Dodano produkt do koszyka

NOWOŚĆ Promocja

RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI W LOGISTYCE OD TEORII DO PRAKTYKI wyd.2

RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI W LOGISTYCE OD TEORII DO PRAKTYKI wyd.2

red.nauk.PIOTR SZCZYPA

Producent: CEDEWU

Cena: 88.00 zł 79.20 brutto

Koszty dostawy:
  • Poczta Polska - pobranie 15.50 zł brutto
  • Kurier DHL - przedpłata 17.00 zł brutto
  • Kurier DHL - pobranie 21.00 zł brutto
  • Kurier GLS - pobranie 21.00 zł brutto
  • Poczta Polska - przedpłata 11.50 zł brutto
  • Odbiór osobisty 0.00 zł brutto
  • Kurier GLS - przedpłata 21.00 zł brutto
  • Poczta Polska - odbiór w punkcie 8.99 zł brutto

Opis

Opis produktu

ISBN: 978-83-8102-503-4

690 stron
format: B5
oprawa: miękka
Rok wydania: 2021

Rachunkowość, a przede wszystkim podatki dotyczą wszystkich przedsiębiorstw, także tych prowadzących działalność z zakresu transportu i logistyki. Książka "Rachunkowość i podatki w logistyce. Od teorii do praktyki" adresowana jest do wszystkich, którzy chcą poznać i zrozumieć rolę rachunkowości oraz podatków w realizacji procesów logistycznych (m. in. studenci kierunków z zakresu transportu i logistyki, słuchacze studiów podyplomowych, szkoleń, kadra menedżerska przedsiębiorstw transportowych i logistycznych). Zgodnie z tytułem w każdym rozdziale prezentowane są treści teoretyczne, często wynikające z przepisów prawa. Uzupełnione są one przykładami z praktyki i zadaniami. Do każdego zadania podane jest rozwiązanie.

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie

Rozdział 1
Wprowadzenie do rachunkowości przedsiębiorstw - Piotr Szczypa
1.1. Definicja i typologia rachunkowości
1.2. Zakres podmiotowy rachunkowości według prawa bilansowego
1.3. Zakres przedmiotowy rachunkowości
1.4. Funkcje rachunkowości
1.5. Podstawowa terminologia z zakresu rachunkowości
1.6. Zadania
1.7. Rozwiązania zadań
Literatura

Rozdział 2
Wprowadzenie do podatków - Izabela Skadłubowicz
2.1. Podatki i pojęcia bliskoznaczne
2.2. Klasyfikacja podatków
2.3. Funkcje podatków
2.4. Podstawowa terminologia z zakresu podatków
2.5. Ewidencja dla potrzeb podatków
2.6. Podatki w przedsiębiorstwie, biurze rachunkowym lub u doradcy podatkowego
2.7. Zadania
2.8. Rozwiązania zadań
Literatura

Rozdział 3
Wprowadzenie do logistyki - Szymon Zimniewicz
3.1. Pojęcie logistyki
3.2. Funkcje logistyki
3.3. Podstawowa terminologia z zakresu logistyki
3.4. Organizacja logistyki w przedsiębiorstwach
3.5. Strategie logistyczne w przedsiębiorstwie
3.7. Zadania
3.8. Rozwiązania zadań
Literatura

Rozdział 4
Charakterystyka podstawowych procesów logistycznych - Robert Rogaczewski
4.1. Wprowadzenie do procesów logistycznych
4.2. Proces zaopatrzenia
4.3. Proces dystrybucji
4.4. Proces transportowy
4.5. Proces magazynowania
4.6. Proces zarządzania zapasami
4.7. Zadania
4.8. Rozwiązania zadań
Literatura

Rozdział 5
Rachunkowość i podatki a logistyka - Piotr Szczypa
5.1. Zapotrzebowania informacyjne ze strony logistyki
5.2. Działalność logistyczna jako źródło informacji dla potrzeb rachunkowości i podatków
5.3. Rola rachunkowości finansowej w realizacji procesów logistycznych
5.4. Rola rachunkowości zarządczej w realizacji procesów logistycznych
5.6. Zadania
5.7. Rozwiązania zadań
Literatura

Rozdział 6
Majątek przedsiębiorstwa (aktywa) ze szczególnym uwzględnieniem zasobów zaangażowanych w procesach logistycznych - Małgorzata Cieciura
6.1. Majątek (aktywa) przedsiębiorstwa
6.2. Charakterystyka majątku trwałego (aktywów trwałych) ze szczególnym uwzględnieniem środków trwałych
6.3. Charakterystyka majątku obrotowego (aktywów obrotowych) ze szczególnym uwzględnieniem zapasów i należności z tytułu dostaw i usług
6.4. Zadania
6.5. Rozwiązania zadań
Literatura

Rozdział 7
Źródła finansowania majątku (pasywa) ze szczególnym uwzględnieniem źródeł zaangażowanych w procesy logistyczne - Małgorzata Cieciura
7.1. Źródła finansowania majątku (pasywa) przedsiębiorstwa
7.2. Charakterystyka kapitałów (funduszy) własnych ze szczególnym uwzględnieniem kapitału podstawowego
7.3. Charakterystyka kapitałów obcych (zobowiązań i rezerw na zobowiązania) ze szczególnym uwzględnieniem kredytów i zobowiązań z tytułu dostaw i usług
7.4. Zadania
7.5. Rozwiązania zadań
Literatura

Rozdział 8
Koszty bilansowe i podatkowe w działalności logistycznej przedsiębiorstw - Robert Piechota
8.1. Koszty i pojęcia bliskoznaczne
8.2. Klasyfikacja kosztów
8.3. Koszty bilansowe i podatkowe
8.4. Pojęcie i klasyfikacja kosztów logistyki
8.5. Koszty układu rodzajowego w ramach procesów logistycznych
8.6. Koszty według typów działalności w ramach procesów logistycznych
8.7. Koszty uzyskania przychodów w ramach procesów logistycznych
8.8. Zadania
8.9. Rozwiązania zadań
Literatura

Rozdział 9
Przychody bilansowe i podatkowe w działalności logistycznej - Grzegorz Zimon
9.1. Przychody i pojęcia bliskoznaczne
9.2. Klasyfikacja przychodów
9.3. Przychody bilansowe i podatkowe
9.4. Przychody w ramach procesów logistycznych
9.5. Zadania
9.6. Rozwiązania zadań
Literatura

Rozdział 10
Wartość poznawcza sprawozdania finansowego - Robert Piechota
10.1. Istota i elementy sprawozdania finansowego
10.2. Bilans i jego wartość informacyjna
10.3. Rachunek zysków i strat i jego wartość informacyjna
10.4. Informacja dodatkowa i jej wartość informacyjna
10.5. Rachunek przypływów pieniężnych i jego wartość informacyjna
10.6. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym i jego wartość informacyjna
10.7. Analiza wskaźnikowa w ramach oceny działalności logistycznej przedsiębiorstwa
10.8. Zadania
10.9. Rozwiązania zadań
Literatura

Rozdział 11
Operacje gospodarcze związane z procesami logistycznymi i ich wpływ na składniki bilansu oraz rachunku zysków i start - Piotr Szczypa
11.1. Istota i klasyfikacja operacji gospodarczych
11.2. Wpływ operacji gospodarczych bilansowych na składniki bilansu
11.3. Wpływ operacji gospodarczych wynikowych na składniki rachunku zysków i strat oraz bilansu
11.4. Zadania
11.6. Rozwiązania zadań

Rozdział 12
Uwzględnienie procesów logistycznych w planie kont - Agnieszka Wlazły
12.1. Pojęcie i klasyfikacja kont księgowych
12.2. Zakładowy plan kont - istota i zasady budowy
12.3. Składniki majątku i źródła finansowania majątku zaangażowane w działalność logistyczną - ujęcie w planie kont
12.4. Przychody i koszty związane z działalnością logistyczną - ujęcie w planie kont
12.5. Zadania
12.6. Rozwiązania zadań
Literatura

Rozdział 13
Wybrane zagadnienia z zakresu pomiaru i wyceny środków trwałych zaangażowanych w działalność logistyczną - Bronisław Bryl
13.1. Istota pomiaru i wyceny w rachunkowości
13.2. Wycena środków trwałych przy przyjęciu na stan przedsiębiorstwa
13.3. Istota umorzenia środków trwałych i amortyzacji
13.4. Amortyzacja bilansowa i podatkowa budynków i budowli
13.5. Amortyzacja bilansowa i podatkowa środków transportowych
13.6. Zadania
13.6. Rozwiązania zadań
Literatura

Rozdział 14
Wybrane zagadnienia z zakresu pomiaru i wyceny zapasów - Anna Lewandowska-Ciszek
14.1. Ruch zapasów w przedsiębiorstwie a koncepcje zarządzania zapasami
14.2. Wycena zapasów przy ich przyjęciu na stan przedsiębiorstwa
14.3. Wycena rozchodu zapasów według cen średnich
14.4. Wycena rozchodu zapasów według metody FIFO
14.5. Wycena rozchodu zapasów według metody LIFO
14.6. Wycena rozchodu zapasów według szczegółowej identyfikacji cen
14.7. Wycena rozchodu zapasów według stałej ceny ewidencyjnej
14.8. Zadania
14.9. Rozwiązania zadań
Literatura

Rozdział 15
Czas pracy i wynagrodzenia kierowców - Stanisław Ejdys
15.1. Czas pracy kierowców w świetle przepisów
15.2. Normy dotyczące czasu pracy kierowców
15.3. Formy zatrudnienia kierowców
15.4. Krajowa podróż służbowa
15.5. Zagraniczna podróż służbowa
15.6. Zadania
15.7. Rozwiązania zadań
Literatura

Rozdział 16
Podatek dochodowy w działalności logistycznej przedsiębiorstw - Małgorzata Szafoni
16.1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy podatku dochodowego
16.1.1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy w podatku dochodowym od osób fizycznych
16.1.2. Zakres przedmiotowy i podmiotowy w podatku dochodowym od osób prawnych
16.2. Stawki podatku dochodowego i zasady ustalania kwoty podatku
16.2.1. Stawki i technika obliczania podatku w podatku dochodowym od osób fizycznych
16.2.2. Stawki i technika obliczania podatku w podatku dochodowym od osób prawnych
16.3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
16.4. Karta podatkowa
16.5. Podatek tonażowy jako szczególna forma opodatkowania dochodu
16.6. Zadania
16.7. Rozwiązania zadań
Literatura

Rozdział 17
Podatek od towarów i usług (VAT) w działalności logistycznej przedsiębiorstw - Marek Maliński
17.1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy podatku VAT
17.2. Stawki podatku VAT i zasady ustalania kwoty podatku
17.2.1. Podstawa opodatkowania
17.2.2. Stawki podatku VAT
17.2.3. Zwolnienia od podatku VAT
17.2.4. Obowiązek podatkowy
17.2.5. Odliczenie podatku naliczonego
17.2.6. Współczynnik struktury sprzedaży (WSS)
17.3. Podatek VAT w transporcie
17.4. Podatek VAT w obrocie zapasami
17.5. Ewidencja podatku VAT
17.6. Zadania
17.7. Rozwiązania zadań
Literatura

Rozdział 18
Akcyza w działalności logistycznej przedsiębiorstw - Marek Maliński
18.1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy akcyzy
18.1.1. Produkty (wyroby) podlegające akcyzie
18.1.2. Zdarzenia związane z produktami (wyrobami) podlegające opodatkowaniu akcyzą
18.1.3. Podatnicy
18.2. Zasady ustalania kwoty akcyzy
18.2.1. Podstawa opodatkowania akcyzą
18.2.2. Stawki akcyzy
18.2.3. Wybrane zwolnienia z akcyzy
18.2.4. Termin zapłaty akcyzy i podstawowe obowiązki administracyjne w rozliczaniu akcyzy
18.3. Wybrane przykłady akcyzy w ramach działalności logistycznej przedsiębiorstw
18.3.1. Przewóz wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy
18.3.2. Transakcje poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy
18.4. Zadania
18.8. Rozwiązania zadań
Literatura

Rozdział 19
Podatki i opłaty lokalne w działalności logistycznej przedsiębiorstw - Małgorzata Szafoni
19.1. Podatek od środków transportowych
19.2. Podatek od nieruchomości
19.3. Opłaty za użytkowanie środowiska
19.3.1. Opłata za korzystanie ze środowiska
19.3.2. Opłaty za usługi wodne
19.3.3. Opłata za usunięcie drzewa lub krzewu
19.3.4. Opłata produktowa
19.4. Pozostałe podatki, parapodatki i opłaty
19.4.1. Podatek od czynności cywilnoprawnych
19.4.2. Opłata skarbowa
19.4.3. Inne parapodatki
19.4.4. Pozostałe opłaty lokalne
19.5. Zadania
19.6. Rozwiązania zadań
Literatura

Informacje o autorach

Kod producenta: 978-83-8102-503-4

Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Produkty powiązane

Kontakt

Księgarnia Ekonomiczna Kazimierz Leki Sp. z o.o.

ul. Grójecka 67

02-094 Warszawa

NIP: 7010414095

 

Tel. 22 822 90 41

www.ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl

naukowa@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.