Dodano produkt do koszyka

Promocja

D3.JS W AKCJI

D3.JS W AKCJI

ELIJAH MEEKS

Wydawnictwo: HELION

Cena: 69.00 zł 54.51 brutto

Koszty dostawy:
  • Paczkomaty InPost 14.99 zł brutto
  • Poczta Polska - odbiór w punkcie 9.99 zł brutto
  • Poczta Polska - przedpłata 15.99 zł brutto
  • Poczta Polska - pobranie 19.99 zł brutto
  • Kurier FEDEX - przedpłata 16.99 zł brutto
  • Kurier DHL - przedpłata 18.99 zł brutto
  • Kurier DHL - pobranie 21.99 zł brutto
  • Odbiór osobisty - UWAGA - uprzejmie prosimy poczekać na informację z księgarni o możliwości odbioru zamówienia - 0.00 zł brutto

Opis

Opis produktu

ISBN: 978-83-283-1823-6

400 stron
format: B5
oprawa: miękka
Rok wydania: 2016

D3.js jest biblioteką przeznaczoną do tworzenia zaawansowanych wizualizacji danych w rozmaitych aplikacjach internetowych. Ta solidnie zaprojektowana biblioteka oczywiście umożliwia generowanie wykresów, ale pozwala również na tworzenie map, interaktywnych diagramów, paneli kontrolnych dla danych, raportów i wielu innych animowanych elementów. Zapewnia co najmniej tę samą wydajność co Flash czy aplety Javy, ale jest zintegrowana ze standardami internetowymi i modelem DOM dla HTML. To nie koniec zalet D3.js - to także świetne narzędzie do dynamicznego aktualizowania bardziej standardowych witryn internetowych.

Niniejsza książka pozwoli Ci na płynne rozpoczęcie pracy z tą biblioteką, dającą fantastyczne możliwości. Nauczysz się, jak tworzyć interaktywną grafikę i aplikacje sterowane danymi. Zaczniesz od zestawu praktycznych przykładów, dostosowanych do różnego rodzaju wykresów, sieci i map. Wykorzystasz przy tym gotowe układy z biblioteki D3. Zapoznasz się z praktycznymi technikami projektowania zawartości stron, tworzenia animacji i prezentowania zmieniających się danych. Zobaczysz między innymi, jak tworzyć interaktywną grafikę i wykorzystywać dane przesyłane strumieniowo.

SPIS TREŚCI

Przedmowa

Podziękowania

O książce

CZĘŚĆ I. PODSTAWY BIBLIOTEKI D3.JS

Rozdział 1. Wprowadzenie do biblioteki D3.js

1.1. Czym jest D3.js?
1.2. Jak działa biblioteka D3?
1.2.1. W wizualizacji danych ważne są nie tylko aspekty wizualne
1.2.2. W bibliotece D3 istotne są selekcja i wiązanie danych
1.2.3. Biblioteka D3 umożliwia określanie wyglądu elementów stron internetowych na podstawie powiązanych danych
1.2.4. Elementami strony mogą być elementy div, państwa lub diagramy przepływu
1.3. Stosowanie standardu HTML5
1.3.1. Model DOM
1.3.2. Pisanie kodu w konsoli
1.3.3. SVG
1.3.4. Style CSS
1.3.5. JavaScript
1.4. Standardy dotyczące danych
1.4.1. Dane tabelaryczne
1.4.2. Dane zagnieżdżone
1.4.3. Dane sieciowe
1.4.4. Dane geograficzne
1.4.5. Dane surowe
1.4.6. Obiekty
1.5. Standardy z obszaru wizualizowania informacji stosowane w bibliotece D3
1.6. Twoja pierwsza aplikacja oparta na bibliotece D3
1.6.1. "Witaj, świecie" z elementami
1.6.2. "Witaj, świecie" z kołami
1.6.3. Komunikowanie się z biblioteką D3
1.7. Podsumowanie

Rozdział 2. Przepływ danych podczas wizualizowania informacji
2.1. Praca z danymi
2.1.1. Wczytywanie danych
2.1.2. Formatowanie danych
2.1.3. Przekształcanie danych
2.1.4. Pomiar danych
2.2. Wiązanie danych (
2.2.1. Selekcje i wiązanie
2.2.2. Dostęp do danych za pomocą funkcji wewnątrzwierszowych
2.2.3. Uwzględnianie skal
2.3. Styl, atrybuty i treść w prezentacji danych
2.3.1. Wizualizacja oparta
2.3.3. Instrukcje enter, update i exit
2.4. Podsumowanie

Rozdział 3. Projektowanie sterowane danymi i interakcje
3.1. Architektura projektu
3.1.1. Dane
3.1.2. Zasoby
3.1.3. Rysunki
3.1.4. Arkusze stylów
3.1.5. Biblioteki zewnętrzne
3.2. Interaktywne style i model DOM
3.2.1. Zdarzenia
3.2.2. Przejścia graficzne
3.2.3. Manipulowanie modelem DOM
3.2.4. Sensowne korzystanie z kolorów
3.3. Wstępnie generowane treści
3.3.1. Rysunki
3.3.2. Fragmenty kodu w HTML-u
3.3.3. Wstępnie wygenerowana grafika SVG
3.4. Podsumowanie

CZĘŚĆ II. PODSTAWY WIZUALIZOWANIA INFORMACJI

Rozdział 4. Komponenty wykresów
4.1. Ogólne zasady tworzenia wykresów
4.1.1. Generatory
4.1.2. Komponenty
4.1.3. Układy
4.2. Tworzenie osi
4.2.1. Wyświetlanie danych
4.2.2. Określanie stylu osi
4.3. Złożone obiekty graficzne
4.4. Wykresy liniowe i interpolacja
4.4.1. Rysowanie linii od określonych punktów
4.4.2. Rysowanie wielu linii za pomocą kilku generatorów
4.4.3. Omówienie interpolacji linii
4.5. Złożone akcesory
4.6. Podsumowanie

Rozdział 5. Układy
5.1. Histogramy
5.2. Wykresy kołowe
5.2.1. Rysowanie wykresu kołowego
5.2.2. Tworzenie wykresu pierścieniowego
5.2.3. Przejścia
5.3. Układy dla grup kół
5.4. Drzewa
5.5. Układy skumulowane
5.6. Wtyczki służące do dodawania układów
5.6.1. Diagram Sankeya
5.6.2. Chmury słów
5.7. Podsumowanie

Rozdział 6. Wizualizowanie sieci
6.1. Statyczne diagramy sieci
6.1.1. Dane o sieci (
6.1.2. Macierz sąsiedztwa
6.1.3. Diagram łukowy
6.2. Układ oparty na siłach
6.2.1. Tworzenie dla sieci diagramu opartego na siłach
6.2.2. Znaczniki SVG
6.2.3. Miary sieci
6.2.4. Ustawienia układu opartego na siłach
6.2.5. Aktualizowanie sieci
6.2.6. Usuwanie i dodawanie węzłów oraz krawędzi
6.2.7. Ręczne określanie pozycji węzłów
6.2.8. Optymalizacja
6.3. Podsumowanie

Rozdział 7. Wizualizowanie informacji geoprzestrzennych
7.1. Podstawy tworzenia map
7.1.1. Szukanie danych
7.1.2. Rysowanie punktów na mapie
7.1.3. Odwzorowania i obszary
7.1.4. Interaktywność
7.2. Tworzenie lepszych map
7.2.1. Siatka kartograficzna
7.2.2. Operacja zoom
7.3. Zaawansowane aspekty map
7.3.1. Tworzenie i obracanie globusa
7.3.2. Odwzorowanie satelitarne
7.4. Dane i funkcje w bibliotece TopoJSON
7.4.1. Format plików TopoJSON
7.4.2. Wyświetlanie danych w formacie TopoJSON
7.4.3. Scalanie
7.4.4. Sąsiednie obiekty
7.5. Tworzenie map z kafelkami za pomocą instrukcji d3.geo.tile
7.6. Dalsza lektura związana z mapami
7.6.1. Zoom dla transformacji
7.6.2. Rysowanie na płótnie
7.6.3. Zmiana odwzorowania dla danych rastrowych
7.6.4. Technika hexbinning
7.6.5. Diagramy Woronoja
7.6.6. Mapy anamorficzne
7.7. Podsumowanie

Rozdział 8. Manipulowanie tradycyjnym modelem DOM za pomocą biblioteki D3
8.1. Przygotowania
8.1.1. Style CSS
8.1.2. Kod w HTML-u
8.2. Arkusz kalkulacyjny
8.2.1. Tworzenie arkusza kalkulacyjnego za pomocą tabeli
8.2.2. Tworzenie arkusza kalkulacyjnego za pomocą elementów
8.2.3. Dodawanie animacji do arkusza kalkulacyjnego
8.3. Płótno
8.3.1. Rysowanie na płótnie
8.3.2. Rysowanie i zapisywanie wielu obrazków
8.4. Galeria rysunków
8.4.1. Interaktywne wyróżnianie elementów modelu DOM
8.4.2. Selekcja elementów
8.5. Podsumowanie

CZĘŚĆ III. TECHNIKI ZAAWANSOWANE

Rozdział 9. Łączenie komponentów aplikacji interaktywnych
9.1. Jedno źródło danych, wiele perspektyw
9.1.1. Podstawy tworzenia panelu kontrolnego dla danych
9.1.2. Arkusz kalkulacyjny
9.1.3. Wykres słupkowy
9.1.4. Grupy kół
9.1.5. Zmiana wielkości wykresów na podstawie rozmiaru ekranu
9.2. Interaktywność - zdarzenia związane z kursorem myszy
9.3. Kontrolka wyboru zakresu
9.3.1. Tworzenie kontrolki wyboru zakresu
9.3.2. Ułatwianie korzystania z kontrolki wyboru zakres
9.3.3. Zdarzenia kontrolki wyboru zakresu
9.3.4. Ponowne rysowanie komponentów
9.4. Podsumowanie

Rozdział 10. Tworzenie układów i komponentów
10.1. Tworzenie układu
10.2. Pisanie własnych komponentów
10.2.1. Wczytywanie przykładowych danych
10.2.2. Wiązanie komponentów ze skalami
10.2.3. Dodawanie etykiet do komponentu
10.3. Podsumowanie

Rozdział 11. Wizualizowanie dużych zbiorów danych
11.1. Duże zbiory danych geograficznych
11.1.1. Generowanie losowych danych geograficznych
11.1.2. Rysowanie danych geograficznych na płótnie
11.1.3. Techniki wyświetlania elementów w trybie mieszanym
11.2. Duże zbiory danych o sieciach
11.3. Optymalizowanie wybierania danych na podstawie współrzędnych x i y za pomocą drzew czwórkowych
11.3.1. Generowanie losowych danych o współrzędnych x i y
11.3.2. Wybór zakresu na podstawie współrzędnych x i y
11.4. Inne techniki optymalizacji
11.4.1. Unikanie ustawiania ogólnego stylu opacity
11.4.2. Unikanie ogólnych selekcji
11.4.3. Wstępne wyznaczanie pozycji
11.5. Podsumowanie

Rozdział 12. Biblioteka D3 i urządzenia przenośne
12.1. Zasady tworzenia projektów sterowanych danymi dla urządzeń przenośnych
12.2. Wizualizacja i dotyk
12.2.1. Funkcja d3.touches
12.2.2. Rejestrowanie na liście zdarzeń związanych z dotykiem
12.2.3. Wizualizowanie zdarzeń związanych z dotykiem
12.2.4. Przesuwanie za pomocą jednego przeciągnięcia palcem
12.2.5. Wizualizowanie analizy dotknięć
12.2.6. Zoom oparty na szczypnięciach
12.2.7. Rotacja z użyciem trzech palców
12.2.8. Łączenie wszystkich elementów
12.3. Dostosowujące się wizualizacje danych
12.3.1. Tworzenie dostosowujących się wizualizacji danych
12.3.2. Tworzenie podstawowej wersji aplikacji
12.3.3. Rozwiązanie na skalę tabletu
12.3.4. Rozwiązanie dostosowane do telefonu
12.3.5. Automatyczne wykrywanie ekranów o różnych rozmiarach
12.3.6. Ogólne zasady tworzenia dostosowujących się wizualizacji danych
12.4. Geolokalizacja
12.5. Podsumowanie

Skorowidz

Kod wydawnictwa: 978-83-283-1823-6

Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Produkty powiązane

Kontakt

Księgarnia Ekonomiczna Kazimierz Leki Sp. z o.o.

ul. Grójecka 67

02-094 Warszawa

NIP: 7010414095

Tel. 22 822 90 41

www.24naukowa.com.pl

naukowa@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl