Dodano produkt do koszyka

Promocja

UWARUNKOWANIA PRAWNE I TECHNICZNE PROCEDUR GEODEZYJNYCH W BUDOWNICTWIE wyd.2

UWARUNKOWANIA PRAWNE I TECHNICZNE PROCEDUR GEODEZYJNYCH W BUDOWNICTWIE wyd.2

WIESŁAW PAWŁOWSKI

Wydawnictwo: POLITECHNIKA ŁÓDZKA

Cena: 27.90 zł 25.11 brutto

Koszty dostawy:
  • Paczkomaty InPost 14.99 zł brutto
  • Poczta Polska - odbiór w punkcie 9.99 zł brutto
  • Poczta Polska - przedpłata 15.99 zł brutto
  • Poczta Polska - pobranie 19.99 zł brutto
  • Kurier FEDEX - przedpłata 16.99 zł brutto
  • Kurier DHL - przedpłata 18.99 zł brutto
  • Kurier DHL - pobranie 21.99 zł brutto
  • Odbiór osobisty - UWAGA - uprzejmie prosimy poczekać na informację z księgarni o możliwości odbioru zamówienia - 0.00 zł brutto

Opis

Opis produktu

ISBN: 978-83-7283-644-1

129 stron
format: B5
oprawa: miękka
Rok wydania: 2014

Publikacja obejmuje ogół aktualnych zagadnień związanych z geodezyjną obsługą budowlanego procesu inwestycyjnego, wynikających z ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (znowelizowane) oraz aktów wykonawczych w postaci przedmiotowych rozporządzeń.Zaktualizowane uwarunkowania prawne i techniczne procedur geodezyjnych w budownictwie dotyczą przede wszystkim:- mapy zasadniczej jako podstawowego opracowania kartograficznego.- geodezyjnej obsługi budowlanego procesu inwestycyjnego,- geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektu budowlanego w zakresie umożliwiającym wniesienie zamian w bazach danych EGiB, GESUT I BDOT500.W zakresie technicznym tematyka geodezyjnej obsługi budowlanego procesu inwestycyjnego jest rozwinięta do standardów międzynarodowych ISO wprowadzonych do polskiej normalizacji.

SPIS TREŚCI

PRZEDMOWA1. WPROWADZENIE2. UWARUNKOWANIA PROCEDUR GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH WEDŁUG POLSKICH AKTÓW PRAWNYCH2.1. Ustawy2.1.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - "Prawo budowlane" (z późniejszymi zmianami)2.1.2. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - "Prawo geodezyjne i kartograficzne" (z późniejszymi zmianami)2.1.3. Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. - "o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji"2.1.4. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. - "O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym"2.2. Rozporządzenia2.2.1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. -"w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjnokartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązującychw budownictwie"2.2.2. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. "w sprawie osnów geodezyjnych,grawimetrycznych i magnetycznych"2.2.3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. "w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego"2.2.4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. "w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych"2.2.5. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. "w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej"2.2.6. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. "w sprawie ewidencji gruntów i budynków" (z późniejszymi zmianami) .2.2.7. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. "w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego" (z późniejszymi zmianami)2.2.8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. "w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego"2.2.9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie" (z późniejszymi zmianami)2.2.10. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. "w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie" (z późniejszymi zmianami)2.2.11. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. "w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie" (z późniejszymi zmianami) .2.2.12. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. "w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie2.2.13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pażdziernika 2005 r. "w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie" (z późniejszymi zmianami)2.2.14. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r. "w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami)2.2.15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2011 r. "w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane metra i ich usytuowanie"2.2.16. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. "w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie"2.2.17. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 23 października 2006 r. "w sprawie warunków technicznych, użytkowania oraz szczegółowego zakresu kontroli morskich budowli hydrotechnicznych"2.2.18. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. "w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie2.2.19. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. "w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami)2.2.20. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. "w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie" (z późniejszymi zmianami)2.2.21. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. "w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi ich usytuowanie"2.2.22. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 r. "w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane nie będące budynkami, służące obronności Państwa i ich usytuowanie"2.2.23. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2011 r. "w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej"2.2.24. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31 stycznia 2014 r. "w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii2.3. Podsumowanie3. NORMY O SYMBOLU PN4. UWARUNKOWANIA TECHNICZNE KSZAŁTOWANIA GEOMETRII BUDYNKÓW WEDŁUG STANDARDÓW ISO4.1. Informacje ogólne4.2. Koordynacja wymiarowa4.3. Wyrażanie dokładności wymiarowej4.4. Tolerancje - ustalanie i kontrolowanie4.5. Weryfikacja spełnienia tolerancji4.6. Procedury geodezyjne5. PROCEDURY OCENY DOKŁADNOŚCI UŻYTKOWEJ INSTRUMENTÓW GEODEZYJNYCH5.1. Ogólna charakterystyka procedur testowych5.2. Niwelatory5.3. Teodolity5.4. Dalmierze elektrooptyczne5.5. Tachimetry elektroniczne5.6. Niwelatory laserowe5.7. Pionowniki optyczne5.8. Odbiorniki RTK GNSS6. KONCEPCJA WYKORZYSTANIA STANDARDÓW ISO W PRAKTYCE GEODEZYJNEJ7. KORELACJA UWARUNKOWAŃ PRAWNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W POLSCE ZE STANDARDAMI ISO8. ZAKOŃCZENIELITERATURASUMMARY

Kod wydawnictwa: 978-83-7283-644-1

Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Produkty powiązane

Kontakt

Księgarnia Ekonomiczna Kazimierz Leki Sp. z o.o.

ul. Grójecka 67

02-094 Warszawa

NIP: 7010414095

Tel. 22 822 90 41

www.24naukowa.com.pl

naukowa@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl