczeń
13.6. TARGET2-Securities – platforma umożliwiająca rozrachunek transakcji
13.7. Pozostali wybrani uczestnicy rynku dłużnych papierów wartościowych
Podsumowanie
Bibliografia

14. Cyfryzacja a zmiany na rynku funduszy inwestycyjnych. Robo-advising
(Witold Gradoń)
Wprowadzenie
14.1. Wprowadzenie do rynku funduszy inwestycyjnych
14.2. Robodoradztwo jako szczególna forma wykonywania usługi doradztwa
inwestycyjnego
14.2.1. Geneza, pojęcie i cechy robodoradztwa
14.2.2. Istota i podstawy prawne robodoradztwa
14.2.3. Rozwój robodoradztwa
Podsumowanie
Bibliografia

15. Fundusze wysokiego ryzyka w gospodarce cyfrowej (Blandyna Puszer)
Wprowadzenie
15.1. Fundusze private equity/venture capital w gospodarce cyfrowej
15.1.1. Zagadnienia wstępne dotyczące funduszy
private equity/venture capital
15.1.2. Polityka funduszy PE/VC w dobie cyfryzacji
15.1.3. Fundusze PE/VC a cyfryzacja
15.2. Anioły biznesu jako kapitał wysokiego ryzyka w gospodarce cyfrowej
15.3. Formy finansowania start-upów w gospodarce cyfrowej
15.4. Pitch – nowa forma współpracy start-upu z inwestorem
Podsumowanie
Bibliografia

16. Inwestowanie w warunkach gospodarki cyfrowej (Piotr Dąbrowski,
Krzysztof Podgórski)
Wprowadzenie
16.1. Proces cyfryzacji rynku finansowego – spojrzenie historyczne
16.2. Współcześnie wykorzystywane technologie finansowe
16.3. Handel wysokich częstotliwości (high-frequency trading, HFT)
16.4. Platformy social i mirror tradingowe
16.5. Inwestorzy indywidualni na innowacyjnym rynku finansowym
Podsumowanie
Bibliografia

Spis rysunków

Spis tabel

Kod wydawnictwa: 978-83-7875-887-7

Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Produkty powiązane

Kontakt

Księgarnia Ekonomiczna Kazimierz Leki Sp. z o.o.

ul. Grójecka 67

02-094 Warszawa

NIP: 7010414095

Tel. 22 822 90 41

www.24naukowa.com.pl

naukowa@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl