Dodano produkt do koszyka

Promocja

KSIĘGOWOŚĆ I KALKULACJA CZĘŚĆ 1 PODRĘCZNIK DO NAUKI ZAWODU TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

KSIĘGOWOŚĆ I KALKULACJA CZĘŚĆ 1 PODRĘCZNIK DO NAUKI ZAWODU TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

IRENA FRYMARK, GRAŻYNA BOROWSKA

Wydawnictwo: WSIP

Cena: 54.90 zł 49.41 brutto

Koszty dostawy:
  • Paczkomaty InPost 14.99 zł brutto
  • Poczta Polska - odbiór w punkcie 9.99 zł brutto
  • Poczta Polska - przedpłata 15.99 zł brutto
  • Poczta Polska - pobranie 19.99 zł brutto
  • Kurier FEDEX - przedpłata 16.99 zł brutto
  • Kurier DHL - przedpłata 18.99 zł brutto
  • Kurier DHL - pobranie 21.99 zł brutto
  • Odbiór osobisty - UWAGA - uprzejmie prosimy poczekać na informację z księgarni o możliwości odbioru zamówienia - 0.00 zł brutto
Dostępność:

Opis

Opis produktu
ISBN: 978-83-02-13600-9
 
520 stron
oprawa: miękka
Rok wydania: 2013
 

Podręcznik do nauki zawodu technik ekonomista realizujący treści z zakresu 1 części kwalifikacji A.36 (Dokumentowanie i ewidencjonowanie operacji gospodarczych). Prezentuje wiedzę na temat rachunkowości i uczy umiejętności sporządzania i kontrolowania dowodów księgowych, interpretowania zdarzeń gospodarczych dowodami księgowymi, przestrzegania zasad funkcjonowania kont księgowych oraz stosowania przepisów dotyczących prowadzenia rachunkowości. Treści teoretyczne wsparte zostały licznymi przykładami i ćwiczeniami wskazującymi na sposoby jej praktycznego zastosowania.

SPIS TREŚCI

1. Ogólne zagadnienia rachunkowości
1.1. Pojęcie rachunkowości i jej funkcje
1.2. Podmiotowy zakres rachunkowości
1.3. Zasady rachunkowości

2. Aktywa i pasywa jednostek
2.1. Aktywa jednostek
2.2. Pasywa jednostek

3. Bilans

4. Operacje gospodarcze

5. Konto księgowe

6. Księgowe ujęcie środków gospodarczych i źródeł ich pochodzenia
6.1. Funkcjonowanie kont bilansowych
6.2. Bilans początkowy i otwarcie kont
6.3. Księgowanie operacji gospodarczych
6.4. Zestawienie obrotów i sald
6.5. Bilans końcowy i zamknięcie kont

7. Dzielenie i łączenie kont

8. Poprawianie błędów księgowych

9. Funkcjonowanie kont wynikowych
9.1. Koszty, przychody i wyniki finansowe jednostki
9.2. Ewidencja kosztów
9.2.1. Ewidencja materiałów i kosztów ich zużycia
9.2.2. Ewidencja zużycia środków trwałych
9.2.3. Ewidencja wynagrodzeń
9.2.4. Ewidencja usług obcych
9.2.5. Rozliczenie kosztów układu rodzajowego
9.2.6. Rozliczenie kosztów produkcji
9.3. Ewidencja przychodów ze sprzedaży
9.3.1. Ewidencja przychodów ze sprzedaży w przedsiębiorstwie przemysłowym
9.3.2. Ewidencja przychodów ze sprzedaży w przedsiębiorstwie handlowym
9.4. Ewidencja pozostałych kosztów i przychodów operacyjnych
9.5. Ewidencja kosztów i przychodów finansowych
9.6. Ewidencja strat i zysków nadzwyczajnych
9.7. Ewidencja wyniku finansowego
9.7.1. Wiadomości ogólne
9.7.2. Ewidencja wyniku finansowego w przedsiębiorstwie przemysłowym
9.7.3. Ewidencja wyniku finansowego w przedsiębiorstwie handlowym
9.7.4. Obowiązkowe odpisy z wyniku finansowego

10. Prowadzenie ksiąg rachunkowych
10.1. Zakres przedmiotowy rachunkowości
10.2. Opis przyjętych zasad rachunkowości
10.3. Prowadzenie ksiąg rachunkowych
10.4. Dokumentacja księgowa

11. Sprawozdania finansowe

12. Zadania testowe z zasad rachunkowości
12.1. Podstawowe pojęcia
12.2. Funkcjonowanie kont i zasady ewidencji księgowej
12.3. Przetwarzanie danych księgowych

13. Obrót pieniężny
13.1. Miejsce inwestycji krótkoterminowych w bilansie
13.2. Rozliczenia gotówkowe
13.3. Ewidencja operacji kasowych
13.4. Rozliczenia bezgotówkowe
13.5. Dokumentacja i ewidencja obrotu bezgotówkowego
13.6. Inne środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
13.7. Krótkoterminowe papiery wartościowe
13.8. Kredyty bankowe i ich ewidencja

14. Ewidencja rozrachunków
14.1. Ogólne wiadomości o rozrachunkach
14.2. Rozrachunki z tytułu dostaw i usług
14.2.1. Ewidencja rozrachunków z odbiorcami
14.2.2. Ewidencja rozrachunków z dostawcami
14.2.3. Rozrachunki wyrażone w walutach obcych
14.2.4. Wycena i aktualizacja rozrachunków
14.2.5. Dokumentacja i ewidencja innych rozrachunków między kontrahentami
14.3. Rozrachunki publicznoprawne
14.3.1. Rozrachunki z tytułu podatku VAT i innych podatków pośrednich
14.3.2. Rozrachunki z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
14.3.3. Rozrachunki z tytułu podatku dochodowego i pozostałe rozrachunki
publicznoprawne
14.4. Rozrachunki z pracownikami
14.4.1. Rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzenia
14.4.2. Inne rozrachunki z pracownikami
14.5. Rozrachunki z tytułu pożyczek
14.6. Rozrachunki z właścicielem / właścicielami

15. Obrót materiałowy
15.1. Pojęcie i klasyfikacja materiałów
15.2. Zasady gospodarki materiałowej i jej dokumentacja
15.3. Wycena materiałów
15.4. Zasady rozliczania zakupu materiałów
15.5. Ewidencja rozliczenia zakupu materiałów z uwzględnieniem podatku od towarów i usług
15.6. Ewidencja rozliczenia zakupu materiałów z uwzględnieniem odchyleń od cen
ewidencyjnych
15.7. Ewidencja zużycia materiałów z uwzględnieniem odchyleń od cen ewidencyjnych
15.8. Ewidencja rozliczenia zakupu materiałów z uwzględnieniem kosztów zakupu
15.9. Reklamacje przy zakupach materiałów
15.10. Ewidencja materiałów w fazie ich składowania
15.11. Ewidencja sprzedaży materiałów
15.12. Darowizna materiałów
15.13. Aktualizacja wartości i wycena materiałów

16. Aktywa trwałe
16.1. Charakterystyka, klasyfikacja i wycena środków trwałych
16.2. Ustalanie wartości zużycia środków trwałych
16.2.1. Zasady obliczania zużycia środków trwałych
16.2.2. Trwała utrata wartości środków trwałych
16.3. Zasady ewidencji i dokumentacji środków trwałych
16.4. Ewidencja zmian w stanie środków trwałych
16.4.1. Zakup środków trwałych lub ich wytworzenie we własnym zakresie
16.4.2. Nieodpłatne przekazanie i otrzymanie (darowizny) środków trwałych
16.4.3. Sprzedaż środków trwałych
16.4.4. Likwidacja środków trwałych
16.4.5. Otrzymanie lub przekazanie środków trwałych w formie aportu
16.4.6. Niedobory i nadwyżki środków trwałych
16.4.7. Leasing środków trwałych
16.5. Środki trwałe w budowie
16.6. Wartości niematerialne i prawne
16.7. Inwestycje długoterminowe
16.7.1. Długoterminowe papiery wartościowe i ich ewidencja
16.7.2. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

17. Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności
17.1. Pojęcie i klasyfikacja kosztów
17.2. Zasady rachunku kosztów
17.3. Ogólna charakterystyka kont układu rodzajowego kosztów
17.4. Ewidencja kosztów według rodzaju
17.5. Charakterystyka kosztów układu funkcjonalnego
17.6. Ewidencja kosztów tylko na kontach układu funkcjonalnego
17.7. Pełny wariant ewidencji kosztów
17.8. Ewidencja i rozliczanie kosztów amortyzacji
17.9. Ewidencja i rozliczanie kosztów zużycia materiałów
17.10. Ewidencja i rozliczanie kosztów usług obcych
17.11. Ewidencja i rozliczanie kosztów wynagrodzeń
17.11.1. Sporządzanie i ewidencja rozdzielnika wynagrodzeń
17.11.2. Obliczanie wynagrodzeń za czas nieprzepracowany
17.12. Ewidencja i rozliczanie ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń
na rzecz pracowników
17.13. Ewidencja i rozliczanie podatków i opłat
17.14. Ewidencja i rozliczanie pozostałych kosztów rodzajowych
17.15. Ewidencja i rozliczanie kosztów reprezentacji i reklamy
17.16. Rozliczenia międzyokresowe kosztów
17.17. Ewidencja i rozliczanie kosztów zakupu
17.18. Koszty działalności pomocniczej
17.19. Ewidencja i rozliczanie kosztów wydziałowych produkcji podstawowej
17.20. Ewidencja i rozliczanie kosztów zarządu
17.21. Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności podstawowej
17.22. Ewidencja i rozliczanie kosztów sprzedaży

18. Kalkulacja
18.1. Pojęcie, rodzaje i metody kalkulacji
18.2. Kalkulacja podziałowa prosta
18.3. Kalkulacja podziałowa ze współczynnikami
18.4. Kalkulacja odjemna
18.5. Kalkulacja fazowa
18.6. Kalkulacja doliczeniowa
18.7. Ewidencja wyników kalkulacji

Załączniki

Wykaz podstawowych pojęć w językach polskim, angielskim i niemieckim

Literatura

Kod wydawnictwa: 978-83-02-13600-9

Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Produkty powiązane

Kontakt

Księgarnia Ekonomiczna Kazimierz Leki Sp. z o.o.

ul. Grójecka 67

02-094 Warszawa

NIP: 7010414095

Tel. 22 822 90 41

www.24naukowa.com.pl

naukowa@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl