Dodano produkt do koszyka

NOWOŚĆ Promocja

PRAWO UPADŁOŚCIOWE PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE KOMENTARZ WYD.8

Cena po rabacie to najniższa cena z 30 dni przed obniżką

PRAWO UPADŁOŚCIOWE PRAWO RESTRUKTURYZACYJNE KOMENTARZ WYD.8

PIOTR ZIMMERMAN

Wydawnictwo: C.H.BECK

Cena: 349.00 zł 293.16 brutto

Koszty dostawy:
  • Paczkomaty InPost 14.99 zł brutto
  • Poczta Polska - odbiór w punkcie 9.99 zł brutto
  • Poczta Polska - przedpłata 15.99 zł brutto
  • Poczta Polska - pobranie 19.99 zł brutto
  • Kurier FEDEX - przedpłata 16.99 zł brutto
  • Kurier DHL - przedpłata 18.99 zł brutto
  • Kurier DHL - pobranie 21.99 zł brutto
  • Odbiór osobisty - UWAGA - uprzejmie prosimy poczekać na informację z księgarni o możliwości odbioru zamówienia - 0.00 zł brutto

Opis

Opis produktu

ISBN: 978-83-8356-064-9

stron: 1599

format: B5

oprawa: kartonowa

rok wydania: 2024


Komentarz stanowi omówienie ustawy z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1520 ze zm.) oraz ustawy z 15.5.2016 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2309 ze zm.).

Komentarz przedstawia następujące zagadnienia:

zasady wspólnego dochodzenia roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych dłużników będących przedsiębiorcami oraz osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, których niewypłacalność powstała wskutek wyjątkowych i niezależnych od nich okoliczności;
skutki ogłoszenia niewypłacalności;
przeprowadzanie działań sanacyjnych zmierzających do przywrócenia dłużnikowi niewypłacalnemu lub zagrożonemu niewypłacalnością zdolności do wykonywania zobowiązań;
wprowadzenie skutecznych instrumentów pozwalających na przeprowadzenie restrukturyzacji przedsiębiorstwa dłużnika i zapobieżenie jego likwidacji czy zaspokojenie wierzycieli.

Kolejne, 8 wydanie zawiera omówienie najnowszych zmian legislacyjnych, wprowadzonych m.in.:

ustawą z 14.4.2023 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawy o obligacjach, ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 825), która wprowadza przepis mówiący o tym, że do zobowiązań pieniężnych nie będą zaliczane zobowiązania wynikające z emisji instrumentów kapitałowych, w tym obligacji kapitałowych wyemitowanych w celu ich zaliczenia do instrumentów dodatkowych w Tier I oraz Tier II, oraz pożyczek podporządkowanych zaciągniętych w celu ich zaliczenia do instrumentów dodatkowych w Tier I oraz Tier II zgodnie z przepisami rozp. Nr 575/2013; precyzuje odpowiednią kolejność zaspokajania należności w przypadku upadłości domu maklerskiego; dodaje w art. 440 ust. 2b mówiący o tym, że w przypadku gdy instrumenty, których dotyczą należności wskazane w ust. 2 pkt 8–10, są jedynie częściowo uznawane za pozycję funduszy własnych banku, należności z tytułu całego instrumentu są traktowane jako należności wynikające z kategorii, do której został zaliczony ten instrument;
ustawą z 9.2.2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 807), która w art. 20 PrUp, dotyczącym podmiotów zgłaszających dodaje w ust. 2 pkt 9 stanowiący, że wniosek o ogłoszenie upadłości może złożyć w stosunku do spółki zależnej uczestniczącej w grupie spółek – spółka dominująca;
ustawą z 11.3.2022 r. o obronie Ojczyzny (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2305 ze zm.), która w art. 1571 PrUp oraz w art. 51 PrRestr wprowadza odesłanie do ustawy o obronie Ojczyzny, będącej nowym aktem prawnym regulującym problematykę obywatelskiego obowiązku obrony Ojczyzny;
ustawą z 16.8.2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku (Dz.U. z 2023 r. poz. 1723), która w art. 243 wyrazy „fundusz sekurytyzacyjny" zastępuje wyrazami „fundusz wierzytelności". Jest to związane z potrzebą zagwarantowania spójności porządku krajowego z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2402 z 12.12.2017 r. w sprawie ustanowienia ogólnych ram dla sekurytyzacji oraz utworzenia szczególnych ram dla prostych, przejrzystych i standardowych sekurytyzacji;
ustawą z 7.7.2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1860), która w art. 33, 222, 393 i 401 PrUp oraz w art. 200 PrRestr modyfikuje przepisy dotyczące rozpoznania zażalenia przez sąd drugiej instancji, stanowiąc, że rozpoznaje je sąd w składzie trzech sędziów zawodowych;
ustawą z 7.7.2023 r. o ogólnoeuropejskim indywidualnym produkcie emerytalnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 1843), która wyrazy „bank prowadzący" zastępuje wyrazami „bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową prowadzące";
projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo restrukturyzacyjne oraz ustawy – Prawo upadłościowe, który ma na celu implementację Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1023 z 20.6.2019 r. w sprawie ram restrukturyzacji zapobiegawczej, umorzenia długów i zakazów prowadzenia działalności oraz w sprawie środków zwiększających skuteczność postępowań dotyczących restrukturyzacji, niewypłacalności i umorzenia długów, a także zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132, a także usystematyzowanie reguł wyboru osób powoływanych do pełnienia funkcji pozasądowych organów postępowania upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego. Projekt nie został przedstawiony sejmowi jednak z dużym prawdopodobieństwem przyjęte tam rozwiązania zostaną przejęte w pracach sejmu kolejnej kadencji.

Komentarz został wzbogacony o najnowsze orzecznictwo oraz dotychczasowy dorobek doktryny, co zapewnia Czytelnikowi najwyższy poziom merytoryczny. Jego niewątpliwą zaletą jest próba udzielenia odpowiedzi na pytania i wątpliwości pojawiające się przy stosowaniu przepisów z tej dziedziny prawa oraz przedstawienie konkretnych propozycji rozwiązań problemów.

Komentarz poszerzony został w wydaniu 8. o szeroki zakres uwag praktycznych odnoszących się do korzystania z Krajowego Rejestru Zadłużonych – systemu teleinformatycznego służącego prowadzeniu postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Wszędzie tam, gdzie na dzień oddania komentarza do druku dostępne były w systemie wzorce formularzy podano zarówno ich numery umożliwiające odnalezienie w systemie, jak i wskazówki co do sposobu ich wypełnienia.

Autor-praktyk, bazując na wieloletnim doświadczeniu w stosowaniu prawa upadłościowego, udziela praktycznych wskazówek pomocnych zarówno osobom zawodowo zajmującym się stosowaniem prawa – sędziom, radcom prawnym, adwokatom, jak i osobom spoza grona prawników, np. przedsiębiorcom – kiedy i jak chronić swój majątek w drodze porozumienia z wierzycielami, kiedy i jak wnosić o ogłoszenie upadłości, czy wierzycielom – jak skutecznie dochodzić wierzytelności i bronić swoich praw w ramach postępowania upadłościowego.

Komentarz skierowany jest do doradców restrukturyzacyjnych, zarządców i nadzorców sądowych, a także aplikantów zawodów prawniczych oraz wszystkich zainteresowanych pogłębieniem wiedzy z obszaru prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Kod wydawnictwa: 978-83-8356-064-9

Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Produkty powiązane

Kontakt

Księgarnia Ekonomiczna Kazimierz Leki Sp. z o.o.

ul. Grójecka 67

02-094 Warszawa

NIP: 7010414095

Tel. 22 822 90 41

www.24naukowa.com.pl

naukowa@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl