Dodano produkt do koszyka

NOWOŚĆ Promocja

OBOWIĄZKI RÓWNEGO TRAKTOWANIA UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Cena po rabacie to najniższa cena z 30 dni przed obniżką

OBOWIĄZKI RÓWNEGO TRAKTOWANIA UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

EWARYST KOWALCZYK

Wydawnictwo: UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

Cena: 107.90 zł 97.11 brutto

Koszty dostawy:
  • Paczkomaty InPost 14.99 zł brutto
  • Poczta Polska - odbiór w punkcie 9.99 zł brutto
  • Poczta Polska - przedpłata 15.99 zł brutto
  • Poczta Polska - pobranie 19.99 zł brutto
  • Kurier DHL - przedpłata 18.99 zł brutto
  • Kurier DHL - pobranie 21.99 zł brutto
  • Odbiór osobisty - UWAGA - uprzejmie prosimy poczekać na informację z księgarni o możliwości odbioru zamówienia - 0.00 zł brutto

Opis

Opis produktu

ISBN: 978-83-7842-512-0

stron: 484

format: B5

oprawa: twarda

Rok wydania: 2023

 

Podstawową przyczyną wszelkich dociekań badawczych jest chęć rozwiązania problemów,
które są istotne. Doniosłość podejmowanych zagadnień wynika z kolei z tego, że oto stają się dopiero dostrzegalne, a potrzeba ich wyjaśnienia paląca, albo z tego, że są trwale obecne, lecz dotąd niedostatecznie rozstrzygnięte.
Równość, będąc centralną kwestią podejmowanych tu rozważań, jest wartością zakorzenioną we współczesnym myśleniu o prawie, a konieczność równego traktowania
innych jawi się jako bezdyskusyjna. Nie inaczej jest w obszarze zamówień publicznych, gdzie istnienie obowiązków równego traktowania ubiegających się o zamówienia publiczne nie jest kwestionowane. Nawet powierzchowna obserwacja regulacji prawnych pozwala dostrzec, że prawodawca zakwalifikował stany rzeczy dotyczące równości w zamówieniach publicznych jako istotne. Także ogólna treść obowiązków równego traktowania wydaje się powszechnie zrozumiała. Chodzi bowiem
o to, by do ubiegających się o zamówienia publiczne odnosić się bez faworyzowania
jednych lub dyskryminowania innych.
Jednakże, po dokładniejszym oglądzie, w obszarze spraw pozornie oczywistych ujawnia się cała gama zagadnień domagających się rozstrzygnięcia. Nie można bowiem
przejść obojętnie wobec pytania: na czym w istocie polegają obowiązki równego traktowania ubiegających się o zamówienia publiczne? Czy wynikają tylko z nieskrępowanej
woli prawodawcy, czy może on sam związany jest powinnością takiego stanowienia prawa, by zapewniało równe traktowanie ubiegających się o zamówienia publiczne – a jeśli tak, to w jakim zakresie?

ze Wstępu

SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów

Wprowadzenie
1. Uwagi wstępne
2. Równość i równe traktowanie
3. Obowiązki równego traktowania jako przedmiot badań
4. Zamówienia publiczne
5. Ubiegający się o zamówienia publiczne
6. Zobowiązani do równego traktowania ubiegających się o zamówienia publiczne
7. Podstawowe problemy badawcze
8. Źródła
9. Metodologia

