Dodano produkt do koszyka

Promocja

FINANSOWANIE EGZEKUCJI SĄDOWEJ PROWADZONEJ PRZEZ KOMORNIKA SĄDOWEGO

FINANSOWANIE EGZEKUCJI SĄDOWEJ PROWADZONEJ PRZEZ KOMORNIKA SĄDOWEGO

ZENON KNYPL, ZBIGNIEW MERCHEL

Wydawnictwo: CURRENDA

Cena: 89.90 zł 80.91 brutto

Koszty dostawy:
  • Paczkomaty InPost 14.99 zł brutto
  • Poczta Polska - odbiór w punkcie 9.99 zł brutto
  • Poczta Polska - przedpłata 15.99 zł brutto
  • Poczta Polska - pobranie 19.99 zł brutto
  • Kurier FEDEX - przedpłata 16.99 zł brutto
  • Kurier DHL - przedpłata 18.99 zł brutto
  • Kurier DHL - pobranie 21.99 zł brutto
  • Odbiór osobisty - UWAGA - uprzejmie prosimy poczekać na informację z księgarni o możliwości odbioru zamówienia - 0.00 zł brutto

Opis

Opis produktu

ISBN: 978-83-60833-64-3

285 stron
oprawa: miękka
Rok wydania: 2015

Zapewnienie skuteczności wyrokom sądów wymaga istnienia sprawnej egzekucji. Budżet państwa nie uczestniczy bezpośrednio w finansowaniu egzekucji sądowej, chociaż należy ona do podstawowych funkcji państwa.

Publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla praktyków postępowania egzekucyjnego: adwokatów, radców prawnych, sędziów, komorników sądowych. Powinien sięgnąć po nią każdy, kto interesuje się egzekucją sądową, a w szczególności studenci prawa przygotowujący się do zawodu prawnika, do egzaminu na aplikację komorniczą oraz do egzaminu komorniczego.

SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów

Od Wydawnictwa

ROZDZIAŁ 1. Komornik sądowy - status, zadania, wykonywanie
czynności przez komornika na własny rachunek
1. Status prawny komornika sądowego
2. Zadania komornika
3. Wykonywanie czynności przez komornika
na własny rachunek

ROZDZIAŁ 2. Koszty działalności egzekucyjnej
i źródła finansowania
1. Koszty działalności egzekucyjnej
2. Koszty działalności egzekucyjnej a koszty egzekucji
3. Finansowanie przechowywania akt
4. Źródła finansowania kosztów działalności egzekucyjnej

ROZDZIAŁ 3. Opłaty egzekucyjne
1. Pojęcie opłaty egzekucyjnej
2. Przepisy regulujące stosunkowe opłaty
egzekucyjne w latach 1997-2014
3. Wartość egzekwowanego świadczenia lub zabezpieczanego roszczenia
4. Wartość egzekwowanego świadczenia w egzekucji świadczeń powtarzających się
5. Wzór ustalenia wysokości opłaty
6. Własność przychodu z opłat
7. Zwolnienie wierzyciela z obowiązku uiszczenia opłaty
przy wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego
8. Wpływ zwolnienia dłużnika od kosztów sądowych
na obowiązek uiszczenia opłaty egzekucyjnej
9. Zwolnienie Skarbu Państwa i prokuratora z opłat
10. Ustanawianie adwokata lub radcy prawnego w postępowaniu
egzekucyjnym dla strony zwolnionej od kosztów
11. Dochodzenie od dłużnika egzekwowanego zapłaty kosztów
12. Zasady uiszczania opłaty

ROZDZIAŁ 4. Opłaty w egzekucji świadczeń pieniężnych
1. Opłaty w egzekucji świadczeń pieniężnych - art. 49 ustawy
2. Stosunkowa opłata egzekucyjna
3. Granice opłat
4. Opłata w wysokości 15% wartości
wyegzekwowanego świadczenia
5. Opłata w wysokości 8% wartości
wyegzekwowanego świadczenia
6. Opłata stosunkowa od należności wyegzekwowanych
ze świadczenia z ubezpieczenia społecznego
7. Pobieranie i ściąganie opłaty egzekucyjnej
8. Zbieg podstaw do naliczania stosunkowej
opłaty egzekucyjnej
9. Opłata w egzekucji świadczeń pieniężnych
w razie umorzenia egzekucji
10. Pobieranie opłaty egzekucyjnej w razie
umorzenia postępowania
11. Nieobciążanie dłużnika opłatą (art. 49 ust. 2a), domaganie się
uchylenia postanowienia o obciążeniu opłatą, a w wypadku
pobrania opłaty - także jej zwrotu (art. 49 ust. 2b)
12. Opłata egzekucyjna w razie umorzenia
postępowania na podstawie art. 823LP.C
13. Opłata egzekucyjna w razie umorzenia postępowania
przed doręczeniem dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji
14. Opłata egzekucyjna przy niecelowym wszczęciu postępowania
15. Zaliczanie opłaty za wykonanie zabezpieczenia
na opłatę egzekucyjną
16. Brak podstaw do pobrania opłaty

ROZDZIAŁ 5. Obniżanie przez sąd stosunkowej
opłaty egzekucyjnej
1. Przyznanie sądowi prawa do obniżania
stosunkowej opłaty egzekucyjnej
2. Wniosek o obniżenie opłaty
3. Termin na zgłoszenie wniosku o obniżenie opłaty
4. Sąd właściwy do rozpoznania wniosku o obniżenie opłaty
5. Postępowanie w sądzie wywołane
wnioskiem o obniżenie opłaty
6. Termin rozpoznania wniosku o obniżenie opłaty
7. Zakres orzekania o wniosku o obniżenie opłaty
8. Nakład pracy komornika jako kryterium określania
wysokości stosunkowej opłaty egzekucyjnej
9. Obniżanie opłat z powodu sytuacji
majątkowej i dochodów dłużnika
10. Kryteria obniżania opłat
11. Zaskarżanie przez komornika postanowienia sądu
obniżającego wysokość opłaty egzekucyjnej
12. Skutek obniżenia opłaty
13. Konstytucyjna ochrona praw majątkowych komornika

ROZDZIAŁ 6. Opłata za dokonanie zabezpieczenia
1. Obowiązek uiszczenia opłaty i jej wysokość
2. Zwolnienie z kosztów a opłata za zabezpieczenie

ROZDZIAŁ 7. Wydatki gotówkowe w egzekucji
1. Pojęcie wydatków gotówkowych
2. Należności biegłych
3. Koszty ogłoszeń
4. Koszty transportu specjalistycznego, przejazdu
poza miejscowość, która jest siedzibą komornika,
przechowywania i ubezpieczania zajętych ruchomości
5. Należności osób powołanych, na podstawie odrębnych
przepisów, do udziału w czynnościach
6. Koszty działania komornika, o których mowa
w art. 8 ust. 11, poza terenem rewiru komorniczego
7. Koszty uzyskiwania informacji niezbędnych do
prowadzenia postępowania egzekucyjnego lub wykonania
postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia
8. Koszty doręczenia środków pieniężnych przez
pocztę lub przelewem bankowym
9. Koszty doręczenia korespondencji
10. Koszty wydawania odpisów, kopii
lub wyciągów z akt sprawy
11. Ponoszenie wydatków przez różne
statio fisci Skarbu Państwa
12. Ponoszenie wydatków przez wierzyciela dochodzącego
alimentów lub renty mającej charakter alimentów
13. Ponoszenie wydatków w sprawie osób
zwolnionych z kosztów
14. Wybór komornika a ponoszenie wydatków
15. Zaliczka na wydatki gotówkowe
16. Termin na dokonanie czynności
w związku z uiszczeniem zaliczki na wydatki
17. Rozliczenie zaliczki
18. Zwrot sum przekazanych przez sąd na pokrycie wydatków
Wydatki w bezskutecznej egzekucji

ROZDZIAŁ 8. Finansowanie egzekucji z opłat stałych
1. Opłaty stałe
2. Zwolnienie z kosztów sądowych a obowiązek
uiszczania opłaty stałej
3. Podstawa naliczania opłaty stałej
4. Opłata za odebranie rzeczy
5. Opłata za wprowadzenie w posiadanie
nieruchomości i opróżnienie lokalu
6. Opłata za dokonanie spisu inwentarza
lub innego spisu majątku
7. Opłata za wprowadzenie wierzyciela w posiadanie
8. Opłata za opieczętowanie lub zdjęcie pieczęci
9. Opłata za inną egzekucję
10. Opłata za czynności z udziałem Policji,
Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej
i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
11. Opłata za udział w usunięciu oporu dłużnika oraz wykonanie
nakazu w sprawie osadzenia dłużnika w zakładzie karnym
12. Opłata przy zleceniu poszukiwania majątku
I3. Opłata za czynności nieegzekucyjne

ROZDZIAŁ 9. Opłaty egzekucyjne według
przepisów przejściowych

ROZDZIAŁ 10. Dochód komornika i zastępcy komornika
Dochód komornika
Dochód zastępcy komornika

Zakończenie

Literatura

Wyroki Trybunału Konstytucyjnego dotyczące ustawy
o komornikach sądowych i egzekucji

Kod wydawnictwa: 978-83-60833-64-3

Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Produkty powiązane

Kontakt

Księgarnia Ekonomiczna Kazimierz Leki Sp. z o.o.

ul. Grójecka 67

02-094 Warszawa

NIP: 7010414095

Tel. 22 822 90 41

www.24naukowa.com.pl

naukowa@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl