Dodano produkt do koszyka

NOWOŚĆ Promocja

HISTORIA POLSKIEGO PRAWA PRACY TOM XIV

HISTORIA POLSKIEGO PRAWA PRACY TOM XIV

red.nauk.KRZYSZTOF BARAN

Producent: WOLTERS KLUWER

Cena: 299.00 zł 269.10 brutto

Koszty dostawy:
  • Poczta Polska - pobranie 0.00 zł brutto
  • Kurier DHL - przedpłata 0.00 zł brutto
  • Kurier DHL - pobranie 0.00 zł brutto
  • Kurier GLS - pobranie 21.00 zł brutto
  • Poczta Polska - przedpłata 0.00 zł brutto
  • Odbiór osobisty 0.00 zł brutto
  • Kurier GLS - przedpłata 0.00 zł brutto
  • Poczta Polska - odbiór w punkcie 0.00 zł brutto

Opis

Opis produktu

ISBN: 978-83-8223-940-9

1639 stron
format: B5
oprawa: twarda z obwolutą
Rok wydania: 2021

Tom XIV "Systemu prawa pracy" zawiera kompleksową prezentację rozwoju i historii fundamentalnych instytucji indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Umożliwia poznanie aksjologii, która legła u podstaw ich konstrukcji.

Dotychczas na polskim rynku wydawniczym nie było pozycji, która tak szeroko i systemowo traktowała o tych zagadnieniach.

W publikacji Czytelnicy odnajdą opracowania dotyczące historii prawa pracy i jego poszczególnych instytucji, w tym dotyczące w szczególności:
- źródeł prawa pracy,
- umowy o pracę, mianowania, powołania i wyboru,
- rozwiązania stosunku pracy,
- praw i obowiązków stron stosunku pracy,
- odpowiedzialności pracowniczej,
- wynagrodzenia za pracę,
- czasu pracy,
- ochrony pracy,
- związków zawodowych i partycypacji w zarządzaniu zakładem pracy,
- rozstrzygania sporów pracy.

Autorami tomu są wybitni przedstawiciele nauki prawa pracy, którzy reprezentują ośrodki naukowe z całego kraju i wyróżniają się znacznym dorobkiem w zakresie opracowanych zagadnień.

Książka jest przeznaczona nie tylko dla przedstawicieli nauki prawa pracy, lecz również dla praktyków, w szczególności sędziów, radców prawnych, adwokatów oraz pracowników kadr i działów zarzadzania personelem. Opracowanie powinno być wykorzystywane także w procesie kształcenia w szkołach doktorskich.

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE

ROZDZIAŁ 1
Periodyzacja rozwoju polskiego prawa pracy. Pojęcie, przedmiot, zakres
i uwarunkowania
1.1. Pojmowanie prawa pracy a jego periodyzacja
1.2. Pojęcie polskiego prawa pracy
1.3. Periodyzacja generalna i partykularna
1.4. Właściwości prawa pracy a jego rozwój i periodyzacja
1.4.1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy,
metody i funkcje prawa pracy
1.4.2. Unifikacja i systematyzacja

ROZDZIAŁ 2
Prawo pracy w aktach konstytucyjnych w latach 1918-2018
2.1. Ewolucja konstytucyjnej regulacji prawa pracy w kontekście
przemian ustrojowych
2.2. Ochrona pracy
2.3. Wolność pracy, prawo do pracy, obowiązek pracy
2.4. Wynagrodzenie za pracę
2.5. Zasada równości
2.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz wypoczynek pracowniczy
2.7. Uregulowania odnoszące się do osób podlegających wzmożonej
ochronie
2.8. Zbiorowe prawo pracy

ROZDZIAŁ 3
Ustawowe i podustawowe źródła prawa pracy
3.1. Uwagi wstępne
3.2. Okres zaborów
3.3. Okres międzywojenny (lata 1918-1939)
3.3.1. Uwagi wstępne
3.3.2. Lata 1918-1920
3.3.3. Lata 1921-1925
3.3.4. Lata 1926-1928
3.3.5. Lata 1929-1934
3.3.6. Lata 1935-1939
3.4. Okres okupacji hitlerowskiej (lata 1939-1945)
3.5. Okres powojenny i PRL (lata 1945-1989)
3.6. Okres transformacji (lata 1989-2004)
3.7. Okres unijny (lata 2004-2018)

ROZDZIAŁ 4
Specyficzne źródła prawa pracy
4.1. Uwagi wstępne
4.2. Okres międzywojenny (lata 1918-1939)
4.3. Okres powojenny i PRL (lata 1945-1989)
4.4. Okres transformacji i unijny (lata 1989-2019)

ROZDZIAŁ 5
Umowa o pracę
5.1. Uwagi wstępne - założenia metodologiczne
5.2. Koncepcje doktrynalne i czynniki rozwoju umowy o pracę
5.2.1. Doktryny filozoficzne i polityczne oraz ich wpływ na rozwój
umowy o pracę. Doktryna liberalna
5.2.2. Doktryny okresu międzywojennego - wyodrębnienie prawa
robotniczego
5.2.2.1. Podział na prawo ochrony pracy i prawo umowy
o pracę
5.2.2.2. Konsekwencje podziału prawa robotniczego
na prawo ochrony pracy i prawo umowy o pracę
5.2.3. Doktryna socjalistyczna
5.2.3.1. Koncepcja wyodrębniania się umowy o pracę
spod prawa cywilnego
5.2.3.2. Koncepcja materialnej równości stron umowy o pracę -
normy jednokierunkowo bezwzględnie obowiązujące
5.3. Podstawy prawne regulujące umowę o pracę na terenach byłych
państw zaborczych
5.3.1. Umowa o pracę na terenie byłego zaboru rosyjskiego -
Królestwo Polskie
5.3.1.1. Umowa o pracę w przepisach Kodeksu Napoleona
5.3.1.2. Rodzaje umów o pracę najemną
5.3.1.3. Umowa o pracę w aktach szczegółowych
odnoszących się do danych branż
5.3.2. Umowa o pracę na terenie byłego zaboru austriackiego
5.3.2.1. Umowa o pracę w przepisach kodeksu cywilnego
austriackiego
5.3.2.2. Forma i rodzaje umów o pracę
5.3.2.3. Rozwiązanie umowy o pracę najemną
5.3.3. Umowa o pracę na terenie zaboru pruskiego
5.3.3.1. Umowa o pracę w przepisach kodeksu cywilnego
niemieckiego
5.3.3.2. Rodzaje umów o pracę
5.3.3.3. Wygaśnięcie (zakończenie) umowy o pracę
5.4. Ewolucja instytucji umowy o pracę w okresie międzywojennym
5.4.1. Podstawy prawa robotniczego
5.4.2. Relacja między stosunkiem pracy a umową o pracę. Umowa
o pracę jako zobowiązanie starannego działania
5.4.3. Zakres normowania prawa umów o pracę - podział na
pracowników umysłowych i robotników
5.4.3.1. Zakres podmiotowy - podział na pracowników
umysłowych i robotników
5.4.3.2. Rodzaje umów o pracę i elementy istotne umowy
o pracę pracowników umysłowych i robotników
5.4.3.3. Forma umowy o pracę
5.4.3.4. Podstawy rozwiązania umowy o pracę
5.4.4. Umowa o pracę w przepisach kodeksu zobowiązań z 1933 r.
5.4.4.1. Kodeks zobowiązań jako ogólna podstawa prawna
umów o pracę
5.4.4.2. Pojęcie umowy o pracę i charakterystyka
jej elementów
5.4.4.3. Forma umowy o pracę
5.4.4.4. Rodzaje umowy o pracę
5.4.4.5. Podstawy rozwiązania umowy o pracę
5.5. Ewolucja instytucji umowy o pracę w Polsce Ludowej do 1974 r.
5.5.1. Podstawy prawne nowego ustroju stosunków pracy do 1974 r.
5.5.2. Ograniczenia zasady swobody umów i ich wpływ na charakter
umowy o pracę
5.5.3. Pojęcie umowy o pracę i charakterystyka jej istotnych
elementów
5.5.3.1. Podstawy regulacji prawa umowy o pracę
5.5.3.2. Umowa o pracę jako podstawa socjalistycznego
stosunku pracy
5.5.3.3. Rodzaje ryzyk ponoszonych przez pracodawcę
wpływających na wzajemność świadczeń z umowy
o pracę
5.5.3.4. Podmioty umowy o pracę
5.5.3.5. Rodzaje umów o pracę
5.5.3.6. Forma umowy o pracę
5.5.3.7. Rozwiązanie umowy o pracę
5.6. Ewolucja instytucji umowy o pracę po 1974 r.
5.6.1. Kodeks pracy jako podstawowy akt regulujący prawa
i obowiązki pracowników
5.6.2. Definicja umowy o pracę i charakterystyka jej istotnych
elementów zawartych w kodeksie pracy
5.6.3. Strony umowy o pracę
5.6.4. Rodzaje umowy o pracę

ROZDZIAŁ 6
Mianowanie
6.1. Uwagi wstępne
6.2. Okres międzywojenny (lata 1918-1939)
6.3. Okres powojenny i PRL (lata 1945-1989)
6.3.1. Okres przedkodeksowy (lata 1945-1974)
6.3.2. Okres kodeksowy (lata 1975-1989)
6.4. Okres transformacji (lata 1989-2004)
6.5. Okres unijny (lata 2004-2020)
6.6. Podsumowanie

ROZDZIAŁ 7
Powołanie
7.1. Uwagi wstępne - geneza instytucji
7.2. Okres międzywojenny (lata 1918-1939)
7.3. Okres powojenny i PRL (lata 1945-1989)
7.4. Okres transformacji (lata 1989-2004)
7.5. Okres unijny (lata 2004-2018)

ROZDZIAŁ 8
Wybór
8.1. Uwagi wstępne
8.2. Okres międzywojenny (lata 1918-1939)
8.3. Okres powojenny i PRL (lata 1945-1989)
8.4. Okres transformacji i unijny (lata 1989-2020)
8.5. Podsumowanie

ROZDZIAŁ 9
Zmiana warunków stosunku pracy
9.1. Uwagi wstępne
9.2. Okres międzywojenny (lata 1918-1939)
9.3. Okres powojenny i przedkodeksowy (lata 1945-1975)
9.4. Okres kodeksowy i transformacji (lata 1975-2004)

ROZDZIAŁ 10
Wypowiedzenie stosunku pracy
10.1. Geneza wypowiedzenia umowy o pracę
10.2. Okres zaborów
10.2.1. Uwagi wstępne
10.2.2. Na ziemiach byłego zaboru austriackiego
10.2.3. Na ziemiach byłego zaboru pruskiego
10.2.4. Na ziemiach byłego zaboru rosyjskiego
(z wyłączeniem byłego Królestwa Kongresowego)
10.2.5. Na ziemiach byłego Królestwa Kongresowego
10.3. Okres międzywojenny (lata 1919-1939)
10.3.1. Okres od reaktywacji państwa polskiego do wejścia w życie
rozporządzeń Prezydenta Rzeczypospolitej z 1928 r.
o umowach o pracę (lata 1918-1928)
10.3.2. Okres po wejściu w życie rozporządzeń Prezydenta
Rzeczypospolitej o umowach o pracę (lata 1928-1939)
10.3.2.1. Ogólna charakterystyka wypowiedzenia na gruncie
rozporządzeń o umowach o pracę
10.3.2.2. Wypowiedzenie umowy o pracę według
rozporządzenia o umowie o pracę pracowników
umysłowych
10.3.2.3. Wypowiedzenie umowy o pracę według
rozporządzenia o umowie o pracę robotników
10.3.2.4. Wypowiedzenie umowy o pracę według przepisów
kodeksu zobowiązań z 1933 r.
10.4. Okres powojenny i PRL (lata 1945-1989)
10.4.1. Okres przedkodeksowy (lata 1945-1974)
10.4.2. Wypowiedzenie według kodeksu pracy
10.4.2.1. Okres kodeksowy (lata 1975-1989)
10.4.2.2. Okres transformacji (lata 1989-2004)
10.4.2.3. Okres unijny (lata 2004-2018)
10.5. Podsumowanie

ROZDZIAŁ 11
Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
11.1. Uwagi wstępne
11.2. Okres międzywojenny (lata 1918-1939)
11.3. Okres powojenny i PRL (lata 1945-1989)
11.3.1. Uwagi wstępne
11.3.2. Okres przedkodeksowy (lata 1945-1974)
11.3.3. Okres kodeksowy (lata 1975-1989)
11.4. Okres transformacji (lata 1989-2004)

ROZDZIAŁ 12
Wygaśnięcie stosunku pracy
12.1. Uwagi wstępne
12.2. Geneza instytucji wygaśnięcia stosunku pracy w Polsce
12.2.1. Źródła koncepcji instytucji wygaśnięcia stosunku pracy
12.2.2. Kierunki rozwoju instytucji wygaśnięcia stosunku pracy
12.3. Okres międzywojenny (lata 1918-1939)
12.4. Okres powojenny i PRL (lata 1945-1989)
12.5. Okres transformacji (lata 1989-2004)
12.6. Okres unijny (lata 2004-2018)

ROZDZIAŁ 13
Ogólne uprawnienia stron stosunku pracy
13.1. Uwagi wstępne
13.2. Uprawnienia dyrektywne pracodawcy
13.2.1. Geneza instytucji
13.2.2. Okres międzywojenny (lata 1918-1939)
13.2.3. Okres powojenny i PRL (lata 1945-1989)
13.2.3.1. Okres przedkodeksowy (lata 1945-1974)
13.2.3.2. Okres kodeksowy (lata 1975-1989)
13.2.4. Okres transformacji i unijny (lata 1989-2020)
13.2.4.1. Uwagi wstępne
13.2.4.2. Aktualne stanowisko nauki dotyczące uprawnień
dyrektywnych pracodawcy i podporządkowania
13.2.4.3. Uprawnienia dyrektywne i podporządkowanie
w judykaturze
13.2.4.4. Aktualne ujęcie zakresu i granic uprawnień
dyrektywnych
13.2.4.5. Uprawnienia dyrektywne i granice podporządkowania
w pragmatykach służbowych
13.2.4.6. Uprawnienia dyrektywne i podporządkowanie
w tzw. nowych formach zatrudnienia
13.2.4.7. Uprawnienia dyrektywne pracodawcy wobec
pracowników zatrudnionych w organach
zarządzających spółek oraz na stanowiskach
samodzielnych i kierowniczych
13.2.4.8. Uprawnienia dyrektywne i podporządkowanie
po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej
13.3. Prawo pracownika do dopuszczenia do pracy
13.4. Podsumowanie

ROZDZIAŁ 14
Ogólne obowiązki stron stosunku pracy
14.1. Uwagi wstępne
14.2. Okres międzywojenny (lata 1918-1939)
14.3. Okres powojenny i PRL (lata 1945-1989)
14.4. Okres transformacji (lata 1989-2004)
14.5. Okres unijny (lata 2004-2018)

ROZDZIAŁ 15
Zakaz konkurencji
15.1. Uwagi wstępne
15.2. Okres międzywojenny (lata 1918-1939)
15.2.1. Prawodawstwo państw zaborczych
15.2.2. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
15.2.3. Rozporządzenie o umowie o pracę pracowników umysłowych
15.2.3.1. Zakres podmiotowy pojęcia "pracownik umysłowy"
15.2.3.2. Zakaz konkurencji
15.2.3.3. Klauzula konkurencyjna
15.2.4. Rozporządzenie o umowie o pracę robotników
15.3. Okres powojenny i PRL (lata 1945-1989)
15.4. Okres transformacji (lata 1989-2004)
15.4.1. Pozakodeksowe zakazy konkurencji dotyczące wybranych grup
pracowników
15.4.2. Zakaz konkurencji w przepisach kodeksu pracy
15.4.2.1. Przyczyny uregulowania zakazu konkurencji
w kodeksie pracy
15.4.2.2. Zakaz konkurencji dotyczący pracownika
pozostającego w stosunku pracy
15.4.2.3. Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy
15.5. Okres unijny (lata 2004-2018) - dorobek komisji kodyfikacyjnych
15.5.1. Uwagi wstępne
15.5.2. Projekt kodeksu pracy z 2006 r.
15.5.3. Projekt kodeksu pracy z 2018 r.
15.6. Podsumowanie

ROZDZIAŁ 16
Wynagrodzenie za pracę
16.1. Uwagi wstępne
16.2. Okres międzywojenny (lata 1918-1939)
16.3. Okres powojenny i PRL (lata 1945-1989)
16.4. Okres transformacji (lata 1989-2004)
16.5. Okres unijny (lata 2004-2018)

ROZDZIAI 17
Czas pracy
17.1. Uwagi wstępne
17.2. Okres międzywojenny (lata 1918-1939)
17.2.1. Okres zaborów
17.2.2. Pierwsze polskie regulacje
17.2.3. Ustawa o czasie pracy w przemyśle i handlu
17.2.3.1. Zakres podmiotowy ustawy
17.2.3.2. Definicja czasu pracy
17.2.3.3. Normy czasu pracy
17.2.3.3.1. Norma podstawowa
17.2.3.3.2. Równoważny czas pracy
17.2.3.4. Praca w godzinach nadliczbowych
17.2.3.4.1. Uwagi wstępne
17.2.3.4.2. Pojęcie pracy w godzinach nadliczbowych
17.2.3.4.3. Wynagrodzenie za pracę w godzinach
nadliczbowych
17.2.3.5. Praca w niedziele, święta i w nocy
17.2.4. Czas pracy pozostałych grup pracowniczych
17.3. Okres powojenny i PRL (lata 1945-1989)
17.3.1. Uwagi wstępne
17.3.2. Pojęcie czasu pracy
17.3.3. Normy i systemy czasu pracy
17.3.4. Skrócony czas pracy
17.3.5. Czas pracy młodocianych
17.3.6. Normy równoważne
17.3.7. Godziny nadliczbowe
17.3.8. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych
17.3.9. Sytuacja pracowników na kierowniczych i samodzielnych
stanowiskach pracy
17.3.10. Praca w niedziele, dni świąteczne i w nocy
17.3.11. Czas pracy w pragmatykach (urzędnicy państwowi)
17.4. Okres transformacji (lata 1989-2004)
17.4.1. Uwagi wstępne
17.4.2. Normy i systemy czasu pracy
17.4.3. Praca w godzinach nadliczbowych
17.4.4. Praca w niedziele, święta i w porze nocnej
17.5. Okres unijny (lata 2004-2018)

ROZDZIAŁ 18
Urlopy pracownicze
18.1. Uwagi wstępne
18.2. Okres międzywojenny (lata 1918-1939)
18.2.1. Tendencje rozwojowe prawa urlopowego
18.2.2. Urlop wypoczynkowy
18.2.3. Przerwy w pracy związane z ciążą
18.2.4. Szczególne prawo urlopowe
18.3. Okres powojenny, PRL, transformacji i unijny (lata 1945-2020)
18.3.1. Uwagi wstępne
18.3.2. Powszechne modele urlopów pracowniczych
18.3.2.1. Urlop wypoczynkowy
18.3.2.2. Urlopy związane z rodzicielstwem
18.3.2.3. Urlopy bezpłatne i urlop szkoleniowy
18.3.3. Pozakodeksowe rodzaje urlopów pracowniczych
18.3.3.1. Uwagi wstępne
18.3.3.2. Szczególne modele urlopu wypoczynkowego
18.3.3.3. Urlopy niezwiązane z wypoczynkiem

ROZDZIAŁ 19
Odpowiedzialność porządkowa pracowników
19.1. Uwagi wstępne
19.2. Okres międzywojenny (lata 1918-1939)
19.3. Okres powojenny i przedkodeksowy (lata 1945-1974)
19.3.1. Lata 1945-1956
19.3.2. Lata 1956-1974
19.4. Okres kodeksowy (lata 1975-1996)
19.5. Odpowiedzialność porządkowa po nowelizacji w 1996 r.
19.6. Uwagi de legeferenda

ROZDZIAŁ 20
Odpowiedzialność dyscyplinarna
20.1. Uwagi wstępne
20.2. Okres międzywojenny (lata 1918-1939)
20.3. Okres powojenny i PRL (lata 1944-1989)
20.4. Okres transformacji (lata 1989-2004)
20.5. Okres unijny (lata 2004-2020)
20.6. Podsumowanie

ROZDZIAŁ 21
Odpowiedzialność materialna pracowników
21.1. Pojęcie odpowiedzialności materialnej pracowników
21.2. Okres międzywojenny i przedkodeksowy (lata 1918-1975)
21.2.1. Odpowiedzialność materialna pracowników w świetle kodeksu
zobowiązań (lata 1934-1965)
21.2.2. Odpowiedzialność materialna pracowników w świetle kodeksu
cywilnego (lata 1965-1975)
21.3. Okres kodeksowy (lata 1975-1989)
21.4. Okres transformacji i unijny (lata 1989-2018)

ROZDZIAŁ 22
Odpowiedzialność karna za naruszenie praw pracownika
22.1. Uwagi wstępne
22.2. Okres międzywojenny (lata 1918-1939)
22.3. Okres powojenny i PRL (lata 1945-1989)
22.3.1. Okres przedkodeksowy (lata 1945-1974)
22.3.2. Okres kodeksowy (lata 1975-1989)
22.4. Okres transformacji (lata 1989-2004)
22.5. Charakterystyka wykroczeń uregulowanych w art. 281-283 k.p
22.5.1. Wykroczenia uregulowane w art. 281 k.p
22.5.2. Wykroczenia uregulowane w art. 282 k.p
22.5.3. Wykroczenia uregulowane w art. 283 k.p
22.6. Odpowiedzialność karna za przestępstwa przeciwko prawom
pracownika
22.7. Projekty kodeksu pracy
22.8. Podsumowanie

ROZDZIAŁ 23
Powszechna ochrona pracy
23.1. Uwagi wstępne
23.2. Okres międzywojenny (lata 1918-1939)
23.3. Okres powojenny i PRL (lata 1945-1989)
23.3.1. Uwagi wstępne
23.3.2. Lata 1945-1965
23.3.3. Lata 1965-1974
23.3.4. Lata 1974-1989
23.4. Okres transformacji (lata 1989-2004)
23.5. Okres unijny (lata 2004-2020)
23.6. Podsumowanie

ROZDZIAŁ 24
Ochrona pracy kobiet i uprawnienia związane z rodzicielstwem
24.1. Geneza ochrony pracy kobiet
24.2. Od ochrony pracy kobiet po uprawnienia związane z rodzicielstwem -
kwestie terminologiczne i pojęciowe
24.3. Okres międzywojenny (lata 1918-1939)
24.4. Okres powojenny i PRL (lata 1945-1989)
24.5. Okres transformacji (lata 1989-2004)
24.6. Okres unijny (lata 2004-2018)

ROZDZIAŁ 25
Ochrona pracy młodocianych i dzieci
25.1. Uwagi wstępne
25.2. Okres międzywojenny (lata 1918-1939)
25.3. Okres powojenny i PRL (lata 1945-1989)
25.4. Okres transformacji (lata 1989-2004)
25.5. Okres unijny (lata 2004-2020)
25.6. Podsumowanie

ROZDZIAŁ 26
Inspekcja pracy
26.1. Uwagi wstępne
26.2. Okres międzywojenny (lata 1918-1939)
26.3. Okres II wojny światowej (lata 1939-1945)
26.4. Okres powojenny i PRL (lata 1945-1989)
26.5. Okres transformacji (lata 1989-2004)
26.6. Okres unijny (lata 2004-2018)

ROZDZIAŁ 27
Zarys przemian historycznych wybranych węzłowych instytucji
polskiego prawa rynku pracy
27.1. Uwagi wstępne
27.2. Zarys genezy prawa rynku pracy
27.3. Okres międzywojenny (lata 1918-1939)
27.3.1. Uwagi wstępne
27.3.2. Zakres podmiotów uprawnionych do pomocy
w podejmowaniu zatrudnienia
27.3.3. Wybrane prawne formy pomocy w podejmowaniu zatrudnienia
27.3.4. Wybrane prawne formy łagodzenia skutków pozostawania
bez zatrudnienia
27.3.5. Organizacja i funkcjonowanie systemu pomocy
w podejmowaniu zatrudnienia
27.3.6. Finansowanie systemu pomocy w podejmowaniu zatrudnienia
27.3.7. Podsumowanie
27.4. Okres II wojny światowej (lata 1939-1945)
27.5. Okres powojenny i PRL (lata 1945-1989)
27.5.1. Uwagi wstępne
27.5.2. Zakres podmiotów uprawnionych do pomocy
w podejmowaniu zatrudnienia
27.5.3. Wybrane prawne formy pomocy w podejmowaniu
zatrudnienia i łagodzenia skutków pozostawania bez pracy
27.5.4. Organizacja i funkcjonowanie systemu pomocy
w podejmowaniu zatrudnienia
27.5.5. Finansowanie systemu pomocy w podejmowaniu zatrudnienia
27.5.6. Podsumowanie
27.6. Okres transformacji (lata 1989-2004)
27.6.1. Uwagi wstępne
27.6.2. Zakres podmiotów uprawnionych do pomocy
w podejmowaniu zatrudnienia
27.6.3. Wybrane prawne formy pomocy w podejmowaniu zatrudnienia
27.6.4. Wybrane prawne formy łagodzenia skutków braku zatrudnienia
27.6.5. Organizacja i funkcjonowanie systemu pomocy
w podejmowaniu zatrudnienia
27.6.6. Finansowanie systemu pomocy w podejmowaniu zatrudnienia
27.6.7. Podsumowanie
27.7. Okres unijny (lata 2004-2018)
27.7.1. Uwagi wstępne
27.7.2. Zakres podmiotów uprawnionych do pomocy
w podejmowaniu zatrudnienia
27.7.3. Wybrane prawne formy pomocy w podejmowaniu zatrudnienia..
27.7.4. Wybrane prawne formy łagodzenia skutków pozostawania
bez pracy
27.7.5. Organizacja, funkcjonowanie i finansowanie systemu pomocy
w podejmowaniu zatrudnienia
27.7.6. Podsumowanie
27.8. Podsumowanie

ROZDZIAŁ 28
Związki zawodowe w latach 1918-1939
28.1. Uwagi wstępne
28.2. Lata 1918-1931
28.3. Lata 1932-1939

ROZDZIAŁ 29
Związki zawodowe w latach 1945-2020
29.1. Uwagi wstępne
29.2. Okres powojenny i PRL (lata 1945-1980)
29.3. Związki zawodowe a rewolucja "Solidarności" (lata 1980-1981)
29.4. Związki zawodowe w schyłkowym okresie PRL (lata 1982-1988)
29.5. Okres transformacji (lata 1989-1991)
29.6. Sytuacja związków zawodowych w III Rzeczypospolitej
29.7. Związki zawodowe jako partner dialogu społecznego
w III Rzeczypospolitej
29.8. Zasięg prawa koalicji i problematyka ustrojowa związków
zawodowych w III Rzeczypospolitej
29.9. Zamiast podsumowania

ROZDZIAŁ 30
Organizacje pracodawców
30.1. Uwagi wstępne
30.2. Organizacje pracodawców w Europie
30.2.1. Powstanie organizacji pracodawców
30.2.2. Rozwój organizacji pracodawców w Europie
30.2.2.1. Podstawowe czynniki rozwoju organizacji pracodawcóv
30.2.2.2. Wiek XIX
30.2.2.3. WiekXX
30.3. Organizacje pracodawców w Polsce
30.3.1. Okres zaborów
30.3.2. Okres międzywojenny (lata 1918-1939)
30.3.3. Okres powojenny i PRL (lata 1945-1989)
30.3.4. Okres transformacji i unijny (lata 1989-2020)

ROZDZIAI 31
Spory zbiorowe
31.1. Uwagi wstępne
31.2. Okres międzywojenny (lata 1918-1939)
31.2.1. Zatargi zbiorowe w rolnictwie
31.2.2. Zatargi zbiorowe w przemyśle
31.2.3. Strajk w okresie międzywojennym
31.3. Okres powojenny i PRL (lata 1945-1989)
31.4. Okres transformacji (lata 1989-2004)
31.5. Okres unijny (lata 2004-2020)
31.6. Podsumowanie

ROZDZIAŁ 32
Uczestnictwo pracowników w zarządzaniu
32.1. Uwagi wstępne
32.2. Okres międzywojenny (lata 1918-1939)
32.3. Okres II wojny światowej (lata 1939-1945)
32.4. Okres powojenny i PRL (lata 1945-1989)
32.5. Okres transformacji (lata 1989-2004)
32.6. Okres unijny (lata 2004-2020)
32.6.1. Rady pracowników
32.6.2. Projekty reformy uczestnictwa pracowników w zarządzaniu
na poziomie zakładowym
32.6.3. Udział polskich pracowników w europejskich rad

Kod producenta: 978-83-8223-940-9

Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Produkty powiązane

Kontakt

Księgarnia Ekonomiczna Kazimierz Leki Sp. z o.o.

ul. Grójecka 67

02-094 Warszawa

NIP: 7010414095

 

Tel. 22 822 90 41

www.ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl

naukowa@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.