Dodano produkt do koszyka

Promocja

ORGANIZACJA PRACY W HOTELARSTWIE CZ.2

ORGANIZACJA PRACY W HOTELARSTWIE CZ.2

BOŻENA GRANECKA-WRZOSEK, WITOLD DROGOŃ

Wydawnictwo: WSIP

Cena: 47.90 zł 43.11 brutto

Koszty dostawy:
  • Paczkomaty InPost 14.99 zł brutto
  • Poczta Polska - odbiór w punkcie 9.99 zł brutto
  • Poczta Polska - przedpłata 15.99 zł brutto
  • Poczta Polska - pobranie 19.99 zł brutto
  • Kurier FEDEX - przedpłata 16.99 zł brutto
  • Kurier DHL - przedpłata 18.99 zł brutto
  • Kurier DHL - pobranie 21.99 zł brutto
  • Odbiór osobisty - UWAGA - uprzejmie prosimy poczekać na informację z księgarni o możliwości odbioru zamówienia - 0.00 zł brutto
Dostępność:

Opis

Opis produktu

ISBN: 978-83-02-11914-9

229 stron
oprawa: miękka
Rok wydania: 2011

Podręcznik jest podzielony na 6 rozdziałów. Rozdział 1. zawiera wiadomości na temat systemów zachowania czystości w obiekcie hotelarskim z uwzględnieniem zasad bhp, przepisów sanitarnych i ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska. W rozdziale 2. omówiono usługi gastronomiczne w obiekcie hotelarskim. Rozdział 3. zawiera informacje na temat wyposażenia technicznego obiektów hotelarskich. W rozdziale 4. omówiono współpracę obiektów hotelarskich z biurami podróży, w tym rodzaje umów, kodeks postępowania praktycznego oraz organizacje turystyczne w Polsce. Rozdział 5. poświęcono na omówienie sposobów zarządzania obiektem hotelarskim, czyli stylów kierowania, form zarządzania, schematów organizacji oraz administracji obiektów hotelarskich, a także przykładowego regulaminu hotelowego. W rozdziale 6. Omówiono odpowiedzialność obiektu hotelarskiego, a więc przepisy prawa obowiązujące w Polsce i międzynarodowe .

SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ 1. CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK W OBIEKCIE HOTELARSKIM
1.1. Podstawowe pojęcia, funkcje i rodzaje jednostek mieszkalnych
1.2. Wyposażenie podstawowe i uzupełniające jednostek mieszkalnych
1.3. Pomieszczenia ogólnego użytku
1.3.1. Hali hotelowy (lobby)
1.3.2. Komunikacja i transport wewnętrzny
1.3.3. Zespól gastronomiczny
1.3.4. Zespól wielofunkcyjny
1.3.5. Zespół handlowo-u stu go wy
1.3.6. Zespół rekreacyj no-wypoczynkowy
1.4. Pomieszczenia administracyjno-techniczne
1.4.1. Zaplecze techniczne
1.4.2. Zaplecze socjalne pracowników
1.4.3. Pomieszczenia administracji
1.5. D/iał utrzymania czystości i porządku
1.5.1. Organizacja działu
1.5.2. Schemat organizacyjny działu
1.5.3. Obowiązki pracowników działu utrzymania czystości i porządku (housekeeping)
1.6. Sprzątanie i obowiązki pokojowych
1.6.1. Rodzaje sprzątania
1.6.2. Instrukcja pracy pokojowej
1.6.3. Sprzątanie pokoju zajętego przez gościa
1.6.4. Instrukcja sprzątania pokoi zwalnianych przez gości
1.7. Systemy pracy służby obsługi pięter, grafiki pracy
1.7.1. System rewirów}‘
1.7.2. System brygadowy
1.7.3. System dyspozycyjny
1.7.4. Graiik pracy
1.8. Sprzęt, środki i techniki utrzymania czystości
1.8.1. Techniki utrzymania czystości
1.8.2. Odpowiedzialność materialna pracowników za rzeczy znalezione
oraz pozostawione przez gości
1.9. Przestrzeganie przepisów bhp. przepisów sanitarnych, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska
1.9.1. Utrzymanie obiektu w sprawności technicznej
1.9.2. Oznakowanie maszyn, urządzeń, miejsc niebezpiecznych
1.9.3. Kultura osobista personelu
1.9.4. Bezpieczeństwo stanowisk pracy
1.9.5. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe
1.9.6. Zapobieganie możliwości powstania pożaru
1.9.7. Ewakuacja osób i mienia
1.10. Zastosowanie rozwiązań proekologicznych w hołdach
1.10.1. Oszczędne gospodarowanie energią
1.10.2. Minimalizacja ilości odpadów
1.10.3. Podstawowe działania i techniki minimalizowania ilości odpadów
w poszczególnych działach hotelu
1.10.4. Oszczędne gospodarowanie wodą
1.10.5. Respektowanie zasad ochrony środowiska w pracy personelu hotelowego
1.11. Współpraca działu utrzymania czystości i porządku z innymi działami
1.11.1. Organizacja usług pralniczych
1.11.2. Sytuacje nadzwyczajne
ROZDZIAŁ 2. USŁUGI GASTRONOMICZNE W OBIEKCIE HOTELARSKIM.
2.1. Gastronomia hotelowa - podstawowe informacje
2.2. Klasyfikacja zakładów gastronomicznych
2.3. Charakterystyka wybranych zakładów gastronomicznych występujących
w obiektach hotelarskich
2.4. Pracownicy usługowi gastronomii hotelowej
2.5. Rodzaje usług gastronomicznych świadczonych w obiektach hotelarskich
2.5.1. Podział hoteli /e względu na zakres usług gastronomicznych
2.5.2. Śniadania
2.5.3. Obiad i lunch, kolacja, brunch
2.5.4. Room service
2.5.5. Obsługa gastronomiczna szkoleń i konferencji
2.5.6. Bankiety
2.5.7. Catering
2.5.8. Dodatkowa działalność gastronomii hotelowej
2.6. Przystosowanie gastronomii hotelowej do obsługi osób niepełnosprawnych
2.7. Wymagania dotyczące usług gastronomicznych w obiektach hotelarskich
2.7.1. Wymagania stawiane pracownikom
2.7.2. Wymagania w zakresie BHP
2.7.3. Wymagania w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego, bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz jakości żywności
2.7.4. Wymagania dotyczące funkcjonalności pomieszczeń hotelowego działu gastronomicznego
2.8. Współpraca hotelowej gastronomii z innymi komórkami organizacyjnymi obiektu hotelarskiego
2.8.1. Współpraca działu gastronomicznego z recepcją
2.8.2. Współpraca działu gastronomicznego ze służbą pięter
2.8.3. Współpraca działu gastronomicznego z działem rozliczeń i główną kasą
2.8.4. Współpraca działu gastronomicznego z działem marketingu i działem organizacji konferencji
ROZDZIAŁ 3. WYPOSAŻENIE TECHNICZNE OBIEKTU HOTELARSKIEGO .
3.1. Znaczenie wyposażenia hotelu dla jego prawidłowego funkcjonowania
3.1.1. Pojęcie standardów wyposażenia
3.1.2. Wymagania stawiane elementom wyposażenia
3.1.3. Aranżacja wnętrz i kolorystyka
3.1.4. Wyposażenie otoczenia hotelu
3.1.5. Wyposażenie zespołów wielofunkcyjnych
3.1.6. Wyposażenie administracji i zaplecza socjalnego pracowników
3.2. Transport wewnętrzny i zewnętrzny
3.3. Wewnętrzne i zewnętrzne urządzenia związane z rekreacją, wypoczynkiem i sportem
3.3.1. Zespoły wewnętrzne
3.3.2. Zespoły zewnętrzne
3.4. Pralnia hotelowa
3.5. Instalacje i urządzenia techniczne w obiektach hotelowych
3.5.1. Instalacje sanitarne
3.5.2. Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne
3.5.3. Instalacje i urządzenia elektryczne
3.6. Urządzenia związane z bezpieczeństwem gości
3.7. Przystosowanie obiektu hotelarskiego do potrzeb osób niepełnosprawnych
ROZDZIAŁ 4. WSPÓŁPRACA OBIEKTÓW HOTELARSKICH
Z BIURAMI PODRÓŻY
4.1. Podstawowe pojęcia z zakresu turystyki
4.2. Rodzaje umów między hotelami a biurami podróży
4.3. Kodeks postępowania praktycznego
4.3.1. Omówienie wybranych artykułów Kodeksu postępowania praktycznego
4.4. Rola informacji turystycznej w obiektach hotelarskich
4.5. Współpraca obiektów hotelarskich z pilotami wycieczek, przewodnikami oraz przedsiębiorstwami przewozowymi
4.5.1. Hotel i pilot wycieczek
4.5.2. Hotel i przewodnik turystyczny
4.5.3. Hotel i przewoźnik
4.6. Organizacje turystyczne w Polsce
ROZDZIAŁ 5. ZARZĄDZANIE OBIEKTEM HOTELARSKIM
5.1. Style kierowania
5.2. Formy zarządzania obiektami hotelarskimi
5.2.1. Formy zarządzania
5.2.2. Formy organizacyjno-prawne hotelu jako przedsiębiorstwa
5.2.3. Podstawowe dokumenty organizacyjne w hotelu
5.3. Schematy organizacyjne obiektów hotelarskich
5.3.1. Organizacja - wybrane pojęcia
5.3.2. Podstawowe komórki organizacyjne w hotelu
5.3.3. Systemy organizacyjne w hotelarstwie
5.3.4. Schemat organizacyjny
5.4. Administracja obiektu hotelarskiego
5.4.1. Kierownictwo hotelu
5.4.2. Służby ekonomiczno-fmansowe
5.4.3. Dział administracyjno-gospodarczy
5.4.4. Dział zaopatrzenia i transportu
5.5. Regulamin hotelowy
ROZDZIAŁ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ OBIEKTU HOTELARSKIEGO
6.1. Wprowadzenie
6.2. Przepisy prawa międzynarodowego dotyczące świadczenia usług hotelarskich
6.2.1. Konwencja Paryska
6.2.2. Tabela Frankfurcka
6.2.3. Przykłady przepisów prawa międzynarodowego dotyczącego świadczenia usług hotelarskich
6.3. Przepisy w zakresie odpowiedzialności zakładów hotelarskich obowiązujące
w Polsce
6.4. Odpowiedzialność za mienie gościa hotelowego
6.4.1. Odpowiedzialność hotelarza
6.4.2. Hotel i podobny zakład
6.4.3. Gość hotelowy
6.4.4. Rzecz wniesiona
6.4.5. Odpowiedzialność za nienależyte wykonanie umowy
lub jej niewykonanie
6.4.6. Prawo zastawu
6.4.7. Zwierzęta w hotelu
6.4.8. Odszkodowania
6.4.9. Roszczenia i przedawnienie roszczeń
6.4.10. Umowa przechowania
6.4.11. Parkingi hotelowe
6.5. Przepisy dotyczące hotelarstwa w zakresie: ochrony środowiska,
ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i higieny pracy
6.5.1. Ochrona środowiska
6.5.2. Ochrona przeciwpożarowa
6.5.3. Przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
Bibliografia

Kod wydawnictwa: 978-83-02-11914-9

Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Produkty powiązane

Kontakt

Księgarnia Ekonomiczna Kazimierz Leki Sp. z o.o.

ul. Grójecka 67

02-094 Warszawa

NIP: 7010414095

Tel. 22 822 90 41

www.24naukowa.com.pl

naukowa@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl