Dodano produkt do koszyka

BESTSELLER Promocja

ORGANIZACJA PRAC MAGAZYNOWYCH

ORGANIZACJA PRAC MAGAZYNOWYCH

MONIKA ANDRYSZAK

Wydawnictwo: WYDAWNICTWO TD

Cena: 79.90 zł 71.91 brutto

Koszty dostawy:
  • Paczkomaty InPost 14.99 zł brutto
  • Poczta Polska - odbiór w punkcie 9.99 zł brutto
  • Poczta Polska - przedpłata 15.99 zł brutto
  • Poczta Polska - pobranie 19.99 zł brutto
  • Kurier DHL - przedpłata 18.99 zł brutto
  • Kurier DHL - pobranie 21.99 zł brutto
  • Odbiór osobisty - UWAGA - uprzejmie prosimy poczekać na informację z księgarni o możliwości odbioru zamówienia - 0.00 zł brutto

Opis

Opis produktu

ISBN: 978-83-952252-6-0

238 stron
format: A4
oprawa: miękka
Rok wydania: 2020

Publikacja Organizacja prac magazynowych została przygotowana w celu sprawdzania wiedzy i umiejętności w zawodach technik logistyk oraz magazynier-logistyk. Może być wykorzystana jako materiał pomocniczy do prowadzenia zajęć w technikum i na KKZ w ww. zawodach.

SPIS TREŚCI

1. RODZAJE I PODZIAŁ MAGAZYNÓW ZE WZGLĘDU NA RÓŻNE KRYTERIA
1.1. PODSTAWOWE POJĘCIA
1.2. FUNKCJE I ZADANIA MAGAZYNÓW
1.3. FUNKCJE I ZADANIA MAGAZYNÓWW RÓŻNYCH TYPACH PRZEDSIĘBIORSTW
1.4. KRYTERIA PODZIAŁU MAGAZYNÓW
1.4.1. Podział magazynów w strukturze pionowej i poziomej
1.4.2. Kryteria podziału magazynu według funkcji i paeznaaenia
1.4.3. Podział magazynów wg postaci materiałów i warunków przechowywania
1.4.4. Kryteria podziału magazynów według rozwiązań technicznych i organizacyjnych
1.4.5. Podział magazynów według kryterium przeznaczenia
1.4.6. Podział magazynów ze względu na stopień mechanizacji procesów magazynowych
1.4.7. Podział magazynów ze względu na kryterium wysokości składowania
1.5. GRUPY I RODZAJE OBIEKTÓW MAGAZYNOWYCH
1.5.1. Magazyny otwarte
1.5.2. Magazyny półotwarte
1.5.3. Magazyny zamknięte
1.6. MAGAZYNYW GOSPODARCE NARODOWEJ. WPŁYW MAGAZYNÓW I ZAPASÓW NA BEZPIECZEŃSTWO KRAJU
PYTANIA KONTROLNE
KARTA PRACY 1. MAGAZYN i MAGAZYNOWANIE
KARTA PRACY 2. FUNKCJE MAGAZYNÓW
KARTA PRACY 3. RODZAJE MAGAZYNÓW
KARTA PRACY 4. RODZAJE OBIEKTÓW MAGAZYNOWYCH

2. ZAPASY W PRZEDSIĘBIORSTWIE - WPROWADZENIE
2.1. WPROWADZENIE DO GOSPODARKI ZAPASAMI
2.1.1. Pojecie, funkcje i cele gromadzenia zapasów
2.12. Miejsce zapasów w łańcuchu logistycznym-punkt rozdziału
2.1.1 Rodzaje i struktura zapasów.
2.2. WARUNKI PRZECHOWYWANIA ZAPASÓW
2.2.1. Mamienia no warunki przechowywania
2.2.2. Warunki przechowywania zapasów w magazynie
2.2.1. Warunki przechowywania żywności
2.2.4. Warunki przechowywania zapasów nieżywnościowych - materiały niebezpieczne
2.3. ZABEZPIECZENIE ZAPASÓW I OBIEKTÓW MAGAZYNOWYCH
2.4. SYSTEMYJAKOŚCIOWE JAKO SPOSÓB ZABEZPIECZANIA ZAPASÓW ŻYWNOŚCIOWYCH
PYTANIA KONTROLNE
KARTA PRACY 5. WARUNKI PRZECHOWYWANIA
KARTA PRACY 6. WARUNKI PRZECHOWYWANIA ŻYWNOŚCI
KARTA PRACY 7. WARUNKI PRZECHOWYWANIA MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH
KARTA PRACY 8. NADZOROWANIE I ZABEZPIECZANIE MAGAZYNÓW I TOWARÓW

3. ZESTAWIENIE POTRZEB MATERIAŁOWYCH
3.1. CYKL DOSTAW. CYKL UZUPEŁNIANIAZAPASU
3.2. STRUKTURA WYROBU, INDEKS MATERIAŁOWY
3.2.1. Wprowadzenie
3.2.2. Zestawienie potrzeb materiałowych w ujęciu ilościowym i ilościowo-wartościowym
PYTANIA KONTROLNE
ZESTAW ZADAŃ 1. CYKL UZUPEŁNIANIA ZAPASU
ZESTAW ZADAŃ 2. CYKL UZUPEŁNIANIA ZAPASU
ZESTAW ZADAŃ 3. ZAPOTRZEBOWANIE BRUTTO-NETTO (ILOŚCIOWE)
ZESTAW ZADAŃ 4. ZAPOTRZEBOWANIE BRUTTO-NETTO (ILOŚCIOWE)
ZESTAW ZADAŃ 5. ZAPOTRZEBOWANIE BRUTTO-NETTO (ILOŚCIOWE)
ZESTAW ZADAŃ 6. ZAPOTRZEBOWANIE BRUTTO-NETTO (ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWE)
ZESTAW ZADAŃ 7. ZAPOTRZEBOWANIE BRUTTO-NETTO (ILOŚCIOWO-WARTOSCIOWE)
ZESTAW ZADAŃ 8. ZAPOTRZEBOWANIE BRUTTO-NETTO (ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWE)

4. ORGANIZOWANIE PRACY MAGAZYNU
4.1. STREFA PRZYJĘĆ
4.1.1. Czynności realizowane w strefie przyjęć.
4.1.2. Kontrola przyjęcia towaru
4.2. STREFA SKŁADOWANIA
4.2.1. Czynności realizowane w strefie składowania
4.2.2. Składowanie rzędowe i blokowe
4.2.3. Moduły magazynowe
4.2.4. Składowanie z piętrzeniem jednostek ładunkowych
4.2.5. Metody wyznaczania miejsc składowania
4.3. STREFA KOMPLETACJI
4.3.1. Czynności realizowane w strefie kompletacji.
4.3.2. Metoda kompletacji "człowiek do towaru", "towar do człowieka"! mieszana metoda kompletacji
4.3.3. Metody kompletacji a organizacja pracy w magazynie: S-shape, Midpoint, Return, LargestGap
4.4. STREFA WYDAŃ
4.4.1 Czynności realizowane wstrefie wydań
4.4.2. Harmonogram wydań towarów z magazynu - FIFO, UFO, FEFO HIFO, LOFO
4.5. UKŁADY TECHNOLOGICZNE W MAGAZYNACH ORAZ ICH WADY I ZALETY
4.5.1. Układ przelotowy
4.5.2. Układkątowy
4.5.3. Układ workowy
4.6. PARAMETRY PRZESTRZENI MAGAZYNOWEJ
4.7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ w MAGAZYNIE
PYTANIA KONTROLNE
KARTA PRACY 9. ODBIÓR ILOŚCIOWY I JAKOŚCIOWY
KARTA PRACY 10. ODBIÓR ILOŚCIOWY I JAKOŚCIOWY
KARTA PRACY 11. STREFY MAGAZYNOWE
KARTA PRACY 12. STREFY MAGAZYNOWE (2)
KARTA PRACY 13. UKŁADY TECHNOLOGIONE W MAGAZYNACH
ZESTAW ZADAŃ 9. MODUŁY MAGAZYNOWE - SKŁADOWANIE RZĘDOWE
ZESTAW ZADAŃ 10. MODUŁY MAGAZYNOWE - SKŁADOWANIE BLOKOWE
ZESTAW ZADAŃ 11. MODUŁY MAGAZYNOWE - SKŁADOWANIE RZĘDOWE. ĆWICZENIA OPISOWE
ZESTAW ZADAŃ 13. MODUŁY MAGAZYNOWE - SKŁADOWANIE BLOKOWE. ĆWICZENIA OPISOWE
ZESTAW ZADAŃ 15. PIĘTRZENIE JEDNOSTEK ŁADUNKOWYCH
ZESTAW ZADAŃ 16. PIETRZENIE JEDNOSTEK ŁADUNKOWYCH
ZESTAW ZADAŃ 17. KUBATURA MAGAZYNU I OPTYMALNA PROPORCJA WYODRĘBNIONEJ STREFY SKŁADOWANIA
ZESTAW ZADAŃ 18. WYKORZYSTANIE POWIERZCHNI MAGAZYNU
ZESTAW ZADAŃ 19. TECHNIKI SKŁADOWANIA
ZESTAW ZADAŃ 20. TECHNIKI SKŁADOWANIA (2)
ZESTAW ZADAŃ 21. METODY KOMPLETACJI
ZESTAW ZADAŃ 22. METODY KOMPLETACJI (2)
ZESTAW ZADAŃ 23. METODY KOMPLETACJI (3)
ZESTAW ZADAŃ 24. METODY KOMPLETACJI (4)
KARTA PRACY 14. ODPOWIEDZIALNOŚĆ w MAGAZYNIE

5. WYPOSAŻENIE MAGAZYNÓW
5.1. PODZIAŁ URZĄDZEŃ DO SKŁADOWANIA
5.1.1. Regały stałe, przejezdne i specjalizowane
5.1.2. Stojaki słupkowe, szczelinowe, gniazdowe, pryzmowe, przyścienne i specjalizowane, wieszaki, podkłady
5.2. LUZY MANIPULACYJNE
5.3. ŚRODKI TRANSPORTU W MAGAZYNACH
5.3.1 Podstawowe rodzaje środków transportu wewnętrznego
5.3.2. Drogi transportowe w magazynie
5.3.3. Obliczanie liaby środków transportu wewnętrznego
5.4. INNE URZĄDZENIA MAGAZYNOWE I URZĄDZENIA POMOCNICZE
5.5. WSKAŹNIKOWA OCENA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENI MAGAZYNOWEJ
5.5.1. Wskaźniki wydajności
5.5.2. Wskaźniki pracy magazynu
5.5.3. Wskaźniki kosztowe
5.6. KOSZTY ZAPASÓW I MAGAZYNOWANIA
5.7. DOBÓR TECHNOLOGII SKŁADOWANIA W MAGAZYNIE A EFEKTYWNOŚĆ
PYTANIA KONTROLNE
KARTA PRACY 15. WYPOSAŻENIE MAGAZYNÓW - REGAŁY
KARTA PRACY 16. WYPOSAŻENIE MAGAZYNU - REGAŁY, STOJAKI (2)
KARTA PRACY 17. ŚRODKI TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO
ZESTAW ZADAŃ 25. PRACA WÓZKA WIDŁOWEGO
ZESTAW ZADAŃ 26. PRACA WÓZKA WIDŁOWEGO (2)
ZESTAW ZADAŃ 27. OBLICZANIE LICZBY ŚRODKÓW TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO
ZESTAW ZADAŃ 28. OBLICZANIE WSKAŹNIKÓW WYDAJNOŚCI
ZESTAW ZADAŃ 29. OBLICZANIE WSKAŹNIKÓW WYDAJNOŚCI
ZESTAW ZADAŃ 30. OBLICZANIE WSKAŹNIKÓW PRACY MAGAZYNU
ZESTAW ZADAŃ 31. OBLICZANIE WSKAŹNIKÓW KOSZTOWYCH
ZESTAW ZADAŃ 32. KOSZTY W MAGAZYNIE

6. JEDNOSTKI ŁADUNKOWE
6.1. POJĘCIEJBDNOSTKI ŁADUNKOWEJ I ICH RODZAJE
6.2. FORMOWANIE HOMOGENICZNYCH, HETEROGENICZNYCH I WALCOWATYCH PALETOWYCH JEDNOSTEK ŁADUNKOWYCH
6.3. OPAKOWANIA W ZABEZPIECZANIU JEDNOSTEK ŁADUNKOWYCH
6.3.1. Pojecie i funkcje opakowań
6.3.2. Rodzaje opakowań i materiały opakowaniowe
6.3.3. Oznaczenia na opakowaniach
PYTANIA KONTROLNE
KARTA PRACY 17. JEDNOSTKI ŁADUNKOWE
ZESTAW ZADAŃ 33. HOMOGENICZNE PALETOWE JEDNOSTKI ŁADUNKOWE
ZESTAW ZADAŃ 34. HOMOGENICZNE PALETOWE JEDNOSTKI ŁADUNKOWE (2)
ZESTAW ZADAŃ 35. HETEROGENICZNE PALETOWE JEDNOSTKI ŁADUNKOWE
ZESTAW ZADAŃ 36. WALCOWATE JEDNOSTKI ŁADUNKOWE
ZESTAW ZADAŃ 37. OPTYMALNE UŁOŻENIE JEDNOSTEK NA PALECIE
ZESTAW ZADAŃ 38. OPAKOWANIA I JEDNOSTKI ŁADUNKOWE - ZADANIA. HETEROGENICZNEJEDNOSTKI ŁADUNKOWE (1)
ZESTAW ZADAŃ 39. OPAKOWANIA I JEDNOSTKI ŁADUNKOWE - ZADANIA. HETEROGENICZNEJEDNOSTKI ŁADUNKOWE (2)
KARTA PRACY 18. OPAKOWANIA
KARTA PRACY 19. OPAKOWANIA. ĆWICZENIA PRAKTYCZNE

7. DOKUMENTY MAGAZYNOWE
7.1. DOKUMENTYW OBROCIE MAGAZYNOWYM
7.2. KARTOTEKA MAGAZYNOWA
7.3. FAKTURA
7.3.1. Netto-brutto a brutto-netto - problemy obliczeniowe
7.3.2. Marża, narzut
7.4. INNA DOKUMENTACJA MAGAZYNOWA
ZESTAW ZADAŃ 40. DOKUMENTY MAGAZYNOWE
ZESTAW ZADAŃ 41. DOKUMENTY MAGAZYNOWE
ZESTAW ZADAŃ 42. DOKUMENTY MAGAZYNOWE
ZESTAW ZADAŃ 43. KARTOTEKA MAGAZYNOWA
ZESTAW ZADAŃ 44. KARTOTEKA MAGAZYNOWA (2)
ZESTAW ZADAŃ 45. ROZCHÓD WEWNĘTRZNY

ZADANIE PODSUMOWUJĄCE NR 1.

ZADANIE PODSUMOWUJĄCE NR 2.

SPIS TABEL

SPIS RYSUNKÓW

LITERATURA

Kod wydawnictwa: 978-83-952252-6-0

Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Produkty powiązane

Kontakt

Księgarnia Ekonomiczna Kazimierz Leki Sp. z o.o.

ul. Grójecka 67

02-094 Warszawa

NIP: 7010414095

Tel. 22 822 90 41

www.24naukowa.com.pl

naukowa@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl