Dodano produkt do koszyka

NOWOŚĆ Promocja

MERITUM RACHUNKOWOŚĆ. RACHUNKOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA wyd.11

MERITUM RACHUNKOWOŚĆ. RACHUNKOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA wyd.11

red.nauk.EWA WALIŃSKA

Producent: WOLTERS KLUWER

Cena: 299.00 zł 269.10 brutto

Koszty dostawy:
  • Poczta Polska - pobranie 0.00 zł brutto
  • Kurier DHL - przedpłata 0.00 zł brutto
  • Kurier DHL - pobranie 0.00 zł brutto
  • Kurier GLS - pobranie 21.00 zł brutto
  • Poczta Polska - przedpłata 0.00 zł brutto
  • Odbiór osobisty 0.00 zł brutto
  • Kurier GLS - przedpłata 0.00 zł brutto
  • Poczta Polska - odbiór w punkcie 0.00 zł brutto

Opis

Opis produktu
ISBN: 978-83-8246-606-5
 
1001 stron
format: B5
oprawa: pcv
Rok wydania: 2021
 

"Meritum. Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa" ma charakter swoistego merytorycznego wsparcia w rozwiązywaniu złożonych nierzadko problemów sprawozdawczości finansowej. Stąd też Autorzy skoncentrowali się na takiej prezentacji zagadnień, aby była ona zrozumiała i przydatna w tworzeniu systemu rachunkowości jednostki generującego wysokiej jakości informację o finansowych efektach jej działalności. Szczególny nacisk został położony na wieloaspektowe przedstawienie procedur związanych z identyfikacją, pomiarem i prezentacji różnorodnych transakcji ekonomicznych, zgodnych z obowiązującymi regulacjami rachunkowości.

Publikacja pomaga zrozumieć obszary odpowiedzialności i decyzje konieczne do podjęcia w zakresie kształtowania systemów rachunkowości i konsekwencji dokonanych wyborów dla obrazu przyszłej sytuacji finansowej. W tym znaczeniu jest użyteczna zarówno dla osób odpowiedzialnych formalno-prawnie za rachunkowość, jak i osób odpowiedzialnych wykonawczo za rachunkowość jednostki.

Kompleksowo omówione aspekty praktyczne i przegląd innych regulacji powiązanych z danym konkretnym tematem umożliwiają szersze spojrzenie na regulacje ustawy o rachunkowości i ułatwiają poruszanie się po innych przepisach istotnych w prowadzeniu działalności gospodarczej.

W niniejszym wydaniu usunięto lub znacznie ograniczono te zagadnienia, które obecnie nie budzą już w praktyce wątpliwości lub są na tyle specyficzne (np. ceny transferowe), że wymagałyby znacznego rozszerzenia, co z kolei byłoby niezgodne z ideą "Meritum. Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa" jako opracowania o charakterze uniwersalnym. Zmiany w 11 wydaniu pozwoliły na uzyskanie przejrzystej struktury książki, odzwierciedlającej istotę i zadania systemu rachunkowości jednostki.

Część I obejmuje zagadnienia ogólne, pozwalające na zrozumienie dalszych rozważań.

Część II zawiera kluczowe zasady pomiaru dokonywanego w systemie rachunkowości - ujęte od ogółu do szczegółu - w dwóch wymiarach charakterystycznych dla tego systemu - wymiarze wyceny bilansowej i ustalania wyniku finansowego przedsiębiorstwa.

Część III poświęcona jest prezentacji informacji generowanych przez system rachunkowości i obejmuje zasady sporządzania sprawozdania finansowego. Punktem wyjścia w procesie sporządzania sprawozdania jest polityka rachunkowości, dlatego stanowi ona przedmiot rozważań prowadzonych na początku tej części. Kolejne treści prezentują podstawowe i pozostałe elementy sprawozdania finansowego.

Książka zawiera liczne przykłady i rysunki ilustrujące przedstawione zagadnienia. Struktura tekstu jest przejrzysta, co ułatwia korzystanie z publikacji. Uwzględniono w niej wszystkie istotne zmiany w przepisach, które zostały uchwalone do dnia 15 października 2021 r. Obecnie stoimy w obliczu dużych zmian dotyczących m.in. przepisów podatkowych - tzw. Polski Ład - które wpłyną na system rachunkowości, w szczególności na procedury obliczeniowe oraz ewidencję księgową.

SPIS TREŚCI

Od Autorów

Od Redakcji

Wykaz skrótów

CZĘŚĆ I. ZAGADNIENIA OGÓLNE

Rozdział I. Istota rachunkowości
1. Definicje, zadania i funkcje rachunkowości
2. Informacje generowane przez system rachunkowości i ich użytkownicy
3. Rachunkowość finansowa a rachunkowość zarządcza
4. Sprawozdania finansowe
5. Istota i źródła regulacji rachunkowości
6. Regulacje rachunkowości w Polsce

Rozdział II. Podstawowe kategorie pomiaru w rachunkowości
1. Pomiar rzeczywistości gospodarczej jako nadrzędny cel systemu rachunkowości
2. Kategorie pomiaru sytuacji finansowej
3. Kategorie pomiaru rentowności (dokonań)

Rozdział III. Założenia fundamentalne i nadrzędne zasady rachunkowości
1. Zasady rachunkowości i ich klasyfikacja
2. Fundamentalne zasady (założenia) rachunkowości
3. Zasady nadrzędne rachunkowości
4. Cechy jakościowe informacji finansowej

Rozdział IV. Regulacje rachunkowości a prawo podatku dochodowego w Polsce
1. Ustawa o rachunkowości jako fundament polskiego prawa bilansowego
2. Rachunkowość a podatki
3. Podatek dochodowy jako szczególny element kształtowania relacji między prawem bilansowym i prawem podatkowym
4. Wynik finansowy a dochód - przyczyny i rodzaje rozbieżności w polskich warunkach

CZĘŚĆ II. WYCENA BILANSOWA ORAZ POMIAR PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

Rozdział V. Ogólne zasady wyceny bilansowej oraz pomiaru przychodów i kosztów
1. Aktywa, zobowiązania i kapitał własny a przychody i koszty
2. Ogólne zasady pomiaru aktywów i zobowiązań oraz przychodów i kosztów
3. Podatek dochodowy odroczony jako typowa kategoria wyceny bilansowej i ustalania wyniku finansowego

Rozdział VI. Szczegółowe zasady wyceny typowych kategorii aktywów i zobowiązań
1. Materiały
2. Produkty
3. Towary
4. Środki trwałe
5. Wartości niematerialne i prawne
6. Inwestycje
7. Instrumenty finansowe a aktywa i zobowiązania finansowe
8. Rozrachunki
9. Rozliczenia międzyokresowe
10. Rezerwy

Rozdział VII. Szczegółowe zasady pomiaru kapitału własnego i wyniku finansowego
1. Kapitał własny
2. Ustalanie wyniku finansowego

Rozdział VIII. Szczegółowe zasady pomiaru i prezentacji podatku dochodowego
1. Istota podatku dochodowego odroczonego i jego miejsce w systemie rachunkowości
2. Istota podejścia bilansowego stosowana do pomiaru podatku dochodowego odroczonego
3. Zasady wyceny aktywów i rezerw z tytułu podatku dochodowego odroczonego
4. Zasady ustalania kosztów i przychodów z tytułu podatku dochodowego odroczonego i ich klasyfikacja
5. Podsumowanie - przykład całościowy

CZĘŚĆ III. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE - ZASADY SPORZĄDZANIA

Rozdział IX. Polityka rachunkowości jako narzędzie kształtowania sprawozdania finansowego
1. Definicja i zakres polityki rachunkowości
2. Polityka rachunkowości w świetle polskiego prawa bilansowego
3. Zmiany polityki rachunkowości i ich wpływ na sprawozdania finansowe

Rozdział X. Podstawowe składniki sprawozdania finansowego - bilans oraz rachunek zysków i strat
1. Wprowadzenie
2. Bilans jako źródło informacji o sytuacji finansowej jednostki
3. Rachunek zysków i strat jako źródło informacji o dokonaniach jednostki

Rozdział XI. Pozostałe składniki jednostkowego sprawozdania finansowego
1. Rachunek przepływów pieniężnych
2. Informacja dodatkowa
3. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Załącznik nr 1. Zakres informacyjny sprawozdania finansowego jednostek zgodnie z ustawą o rachunkowości
1. Ogólne zasady sporządzania sprawozdania finansowego
2. Zakres informacyjny sprawozdania finansowego w pełnej wersji (zgodnie z załącznikiem nr 1 do u.rach.)
3. Sprawozdanie finansowe jednostek mikro oraz jednostek małych

Załącznik nr 2. Proceduralne i techniczne aspekty systemu rachunkowości przedsiębiorstwa
1. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
2. Ochrona danych dotyczących rachunkowości
3. Odpowiedzialność karna

Załącznik nr 3. Zakres informacyjny sprawozdań niefinansowych zgodnie z polskim prawem bilansowym
1. Sprawozdanie z działalności jednostki
2. Sprawozdanie z informacji niefinansowych
3. Dobre praktyki w zakresie raportowania informacji niefinansowych

Indeks rzeczowy

Kod producenta: 978-83-8246-606-5

Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Produkty powiązane

Kontakt

Księgarnia Ekonomiczna Kazimierz Leki Sp. z o.o.

ul. Grójecka 67

02-094 Warszawa

NIP: 7010414095

 

Tel. 22 822 90 41

www.ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl

naukowa@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.