Dodano produkt do koszyka

NOWOŚĆ Promocja

INWESTOWANIE W WARTOŚĆ NA RYNKU AKCJI

Cena po rabacie to najniższa cena z 30 dni przed obniżką

INWESTOWANIE W WARTOŚĆ NA RYNKU AKCJI

KAROL GĄSIOR, RAFAŁ TUZIMEK

Wydawnictwo: DIFIN

Cena: 95.00 zł 75.05 brutto

Koszty dostawy:
  • Paczkomaty InPost 14.99 zł brutto
  • Poczta Polska - odbiór w punkcie 9.99 zł brutto
  • Poczta Polska - przedpłata 15.99 zł brutto
  • Poczta Polska - pobranie 19.99 zł brutto
  • Kurier DHL - przedpłata 18.99 zł brutto
  • Kurier DHL - pobranie 21.99 zł brutto
  • Odbiór osobisty - UWAGA - uprzejmie prosimy poczekać na informację z księgarni o możliwości odbioru zamówienia - 0.00 zł brutto

Opis

Opis produktu

ISBN: 978-83-8270-292-7

stron: 428

format: B5

oprawa: miękka

Rok wydania: 2024

 

Podstawowe zasady inwestowania w wartość (value investing) zostały sformułowane w latach 30. XX wieku przez Benjamina Grahama. Popularność tej filozofii inwestycyjnej jest w znacznej mierze rezultatem tego, że jej adeptami są znani inwestorzy, m.in. Warren Buffett, Seth Klarman, Charles Munger, Joel Greenblatt, oraz rozpowszechnienia się przekonania, że ma ona wyjątkowy potencjał generowania zysków w długim okresie. Pomimo tego widoczny jest brak kompleksowych badań nad ewolucją i obecnym stanem praktyki inwestowania w wartość oraz jej wpływem na długoterminowe stopy zwrotu inwestorów. Zagadnienia te zostały podjęte w niniejszej książce. Autorzy starali się przedstawić ewolucję i obecny stan wiedzy na temat inwestowania w wartość i ocenić, które aspekty tej filozofii inwestycyjnej są kluczowe w zwiększaniu szans na wyższe stopy zwrotu, a które nie. Książka może być użyteczna dla osób zainteresowanych inwestowaniem w wartość oraz generalnie inwestowaniem na rynku akcji.

SPIS TREŚCI

Wstęp

Część I. Założenia teoretyczne podejmowania decyzji inwestycyjnych w zarządzaniu portfelem akcji

Rozdział 1. Trochę historii – inwestowanie w wartość a rozwój metod zarządzania inwestycjami oraz ich podstaw teoretycznych

1.1. Geneza i główne kierunki ewolucji inwestowania w wartość
1.2. Rozwój metod zarządzania inwestycjami i ich podstaw teoretycznych
1.2.1. Okres do początku XX w.
1.2.2. Początki nauki o inwestowaniu
1.2.3. Powstanie value investing – okres dominacji tradycyjnej szkoły finansów
1.2.4. Powstanie podstaw teoretycznych inwestowania we wzrost
1.2.5. Teoria portfela Markowitza
1.2.6. Rozwój modeli wyceny aktywów kapitałowych
1.2.7. Ewolucja teorii rynku kapitałowego – hipoteza rynku efektywnego i rozwój inwestowania pasywnego
1.2.8. Badania nad anomaliami rynkowymi i rozwój finansów behawioralnych
1.2.9. Wznowienie nauczania inwestowania w wartość
1.3. Konsekwencje kryzysu finansowego, rozpoczętego w 2007 r., dla rozwoju teorii i nauki o inwestowaniu
Podsumowanie

Rozdział 2. Inwestowanie w wartość – definicja i klasyfikacje

2.1. Podejścia do zarządzania portfelem akcji a value investing
2.2. Strategie inwestycyjne a value investing
2.3. Definicja inwestowania w wartość
2.4. Definicja inwestowania w wartość a style inwestycyjne
2.5. Podział inwestowania w wartość
Podsumowanie

Część II. Identyfikacja cech charakterystycznych i zasad procesu inwestycyjnego w inwestowaniu w wartość

Rozdział 3. Rynek, jego efektywność i uczestnicy

3.1. Rynek i jego efektywność
3.1.1. Cecha charakterystyczna: przekonanie o ograniczonej efektywności rynku
3.1.2. Konsekwencje dla procesu inwestycyjnego
3.2. Wartość wewnętrzna biznesu a cena rynkowa akcji
3.2.1. Cecha charakterystyczna: wyraźne rozróżnienie pomiędzy wartością wewnętrzną biznesu a ceną rynkową akcji
3.2.2. Konsekwencje dla procesu inwestycyjnego
3.3. Uczestnicy rynku – rozróżnienie pomiędzy inwestorami i spekulantami
3.3.1. Cecha charakterystyczna: wyraźne rozróżnienie pomiędzy inwestowaniem a spekulacją
3.3.2. Wpływ ceny zakupu na charakter transakcji
3.3.3. Wpływ cech papieru wartościowego i cech charakterystycznych spółki – emitenta na charakter transakcji
3.3.4. Stosunek do przyszłości a charakter transakcji
3.3.5. Spekulacja inteligentna i nieinteligentna
3.3.6. Konsekwencje dla procesu inwestycyjnego
Podsumowanie

Rozdział 4. Ryzyko inwestycyjne w inwestowaniu w wartość, kontrola ryzyka i zarządzanie ryzykiem

4.1. Ryzyko inwestycyjne w inwestowaniu w wartość
4.1.1. Cecha charakterystyczna: unikalna koncepcja ryzyka inwestycyjnego
4.1.2. Czynniki wpływające na ryzyko
4.1.3. Ryzyko a zwrot z inwestycji
4.1.4. Margines bezpieczeństwa
4.1.5. Proces zarządzania ryzykiem inwestycyjnym
4.1.6. Konsekwencje dla procesu inwestycyjnego
4.2. Zakres dywersyfikacji portfela inwestycyjnego
4.2.1. Cecha charakterystyczna: obowiązek stosowania dywersyfikacji
4.2.2. Konsekwencje dla procesu inwestycyjnego
Podsumowanie

Rozdział 5. Wykorzystanie finansów behawioralnych w zarządzaniu ryzykiem

5.1. Wpływ błędów natury behawioralnej na decyzje inwestycyjne
5.1.1. Cecha charakterystyczna: szerokie wykorzystanie finansów behawioralnych w value investing
5.1.2. Znaczenie aspektów psychologicznych i behawioralnych w procesie inwestycyjnym
5.1.3. Sieć modeli mentalnych Ch. Mungera
5.1.4. Konsekwencje dla procesu inwestycyjnego
5.2. Stosunek do prognozowania i zmian makroekonomicznych
5.2.1. Cecha charakterystyczna: sceptyczne podejście do prognoz
5.2.2. Cecha charakterystyczna: generalnie ignorowanie zmian makroekonomicznych w podejmowaniu decyzji o kupnie i sprzedaży
5.2.3. Konsekwencje dla procesu inwestycyjnego
Podsumowanie

Rozdział 6. Analiza ilościowa spółki i wycena akcji

6.1. Estymacja wartości wewnętrznej w oparciu o zyski
6.1.1. Cecha charakterystyczna: konserwatyzm w estymacji wartości wewnętrznej w oparciu o zyski
6.1.2. Konsekwencje dla procesu inwestycyjnego
6.2. Estymacja wartości wewnętrznej w oparciu o wartość aktywów i zobowiązań
6.2.1. Cecha charakterystyczna: wykorzystywanie w szerokim stopniu kalkulacji wartości wewnętrznej w oparciu o wartość aktywów i zobowiązań
6.2.2. Konsekwencje dla procesu inwestycyjnego
6.3. Estymacja wartości wewnętrznej przy pomocy innych metod
6.3.1. Cecha charakterystyczna: stosowanie różnych metod wyceny biznesu
6.3.2. Konsekwencje dla procesu inwestycyjnego
6.4. Porównanie wartości wewnętrznej obliczonej różnymi metodami
6.4.1. Cecha charakterystyczna: hierarchia wiarygodności źródeł informacji o wartości wewnętrznej
6.4.2. Cecha charakterystyczna: koncepcja trwałej przewagi konkurencyjnej w wycenie biznesu
6.4.3. Identyfikacja i ocena franszyzy
6.4.4. Konsekwencje dla procesu inwestycyjnego
Podsumowanie

Rozdział 7. Analiza jakościowa spółki i jej otoczenia

7.1. Zakres analizy jakościowej w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych
7.1.1. Cecha charakterystyczna: wymóg przeprowadzenia szczegółowej analizy jakościowej
7.1.2. Cecha charakterystyczna: wymóg szczegółowej analizy postawy i kompetencji kierownictwa spółki
7.2. Powolne rozpoznanie nieprawidłowej wyceny przez rynek
7.2.1. Cecha charakterystyczna: koncepcja katalizatora wartości
7.3. Konsekwencje dla procesu inwestycyjnego
Podsumowanie

Rozdział 8. Dobór spółek i zarządzanie portfelem inwestycyjnym

8.1. Obszary wstępnej selekcji okazji inwestycyjnych
8.1.1. Cecha charakterystyczna: koncentracja selekcji spółek w obszarach znaczących różnic pomiędzy wartością wewnętrzną a ceną rynkową
8.1.2. Cecha charakterystyczna: koncepcja kręgu kompetencji
8.2. Zarządzanie portfelem inwestycyjnym
8.2.1. Cecha charakterystyczna: ocena wyników inwestycyjnych w oparciu o zmianę wartości wewnętrznej
8.2.2. Cecha charakterystyczna: minimalizacja liczby transakcji
8.2.3. Cecha charakterystyczna: wysoki poziom samodyscypliny w sprzedaży akcji i zastępowaniu już posiadanych akcji nowymi
8.2.4. Wykorzystywanie instrumentów pochodnych i krótkiej sprzedaży
8.3. Konsekwencje dla procesu inwestycyjnego
Podsumowanie

Rozdział 9. Inne kluczowe aspekty oraz uproszczone metody podejmowania decyzji inwestycyjnych

9.1. Cechy charakterystyczne: unikanie inwestowania w start-upy oraz sceptycyzm wobec analiz inwestycyjnych sporządzanych przez innych uczestników rynku
9.2. Inwestowanie w akcje spółek przeżywających trudności finansowe
9.3. Inwestowanie na rynkach międzynarodowych
9.3.1. Ryzyko walutowe i polityczne
9.3.2. Różnice w systemach rachunkowości
9.3.3. Uwzględnianie ryzyka danego kraju i inwestowanie na rynkach mniej rozwiniętych
9.4. Uproszczone metody podejmowania decyzji inwestycyjnych
9.4.1. F_SCORE
9.4.2. Uproszczona metoda selekcji Joela Greenblatta
9.5. Konsekwencje dla procesu inwestycyjnego
Podsumowanie

Rozdział 10. Podsumowanie identyfikacji cech charakterystycznych inwestowania w wartość i zasad procesu inwestycyjnego

10.1. Szczegółowy zestaw podstawowych cech charakterystycznych inwestowania w wartość i zasad procesu inwestycyjnego
10.2. Schemat typowego procesu inwestycyjnego w inwestowaniu w wartość
Podsumowanie

Część III. BadanIa empiryczne nad skutecznością inwestowania w wartość na rynku akcji

Rozdział 11. Przegląd dotychczasowych badań nad elementami strategii inwestowania w wartość na rynkach międzynarodowych

11.1. Badania obejmujące wyłącznie rynki akcji w Stanach Zjednoczonych Ameryki
11.2. Badania obejmujące rynki akcji inne niż Stany Zjednoczone Ameryki
Podsumowanie

Rozdział 12. Analiza skuteczności inwestowania w wartość na rynku akcji w Polsce. Wyniki badań własnych

12.1. Metody badania
12.2. Zastosowanie F_SCORE do akcji notowanych na warszawskiej GPW
12.2.1. Zakres badania i opis próby
12.2.2. Wyniki badań empirycznych
12.3. Zastosowanie uproszczonej metody selekcji J. Greenblatta do akcji notowanych na warszawskiej GPW
12.3.1. Zakres badania i opis próby
12.3.2. Wyniki badań empirycznych
12.4. Badania ankietowe: badanie korelacji pomiędzy stopniem stosowania inwestowania w wartość a długoterminowymi stopami zwrotu funduszy akcyjnych
12.4.1. Zakres badania i opis próby
12.4.2. Wyniki badań empirycznych
12.5. Badania ankietowe: zależność pomiędzy poszczególnymi cechami charakterystycznymi oraz zasadami procesu inwestycyjnego a długoterminowymi stopami zwrotu
12.5.1. Zakres badania i opis próby
12.5.2. Wyniki badań empirycznych
Podsumowanie

Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków
Spis tabel

Kod wydawnictwa: 978-83-8270-292-7

Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Produkty powiązane

Kontakt

Księgarnia Ekonomiczna Kazimierz Leki Sp. z o.o.

ul. Grójecka 67

02-094 Warszawa

NIP: 7010414095

Tel. 22 822 90 41

www.24naukowa.com.pl

naukowa@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl