Dodano produkt do koszyka

Promocja

PRZEDSTAWICIELSTWO CELNE W MIĘDZYNARODOWYM OBROCIE TOWAROWYM

PRZEDSTAWICIELSTWO CELNE W MIĘDZYNARODOWYM OBROCIE TOWAROWYM

EWA GWARDZIŃSKA

Wydawnictwo: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Cena: 70.00 zł 63.00 brutto

Koszty dostawy:
  • Paczkomaty InPost 14.99 zł brutto
  • Poczta Polska - odbiór w punkcie 9.99 zł brutto
  • Poczta Polska - przedpłata 15.99 zł brutto
  • Poczta Polska - pobranie 19.99 zł brutto
  • Kurier DHL - przedpłata 18.99 zł brutto
  • Kurier DHL - pobranie 21.99 zł brutto
  • Odbiór osobisty - UWAGA - uprzejmie prosimy poczekać na informację z księgarni o możliwości odbioru zamówienia - 0.00 zł brutto
Dostępność:

Opis

Opis produktu

ISBN: 978-83-8030-207-5

286 stron
format: B5
oprawa: miękka
Rok wydania: 2018

Monografia dzieli się na pięć rozdziałów oraz zawiera wstęp, zakończenie i bibliografię.Rozdział I ma na celu dokonanie przeglądu modeli zastępstwa w obrocie gospodarczym, wskazując jednocześnie na rozróżnienie osób realizujących zlecone przez przedsiębiorców zadania: przedstawicieli, przedstawicieli celnych i pełnomocników w zakresie ich praw, obowiązków oraz odpowiedzialności wobec zleceniodawców. Szczególną analizą objęto przedstawicieli celnych pełniących funkcje pośredników celnych w międzynarodowym obrocie towarowym. Reprezentacja celna realizowana jest poprzez formę przedstawicielstwa celnego - bezpośrednią lub pośrednią, które to, pomimo różnych uregulowań konstrukcyjnych w zakresie odpowiedzialności przedstawicieli celnych, upodabniają się do siebie, a więc zaciera się zasadnicza różnica między formami przedstawicielstwa celnego. W pierwszym wypadku dotyczy to fakultatywnej odpowiedzialności solidarnej, w drugim obligatoryjnej odpowiedzialności solidarnej przedstawicieli celnych i mocodawcy. Pomimo że rozdział I jest w zasadzie wprowadzającym w problematykę pracy, zawiera on również elementy uzasadniające pierwszą hipotezę pracy oraz odpowiada na zasadnicze pytanie: Co spowodowało, że na arenie międzynarodowej pojawiło się przeświadczenie o marginalizowaniu roli przedstawicieli celnych w obsłudze celnej towarów?, dając jednocześnie odpowiedź na pierwsze pytanie badawcze.

Celem rozdziału II jest zbadanie rynku usług pośrednictwa celnego w jego aspekcie modelowym wraz ze skutkami ekonomicznymi, wybranych państw w wymiarze międzynarodowym oraz unijnym, z pogłębioną analizą polskiego rynku pośrednictwa celnego. Dodatkowo przeprowadzono badania ankietowe, które mają odpowiedzieć na następujące pytania: Jakim rynkiem jest polski rynek usług pośrednictwa celnego - stabilizacyjnym czy turbulentnym? Jaka jest jego struktura? Czy widoczny jest nowy trend w jego strukturze? Jaka jest prognoza jego rozwoju? Rozdział ten udziela odpowiedzi na drugie postawione pytanie szczegółowe oraz weryfikuje drugą hipotezę poprzez przeprowadzoną analizę stosowanych modeli rynku usług pośrednictwa celnego w wybranych państwach na arenie międzynarodowej, tj. w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii, Wspólnocie Afryki Wschodniej, na Madagaskarze, w Meksyku, Japonii, Rosji, Turcji, Chinach, Indiach,Hiszpanii, we Włoszech, w Grecji, Francji, na Łotwie, Litwie, Cyprze, w Belgii, Portugalii, Chorwacji, Niemczech, dając tym samym odpowiedź na kolejne pytanie rozprawy: Czy wybór modelu reprezentacji celnej ma wpływ na konkurencyjność dokonywanych odpraw celnych? Rozdział ten zamyka analiza interesariuszy usług pośrednictwa celnego - przedsiębiorców i skarbu państwa.

Rozdział III dotyczy kategoryzacji usług realizowanych przez przedstawicieli celnych podczas dokonywanej odprawy celnej towarów oraz przedstawia rozróżnienie między usługami celnymi, administracyjnymi usługami celnymi, usługami celnymi związanymi z obsługą celną oraz usługami pośrednictwa celnego. W pierwszym wypadku analizie poddane zostały sposoby postępowania z towarem zgodnie z jego ekonomicznym przeznaczeniem, które przeanalizowano w konkretnych procedurach celnych - zwykłych oraz specjalnych, włączając także powrotny wywóz i powiadomienie o powrotnym wywozie oraz zniszczenie lub zrzeczenie się towaru na rzecz Skarbu Państwa. Rozdział ten nie ogranicza się tylko do procedur celnych i innych sposobów postępowania z towarem, wskazuje również na usługi pośrednictwa celnego w przedstawicielstwie podatkowym. Takie ujęcie jest uzasadnione z punktu widzenia postawionej tezy, całościowej weryfikacji trzeciej hipotezy, co w konsekwencji prowadzi do uzyskania całkowitej odpowiedzi na trzecie postawione pytanie szczegółowe.Rozdział IV poddaje analizie kontrolę usług pośrednictwa celnego na podstawie jej trzech form: standardowej, losowej oraz postimportowej, a także poziom kwalifikacji i umiejętności przedstawicieli celnych. Przeanalizowano propozycje CONFIAD w zakresie standaryzacji kompetencji i kwalifikacji zawodowych przedstawicieli celnych w ramach UE oraz Kartę Jakości w usługach pośrednictwa celnego. W końcu przedstawiono i poddano ocenie normy CEN (European Committee of Standardization) w powiązaniu z proponowanym programem szkolenia celnego w UE. Rozdział ten weryfikuje czwartą hipotezę i czwarte pytanie szczeđgółowe oraz dopełnia weryfikację tezy.Rozdział V omawia ułatwienia prawne wprowadzone w międzynarodowym obrocie towarowym, które przyczyniły się do standaryzacji środowiska celnego na arenie międzynarodowej oraz instytucjonalne wsparcie dla przedstawicieli celnych w aspekcie międzynarodowym, unijnym, a także polskim. W pierwszym wypadku analizie poddano regulacje Zmienionego Protokołu do umowy w sprawie ułatwień w handlu z 27 listopada 2014 r., który stanowi nowelizację Umowy z Marrakeszu ustanawiającej Światową Organizację Handlu (World Trade Organization) w zakresie ułatwień i uproszczeń w handlu międzynarodowym. Dokonana analiza prowadzi do wniosku, że porozumienie to w gruncie rzeczy jest rozciągnięciem na szerszą skalę już istniejących ułatwień w międzynarodowym obrocie towarowym, które były stosowane przez ograniczoną liczbę sygnatariuszy konwencji celnych lub innych umów. W drugim wypadku wskazano rolę organizacji międzynarodowych, unijnych i polskich zrzeszających w swoich strukturach pośredników celnych, które tworzą standardy obsługi celnej. Rozdział ten dopełnia ostatecznie weryfikację tezy i hipotezy piątej oraz piątego pytania szczegółowego w powiązaniu z wcześniejszymi analizami przeprowadzonymi w poprzednich rozdziałach.

SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów

Wstęp

Rozdział I. Pośrednictwo celne jako element międzynarodowego pośrednictwa gospodarczego1. Formy pośrednictwa gospodarczego2. Przedstawicielstwo celne jako szczególna forma zastępstwa2.1. Przedstawicielstwo bezpośrednie2.2. Przedstawicielstwo pośrednie3. Status celny przedstawiciela celnego3.1. Pojęcie przedstawiciela celnego3.2. Prawa i obowiązki3.3. Odpowiedzialność prawna4. Kontrowersje w zakresie potrzeby regulacyjnej przedstawicielstwa celnegoa standaryzacja ustawodawstwa celnego na arenie międzynarodowejRozdział II. Struktura modelowa rynku usług pośrednictwa celnegona arenie międzynarodowej1. Zasady modelowe przyjmowane na arenie międzynarodowej1.1. Model licencyjny i mieszany1.2. Skutki ekonomiczne2. Zasady modelowe przyjmowane w Unii Europejskiej2.1. Model licencyjny i mieszany2.2. Model uniwersalny2.3. Skutki ekonomiczne3. Zasady modelowe przyjmowane w Polsce3.1. Model licencyjny i mieszany3.2. Model uniwersalny3.3. Skutki ekonomiczne3.4. Instytucje pośrednictwa celnego3.4.1. Agencje celne3.4.2. Agenci celni3.4.3. Doradcy podatkowi jako agenci celni4. Interesariusze usług pośrednictwa celnego4.1. Przedsiębiorcy4.2. Skarb PaństwaRozdział III. Przedstawicielstwo celne w obsłudze celnej przedsiębiorstw w UE1. Usługi pośrednictwa celnego w obsłudze celnej przedsiębiorstw2. Kategoryzacja usług pośrednictwa celnego2.1. Usługi pośrednictwa celnego przed wprowadzeniem/wyprowadzeniem towarów2.1.1. Przywozowa deklaracja skrócona2.1.2. Wywozowa deklaracja skrócona2.2. Usługi pośrednictwa celnego w procedurach celnych przywozowych2.2.1. Podstawowe usługi pośrednictwa celnego2.2.2. Instrumentalne usługi pośrednictwa celnego w procedurach celnych2.2.2.1. Dopuszczenie do obrotu2.2.2.2. Procedury specjalne2.2.2.2.1. Procedura składowania celnego2.2.2.2.2. Procedura składu celnego2.2.2.2.3. Procedura wolnego obszaru celnego2.2.2.2.4. Procedura uszlachetniania czynnego2.2.2.2.5. Procedura odprawy czasowej2.2.2.2.6. Procedura końcowego przeznaczenia2.2.2.2.7. Procedura tranzytu zewnętrznego . 1822.3. Usługi pośrednictwa celnego w procedurach celnych wywozowych2.3.1. Podstawowe usługi pośrednictwa celnego2.3.2. Instrumentalne usługi pośrednictwa celnego w procedurach celnych2.3.2.1. Procedura wywozu2.3.2.2. Procedura uszlachetniania biernego2.3.2.3. Procedura tranzytu wewnętrznego2.4. Usługi pośrednictwa celnego związane ze zniszczeniem lub zrzeczeniemsię towaru na rzecz Skarbu Państwa2.5. Usługi pośrednictwa celnego w przedstawicielstwie podatkowymRozdział IV. Kontrola usług pośrednictwa celnego w obsłudze celnej przedsiębiorstw w UE1. Kontrola celna towarów a kontrola usług pośrednictwa celnego1.1. Podstawowa kontrola celna1.2. Kontrola losowa1.3. Kontrola postimportowa2. Kontrola jakości usług pośrednictwa celnego a standardy kompetencyjne agentów celnych2.1. Problem normalizacji jakości usług pośrednictwa celnego2.1.1. Karta Jakości2.1.2. Normy CEN a system kompetencji dla agentów celnychRozdział V. Ułatwienia w międzynarodowej obsłudze celnej a rola przedstawicielstwa celnego1. Ułatwienia w międzynarodowej obsłudze celnej1.1. Proces standaryzacji ram obsługi celnej towarów1.2. Instytucjonalne wsparcie przedstawicieli celnych2. Rola przedstawiciela celnego w międzynarodowej obsłudze celnej towarówZakończenieBibliografiaSpis tabelSpis rysunkówAneks

Kod wydawnictwa: 978-83-8030-207-5

Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Produkty powiązane

Kontakt

Księgarnia Ekonomiczna Kazimierz Leki Sp. z o.o.

ul. Grójecka 67

02-094 Warszawa

NIP: 7010414095

Tel. 22 822 90 41

www.24naukowa.com.pl

naukowa@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl