Dodano produkt do koszyka

Promocja

POLSKIE PRAWO FINANSOWE ZARYS OGÓLNY wyd.5

POLSKIE PRAWO FINANSOWE ZARYS OGÓLNY wyd.5

ANDRZEJ BORODO

Wydawnictwo: TNOiK

Cena: 64.90 zł 58.41 brutto

Koszty dostawy:
  • Paczkomaty InPost 14.99 zł brutto
  • Poczta Polska - odbiór w punkcie 9.99 zł brutto
  • Poczta Polska - przedpłata 15.99 zł brutto
  • Poczta Polska - pobranie 19.99 zł brutto
  • Kurier FEDEX - przedpłata 16.99 zł brutto
  • Kurier DHL - przedpłata 18.99 zł brutto
  • Kurier DHL - pobranie 21.99 zł brutto
  • Odbiór osobisty - UWAGA - uprzejmie prosimy poczekać na informację z księgarni o możliwości odbioru zamówienia - 0.00 zł brutto

Opis

Opis produktu

ISBN: 978-83-7285-766-8

299 stron
format: B5
oprawa: miękka
Rok wydania: 2014

Praca przedstawia współczesny system prawny polskich finansów publicznych. Poświęcona jest poszczególnym dziedzinom prawa finansowego. Przedstawia: prawo budżetowe państwa i samorządu terytorialnego, prawo o dochodach publicznych i podatkach, prawo o długu publicznym, dochody samorządów terytorialnych, publiczne prawo bankowe, pozycję i instrumenty działania Narodowego Banku Polskiego, instytucje finansowe ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych, system finansowy Unii Europejskiej. Praca skierowana jest do studentów i praktyków - prawników, urzędników państwowych i samorządowych, pracowników urzędów skarbowych, regionalnych izb obrachunkowych, samorządowych kolegiów odwoławczych, organów kontrolnych, banków, instytucji ubezpieczeń. W pracy uwzględniono orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Podręcznik uwzględnia stan prawny na 30 października 2014 r.

SPIS TREŚCI

Rozdział I
ZAGADNIENIA OGÓLNE PUBLICZNEJ GOSPODARKI FINANSOWEJ I PRAWA FINANSOWEGO
1. Przedmiot, cechy i funkcje publicznej gospodarki finansowej
2. Podmioty prowadzące publiczną gospodarkę finansową
3. Rozłożenie zadań, wydatków i dochodów pomiędzy państwo a samorządy terytorialne
4. Pojęcie i przedmiot prawa finansowego
5. Ogólne założenia prawa finansowego RP
6. Prawne formy działalności finansowej administracji rządowej i samorządu
terytorialnego
7. Źródła prawa finansowego
8. Polityka finansowa
9. Nauka finansów publicznych i prawa finansowego

Rozdział II
PRAWO BUDŻETOWE PAŃSTWA
1. Budżet państwa - pojęcie
2. Zasady budżetowe
3. Ustawa budżetowa - charakter prawny
4. Państwowe jednostki sektora finansów publicznych
4.1. Uwagi ogóle
4.2. Jednostki budżetowe
4.3. Państwowe fundusze celowe
4.4. Państwowe agencje wykonawcze, uczelnie publiczne, instytucje kultury, publiczne zakłady opieki zdrowotnej
5. Klasyfikacje budżetowe w budżecie państwa
5.1. Uwagi ogólne
5.2. Części budżetu państwa
5.3. Działy budżetowe i rozdziały budżetowe
5.4. Paragrafy dochodów, wydatków, środków, przychodów i rozchodów
6. Opracowanie projektu budżetu państwa. Problem nie uchwalenia budżetu przed rozpoczęciem roku budżetowego
7. Uchwalanie ustawy budżetowej
8. Wieloletni plan finansowy państwa
9. Wykonywanie ustawy budżetowej
10. Kontrola wykonania budżetu państwa
11. Kontrola finansowa, audyt wewnętrzny
12. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
12.1. Uwagi ogólne
12.2. Rodzaje naruszeń
12.3. Kary
12.4. Organy i postępowanie

Rozdział III
PRAWO BUDŻETOWE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
1. Uwagi ogólne
2. Pojęcie budżetu i uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego
3. Zasady budżetowe w budżecie samorządowym
4. Samorządowe jednostki i zakłady budżetowe
5. Samorządowe spółki, instytucje kultury, zakłady opieki zdrowotnej
6. Dochody i wydatki bieżące oraz dochody i wydatki majątkowe samorządu
7. Działy, rozdziały i paragrafy budżetowe
8. Opracowanie projektu i uchwalanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego
9. Wykonywanie uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego
10. Kontrola wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego
11. Pozycja, zadania i organy regionalnych izb obrachunkowych
12. Działalność kontrolna, nadzorcza i opiniodawcza regionalnych izb obrachunkowych

Rozdział IV
PRAWO O WYDATKACH PAŃSTWA I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
1. Zadania państwa i wydatki państwowe
2. Wydatki - jako upoważnienia
3. Struktura prawna wydatków budżetu państwa
4. Wynagrodzenia pracowników państwowej sfery budżetowej
5. Dotacje z budżetu państwa
6. Zadania i wydatki jednostek samorządu terytorialnego
7. Rodzaje i formy prawne wydatków jednostek samorządu terytorialnego
8. Prawo zamówień publicznych

Rozdział V
DOCHODY PUBLICZNE I PRAWO PODATKOWE
1. Rodzaje dochodów publicznych
2. Pojęcie, elementy konstrukcji i funkcje podatku
3. Klasyfikacje podatkowe
4. Obowiązek podatkowy, zobowiązanie podatkowe, podatnik, płatnik, inkasent
5. Powstawanie i wygasanie zobowiązań podatkowych
6. Odpowiedzialność majątkowa za zobowiązania podatkowe
7. Organy podatkowe i postępowanie podatkowe
8. Egzekucja należności podatkowych i odpowiedzialność karna skarbowa

Rozdział VI
PODATKI PAŃSTWOWE. PODATKI I OPŁATY SAMORZĄDOWE
1. Podatki państwowe
1.1. Podatek od towarów i usług
1.2. Podatek akcyzowy
1.3. Cła
1.4. Podatek dochodowy od osób fizycznych
1.5. Podatek dochodowy od osób prawnych
1.6. Podatek od gier
1.7. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
2. Podatki i opłaty samorządowe
2.1. Podatek od nieruchomości
2.2. Podatek rolny
2.3. Podatek leśny
2.4. Podatek od środków transportowych
2.5. Podatek od spadków i darowizn
2.6. Karta podatkowa
2.7. Podatek od czynności cywilnoprawnych
2.8. Opłata skarbowa
2.9. Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
2.10. Opłata eksploatacyjna
2.11. Opłata od posiadania psów
2.12. Opłata targowa
2.13. Opłata miejscowa i opłata uzdrowiskowa
2.14. Opłaty za korzystanie z dróg publicznych
2.15. Samoopodatkowanie mieszkańców

Rozdział VII
PRAWO O DOCHODACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
1. Systemy podziału źródeł podatkowych pomiędzy państwo i samorządy
terytorialne
1.1. System konkurencji podatkowej
1.2. System rozgraniczenia źródeł podatkowych pomiędzy państwo a samorząd
1.3. System dodatków do podatków
1.4. System udziałów podatkowych
1.5. Systemy mieszane
1.6. Ustawy o dochodach samorządu w Polsce
2. Dochody jednostek samorządu terytorialnego w przepisach Konstytucji
i Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego
3. Kompetencje podatkowe samorządów terytorialnych
4. Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatkach dochodowych
5. Subwencje ogólne jako dochody gminy
6. Subwencje ogólne dla powiatu
7. Subwencje ogólne jako dochody samorządu województwa
8. Wpłaty wyrównawcze gmin, powiatów i województw
9. Subwencja oświatowa
10. Dotacje celowe jako dochody jednostek samorządu terytorialnego
11. Środki z budżetu Unii Europejskiej dla jednostek samorządu terytorialnego

Rozdział VIII
POZYCJA I USTRÓJ FINANSOWO-PRAWNY PRZEDSIĘBIORSTW PUBLICZNYCH
1. Zagadnienia ogólne
2. Ogólne spojrzenie na przedsiębiorstwa publiczne w II RP
3. Spółki Skarbu Państwa i przedsiębiorstwa państwowe stosowane współcześnie
4. Podmioty gospodarcze sektora samorządowego

Rozdział IX
DŁUG PUBLICZNY PAŃSTWA I SAMORZĄDÓW TERYTORIALNYCH
1. Dług publiczny państwa
1.1. Pojęcie i znaczenie długu publicznego i długu Skarbu Państwa
1.2. Regulacje konstytucyjne dotyczące długu publicznego
1.3. Dług publiczny w świetle ustawy o finansach publicznych
1.4. Skarbowe papiery wartościowe
1.5. Procedury oszczędnościowe i sanacyjne dotyczące deficytu i długu
publicznego
1.6. Poręczenia i gwarancje Skarbu Państwa, Banku Gospodarstwa Krajowego, państwowych osób prawnych
2. Dług publiczny samorządu terytorialnego
2.1. Pojęcie i charakterystyka długu publicznego jednostek samorządu
terytorialnego
2.2. Pożyczki, kredyty i obligacje samorządowe
2.3. Poręczenia i gwarancje jednostek samorządu terytorialnego
2.4. Granice zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego

Rozdział X
PUBLICZNE PRAWO BANKOWE, PRAWO WALUTOWE I DEWIZOWE
1. Prawo bankowe - charakterystyka ogólna
2. Formy prawne banków
3. Komisja Nadzoru Finansowego i nadzór nad bankami
4. Ustrój pieniężny
5. Pozycja i organy Narodowego Banku Polskiego
6. Instrumenty polityki pieniężnej stosowane przez Narodowy Bank Polski
6.1. Rezerwy obowiązkowe banków w NBP
6.2. Kredyt refinansowy udzielany przez NBP
6.3. Dyskonto i redyskonto weksli stosowane przez NBP
6.4. Operacje NBP na rynku finansowym
6.5. Instrumenty dewizowe NBP
7. Instytucje prawa dewizowego

Rozdział XI
SYSTEM FINANSOWY UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH I ZDROWOTNYCH
1. System finansowy ubezpieczeń społecznych
2. Otwarte fundusze emerytalne
3. Ubezpieczenie społeczne rolników
4. Ubezpieczenie zdrowotne i jego system finansowy

Rozdział XII
FINANSE UNII EUROPEJSKIEJ.
ZWIĄZKI FINANSOWE POLSKI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ
1. Pozycja prawna Unii Europejskiej
2. Budżet Unii Europejskiej - pojęcie i procedura budżetowa
3. Dochody i wydatki budżetu Unii Europejskiej
4. Unia Walutowa. Europejski Bank Centralny
5. Zagadnienia finansowo-prawne związków Polski z Unią Europejską

Kod wydawnictwa: 978-83-7285-766-8

Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Produkty powiązane

Kontakt

Księgarnia Ekonomiczna Kazimierz Leki Sp. z o.o.

ul. Grójecka 67

02-094 Warszawa

NIP: 7010414095

Tel. 22 822 90 41

www.24naukowa.com.pl

naukowa@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl