Dodano produkt do koszyka

NOWOŚĆ Promocja

KADRY I PŁACE 2022 OBOWIĄZKI PRACODAWCÓW ROZLICZANIE ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH DOKUMENTACJA KADROWA PODATKOWA I ZUS wyd.22 stan prawny 1 lipca 2022

KADRY I PŁACE 2022 OBOWIĄZKI PRACODAWCÓW ROZLICZANIE ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH DOKUMENTACJA KADROWA PODATKOWA I ZUS wyd.22 stan prawny 1 lipca 2022

DANUTA MAŁKOWSKA, AGNIESZKA JACEWICZ

Producent: ODDK

Cena: 294.00 zł 264.60 brutto

Koszty dostawy:
  • Poczta Polska - odbiór w punkcie 0.00 zł brutto
  • Poczta Polska - przedpłata 0.00 zł brutto
  • Poczta Polska - pobranie 0.00 zł brutto
  • Kurier DHL - przedpłata 0.00 zł brutto
  • Kurier DHL - pobranie 0.00 zł brutto
  • Kurier GLS - przedpłata 0.00 zł brutto
  • Kurier GLS - pobranie 0.00 zł brutto
  • Odbiór osobisty 0.00 zł brutto

Opis

Opis produktu

ISBN: 978-83-7804-997-5

637 stron
format: B5
oprawa: miękka
Rok wydania: 2022

Rozliczenia wynagrodzeń po zmianach od 1 lipca 2022 r. - Polski Ład 2.0, zmiany w opodatkowaniu ważne dla każdego pracodawcy!

Praktyczny przewodnik kompleksowo przedstawia problematykę kadrowo-płacową - od zatrudnienia, poprzez wyliczenie poszczególnych składników wynagrodzenia, umowy cywilnoprawne, po zwolnienie z pracy. Zawiera wszystko, co potrzebne przy rozliczaniu wynagrodzeń pracowników:

omówienie wszystkich nowości w rozliczeniach pracowniczych na 2022 rok,

szczegółowe przykłady liczbowe oparte na rzeczywistych sytuacjach i trudnych problemach,

bogata dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS - z przykładami wypełnienia druków.

Autorki podpowiadają m.in.:

jak prawidłowo zastosować nowe przepisy;

jak wyliczyć wynagrodzenia w różnych sytuacjach;

jak opodatkować poszczególne składniki wynagrodzeń i innych świadczeń pracowniczych;

jakie dokumenty należy sporządzić przy zatrudnianiu pracownika i przy jego zwolnieniu;

jak rozliczyć osoby pracujące na umowę-zlecenie i o dzieło.

Najważniejsze nowości w wydaniu na 2022 r.:

Zmiany w rozliczaniu wynagrodzeń po Polskim Ładzie 2.0 od 1 lipca 2022 r.:, w tym:
1. nowy wzór listy płac - propozycja budowy listy płac od lipca 2022 r.;
2. zmiany w skali podatkowej - nowa stawka podatku, zmiany w rozliczaniu kwoty wolnej od podatku (warunki uwzględniania kwoty zmniejszającej podatek, nowy wzór oświadczenia PIT-2);
3. kwota zmniejszająca podatek po zmianach;
4. likwidacja tzw. ulgi dla klasy średniej i konsekwencje dla pracodawców przy jej stosowaniu;
5. obliczanie zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne przy niskich dochodach - zmiany w zasadach rozliczenia, konieczność wyliczenia hipotetycznej zaliczki na podatek dochodowy zgodnie z zasadami obowiązującymi na dzień 31 grudnia 2021 r.;
6. zmiany w nowych zwolnieniach podatkowych - zasiłek macierzyński bez podatku PIT
dla osób korzystających z:

ulgi dla młodych osób poniżej 26 lat,

ulgi na powrót - dla podatników, którzy przenieśli rezydencję podatkową do Polski,

ulgi dla rodziców co najmniej 4 dzieci - zasady stosowania,

ulgi dla seniorów - zwolnienie z podatku dochodowego przychodów osób po 60/65 roku życia;
7. rozliczanie umów cywilnoprawnych (zlecenie, o dzieło) po zmianach w podatku dochodowym - konsekwencje zmiany stawki podatku, obliczanie zaliczki na podatek od umów cywilnoprawnych;
8. rezygnacja z podwójnego liczenia zaliczek na podatek dochodowy - likwidacja zasad obowiązujących od 8 stycznia 2022 r. - wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (Dz.U. poz. 28).

Publikacja polecana zarówno osobom rozpoczynającym karierę zawodową w dziale płacowym czy finansowym, jak również doświadczonym pracownikom tych działów.

SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów
Wstęp
Rozdział I
NAWIĄZANIE STOSUNKU PRACY
1. Charakterystyka i zasady nawiązania stosunku pracy
1.1. Istota stosunku pracy
1.2. Wykonywanie pracy poza siedzibą pracodawcy - telepraca i praca zdalna
1.3. Zanim dojdzie do podpisania umowy o pracę
1.4. Zawarcie umowy o pracę
2. Obowiązki pracodawcy wobec nowo zatrudnionych
2.1. Badania profilaktyczne
2.2. Zapoznanie z aktami prawa wewnętrznego oraz przepisami RODO
2.3. Dokumentacja pracownicza
2.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy
2.5. Ustalenie stażu pracy nowo zatrudnionego pracownika
2.6. Obowiązki w zakresie ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenia zdrowotnego
oraz podatku dochodowego
2.7. Obowiązki informacyjne zakładu pracy wobec komornika
3. Sankcje za naruszenie prawa pracy
3.1. Odpowiedzialność pracodawcy
3.2. Odpowiedzialność osoby prowadzącej sprawy kadrowe
3.3. Upoważnienie pracownika do przetwarzania danych osobowych
4. Ochrona danych osobowych - stosowanie RODO w sprawach pracowniczych
5. Przykład - przyjęcie pracownika do pracy
6. Inne formy angażowania pracowników
6.1. Zatrudnianie młodocianych
6.2. Praktyka absolwencka
Rozdział II
WYNAGRODZENIE ZE STOSUNKU PRACY
1. Wynagrodzenie za pracę i zasady jego ustalania
1.1. Istota wynagrodzenia i jego elementy składowe
1.2. Termin i sposób wypłaty wynagrodzenia
1.3. Ochrona wynagrodzenia za pracę
1.4. Wynagrodzenie minimalne
2. Czas pracy i jego ewidencja
2.1. Normy i wymiar czasu pracy
2.2. Systemy czasu pracy
2.3. Ewidencja czasu pracy
2.4. Praca w dni świąteczne i w porze nocnej
2.5. Czas pracy kadry kierowniczej
2.6. Odpoczynek i przerwy w pracy
3. Praca w godzinach nadliczbowych
3.1. Istota pracy w godzinach nadliczbowych
3.2. Ustalenie przekroczenia norm czasu pracy
3.3. Rekompensata za pracę w godzinach nadliczbowych
Rozdział III
ROZLICZANIE I DOKUMENTOWANIE WYNAGRODZEŃ
1. Procedura naliczania wynagrodzenia
1.1. Ustalenie przychodu pracownika
1.2. Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika
1.3. Składka na ubezpieczenie zdrowotne
1.4. Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych
- rozliczenie z urzędem skarbowym
1.5. Wpłaty na pracownicze plany kapitałowe (PPK)
1.6. Pozostałe potrącenia obowiązkowe z wynagrodzeń
1.7. Wynagrodzenie w walucie obcej
2. Składki finansowane przez pracodawcę
2.1. Składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe i wypadkowe)
2.2. Składki na fundusze pozaubezpieczeniowe (FP, FS, FGŚP, FEP)
3. Dokumentacja związana z wynagrodzeniem pracownika
3.1. Dokumentacja i opłacanie składek ZUS
3.2. Dokumentacja wynagrodzeń
3.3. Przechowywanie dokumentacji wynagrodzeń
4. Przykład miesięcznego rozliczenia wynagrodzeń - według stanu prawnego
na dzień 1 lipca 2022 r.
5. Wynagrodzenie pracownika delegowanego za granicę
5.1. Zasady delegowania pracowników za granicę
5.2. Zasady opodatkowania wynagrodzenia za pracę w przypadku oddelegowania
za granicę
5.3. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym od przychodów z pracy
uzyskanych za granicą
Rozdział IV
WYNAGRODZENIE ZA CZAS NIEWYKONYWANIA PRACY
1. Urlop wypoczynkowy
1.1. Nabycie prawa, wymiar i zasady udzielania urlopu
1.2. Wynagrodzenie za czas urlopu
1.3. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop
2. Inne dni wolne od pracy
2.1. Urlopy okolicznościowe
2.2. Urlop bezpłatny
2.3. Urlop wychowawczy
3. Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy
3.1. Ustalanie prawa do wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego
3.2. Zasady obliczania wynagrodzenia (i zasiłku) za czas niezdolności do pracy
3.3. Zasady obliczania wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca
3.4. Ujęcie składkowe i podatkowe świadczeń za czas choroby
4. Przykłady obliczania wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy
Rozdział V
ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE I SOCJALNE PRZYSŁUGUJĄCE PRACOWNIKOM
1. Świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
1.1. Świadczenia związane z chorobą ubezpieczonego
1.2. Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego związane z opieką nad dzieckiem
lub innym członkiem rodziny
1.3. Przykłady obliczania zasiłków z ubezpieczenia społecznego
2. Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego
3. Pozostałe świadczenia z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
3.1. Świadczenie przedemerytalne
3.2. Zasiłek pogrzebowy
3.3. Renta rodzinna
4. Świadczenia socjalne zagwarantowane w Kodeksie pracy
4.1. Odszkodowania i rekompensaty z tytułu utraty pracy
4.2. Odprawy rentowe i emerytalne
4.3. Odprawa pośmiertna
4.4. Ujęcie składkowe i podatkowe odpraw, odszkodowań, rekompensat
Rozdział VI
ROCZNE ROZLICZENIE Z URZĘDEM SKARBOWYM
W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO
1. Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R)
2. Informacja roczna o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
(PIT-11)
3. Roczne rozliczenie podatku dochodowego
4. Przykłady rocznego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych
Rozdział VII
OCHRONA STOSUNKU PRACY
ROZWIĄZANIE I WYGAŚNIĘCIE UMOWY O PRACĘ
1. Ustanie stosunku pracy
1.1. Ochrona stosunku pracy przed zwolnieniem
1.2. Wypowiedzenie stosunku pracy
1.3. Wygaśnięcie umowy o pracę
2. Obowiązki pracodawcy związane z rozwiązaniem umowy o pracę
2.1. Obowiązki wynikające z przepisów prawa pracy
2.2. Obowiązki związane z rozliczeniami publicznoprawnymi
2.3. Pomoc pracodawcy w sprawach emerytalno-rentowych
2.4. Przykład - zwolnienie pracownika z pracy
3. Upadłość lub likwidacja zakładu pracy
3.1. Obowiązki pracodawcy w przypadku likwidacji zakładu
3.2. Uprawnienia pracowników zlikwidowanego pracodawcy
3.3. Przywrócenie do pracy
Rozdział VIII
POZAPŁACOWE ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE
1. Podróże służbowe pracowników
1.1. Krajowe podróże służbowe
1.2. Zagraniczne podróże służbowe
1.3. Ujęcie składkowe i podatkowe podróży służbowych
2. Ryczałty i ekwiwalenty za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych
2.1. Ryczałt za samochód
2.2. Ekwiwalent za rzeczywiście przejechane kilometry
2.3. Ujęcie składkowe i podatkowe ryczałtów i ekwiwalentów samochodowych
3. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS)
3.1. Istota i cel tworzenia funduszu
3.2. Podmioty tworzące fundusz
3.3. Źródła i zasady tworzenia funduszu
3.4. Ujęcie składkowe i podatkowe w zakresie ZFŚS
3.5. Świadczenie urlopowe
4. Świadczenia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy
5. Pozostałe świadczenia pracownicze
5.1. Posiłki i napoje profilaktyczne
5.2. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych
5.3. Ubiór służbowy
5.4. Artykuły spożywcze na potrzeby pracowników
5.5. Inne świadczenia rzeczowe, nieodpłatne lub częściowo nieodpłatne udzielane
pracownikom
5.6. Ujęcie składkowe i podatkowe pozostałych świadczeń pracowniczych
Rozdział IX
ROZLICZENIE I DOKUMENTACJA
WYNAGRODZEŃ OSÓB ZATRUDNIONYCH
NA PODSTAWIE UMÓW CYWILNOPRAWNYCH
1. Charakterystyka umów cywilnoprawnych
2. Zasady podlegania umów cywilnoprawnych ubezpieczeniom społecznym
i ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz wypłatom na PPK
2.1. Umowa-zlecenie
2.2. Umowa o dzieło
2.3. Zasady podlegania i rozliczania składek osób mających ustalone prawo
do emerytury lub renty z tytułu wykonywania pracy
na podstawie umowy-zlecenia
3. Rozliczenia z urzędem skarbowym i ZUS z tytułu umów cywilnoprawnych
3.1. Podatek dochodowy i składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie
zdrowotne od umów-zleceń
3.2. Podatek dochodowy i składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie
zdrowotne od umów o dzieło
4. Rozliczenie płatnika z tytułu umów cywilnoprawnych zawartych
z własnym pracownikiem
5. Świadczenia z ubezpieczenia społecznego dla zleceniobiorców
5.1. Warunki uzyskania świadczeń
5.2. Zasady ustalania podstaw wymiaru zasiłków chorobowych
6. Koszty podróży służbowej zleceniobiorcy
7. Przykłady rozliczania i dokumentowania wynagrodzeń osób zatrudnionych
na podstawie umowy-zlecenia i umowy o dzieło
Wykaz aktów prawnych

Kod producenta: 978-83-7804-997-5

Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Produkty powiązane

Kontakt

Księgarnia Ekonomiczna Kazimierz Leki Sp. z o.o.

ul. Grójecka 67

02-094 Warszawa

NIP: 7010414095

 

Tel. 22 822 90 41

www.ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl

naukowa@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.