Rozdział I
Konstytucyjny wymiar obowiązków równego traktowania ubiegających się o zamówienia publiczne
1. Wprowadzenie
2. Konstytucjonalizacja
3. Konstytucyjne zasady równości
3.1. Zasada równości wobec prawa oraz zasada równego traktowania
3.2. Zasada niedyskryminacji
3.3. Szczególne zasady równości
3.4. Związek zasad równości z zasadą sprawiedliwości społecznej
3.5. Związek zasad równości z zasadą proporcjonalności
3.6. Uprzywilejowanie wyrównawcze
4. Zastosowanie konstytucyjnych zasad równości w zamówieniach publicznych
4.1. Podmiotowy zakres zastosowania konstytucyjnych zasad równości
w zamówieniach publicznych
4.1.1. Podmioty, wobec których wykonywane są obowiązki równego traktowania
4.1.2. Podmioty zobowiązane do równego traktowania
4.2. Problematyka wertykalnego oraz horyzontalnego zastosowania konstytucyjnych
zasad równości w zamówieniach publicznych
4.3. Problematyka skuteczności konstytucyjnych zasad równości w zamówieniach
publicznych
4.4. Bezpośrednie stosowanie konstytucyjnych zasad równości w zamówieniach
publicznych
5. Zasady równości jako wzorzec kontroli aktów normatywnych wyznaczających
obowiązki równego traktowania ubiegających się o zamówienia publiczne
w postępowaniach inicjowanych skargą konstytucyjną
5.1. Kwestia zasad równości jako samodzielnej podstawy skargi konstytucyjnej
5.2. Związek konstytucyjnych zasad równości z wolnością działalności gospodarczej
6. Wnioski

Rozdział II
Europejski wymiar obowiązków równego traktowania ubiegających się o zamówienia publiczne
1. Wprowadzenie
2. Europeizacja zamówień publicznych
3. Obowiązywanie, zastosowanie i skuteczność aktów prawa europejskiego
4. Ogólne zasady równości w prawie europejskim
4.1. Zasada niedyskryminacji ze względu na przynależność państwową
4.2. Zasady swobód rynku wewnętrznego
4.3. Ogólna zasada równego traktowania
5. Szczególna zasada niedyskryminacji oraz równego traktowania wykonawców w prawie
europejskim
5.1. Kształtowanie się szczególnej zasady niedyskryminacji oraz równego traktowania
wykonawców w prawie europejskim
5.2. Zakres zastosowania szczególnej zasady równego traktowania i niedyskryminacji
wykonawców
5.3. Znaczenie zasady równego traktowania i niedyskryminacji wykonawców
6. Ogólne zasady równości w zamówieniach publicznych a szczególna zasada równego
traktowania i niedyskryminacji wykonawców
6.1. Znaczenie ogólnych zasad równości w zamówieniach publicznych objętych
dyrektywami zamówieniowymi
6.2. Znaczenie ogólnych zasad równości w zamówieniach publicznych nieobjętych
dyrektywami zamówieniowymi
6.2.1. Stanowisko Trybunału Sprawiedliwości
6.2.2. Stanowisko Komisji Europejskiej
6.2.3. Stanowisko doktryny
6.2.4. Stanowisko państw członkowskich
6.2.5. Aspekt transgraniczności
6.3. Zastosowanie zasad ogólnych do zamówień in house oraz zamówień
publiczno-publicznych
7. Wnioski

Rozdział III
Ustawowy wymiar obowiązków równego traktowania ubiegających się o zamówienia publiczne
1. Zasady zamówień publicznych w polskim systemie zamówień publicznych
2. Zasada równego tratowania wykonawców
2.1. Kształtowanie się zasady równego traktowania wykonawców
2.2. Zakres zastosowania zasady równego traktowania wykonawców
3. Zasada równego dostępu do zamówień publicznych
3.1. Kształtowanie się zasady równego dostępu do zamówień publicznych
3.2. Zakres zastosowania zasady równego dostępu do zamówień publicznych
4. Zasada równego dostępu do realizacji zadań finansowanych ze środków publicznych
4.1. Kształtowanie się zasady równego dostępu do realizacji zadań finansowanych
ze środków publicznych
4.2. Zakres zastosowania zasady równego dostępu do realizacji zadań finansowanych
ze środków publicznych
5. Zastosowanie zasad wyznaczających obowiązki równego traktowania ubiegających się
o zamówienia publiczne do zamówień pozaustawowych
6. Bezpośrednia i pośrednia skuteczność zasad wyznaczających obowiązki równego
traktowania ubiegających się o zamówienia publiczne
7. Wnioski

Rozdział IV
Obowiązki równego traktowania ubiegających się o zamówienia publiczne
związane ze stanowieniem prawa zamówień publicznych
1. Wprowadzenie
2. Stanowienie prawa zamówień publicznych .
3. Obowiązki stanowienia prawa zamówień publicznych w celu urzeczywistniania
równego traktowania ubiegających się o zamówienia publiczne
3.1. Obowiązek stanowienia norm określających uzasadnione kryteria różnicowania
3.1.1. Różnicowanie ubiegających się o zamówienie publiczne
3.1.2. Zasadność różnicowania
3.1.3. Związek różnicowania z charakterystyką ubiegających się o zamówienia
publiczne
3.1.4. Relewantność kryteriów różnicowania ubiegających się o zamówienia
publiczne z punktu widzenia celów udzielania zamówień publicznych
3.1.4.1. Cele udzielania zamówień publicznych
3.1.4.2. Kryteria różnicowania ubiegających się o zamówienia publiczne
3.1.4.3. Kryteria różnicowania a warunki zamówienia
3.2. Obowiązek stanowienia norm stwarzających równości szans w ubieganiu się
o zamówienia publiczne
3.3. Obowiązek niestanowienia prawa skutkującego dyskryminacją ubiegających się
o zamówienia publiczne
3.4. Obowiązek stanowienia prawa w celu uprzywilejowywania wyrównawczego
ubiegających się o zamówienie publiczne
4. Obowiązki równego traktowania ubiegających się o zamówienia publiczne w stanowieniu
prawa a urzeczywistnianie sprawiedliwości w zamówieniach publicznych
4.1. Związek obowiązków równego traktowania ze sprawiedliwością
4.2. Obowiązek stanowienia procedur udzielania zamówień publicznych
4.3. Obowiązek stanowienia norm urzeczywistniających bezstronność w procesie
udzielania zamówień
4.4. Obowiązek stanowienia norm urzeczywistniających przejrzystości procesu
udzielania zamówień
4.5. Obowiązek stanowienia norm zapewniających uczciwość konkurencji w procesie
udzielania zamówienia publicznego
4.6. Obowiązek stanowienia norm zapewniających proporcjonalność rygorów procesu
udzielenia zamówienia
4.7. Obowiązek stanowienia norm zapewniających ubiegającym się o zamówienia
publiczne równy dostęp do środków ochrony prawnej
5. Wnioski

Rozdział V
Obowiązki równego traktowania ubiegających się o zamówienia publiczne
w przestrzeganiu prawa zamówień publicznych
1. Przestrzeganie prawa zamówień publicznych
2. Kierunkowe obowiązki równego traktowania ubiegających się o zamówienia publiczne
w prawie zamówień publicznych
3. Obowiązek interpretacji prawa zamówień publicznych w sposób urzeczywistniający
równe traktowanie ubiegających się o zamówienia publiczne
4. Obowiązki równego traktowania przy ustalaniu i stosowaniu warunków zamówienia
4.1. Ustalanie i stosowanie warunków zamówienia
4.2. Obowiązki dotyczące ustalania równych warunków zamówienia
4.3. Obowiązki dotyczące równego stosowania warunków zamówienia
4.4. Obowiązki równego traktowania dotyczące ustalania stanów faktycznych,
do których znajdują zastosowanie warunki zamówienia
4.5. Obowiązek urzeczywistniania równych szans w ubieganiu się o zamówienia
publiczne
5. Obowiązki równego traktowania ubiegających się o zamówienia publiczne
w przestrzeganiu prawa a urzeczywistnianie sprawiedliwości w zamówieniach
publicznych
5.1. Obowiązek stosowania procedur udzielania zamówień publicznych
5.2. Obowiązek urzeczywistniania bezstronności w procedurze udzielania
zamówienia publicznego
5.3. Obowiązek urzeczywistniania przejrzystości w procedurze udzielania
zamówienia publicznego
5.4. Obowiązek urzeczywistniania uczciwej konkurencji w procedurze udzielania
zamówienia publicznego
5.5. Obowiązek podejmowania działań w procedurze udzielenia zamówienia w sposób
proporcjonalny
6. Wnioski

Rozdział VI
Obowiązki równego traktowania a położenie prawne ubiegających się o zamówienia publiczne
1. Obowiązki równego traktowania w stanowieniu prawa a położenie prawne
ubiegających się o zamówienia publiczne
1.1. Korzystna sytuacja faktyczna
1.2. Publiczne podmiotowe prawo do równego traktowania
1.3. Wolność od dyskryminacji
1.4. Prawnie uznana zdolność do ubiegania się o zamówienia publiczne
1.5. Uprawnienia służące ochronie publicznego prawa do równego traktowania
2. Obowiązki równego traktowania w przestrzeganiu prawa a położenie prawne
ubiegających się o zamówienia publiczne
2.1. Korzystna sytuacja faktyczna
2.2. Prawo do równego traktowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego
2.3. Wolność od dyskryminacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego
2.4. Uprawnienia służące ochronie i realizacji prawa do równego traktowania
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
3. Wykonywanie obowiązków równego traktowania ubiegających się o zamówienia
publiczne a przestrzeganie praw podstawowych
3.1. Ustalenia terminologiczne
3.2. Obowiązki przestrzegania praw podstawowych
3.3. Wpływ praw podstawowych na prawo i położenie podmiotów prawa
3.3.1. Wpływ praw podstawowych na prawo jako przejaw konstytucjonalizacji
3.3.2. Podporządkowanie i komplementarność jako modele wpływu praw
podstawowych na prawo
3.3.3. Wertykalne i horyzontalne odziaływanie praw podstawowych
3.3.4. Bezpośrednie i pośrednie oddziaływanie praw podstawowych
3.4. Konstytucyjne i europejskie źródła obowiązków równego traktowania
ubiegających się o zamówienia publiczne jako normatywny wyraz praw
podstawowych
3.4.1. Konstytucyjna zasada równości jako wyraz konstytucyjnego prawa
do równego traktowania
3.4.2. Europejskie zasady równości jako wyraz podstawowego prawa do równego
traktowania
3.4.2.1. Wzrost znaczenia praw podstawowych w europejskim porządku
prawnym
3.4.2.2. Ogólna zasada równości oraz zasada niedyskryminacji
ze względu na przynależność państwową jako normatywny wyraz
podstawowego prawa do równego traktowania
3.4.2.3. Zasady swobód rynku wewnętrznego a prawo podstawowe
do równego traktowania
3.5. Europejskie akty prawne dotyczące praw podstawowych a obowiązki równego
traktowania ubiegających się o zamówienia publiczne
3.5.1. Karta Praw Podstawowych a obowiązki równego traktowania ubiegających
się o zamówienia publiczne
3.5.2. Europejska Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych
wolności a obowiązki równego traktowania ubiegających się o zamówienia
publiczne
3.6. Obowiązki równego traktowania ubiegających się o zamówienia publiczne
a przestrzeganie praw podstawowych w stosunkach zewnętrznych Unii
Europejskiej
4. Wnioski

Rozdział VII
Wnioski końcowe

Bibliografia

Kod wydawnictwa: 978-83-7842-512-0

Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Produkty powiązane

Kontakt

Księgarnia Ekonomiczna Kazimierz Leki Sp. z o.o.

ul. Grójecka 67

02-094 Warszawa

NIP: 7010414095

Tel. 22 822 90 41

www.24naukowa.com.pl

naukowa@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl