Dodano produkt do koszyka

BESTSELLER Promocja

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI Z ELEMENTAMI PRAWA PODATKOWEGO UJĘCIE PRAKTYCZNE PODRĘCZNIK

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI Z ELEMENTAMI PRAWA PODATKOWEGO UJĘCIE PRAKTYCZNE PODRĘCZNIK

KATARZYNA ZASIEWSKA

Producent: STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE

Cena: 79.90 zł 71.91 brutto

Koszty dostawy:
  • Poczta Polska - pobranie 15.50 zł brutto
  • Kurier DHL - przedpłata 18.00 zł brutto
  • Kurier DHL - pobranie 22.00 zł brutto
  • Kurier GLS - pobranie 21.00 zł brutto
  • Poczta Polska - przedpłata 11.50 zł brutto
  • Odbiór osobisty 0.00 zł brutto
  • Kurier GLS - przedpłata 21.00 zł brutto
  • Poczta Polska - odbiór w punkcie 8.99 zł brutto

Opis

Opis produktu

ISBN: 978-83-7228-529-4.

352 stron
format: B5
oprawa: miękka
Rok wydania: 2021

W niniejszej publikacji przedstawione zostały podstawowe zasady i metody rachunkowości, zasady sporządzania sprawozdań finansowych oraz praktyczne aspekty prowadzenia ksiąg rachunkowych z uwzględnieniem elementów prawa podatkowego. Wraz z omawianymi zagadnieniami z zakresu rachunkowości zaprezentowane są typowe i powszechne w praktyce gospodarczej zagadnienia związane z ujmowaniem, dokumentowaniem i rozliczaniem podatku od towarów i usług (VAT). Omówione są również najważniejsze zagadnienia związane z obowiązkami płatnika w zakresie naliczanych wynagrodzeń (ZUS, podatek dochodowy od osób fizycznych) oraz obciążeniem wyniku finansowego podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT). Zagadnienia prezentowane w niniejszej książce są skorelowane, w zakresie doboru treści oraz uporządkowania prezentowanych zagadnień, z przygotowanym przez autorkę zbiorem zadań zatytułowanym Zbiór zadań z podstaw rachunkowości z elementami prawa podatkowego - ujęcie praktyczne. Książka jest polecana na I stopień certyfikacji zawodu księgowego, a adresowana jest zarówno do słuchaczy kursów realizowanych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, jak i studentów i słuchaczy różnych ekonomicznych kierunków studiów, a także innych osób zainteresowanych zdobyciem lub pogłębieniem wiedzy z zakresu rachunkowości.

SPIS TREŚCI

Wstęp

Rozdział 1
Uwarunkowania prawno-organizacyjne prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce
1.1. Pojęcia działalności gospodarczej i przedsiębiorcy
1.2. Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej
1.3. Podstawowe obowiązki związane z prowadzoną działalnością
gospodarczą
1.4. Pytania testowe

Rozdział 2
Rachunkowość jako system informacyjny przedsiębiorstwa
2.1. Pojęcie, istota i normy prawne rachunkowości
2.2. Struktura współczesnej rachunkowości
2.3. Przedmiot i podmiot rachunkowości
2.4. Koncepcje i nadrzędne zasady rachunkowości
2.5. Organizacja rachunkowości w jednostce gospodarczej
2.6. Etyka w rachunkowości
2.7. Pytania testowe

Rozdział 3
Zasoby majątkowe i źródła ich finansowania
3.1. Metody poznawcze jako język opisu w rachunkowości
3.2. Pojęcie, klasyfikacja i charakterystyka aktywów (zasobów
majątkowych)
3.3. Pojęcie, klasyfikacja i charakterystyka pasywów (źródeł finansowania zasobów majątkowych)
3.4. Bilans jako rachunek majątku i kapitałów
3.5. Pytania testowe

Rozdział 4
Operacje gospodarcze i ich wpływ na majątek jednostki gospodarczej
4.1. Pojęcie, klasyfikacja i dokumentowanie operacji gospodarczych
4.2. Bilansowe operacje gospodarcze
4.3. Wynikowe operacje gospodarcze
4.4. Pytania testowe

Rozdział 5
Ewidencją operacji gospodarczych na kontach księgi głównej
5.1. Istota i charakterystyka konta księgowego
5.2. Zasady funkcjonowania kont bilansowych (kont aktywów i pasywów)
5.3. Ewidencja operacji gospodarczych na kontach bilansowych
5.4. Zasady funkcjonowania kont wynikowych (procesowych)
5.5. Ewidencja operacji gospodarczych na kontach wynikowych
5.6. Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych
5.7. Ewidencja pozabilansowa
5.8 Poprawianie błędnych zapisów w księgach rachunkowych
5.9. Pytania testowe

Rozdział 6
Aktywa pieniężne
6.1. Pojęcie aktywów pieniężnych
6.2. Obrót gotówkowy
6.3. Obrót bezgotówkowy
6.4. Środki pieniężne w drodze
6.5. Pytania testowe

Rozdział 7
Rozrachunki (należności i zobowiązania)
7.1. Pojęcie i klasyfikacja rozrachunków
7.2. Rozrachunki z tytułu podatku od towarów i usług (VAT)
- zagadnienie podstawowe
7.3. Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
7.4. Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń oraz pozostałe rozrachunki
z pracownikami
7.5. Pozostałe rozrachunki
7.6. Pytania testowe

Rozdział 8
Nabyte rzeczowe aktywa obrotowe (materiały i towary)
8.1. Pojęcie i klasyfikacja rzeczowych aktywów obrotowych
8.2. Dokumentowanie, ogólne zasady ewidencji oraz wyceny materiałów i towarów
8.3. Ewidencja zakupu materiałów i towarów
8.4. Ewidencja rozchodu materiałów i towarów
8.5. Szczegółowa ewidencja przychodów i rozchodów materiałów
(towarów)
8.6. Pytania testowe

Rozdział 9
Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
9.1. Ogólna charakterystyka rzeczowych aktywów trwałych oraz
wartości niematerialnych i prawnych
9.2. Środki trwałe i środki trwałe w budowie - ogólna charaktery÷
styka, początkowa wycena i przyjęcie do używania
9.3. Wartości niematerialne i prawne - ogólna charakterystyka,
początkowa wycena i przyjęcie do używania
9.4. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych
i prawnych
9.5. Wycofanie z używania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
9.6. Szczegółowa ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
9.7. Pytania testowe

Rozdział 10
Przychody i koszty podstawowej działalności operacyjnej
10.1. Podstawowa działalność operacyjna - uwagi ogólne
10.2. Przychody z podstawowej działalności operacyjnej
10.3. Koszty podstawowej działalności operacyjnej - warianty ewidencyjne
10.3.1. Uwagi ogólne
10.3.2. Ewidencja kosztów w układzie rodzajowym
10.3.3. Ewidencja kosztów w układzie kalkulacyjnym oraz ewiŞ
dencja i wycena produktów
10.3.4. Ewidencja kosztów w układzie pełnym (rodzajowo-kal-
kulacyjnym)
10.4. Pytania testowe

Rozdział 11
Sporządzanie sprawozdania finansowego oraz ustalanie i podział wyniku
finansowego
11.1. Zasady sporządzania sprawozdania finansowego
11.2. Charakterystyka i zasady sporządzania bilansu
11.3. Obciążenie wyniku finansowego podatkiem dochodowym
11.4. Zasady ustalania wyniku finansowego netto oraz sporządzania
rachunku zysków i strat
11.5. Obowiązki związane z zatwierdzeniem rocznego sprawozdania
finansowego oraz rozliczenie wyniku finansowego
11.6. Pytania testowe
Odpowiedzi do pytań testowych

Suplementy
Suplement nr 1 - Wykaz kont księgi głównej dla celów szkoleniowych
Suplement nr 2 - Wzór bilansu (zgodnie z załącznikiem nr 5 do ustawy
o rachunkowości)
Suplement nr 3 - Wzór rachunku zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym
(zgodnie z załącznikiem nr 5 do ustawy o rachunkowości)
Suplement nr 4 - Wzór rachunku zysków i strat w wariancie porównawczym
(zgodnie z załącznikiem nr 5 do ustawy o rachunkowości)
Suplement nr 5 - Wzór bilansu wraz z informacjami uzupełniającymi do
bilansu (zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy o rachunkowości)
Suplement nr 6 - Wzór rachunku zysków i strat (zgodnie z załącznikiem
nr 4 do ustawy o rachunkowości)
Literatura

Kod producenta: 978-83-7228-529-4

Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Produkty powiązane

Kontakt

Księgarnia Ekonomiczna Kazimierz Leki Sp. z o.o.

ul. Grójecka 67

02-094 Warszawa

NIP: 7010414095

 

Tel. 22 822 90 41

www.ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl

naukowa@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.