Dodano produkt do koszyka

NOWOŚĆ Promocja

WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWA KARNEGO PROCESOWEGO. TEORIA  WYKŁADNIA I PRAKTYKA STOSOWANIA

Cena po rabacie to najniższa cena z 30 dni przed obniżką

WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWA KARNEGO PROCESOWEGO. TEORIA WYKŁADNIA I PRAKTYKA STOSOWANIA

AGNIESZKA CHOROMAŃSKA, MONIKA PORWISZ

Wydawnictwo: AKADEMIA POLICJI W SZCZYTNIE

Cena: 219.90 zł 197.91 brutto

Koszty dostawy:
  • Paczkomaty InPost 14.99 zł brutto
  • Poczta Polska - odbiór w punkcie 9.99 zł brutto
  • Poczta Polska - przedpłata 15.99 zł brutto
  • Poczta Polska - pobranie 19.99 zł brutto
  • Kurier FEDEX - przedpłata 16.99 zł brutto
  • Kurier DHL - przedpłata 18.99 zł brutto
  • Kurier DHL - pobranie 21.99 zł brutto
  • Odbiór osobisty - UWAGA - uprzejmie prosimy poczekać na informację z księgarni o możliwości odbioru zamówienia - 0.00 zł brutto

Opis

Opis produktu

ISBN: 978-83-7462-862-4

stron: 396

format: B5

rok wydania: 2024

 

SPIS TREŚCI

1. Zagadnienia wstępne

2. Systematyka zasad procesowych i ich charakterystyka
2.1. Zasada prawdy materialnej — art. 2 § 2 k.p.k.
2.2. Zasada obiektywizmu — art. 4 k.p.k.
2.3. Zasada domniemania niewinności — art. 5 § 1 k.p.k.
2.4. Zasada in dubio pro reo — art. 5 § 2 k.p.k.
2.5. Zasada prawa do obrony — art. 6 k.p.k.
2.6. Zasada swobodnej oceny dowodów — art. 7 k.p.k.
2.7. Zasada ścigania z urzędu — art. 9 k.p.k.
2.8. Zasada legalizmu — art. 10 k.p.k.
2.9. Zasada skargowości — art. 14 k.p.k.
2.10. Zasada informacji prawnej — art. 16 k.p.k.
2.11. Zasada jawności — art. 355 k.p.k.
2.12. Zasada ustności — art. 365 k.p.k.
2.13. Zasada kontradyktoryjności (sporności) — nieskodyfikowana
2.14. Zasada bezpośredniości — nieskodyfikowana

3. Przesłanki procesowe
3.1. Charakterystyka poszczególnych przesłanek procesowych
3.1.1. Artykuł 17 § 1 pkt 1 k.p.k.
3.1.2. Artykuł 17 § 1 pkt 2 k.p.k.
3.1.3. Artykuł 17 § 1 pkt 3 k.p.k.
3.1.4. Artykuł 17 § 1 pkt 4 k.p.k.
3.1.5. Artykuł 17 § 1 pkt 5 k.p.k.
3.1.6. Artykuł 17 § 1 pkt 6 k.p.k.
3.1.7. Artykuł 17 § 1 pkt 7 k.p.k.
3.1.8. Artykuł 17 § 1 pkt 8 k.p.k.
3.1.9. Artykuł 17 § 1 pkt 9 k.p.k.
3.1.10. Artykuł 17 § 1 pkt 10 k.p.k.
3.1.11. Artykuł 17 § 1 pkt 11 k.p.k.
3.2. Zbieg negatywnych przesłanek procesowych

4. Stadia i tryby inicjowania procesu karnego

5. Cele procesu karnego

6. Uczestnicy procesu karnego
6.1. Organy procesowe
6.2. Strony procesowe
6.2.1. Pokrzywdzony jako strona
6.2.2. Podejrzany (oskarżony)
6.2.3. Oskarżyciel publiczny
6.2.4. Oskarżyciel posiłkowy
6.2.5. Oskarżyciel prywatny
6.3. Przedstawiciele procesowi stron
6.3.1. Przedstawiciel ustawowy
6.3.2. Obrońca
6.3.3. Pełnomocnik
6.4. Rzecznicy interesu społecznego
6.5. Osobowe źródła dowodowe
6.5.1. Świadek
6.5.2. Biegły
6.6. Pomocnicy organów procesowych
6.7. Podmiot zobowiązany oraz właściciel przedsiębiorstwa zagrożonego przepadkiem
6.8. Instrumenty dyscyplinowania uczestników postępowania karnego

7. Czynności poprzedzające formalne wszczęcie postępowania przygotowawczego
7.1. Czynności sprawdzające
7.2. Czynności niecierpiące zwłoki
7.3. Dopuszczalność reasumpcji postanowienia o wszczęciu postępowania przygotowawczego


8. Formy postępowania przygotowawczego
8.1. Śledztwo
8.2. Dochodzenie


9. Wykorzystanie wybranych dowodów w procesie karnym
9.1. Zagadnienia ogólne
9.2. Zakazy dowodowe w procesie karnym
9.3. Karnoprocesowe uwarunkowania instytucji świadka anonimowego
9.3.1. Przesłanki
9.3.2. Wyłączenia podmiotowe
9.4. Założenia ustawy o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka
9.5. Karnoprocesowe uwarunkowania instytucji świadka koronnego
9.6. Mały świadek koronny
9.6.1. Zakres przedmiotowy
9.6.2. Zakres podmiotowy
9.6.3. Przesłanki stosowania
9.7. Śledztwo dziennikarskie
9.7.1. Prowokacja dziennikarska
9.7.2. Granice śledztwa dziennikarskiego
9.7.3. Tajemnica dziennikarska

10. Wybrane aspekty stosowania środków przymusu procesowego
10.1. Zatrzymanie osoby
10.1.1. Ustawa — Kodeks postępowania karnego
10.1.2. Ustawa — Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
10.1.3. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
10.1.4. Ustawa o Policji
10.1.5. Ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich
10.1.6. Ustawa o cudzoziemcach
10.1.7. Wytyczne nr 3 komendanta głównego Policji w sprawie wykonywania czynności dochodzeniowo-śledczych przez policjantów
10.1.8. Inne przepisy regulujące problematykę postępowania z osobami zatrzymanymi
10.2. Istota i rodzaje środków zapobiegawczych
10.2.1. Warunki materialne stosowania środków zapobiegawczych
10.2.2. Warunki formalne stosowania środków zapobiegawczych
10.2.3. Uchylenie lub zmiana środka zapobiegawczego
10.2.4. Tymczasowe aresztowanie
10.2.5. Poręczenie (art. 266–274 k.p.k.)
10.2.6. Dozór (art. 275 k.p.k.)
10.2.7. Opuszczenie lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym (art. 275a k.p.k.)
10.2.8. Zawieszenie w czynnościach służbowych (art. 276 k.p.k.)
10.2.9. Zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego na wskazaną odległość (art. 276a k.p.k.)
10.2.10. Zakaz opuszczania kraju (art. 277 k.p.k.)
10.2.11. Inne środki przymusu

11. Konsensualizm procesowy
11.1. Mediacja
11.1.1. Wyłączenie mediatora (art. 23a § 3 k.p.k.)
11.1.2. Zakres i warunki udostępniania akt sprawy instytucjom i osobom uprawnionym do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego
11.1.3. Zasady prowadzenia mediacji
11.1.4. Sposób prowadzenia mediacji przez mediatora
11.1.5. Charakter ugody mediacyjnej
11.2. Skazanie bez rozprawy
11.3. Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karnej

12. Nadzór nad postępowaniem przygotowawczym
12.1. Nadzór prokuratora
12.2. Sąd w postępowaniu przygotowawczym

Zakończenie
Bibliografia
Literatura
Akty prawne
Orzecznictwo

Kod wydawnictwa: 978-83-7462-862-4

Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Produkty powiązane

Kontakt

Księgarnia Ekonomiczna Kazimierz Leki Sp. z o.o.

ul. Grójecka 67

02-094 Warszawa

NIP: 7010414095

Tel. 22 822 90 41

www.24naukowa.com.pl

naukowa@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl