Dodano produkt do koszyka

Promocja

EKONOMIKA PRZEDSIĘBIORSTW TOM 1 s.248 TOM 2 s. 250

EKONOMIKA PRZEDSIĘBIORSTW TOM 1 s.248 TOM 2 s. 250

TERESA LIDIA WĄSIK, JANINA FILIPOWICZ, JÓZEF BUĆKO

Wydawnictwo: POLITECHNIKA RADOMSKA

Cena: 52.40 zł 47.16 brutto

Koszty dostawy:
  • Paczkomaty InPost 14.99 zł brutto
  • Poczta Polska - odbiór w punkcie 9.99 zł brutto
  • Poczta Polska - przedpłata 15.99 zł brutto
  • Poczta Polska - pobranie 19.99 zł brutto
  • Kurier DHL - przedpłata 18.99 zł brutto
  • Kurier DHL - pobranie 21.99 zł brutto
  • Odbiór osobisty - UWAGA - uprzejmie prosimy poczekać na informację z księgarni o możliwości odbioru zamówienia - 0.00 zł brutto

Opis

Opis produktu

ISBN: 83-7351-150-4

oprawa: miękka
Rok wydania: 2005

Prezentowana praca koncentruje się na podstawach ekonomiki przedsiębiorstwa, przedstawia najważniejsze jej problemy, które są rozważane głów nie z perspektywy potrzeby dostarczenia szerokiej wiedzy o zasadach, metodach, mechanizmach i warunkach prowadzenia efektywnej działalności przedsiębiorstwa. Do problemów tych zostały zaliczone przed wszystkim:
system zarządzania, działalność finansowa, koszty działalności, zarządzanie
zasobami pracy, majątkiem obrotowym i majątkiem trwałym przedsiębiorstwa.
Całość problematyki ujęto w dwóch częściach skryptu.
Skrypt kierowany jest przede wszystkim do studentów kierunków ekonomicznych i zarządzania oraz kadry kierowniczej przedsiębiorstw pragnącej wykorzystać wiedzę o efektywnym pozyskiwaniu i wykorzystaniu finansowych, materialnych i niematerialnych zasobów w praktyce kierowania
przedsiębiorstwem. We współczesnym przedsiębiorstwie wiedzę, talenty
oraz postawy kadry kierowniczej i pracowników należy uznać za najważniejsze zmienne strategiczne.

SPIS TREŚCI

WSTĘP
PRZEDSIĘBIORSTWO W SYSTEMIE GOSPODARKI
RYNKOWEJ
Pojęcie i cechy przedsiębiorstwa
Przedsiębiorstwo jako system
Cele i funkcje przedsiębiorstwa
Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw
Łączenie, podział i przekształcenia spółek handlowych
Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw państwowych
Likwidacja i upadłość przedsiębiorstwa
Literatura
ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM
Wprowadzenie
Ewolucja koncepcji zarządzania w przedsiębiorstwie
Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie
Pojęcie i elementy strategii
Typy strategii przedsiębiorstwa
Istota i zasady zarządzania strategicznego
Proces zarządzania strategicznego
Współczesne tendencje w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Biznes plan jako narzędzie efektywnego zarządzania
Literatura
POSTĘP TECHNICZNY W PRZEDSIĘBIORSTWIE
Podstawowe pojęcia z zakresu postępu technicznego
Linia genetyczna postępu technicznego
Źródła innowacji
Kierunki postępu technicznego
Typy i tendencje postępu technicznego
Ryzyko w sferze postępu technicznego
Rachunek ekonomiczny postępu technicznego
Uwagi ogólne
Wstępna ocena przedsięwzięć rozwojowych - analiza progu rentowności
Proste metody oceny efektywności ekonomicznej
przedsięwzięć rozwojowych
Metody dyskontowe oceny ekonomicznej przedsięwzięć
rozwojowych
Literatura
5.PODSTAWY RACHUNKU KOSZTÓW
Istota i zakres rachunku kosztów w przedsiębiorstwie
Podstawowe podziały kosztów w przedsiębiorstwie
Wielostopniowy, wieloblokowy i wielopoziomowy rachunek
kosztów i wyników
Rachunek kosztów działań
Rachunek kosztów docelowych
Koszty eksploatacji środków trwałych
Rachunek kosztów postulowanych
Czynniki wpływające na obniżkę kosztów
Literatura
6.OCENA EFEKTYWNOśCI FINANSOWEJ
PRZEDSIĘBIORSTWA
Znaczenie analizy i oceny sytuacji finansowej
Istota wyniku finansowego
Wskaźniki efektywności finansowej przedsiębiorstwa
Analiza rentowności przedsiębiorstwa
Pojęcie i pomiar płynności finansowej przedsiębiorstwa Statyczne (tradycyjne) metody pomiaru płynności finansowej
Rynkowa korekta płynności finansowej
Dynamiczne metody analizy płynności
finansowej
Pomiar poziomu zadłużenia i zdolności jego pokrycia
Analiza sprawności działania przedsiębiorstwa
Wskaźniki oceny przedsiębiorstwa na rynku
kapitałowym
Uproszczone metody oceny sytuacji finansowej
przedsiębiorstwa
Literatura
Spis rysunków
Spis tabel
SPIS TREśCI II
1.MAJĄTEK PRZEDSIĘBIORSTWA I ŹRÓDŁA
JEGO FINANSOWANIA
Istota i ogólna charakterystyka środków gospodarczych
Struktura majątku trwałego
Składniki majątku obrotowego
Kapitały przedsiębiorstwa jako źródła finansowania majątku
Istota i klasyfikacja kapitałów
Charakterystyka kapitałów własnych przedsiębiorstwa
Kapitały obce
Podstawowe zasady ekonomiki majątku i kapitałów
przedsiębiorstwa
Analiza sytuacji majątkowej
Wpływ struktury kapitałów na zyskowność firmy
Relacje między strukturą majątku i kapitału
Podsumowanie
Literatura
2.WYCENA WARTOśCI PRZEDSIĘBIORSTWA I JEGO
SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH
Istota i przesłanki wyceny wartości przedsiębiorstwa
Funkcje i uwarunkowania wyceny
Klasyfikacje metod wyceny
Majątkowe metody wyceny wartości przedsiębiorstwa
Wycena wartości księgowej przedsiębiorstwa
Metoda wartości odtworzeniowej
Metoda wartości upłynnienia (likwidacji)
Podejście dochodowe do wyceny przedsiębiorstwa
Istota i rodzaje metod porównawczych (rynkowych)
Metody mieszane wyceny przedsiębiorstwa
Literatura
3.GOSPODARKA śRODKAMI TRWAŁYMI
PRZEDSIĘBIORSTWA
Zakres i dziedziny gospodarowania środkami trwałymi
Klasyfikacja i ewidencja środków trwałych
Wartość i amortyzacja środków trwałych
Zużycie środków trwałych
Okres eksploatacji środków trwałych
Utrzymanie sprawności i rozwój potencjału środków trwałych
Zdolność produkcyjna maszyn i urządzeń
Ocena efektywności gospodarowania środkami trwałymi
Literatura
4.EKONOMIKA MAJĄTKU OBROTOWEGO
PRZEDSIĘBIORSTWA
Istota, funkcje i ruch okrężny środków obrotowych
Rzeczowy majątek obrotowy
Podstawy ekonomiki zużycia materiałów
Zarządzanie zapasami
Ekonomika w sferze zaopatrzenia
Efektywne zarządzanie środkami pieniężnymi
Ekonomika gospodarowania należnościami
Strategie finansowania środków obrotowych
Literatura
5.KAPITAŁ LUDZKI W PRZEDSIĘBIORSTWIE
Istota pracy ludzkiej
Istota zarządzania zasobami ludzkimi
Ustalanie zapotrzebowania na pracowników
Rekrutacja i selekcja kandydatów do pracy
Metody oceny pracowników
Czas pracy i jego wykorzystanie
Pomiar kapitału ludzkiego
Rola zasobów ludzkich w kreowaniu wartości firmy
Metody pomiaru kapitału ludzkiego
Metody oparte o koszty
Zrównoważona karta wyników
Literatura
6.SYSTEM MOTYWACJI PRACOWNIKÓW
Podstawy systemu motywowania
Motywacja materialna i niematerialna
Wynagrodzenia i ich struktura
Metody wartościowania pracy
Metody kształtowania środków na wynagrodzenia
Formy płac
Koszty pracy
Literatura
Spis rysunków
Spis tabel

Kod wydawnictwa: 83-7351-150-4

Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Produkty powiązane

MIKROEKONOMIA
Cena: 41.90 zł 37.71 zł
Do koszyka
MIKROEKONOMIA wyd.9
Cena: 54.90 zł 49.41 zł
Do koszyka
Kontakt

Księgarnia Ekonomiczna Kazimierz Leki Sp. z o.o.

ul. Grójecka 67

02-094 Warszawa

NIP: 7010414095

Tel. 22 822 90 41

www.24naukowa.com.pl

naukowa@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl