Dodano produkt do koszyka

Promocja

GOSPODARKA W UNII EUROPEJSKIEJ ASPEKTY TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE

GOSPODARKA W UNII EUROPEJSKIEJ ASPEKTY TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE

KATARZYNA SZARA, BŁAŻEJ KMIECIAK, WOJCIECH JANIK, IRENEUSZ MICIUŁA, MONIKA PIŚNIAK, NATALIA KONOPIŃSKA

Wydawnictwo: WYDAWNICTWO NAUKOWE SOPHIA

Cena: 49.00 zł 44.10 brutto

Koszty dostawy:
  • Paczkomaty InPost 14.99 zł brutto
  • Poczta Polska - odbiór w punkcie 9.99 zł brutto
  • Poczta Polska - przedpłata 15.99 zł brutto
  • Poczta Polska - pobranie 19.99 zł brutto
  • Kurier DHL - przedpłata 18.99 zł brutto
  • Kurier DHL - pobranie 21.99 zł brutto
  • Odbiór osobisty - UWAGA - uprzejmie prosimy poczekać na informację z księgarni o możliwości odbioru zamówienia - 0.00 zł brutto

Opis

Opis produktu

ISBN: 978-83-65357-01-4

156 stron
format: B5
oprawa: miękka
Rok wydania: 2015

W rozdziale pierwszym podjęto próbę odpowiedzi na pytania: Czy sprawa Oliver Brustle vs Greenpeace ev.posiada zanucenie dla działań naukowych podejmowanych przez biotechnologów oraz lekarzy na terenie krajów członkowskich Unii? Czy Europejski Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu odpowiedział na kluczowe dla naukowców pytania etyczne oraz prawne? Czy wspomniane orzeczenie może być, (bądź też już jest) szczególnym elementem, pomagającym w tworzeniu na terenie Unii istotnych standardów etycznych prowadzenia badań naukowych? Szczególnie cennym działaniem podejmowanym w ramach udzielania odpowiedzi na powyższe pytania będzie analiza materiałów prasowych odnoszących się do poruszanych poniżej zagadnień [Szczepaniak 2012, s.91].W rozdziale drugim przybliżono czytelnikowi genezę oraz działanie CAT. Informacje zamieszczone w dalszej części tekstu są wynikiem zarówno pracy Autora w tej jednostce antyterrorystycznej, jak i krytyczną analizą polskich przepisów prawnych z zakresu przeciwdziałania współczesnym zagrożeniom o podłożu terrorystycznym.W rozdziale trzecim zaprezentowano i wskazano możliwości wykorzystania funduszy unijnych przeznaczonych w nowej perspektywie 2014-2020 dla Polski. Przyjęte założenie wydaje się ważne ze względu na doświadczenia różnych beneficjentów w projektowaniu o fundusze unijne. Z drugiej strony wiele możliwości pozyskania środków, często powoduje chaos informacyjny. Ważną przesłanką jest też zmiana kierunku wykorzystania tych środków tj. na cele innowacyjne. Poprawa innowacyjności jest również priorytetem polskiej gospodarki, czynnikiem konkurencji, które będą miały wsparcie w funduszach.W rozdziale czwartym odniesiono się do problematyki badawczej w ekonomii w aspekcie zjawiska rzadkości, czyli jak ludzie (jednostka i społeczeństwo) radzą sobie z ograniczonością zasobów, tzn. jak dzielą zasoby na różne cele, aby zaspokajać potrzeby przy pomocy wytwarzanych dóbr i usług. Ekonomia jest zatem nauką o gospodarowaniu, która zmierza do wyznaczenia postępowania oszczędnego i racjonalnego. W literaturze przedmiotu uważa się, że można to robić w dwojaki sposób, a mianowicie uzyskiwać z posiadanego zasobu jak największe korzyści lub postępować tak, aby zużyć jak najmniej zasobów do osiągnięcia danego celu. Niewątpliwie wyborów dokonuje się na różnych płaszczyznach i podczas różnych procesów, m.in.:- produkcji- co i w jaki sposób produkować,- podziału,- jak dzielić rezultaty produkcji pomiędzy członków społeczeństwa, czy czynniki produkcji (renta dla ziemi, płace dla pracy i zyski dla kapitału),- wymiany- od kogo kupować, komu sprzedawać oraz jak ustalić cenę,- konsumpcji- jakie potrzeby zaspokajać i w jakiej kolejności.W rozdziale piątym podjęto aspekty związane ze współczesnym ryzykiem w aspekcie każdej działalności gospodarczej. Taka sama sytuacja znajduje się na rynku zarządzania energią, w którym znajdują się różne rodzaje ryzyka, zaczynając od chwili wytwarzania energii elektrycznej, przechodząc przez jej dystrybuowanie, a kończąc na sprzedaży klientom detalicznym. Spowodowane jest to specyfiką towaru, jakim jest energia elektryczna, aktualną strukturą jak i uregulowaniami prawnymi. Pojęcie ryzyka znane jest ludzkości od zarania dziejów, na początku dotyczyło zapewnienia odpowiednich warunków do przeżycia, następnie wraz z rozwijającą się gospodarką stało się nierozerwalne z każdą dziedziną życia ludzi oraz przedsiębiorstwa.Celem opracowania jest klasyfikacja wraz z podziałem ryzyka występującego w zarządzaniu energią oraz w procesach decyzyjnych, które są mocno powiązane z zarządzaniem. Powiązane jest przez to z nieznaną przyszłością, brakiem kompletnych informacji, które mają na celu eliminację ryzyka lub też jego zmniejszenie.

SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ I

ZNACZENIE WYROKU EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWIE OLIVER BRUSTLE VS GREENPEACE EV. DLA EUROPEJSKIEJDEBATY BIOETYCZNEJWSTĘP 2. PROBLEM PATENTOWANIA - PROBLEM EMBRIONÓW 3. DECYZJA TRYBUNAŁU 4. ZNACZENIE WYROKU 5. DZIAŁANIA PO WYROKU PODSUMOWANIE BIBLIOGRAFIA ROZDZIAŁ IIPOWOŁANIE CENTRUM ANTYTERRORYSTYCZNEGO JAKO PRAKTYCZNA IMPLEMENTACJA ZALECEŃ UNII EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA ZAGROŻENIOM TERRORYSTYCZNYM W POLSCE WSTĘP1. PRAWNE SPOSOBY PRZECIWDZIAŁANIA W PRZYGOTOWANIU ZAMACHU TERRORYSTYCZNEGO W POLSCE. IMPLEMENTACJA ZALECEŃ UNII EUROPEJSKIEJ 2. CAT W SYSTEMIE PRZECIWDZIAŁANIA ZAGROŻENIOM OCHARAKTERZE TERRORYSTYCZNYM 3. INCYDENTY TERRORYSTYCZNE ROZPATRYWANE W RAMACH CATPODSUMOWANIE BIBLIOGRAFIA INNEROZDZIAŁ III FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ ŹRÓDŁEM FINANSOWANIA PROJEKTÓWAKTYWIZUJĄCYCH ROZWÓJ SPOŁECZNY I GOSPODARCZY WSTĘP 1. SPECYFIKA I ZASADY DZIAŁANIA FUNDUSZY UNIJNYCH 2. FUNDUSZE UNIJNE PERSPEKTYWY 2014-2020 3. STAN WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH 4. CHARAKTERYSTYKA PROGRAMÓW OPERACYJNYCHPERSPEKTYWY 2014-2020 ZAKOŃCZENIE BIBLIOGRAFIA INNE ROZDZIAŁ IV RYNKI CZYNNIKÓW PRODUKCJI I ICH WPŁYW NA KONKURENCYJNOŚĆWSPÓŁCZESNYCH PRZEDSIĘBIORSTW WSTĘP 1. PODSTAWOWE CZYNNIKI PRODUKCJI WSPÓŁCZESNYCHPRZEDSIĘBIORSTW 2. WPŁYW CZYNNIKÓW PRODUKCJI NA KSZTAŁTOWANIEKONKURENCYJNOŚCI WSPÓŁCZESNYCH PRZEDSIĘBIORSTW ZAKOŃCZENIE BIBLIOGRAFIA INNEROZDZIAŁ V PORTFEL RYZYK W ZARZĄDZANIU ENERGIĄ W ORGANIZACJACH GOSPODARCZYCH W UNII EUROPEJSKIEJ NA PRZYKŁADZIE POLSKIWSTĘP 1. POJĘCIE RYZYKA 2. PODEJMOWANIE DECYZJI W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI 3. GOSPODARKA ENERGETYCZNA W POLSCE, JAKO PRZYKŁADOWEGOPAŃSTWA NALEŻĄCEGO DO UE 4. ELEMENTY WEJŚCIOWE POWODUJĄCE RYZYKO W ASPEKCIEZARZĄDZANIA ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ 5. OPTYMALIZACJA, CZYLI PODEJMOWANIE TRAFNYCH DECYZJI 6. KONCEPCJA ZARZĄDZANIA RYZYKIEMW PRZEDSIĘBIORSTWIE ENERGETYCZNYM ZAKOŃCZENIE BIBLIOGRAFIA ROZDZIAŁ VI DETERMINANTY ROZWOJU FUNKCJONALNEGO SUDECKIEGOPRZYGRANICZNEGO OBSZARU GÓRSKIEGO WSTĘP 1. SUDECKI PRZYGRANICZNY OBSZAR GÓRSKI (SPOG) JAKO OBIEKTBADANIA 2. DETERMINANTY ROZWOJU FUNKCJONALNEGO SPOG WNIOSKI BIBLIOGRAFIA INNE

Kod wydawnictwa: 978-83-65357-01-4

Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Produkty powiązane

Kontakt

Księgarnia Ekonomiczna Kazimierz Leki Sp. z o.o.

ul. Grójecka 67

02-094 Warszawa

NIP: 7010414095

Tel. 22 822 90 41

www.24naukowa.com.pl

naukowa@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl