Dodano produkt do koszyka

Promocja

KOMUNIKACJA MIĘDZY RADĄ NADZORCZĄ A ZARZĄDEM W POLSKICH SPÓŁKACH GIEŁDOWYCH. PERSPEKTYWA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH

KOMUNIKACJA MIĘDZY RADĄ NADZORCZĄ A ZARZĄDEM W POLSKICH SPÓŁKACH GIEŁDOWYCH. PERSPEKTYWA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH

MICHAŁ ROGATKO

Wydawnictwo: POLTEXT

Cena: 64.90 zł 58.41 brutto

Koszty dostawy:
  • Paczkomaty InPost 14.99 zł brutto
  • Poczta Polska - odbiór w punkcie 9.99 zł brutto
  • Poczta Polska - przedpłata 15.99 zł brutto
  • Poczta Polska - pobranie 19.99 zł brutto
  • Kurier DHL - przedpłata 18.99 zł brutto
  • Kurier DHL - pobranie 21.99 zł brutto
  • Odbiór osobisty - UWAGA - uprzejmie prosimy poczekać na informację z księgarni o możliwości odbioru zamówienia - 0.00 zł brutto

Opis

Opis produktu

ISBN: 978-83-8175-307-4

288 stron
format: B5
oprawa: miękka
Rok wydania: 2021

Monografia poświęcona jest komunikacji pomiędzy radą nadzorczą a zarządem w polskich spółkach giełdowych, przedstawionej z perspektywy członków rad nadzorczych. Komunikacja jest istotna dla realizacji przez rady zadań nadzorczych oraz wspomagania zarządu w realizacji misji spółki. Jak wynika z wielu badań, zarząd ma przewagę informacyjną nad radą nadzorczą i może ukierunkowywać przekazywanie informacji zgodnie z własnymi celami. Ta asymetria w przekazywaniu informacji utrudnia radom nadzorczym wykonywanie funkcji przypisanych im przez kodeks spółek handlowych i statuty spółek. Wzmaga również naturalny konflikt występujący między akcjonariuszami i menedżerami. W łagodzeniu tego konfliktu rada nadzorcza może odgrywać istotną rolę. Celem monografii jest odpowiedź na pytania: jakimi cechami powinna się charakteryzować komunikacja między radą nadzorczą a zarządem oraz jak należy ją poprawić, aby była możliwa realizacja zadań postawionych przed radą. Na podstawie literatury przedmiotu oraz regulacji prawnych i regulacji o charakterze dobrych praktyk stworzono zestaw korporacyjnych i zewnętrznych czynników kształtujących komunikację między radą nadzorczą a zarządem w spółce publicznej. Przedstawiono wszystkie instytucjonalne formy komunikacji, starając się je ocenić i zhierarchizować, oraz opracowano typologię cech komunikacji pomiędzy radą nadzorczą a zarządem z perspektywy tejże rady.
Autor przeprowadził również pogłębione wywiady z członkami rad nadzorczych polskich spółek giełdowych, które zaowocowały propozycją rozwiązań prowadzących do poprawy procesu komunikacji, próbą określenia perspektyw modelu anglosaskiego w Polsce czy zjawiska postępującej profesjonalizacji podejścia do rad nadzorczych. Publikacja zainteresuje nie tylko członków kodeksowych organów spółek publicznych, ale także inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych, którzy mogą potraktować ją jako przyczynek do refleksji nad możliwościami wykorzystania potencjału rad nadzorczych.

SPIS TREŚCI

WSTĘP

Rozdział 1. CORPORATE GOVERNANCE W TEORIACH DOTYCZĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTWA
1.1. Wprowadzenie
1.2. Definicja, pojęcie oraz modele corporate
governance
1.2.1. Definicja i pojęcie
1.2.2. Klasyfikacja modeli corporate governance
1.2.2.1. Model anglosaski
1.2.2.2. Model niemiecki
1.2.2.3. Model łaciński
1.2.2.4, Model japoński
1.2.3. Zróżnicowanie systemów nadzoru korporacyjnego
na świecie ze względu na umiejscowienie rady
nadzorczej (dyrektorów niewykonawczych)
1.2.4. Zgromadzenie akcjonariuszy a pozostałe
organy spółki
1.2.5. Pozycja zarządu spółki i oczekiwania
wobec niego
1.2.6. Podsumowanie systematyki modeli nadzoru
korporacyjnego
1.2.7. Konwergencja modeli nadzoru korporacyjnego
1.3. Corporate governance w teoriach dotyczących
przedsiębiorstwa
1.3.1. Teoria agencji
1.3.2. Teoria zależności od zasobów
1.3.3. Teoria zarządcy
1.3.4. Inne teorie istotne dla nadzoru korporacyjnego
1.3.4.1. Teoria hegemonii menedżerskiej
1.3.4.2. Neoklasyczna teoria przedsiębiorstwa
1.3.4.3. Teoria behawioralna
1.3.4.4. Teoria kosztów transakcyjnych
1.3.4.5. Teoria praw własności
1.3.4.6. Teoria sygnałów
1.3.4.7. Teoria interesariuszy
1.3.4.8. Pozostałe wybrane teorie
1.4. Podsumowanie omówienia teorii i kwestia
ich wyboru

Rozdział 2. PRZEGLĄD LITERATURY DOTYCZĄCEJ
ROLI RADY NADZORCZEJ W KONTEKŚCIE KOMUNIKACJI W TEORII AGENCJI
2.1. Definicje
2.1.1. Pojęcie rady nadzorczej
2.1.2. Komunikacja interpersonalna
2.1.3. Komunikacja w świetle teorii agencji
2.1.4. Asymetria informacyjna
2.2. Rola rady nadzorczej w organizacji z punktu
widzenia teorii agencji
2.3. Rola rady nadzorczej w organizacji z punktu
widzenia innych teorii
2.3.1. Teoria zależności od zasobów
2.3.2. Teoria zarządcy
2.4. Metody, narzędzia i problemy komunikacji
2.4.1. Metody i narzędzia komunikacji
2.4.2. Problemy komunikacji
2.5. Podsumowanie

Rozdział 3. RADA NADZORCZA W POLSKIM SYSTEMIE
NADZORU KORPORACYJNEGO
3.1. Wprowadzenie
3.2. Regulacje prawne i dobre praktyki w zakresie
działania rad nadzorczych
3.2.1. Rys historyczny
3.2.2. Przepisy określające funkcjonowanie rady
nadzorczej w Polsce
3.2.2.1. Kodeks spółek handlowych
3.2.2.2. Przyszłe zmiany w Kodeksie spółek handlowych
3.2.2.3. Pozostałe akty prawne
3.2.3. Wpływ regulacji Unii Europejskiej
na ustawodawstwo polskie dotyczące nadzoru
korporacyjnego
3.2.4. Dobre praktyki
3.2.5. Wynagrodzenie i odpowiedzialność członków
rad nadzorczych jako czynniki kształtujące
ich pozycję i rolę w spółkach
3.3. Struktura własności a nadzór
3.4. Funkcje rady nadzorczej i charakterystyka
jej członków w polskiej literaturze przedmiotu
3.4.1. Funkcje rady nadzorczej
3.4.2. Charakterystyka członków rady nadzorczej
3.5. Inne elementy wpływające na rolę rady nadzorczej
w polskim systemie nadzoru korporacyjnego
3.6. Podsumowanie: rola rady nadzorczej w polskim
systemie nadzoru korporacyjnego

Rozdział4. OPIS BADANIA EMPIRYCZNEGO
PRZEPROWADZONEGO WŚRÓD CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH
4.1. Czynniki kształtujące komunikację
4.2. Cel badania i pytania badawcze
4.3. Paradygmat oraz założenia epistemologiczne
4.4. Metoda badania
4.5. Przebieg procesu badawczego
4.5.1. Zdefiniowanie i zaprojektowanie badania
4.5.2. Opis próby i charakterystyka rozmówców
4.5.3. Opis procesu zbierania danych i opracowanie
materiału badawczego
4.6. Ograniczenia wynikające z przyjętej metody

Rozdział5. WYNIKI BADAŃ
5.1. Cechy procesu komunikacji - pierwsze pytanie
badawcze
5.1.1. Pytanie 1. Cechy procesu komunikacji
5.1.2. Pytanie 2. Narzędzia komunikacji
5.2. Ocena modelu czynników kształtujących
komunikację - drugie pytanie badawcze
5.2.1. Pytanie 3. Kompetencje członków rady
5.2.2. Pytanie 4. Zaangażowanie
5.2.3. Pytanie 5. Skład rady
5.2.4. Pytanie 6. Członkowie niezależni
5.2.5. Pytanie 7. Struktura akcjonariatu
5.2.6. Pytanie 8. Przewodniczący rady
5.2.7. Pytanie 9. Relacje między poszczególnymi
osobami
5.2.8. Pytanie 10. Komitety rady nadzorczej
5.2.9. Pytanie 11. Przepisy i dobre praktyki
5.2.10. Pytanie 12. Kompetencje członków zarządu
5.2.11. Pytanie 13. Prezes zarządu
5.2.12. Pytanie 14. Uczciwość
5.2.13. Podsumowanie
5.3. Zaangażownie członków rady nadzorczej
w kształtowanie procesu komunikacji
- trzecie pytanie badawcze
5.3.1. Pytanie 15. Metody poprawy komunikacji
5.3.2. Pytanie 16. Pozostałe uwagi dotyczące
komunikacji
5.4. Omówienie wyników
5.4.1. Omówienie dotyczące pytań badawczych
5.4.2. Inne potencjalne obszary badawcze

ZAKOŃCZENIE

Od autora

Bibliografia

Spis tabel

Spis rysunków

Kod wydawnictwa: 978-83-8175-307-4

Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Produkty powiązane

Kontakt

Księgarnia Ekonomiczna Kazimierz Leki Sp. z o.o.

ul. Grójecka 67

02-094 Warszawa

NIP: 7010414095

Tel. 22 822 90 41

www.24naukowa.com.pl

naukowa@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl