Dodano produkt do koszyka

Promocja

BEZPIECZEŃSTWO SOCJALNE W ASPEKCIE DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

BEZPIECZEŃSTWO SOCJALNE W ASPEKCIE DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

MAREK POGONOWSKI

Wydawnictwo: POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA

Cena: 95.00 zł 85.50 brutto

Koszty dostawy:
  • Paczkomaty InPost 14.99 zł brutto
  • Poczta Polska - odbiór w punkcie 9.99 zł brutto
  • Poczta Polska - przedpłata 15.99 zł brutto
  • Poczta Polska - pobranie 19.99 zł brutto
  • Kurier DHL - przedpłata 18.99 zł brutto
  • Kurier DHL - pobranie 21.99 zł brutto
  • Odbiór osobisty - UWAGA - uprzejmie prosimy poczekać na informację z księgarni o możliwości odbioru zamówienia - 0.00 zł brutto
Dostępność:

Opis

Opis produktu

ISBN: 978-83-7365-421-1

242 stron
format: B5
oprawa: twarda
Rok wydania: 2016

Autor podjął niezwykle ważki problem, jakim jest bezpieczeństwo ludności w różnych sytuacjach zagrożeń, bowiem bezpieczeństwo jest jedną z podstawowych indywidualnych i zbiorowych potrzeb człowieka oraz jedną z podstawowych, konstytucyjnych funkcji państwa. W naukach o bezpieczeństwie zauważa się wiele podejmowanych prób dla systemowego opisu zagadnień dotyczących bezpieczeństwa. Są to jednak opracowania w mniejszym lub większym stopniu fragmentaryczne, bowiem do tej pory nie zwrócono w szerokim zakresie uwagi na funkcjonowanie administracji publicznej w obszarze zaspokajania potrzeb społecznych, głównie w kontekście zaspokajania potrzeb ubezpieczeń społecznych.prof. dr hab. Zenon Zamiar

SPIS TREŚCI

Wstęp

Wykaz skrótów 1. Administracja zabezpieczenia społecznego 1.1. Rola administracji publicznej w obszarze bezpieczeństwa socjalnego 1.2. Administracja powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych 1.3. Administracja systemów szczególnych1.3.1. Rolniczy system ubezpieczenia społecznego 1.3.2. System zaopatrzenia społecznego 1.4. Instytucje współdziałające w realizacji zadań bezpieczeństwa socjalnego1.4.1. Narodowy Fundusz Zdrowia1.4.2. Urzędy pracy i ośrodki pomocy społecznej1.4.3. Państwowa Inspekcja Pracy 1.4.4. Instytucje wymiaru sprawiedliwości2. Bezpieczeństwo w obszarze społecznym 2.1. Podstawy prawne2.2. Przedmiot ochrony ubezpieczenia społecznego 2.3. Świadczenia z ubezpieczenia społecznego2.4. Finansowanie świadczeń 2.5. Działania prewencyjne 2.5.1. Prewencja rentowa2.5.2. Prewencja wypadkowa2.6. Inne zadania ustawowe3. Stan wiedzy społeczeństwa o ubezpieczeniach społecznychi ich organizacji3.1. Cel badań empirycznych 3.2. Badania CBOS3.3. Badanie satysfakcji klientów I3.4. Badanie satysfakcji klientów II 3.5. Badania mystery shopping3.6. Badania własne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych3.7. Badania autorskie w zakresie bezpieczeństwa socjalnego 3.7.1. Badanie 20053.7.2. Badanie 2010-20133.7.3. Badanie 2014-2015 3.8. Wnioski z przeprowadzonych badań 4. Rola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej oraz współpracymiędzynarodowej 4.1. Istota koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w UniiEuropejskiej4.2. Instytucje publiczne uczestniczące w realizacji przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 4.2.1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych4.2.2. Komisja Administracyjna i Komitet Doradczy4.2.3. Komisja Administracyjna ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego4.2.4. Komitet Doradczy ds. Koordynacji Systemów ZabezpieczeniaSpołecznego4.3. Współpraca ZUS z międzynarodowymi organizacjami i zagranicznymiinstytucjami zabezpieczenia społecznego 4.3.1. Uwagi ogólne 4.3.2. Międzynarodowe Stowarzyszenie Zabezpieczenia Społecznego4.3.3. Europejska Platforma Zabezpieczenia Społecznego4.3.4. Europejskie Stowarzyszenie Lekarzy Orzeczników 4.3.5. Bank Światowy 5. Kontrola realizacji obowiązków ubezpieczenia społecznego5.1. Pojęcie i rodzaje kontroli5.2. Działania kontrolne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych5.2.1. Podstawy prawne prowadzenia kontroli5.2.2. Cel, zakres i zasady postępowania kontrolnego5.2.3. Kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich odpracy oraz formalna kontrola zaświadczeń lekarskich5.2.4. Kontrola wykonywania przez płatników składek i ubezpieczonychobowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych5.2.5. Kontrola prawidłowości orzekania o czasowej niezdolnoścido pracy z powodu choroby oraz wystawiania zaświadczeńlekarskich5.2.6. Aspekty współpracy międzynarodowej w dziedzinie kontroliw Unii Europejskiej 5.2.7. Ocena przyczyn, skutków i konsekwencji postępowaniakontrolnego 6. Zarządzanie procesami w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych6.1. Cel wprowadzenia zarządzania procesowego 6.2. Zarządzanie procesami w instytucji publicznej6.3. Zarządzanie przez jakość6.3.1. Normy ISO 6.3.2. Benchmarking6.3.3. Centra kompetencji i usług wspólnych 6.4. Ocena jakości przez klientów6.5. Zarządzanie ryzykiem7. Polityka personalna Zakładu 7.1. Zarządzanie zasobami ludzkimi 7.2. Kodeks Postępowania Pracowników Zakładu UbezpieczeńSpołecznych7.3. Planowanie zatrudnienia7.4. Proces rekrutacji pracowników7.4.1. Potrzeby i wymagania Zakładu - karty opisu stanowisk pracy7.4.2. Nabór pracowników7.4.3. Adaptacja nowo zatrudnianych oraz badanie przyczyn odejśćpracowników7.5. Podnoszenie kwalifikacji7.6. System okresowych ocen pracowników8. Zarządzanie finansami publicznymi w Zakładzie UbezpieczeńSpołecznych8.1. Sektor finansów publicznych8.2. Zadania Zakładu jako jednostki sektora finansów publicznych 8.3. Sytuacja finansowa Zakładu, Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,Funduszu Emerytur Pomostowych i Funduszu RezerwyDemograficznej 8.3.1. Budżet Zakładu 8.3.2. Budżet Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, EmeryturPomostowych i Rezerwy Demograficznej8.4. Plan finansowy jako podstawa zarządzania finansami ZakładuUbezpieczeń Społecznych8.5. Wieloletnie prognozy wpływów i wydatków Funduszu UbezpieczeńSpołecznych 8.6. Zarządzanie płynnością finansową Funduszy 8.7. Regulacje i zasady ekonomiczno-finansowe zapisane w politykachrachunkowości obowiązujących w Zakładzie 8.8. Strategia rozwoju Zakładu na lata 2013-2015 w perspektywiefinansów8.9. Kontrola zarządcza jako narzędzie zarządzania finansami w ZakładzieUbezpieczeń Społecznych9. Obszar informacji niezbędny do realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwasocjalnego realizowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.Zarządzanie komunikacją9.1. Informacje Zakładu Ubezpieczeń Społecznych niezbędne dowykonywania obowiązków 9.1.1. Prace prognostyczne i analityczne prowadzone w ZakładzieUbezpieczeń Społecznych9.1.2. Badania statystyczne oddziałujące na regulacje systemowe 9.1.3. Badania statystyczne ukierunkowane na zarządzanie instytucją9.1.4. Baza wiedzy o statystyce ubezpieczeń społecznych 9.2. Zarządzanie komunikacją w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych 10. Propagowanie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych10.1. Obowiązek informowania o bezpieczeństwie socjalnym10.2. Podmioty odpowiedzialne za realizację zadań o charakterzeedukacyjnym10.3. Zadania edukacyjne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 10.3.1. Uwarunkowania prawne10.3.2. Działania edukacyjno-informacyjne o charakterzeindywidualnym 10.3.3. Działalność medialna 10.3.4. Działalność naukowo-dydaktycznaZakończenieBibliografiaSpis tabel Spis rysunków Załącznik nr 1. Kwestionariusz ankiety 2011-2013 Załącznik nr 2. Kwestionariusz ankiety 2014-2015

Kod wydawnictwa: 978-83-7365-421-1

Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Produkty powiązane

Kontakt

Księgarnia Ekonomiczna Kazimierz Leki Sp. z o.o.

ul. Grójecka 67

02-094 Warszawa

NIP: 7010414095

Tel. 22 822 90 41

www.24naukowa.com.pl

naukowa@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl