Dodano produkt do koszyka

Promocja

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI ZASOBY NIERUCHOMOŚCI PLANOWANIE GOSPODAROWANIE ZARZĄDZANIE

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI ZASOBY NIERUCHOMOŚCI PLANOWANIE GOSPODAROWANIE ZARZĄDZANIE

JOANNA CYMERMAN, RYSZARD CYMERMAN

Wydawnictwo: POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA

Cena: 92.90 zł 83.61 brutto

Koszty dostawy:
  • Paczkomaty InPost 14.99 zł brutto
  • Poczta Polska - odbiór w punkcie 9.99 zł brutto
  • Poczta Polska - przedpłata 15.99 zł brutto
  • Poczta Polska - pobranie 19.99 zł brutto
  • Kurier DHL - przedpłata 18.99 zł brutto
  • Kurier DHL - pobranie 21.99 zł brutto
  • Odbiór osobisty - UWAGA - uprzejmie prosimy poczekać na informację z księgarni o możliwości odbioru zamówienia - 0.00 zł brutto

Opis

Opis produktu

ISBN: 978-83-7365-565-2

428 stron
format: B5
oprawa: miękka
Rok wydania: 2021

Opracowanie podzielone jest na trzy części. W pierwszej, poświęconej gospodarowaniu nieruchomościami zurbanizowanymi, przybliżono podstawowe pojęcia z obszaru gospodarki nieruchomościami, tj. pojęcie i rodzaje nieruchomości oraz prawa do nieruchomości, a następnie omówiono uwarunkowania prawne i zasady gospodarowania nieruchomościami zurbanizowanymi stanowiącymi własność Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego, w tym: sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste i trwały zarząd. W tej części opracowania przybliżono również kwestie gospodarki lokalami oraz podziałów i scaleń i podziałów nieruchomości i związanych z ww. procedurami opłat adiacenckich. Część drugą opracowania poświęcono zagadnieniom z obszaru gospodarowania nieruchomościami niezurbanizowanymi, przybliżając uwarunkowania prawne i procedury gospodarowania: nieruchomościami rolnymi, lasami i wodami. W ostatniej, trzeciej części książki skupiono się na niezwykle istotnych kwestiach ograniczania i pozbawiania praw do nieruchomości, wynikających z regulacji prawnych dotyczących ochrony środowiska i przyrody oraz realizacji inwestycji celu publicznego.

SPIS TREŚCI

Od autorów

1. Gospodarowanie nieruchomościami zurbanizowanymi
1.1. Zagadnienia wprowadzające
1.1.1. Pojęcie nieruchomości
1.1.2. Rodzaje nieruchomości
1.1.3. Prawa do nieruchomości
1.2. Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa
i jednostek samorządu terytorialnego
1.2.1. Zasoby nieruchomości
1.2.1.1. Definicja i rodzaje zasobów
1.2.1.2. Gospodarowanie zasobami
1.2.1.3. Obrót nieruchomościami zasobu
1.2.1.4. Prawo pierwokupu
1.2.2. Sprzedaż i oddawanie w użytkowanie wieczyste
1.2.2.1. Zasady ogólne
1.2.2.2. Tryb sprzedaży i oddawania nieruchomości
w użytkowanie wieczyste
1.2.2.2.1. Tryb bezprzetargowy
1.2.2.2.2. Tryb przetargowy
1.2.3. Oddawanie gruntów w użytkowanie wieczyste
1.2.3.1. Zasady ogólne
1.2.3.2. Opłaty za użytkowanie wieczyste
1.2.3.2.1.Opłata pierwsza z tytułu użytkowania
wieczystego
1.2.3.2.2. Opłaty roczne z tytułu użytkowania
wieczystego
1.2.3.3. Aktualizacja opłaty rocznej
1.2.3.4. Dodatkowe opłaty roczne
1.2.3.5. Wygaśnięcie użytkowania wieczystego
1.2.4. Ceny i bonifikaty
1.2.4.1. Zasady ustalania cen
1.2.4.2. Bonifikaty
1.2.4.2.1. Bonifikaty stosowane przy sprzedaży
nieruchomości
1.2.4.2.2. Bonifikaty od opłat za użytkowanie wieczyste
1.2.5. Trwały zarząd
1.2.5.1. Definicja i podstawy prawne
1.2.5.2. Ustanowienie trwałego zarządu
1.2.5.3. Uprawnienia jednostki organizacyjnej
1.2.5.4. Obowiązki jednostki organizacyjnej
1.2.5.5. Opłaty z tytułu trwałego zarządu
1.2.5.6. Wygaśnięcie trwałego zarządu
1.3. Podziały nieruchomości
1.3.1. Definicja i podstawy prawne podziałów nieruchomości
1.3.2. Zastosowanie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami
w zakresie dotyczącym podziałów
1.3.3. Dopuszczalność podziału nieruchomości
1.3.4. Procedura podziału nieruchomości
1.3.5. Opłata adiacencka
1.3.6. Połączenie i podział nieruchomości
1.4. Scalenie i podział nieruchomości
1.4.1. Definicja i podstawy prawne scalenia i podziału nieruchomości
1.4.2. Procedura postępowania
1.4.3. Zasady rozliczeń powierzchniowych
1.4.4. Zasady rozliczeń finansowych
1.4.5. Opłaty adiacenckie
1.5. Opłaty adiacenckie
1.5.1. Definicja
1.5.2. Opłata adiacencka z tytułu wzrostu wartości
nieruchomości spowodowanego jej podziałem
1.5.3. Opłata adiacencka z tytułu wzrostu wartości
nieruchomości spowodowanego przeprowadzeniem scalenia i podziału
nieruchomości
1.5.4. Opłata adiacencka z tytułu wzrostu wartości
nieruchomości na skutek wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej
1.6. Gospodarowanie lokalami
1.6.1. Uwarunkowania prawne
1.6.2. Pojęcia i parametry opisujące gospodarkę lokalami
1.6.2.1. Samodzielny lokal mieszkalny
1.6.2.2. Pomieszczenia przynależne
1.6.2.3. Nieruchomość wspólna
1.6.2.4. Wspólnota mieszkaniowa
1.6.3. Ustanowienie odrębnej własności lokalu
1.6.4. Prawa i obowiązki właścicieli lokali
1.6.5. Zarząd nieruchomością wspólną

2. Gospodarowanie nieruchomościami niezurbanizowanymi
2.1. Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi
2.1.1. Uwarunkowania prawne
2.1.2. Użytkowanie gruntów w Polsce
2.1.3. Podstawowe pojęcia dotyczące przestrzeni rolniczej
2.1.4. Klasy bonitacyjne gleb
2.1.5. Kompleksy przydatności rolniczej gleb
2.1.6. Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
2.1.7. Zasady kształtowania ustroju rolnego
2.1.8. Ochrona gruntów rolnych
2.1.9. Wyłączanie gruntów z produkcji rolniczej
2.2. Gospodarowanie lasami
2.2.1. Uwarunkowania prawne
2.2.2. Lesistość Polski
2.2.3. Definicja lasu
2.2.4. Struktura własnościowa lasów w Polsce
2.2.5. Gospodarka leśna
2.2.6. Obowiązki właścicieli lasów
2.2.7. Obowiązki Lasów Państwowych
2.2.8. Powiększanie zasobów leśnych
2.2.9. Lasy ochronne
2.2.10. Plany urządzenia lasu oraz uproszczone plany urządzenia lasu
2.2.11. Zasady udostępniania lasów, zakazy w lasach
2.2.12. Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa będącym
w zarządzie Lasów Państwowych
2.2.13. Typy siedliskowe lasów
2.2.14. Przestrzenny podział lasów
2.2.15. Metody określania miąższości pojedynczego drzewa
2.2.16. Mapy gospodarcze i przeglądowe
2.2.17. Ochrona gruntów leśnych
2.2.18. Wyłączanie gruntów leśnych z produkcji
2.3. Gospodarowanie wodami
2.3.1. Podstawowe regulacje prawne
2.3.2. Podstawowa klasyfikacja wód
2.3.3. Grunty pod wodami
2.3.4. Prawo własności wód
2.3.5. Zasady korzystania z wód
2.3.6. Właściwe organy
2.3.7. Zarządzanie zasobami wodnymi
2.3.8. Obowiązki właścicieli wody
2.3.9. Budownictwo wodne
2.3.10. Ochrona wód
2.3.11. Odpowiedzialność za szkody

3. Ograniczanie i pozbawianie praw do nieruchomości
3.1. Środowiskowe uwarunkowania gospodarki
nieruchomościami
3.1.1. Uwarunkowania wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska
3.1.1.1. Ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości
w związku z ochroną zasobów środowiska
3.1.1.2. Obszary ograniczonego użytkowania
3.1.1.3. Strefy przemysłowe
3.1.1.4. Zasady określania zadośćuczynienia za ograniczanie
sposobu korzystania z nieruchomości w związku z ochroną środowiska
3.1.2. Uwarunkowania wynikające z ustawy o ochronie przyrody
3.1.2.1. Formy ochrony przyrody
3.1.2.2. Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości
3.2. Wywłaszczenie nieruchomości
3.2.1. Pojęcie i istota wywłaszczenia
3.2.2. Wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego
3.2.3. Wniosek o wywłaszczenie nieruchomości
3.2.4. Zadania starosty przeprowadzającego postępowanie
wywłaszczeniowe
3.2.5. Decyzja o wywłaszczeniu
3.2.6. Wywłaszczenie przez ograniczenie praw do nieruchomości
3.2.7. Odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości
3.2.8. Zwrot wywłaszczonych nieruchomości

Bibliografia

Spis tabel

Spis rysunków

Kod wydawnictwa: 978-83-7365-565-2

Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Produkty powiązane

Kontakt

Księgarnia Ekonomiczna Kazimierz Leki Sp. z o.o.

ul. Grójecka 67

02-094 Warszawa

NIP: 7010414095

Tel. 22 822 90 41

www.24naukowa.com.pl

naukowa@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl