Dodano produkt do koszyka

NOWOŚĆ Promocja

OPŁATY CENY WARTOŚCI I ODSZKODOWANIA W GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI wyd.2

OPŁATY CENY WARTOŚCI I ODSZKODOWANIA W GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI wyd.2

MARIAN WOLANIN

Producent: C.H.BECK

Cena: 179.00 zł 161.10 brutto

Koszty dostawy:
  • Poczta Polska - pobranie 15.50 zł brutto
  • Kurier DHL - przedpłata 14.99 zł brutto
  • Kurier DHL - pobranie 19.99 zł brutto
  • Kurier GLS - pobranie 21.00 zł brutto
  • Poczta Polska - przedpłata 11.50 zł brutto
  • Odbiór osobisty 0.00 zł brutto
  • Kurier GLS - przedpłata 21.00 zł brutto
  • Poczta Polska - odbiór w punkcie 8.99 zł brutto

Opis

Opis produktu

ISBN: 978-83-8235-297-9

594 stron
format: A5
oprawa: miękka
Rok wydania: 2021

Opłaty, ceny, wartości i odszkodowania w gospodarce nieruchomościami, to publikacja, która w jasny i przystępny sposób omawia reguł wykładni przepisów regulujących prezentowaną tematykę.

Opracowanie ma na celu omówienie zasad i procedur wymierzania wskazanych opłat, ze szczególnym uwypukleniem praktycznych rozwiązań problemów prawnych powstających przy dokonywaniu oceny spełnienia ustawowych kryteriów dopuszczalności ustalenia i pobrania tych opłat. Wyjaśnione zostały również kryteria ustalania cen w obrocie nieruchomościami, stanowiącymi własność publiczną, który poddano szczególnej reglamentacji prawnej właśnie ze względu na charakter tych nieruchomości.

Kolejne, 2. wydanie zostało uaktualnione i rozszerzone o najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego, jak również uwzględniono w nim wszystkie zmiany wprowadzone od poprzedniego wydania.

W publikacji można znaleźć przykłady z praktyki orzeczniczej i oceny judykatury, służące ukazaniu argumentacji przemawiającej za wyborem wykładni poszczególnych przepisów prawa dotyczących omawianych opłat.

Publikację przygotowano z myślą o praktykach - osobach profesjonalnie związanych z rynkiem nieruchomości - geodetów, pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości, inwestorów na rynku nieruchomości czy też uczestników procesu inwestycyjnego, ale stanowi również nieocenioną pomoc dla radców prawnych, adwokatów, aplikantów i studentów prawa oraz wszystkich osób zainteresowanych powyższą tematyką.

SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów

Rozdział 1. Opłaty za użytkowanie wieczyste
I. Charakter prawny i cel opłat
II. Rodzaje opłat i ich ustalanie
A. Opłata pierwsza
B. Opłata roczna
1. Termin uiszczania
2. Stawki procentowe opłaty
C. Opłata dodatkowa
1. Warunki wymierzania opłaty
2. Procedura wymierzania opłaty
III. Podmioty opłat
A. Podmioty uprawnione do pobierania opłaty
B. Podmioty zobowiązane do uiszczenia opłaty
IV. Bonifikaty, zwolnienia i zmniejszenia wysokości opłat
A. Bonifikaty przy opłacie pierwszej
B. Bonifikaty przy opłacie rocznej
C. Inne zmniejszenia oraz zwolnienie z ponoszenia opłat
V. Zmiana celu użytkowania wieczystego powodująca zmianę stawki procentowej opłaty rocznej
A. Uwagi ogólne
B. Procedura zmiany
C. Materialnoprawne przesłanki zmiany
D. Sytuacje szczególne
VI. Aktualizacja wysokości kwoty opłaty rocznej
A. Przesłanki aktualizacji
B. Aktualizacja z urzędu
1. Warunki aktualizacji
2. Wypowiedzenie dotychczasowej opłaty
3. Postępowanie przed SKO
4. Postępowanie przed sądem cywilnym
C. Aktualizacja na wniosek
1. Uprawnienia i obowiązki użytkownika wieczystego
2. Procedura aktualizacyjna
D. Wycena nieruchomości dla potrzeb aktualizacji opłaty rocznej
E. Zasady i tryb uiszczania zaktualizowanej opłaty rocznej

Rozdział 2. Opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność
I. Przekształcenie prawa na podstawie przepisów ustawy z 29.7.2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
A. Zasady i tryb przekształcenia
B. Ustalanie opłaty
C. Podmioty zobowiązane do uiszczenia opłaty
D. Podmioty zwolnione z opłaty
E. Zasady uiszczania opłaty
1. Rozkładanie płatności opłaty na raty
2. Bonifikaty od opłaty za przekształcenie
II. Przekształcenie prawa na podstawie przepisów ustawy z 20.7.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
A. Zakres przekształcenia prawa
B. Zobowiązanie do uiszczenia opłaty
C. Ustalanie wysokości opłaty
1. Zasady ustalania wysokości opłaty
2. Tryb ustalania wysokości opłaty
D. Zasady uiszczania opłaty i jej waloryzacja
1. Ogólne zasady uiszczania opłaty
2. Szczególne zasady uiszczania opłaty
3. Waloryzacja opłaty
E. Bonifikaty od opłaty za przekształcenie
1. Bonifikata obligatoryjna
2. Bonifikata fakultatywna

Rozdział 3. Opłata za trwały zarząd
I. Charakter prawny i cel opłaty
II. Stawki procentowe opłaty, bonifikaty i zwolnienia
A. Wysokość stawek procentowych
B. Bonifikaty
C. Zwolnienia z opłaty
III. Uiszczanie opłaty
IV. Aktualizacja opłaty
V. Opłata dodatkowa
A. Warunki wymierzania opłaty
B. Procedura wymierzania opłaty

Rozdział 4. Opłaty adiacenckie
I. Rodzaje opłat
II. Opłata po podziale nieruchomości
A. Przesłanki ustalenia opłaty
B. Podmioty zobowiązane do uiszczenia opłaty
C. Procedura ustalania i pobierania opłaty
III. Opłata po scaleniu i podziale nieruchomości
A. Przesłanki ustalenia opłaty
B. Podmioty zobowiązane do uiszczenia opłaty
C. Procedura ustalania i pobierania opłaty
IV. Opłata po wybudowaniu urządzeń infrastruktury technicznej
A. Przesłanki ustalenia opłaty
B. Podmioty zobowiązane do uiszczenia opłaty
C. Procedura ustalania i pobierania opłaty

Rozdział 5. Opłata planistyczna
I. Planistyczne podstawy ustalenia i pobrania opłaty
II. Charakter prawny i cel opłaty
III. Przesłanki ustalenia opłaty
A. Wzrost wartości nieruchomości
1. Wpływ ustaleń nowego planu miejscowego na wartość nieruchomości
2. Wpływ ustaleń planu miejscowego na wartość nieruchomości po jego zmianie
B. Zbycie nieruchomości
1. Zakres znaczeniowy pojęcia "zbycie"
2. Przedmiot zbycia
3. Termin zbycia nieruchomości
C. Ustalenie procentowej stawki opłaty
IV. Podmioty zobowiązane do uiszczenia opłaty
V. Procedura ustalenia i pobierania opłaty
A. Ustalenie opłaty z urzędu
B. Ustalenie opłaty na wniosek
VI. Ustalanie opłaty przy decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
VII. Zwrot uiszczonej opłaty
A. Stwierdzenie nieważności planu miejscowego lub jego części
B. Stwierdzenie nieważności decyzji o ustaleniu opłaty planistycznej oraz uznanie czynności zbycia nieruchomości za nieważną

Rozdział 6. Cena i wartość nieruchomości publicznej w przetargu i w trybie bezprzetargowym
I. Formy zbycia nieruchomości
II. Ustalenie ceny nieruchomości w przetargu
III. Ustalenie ceny nieruchomości w rokowaniach po przetargu
IV. Ustalenie ceny nieruchomości w trybie bezprzetargowym
V. Bonifikaty
A. Bonifikata fakultatywna przy zbyciu prawa własności i jej zwrot
B. Bonifikata obligatoryjna
VI. Szczególny tryb rozliczania ceny nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu z uwzględnieniem ceny lokali i budynków

Rozdział 7. Wartość nieruchomości
I. Wartość rynkowa
II. Wartość odtworzeniowa
III. Wartość katastralna
IV. Wartość w odrębnych przepisach
A. Wartość bankowo-hipoteczna
B. Wartość godziwa

Rozdział 8. Wycena nieruchomości
I. Uwagi ogólne
II. Reguły dokonywania wyceny nieruchomości
A. Podejścia, metody i techniki szacowania
B. Operat szacunkowy
III. Wycena dla różnych celów
A. Wycena w razie braku transakcji
B. Wycena przedmiotu użytkowania wieczystego
C. Wycena przedmiotu trwałego zarządu
D. Wycena dla ustalenia ceny lokalu
E. Wycena nakładów
F. Wycena nieruchomości obciążonych innymi prawami
G. Wycena zabytków
H. Wycena nieruchomości zadrzewionych, zakrzewionych i leśnych
I. Wycena nieruchomości położonych na złożach kopalin
J. Wycena dla rozliczenia roszczeń zabużańskich
IV. Wycena dla potrzeb ustalenia odszkodowania
A. Odszkodowanie za odjęcie własności pod drogi publiczne
B. Odszkodowanie za wywłaszczenie
C. Odszkodowanie za szkody po czasowym zajęciu nieruchomości
V. Powszechna taksacja nieruchomości

Rozdział 9. Odszkodowania w gospodarce nieruchomościami
I. Uwagi ogólne
II. Odszkodowanie za odjęcie własności z mocy prawa
A. Działki drogowe przy podziale nieruchomości
B. Działki drogowe przy scaleniu i podziale nieruchomości
C. Części nieruchomości zajęte pod drogi publiczne
D. Działki wydzielane na podstawie specustawy drogowej
III. Odszkodowanie za odjęcie własności w drodze wywłaszczenia
IV. Odszkodowanie za szkody i ograniczenie własności
V. Odrębne postępowanie odszkodowawcze
VI. Odszkodowanie w planowaniu przestrzennym

Indeks rzeczowy

Kod producenta: 978-83-8235-297-9

Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Produkty powiązane

Kontakt

Księgarnia Ekonomiczna Kazimierz Leki Sp. z o.o.

ul. Grójecka 67

02-094 Warszawa

NIP: 7010414095

 

Tel. 22 822 90 41

www.ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl

naukowa@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.