Dodano produkt do koszyka

Promocja

DZIEDZICTWO I WSPÓŁCZESNOŚĆ ŁADU MORALNEGO

DZIEDZICTWO I WSPÓŁCZESNOŚĆ ŁADU MORALNEGO

red.nauk.STANISŁAW STADNICZEŃKO, red.nauk.PIOTR ZAMELSKI

Wydawnictwo: WYDAWNICTWO AKADEMII EKONOMICZNO-HUMANISTYCZNEJ W WARSZAWIE

Cena: 44.90 zł 40.41 brutto

Koszty dostawy:
  • Paczkomaty InPost 14.99 zł brutto
  • Poczta Polska - odbiór w punkcie 9.99 zł brutto
  • Poczta Polska - przedpłata 15.99 zł brutto
  • Poczta Polska - pobranie 19.99 zł brutto
  • Kurier FEDEX - przedpłata 16.99 zł brutto
  • Kurier DHL - przedpłata 18.99 zł brutto
  • Kurier DHL - pobranie 21.99 zł brutto
  • Odbiór osobisty - UWAGA - uprzejmie prosimy poczekać na informację z księgarni o możliwości odbioru zamówienia - 0.00 zł brutto
Dostępność:

Opis

Opis produktu

Autorzy poczynili rozważania nad problemami kultury współczesnego społeczeństwa, w szczególności ustroju i postaw obywatelskich, troski o sprawy publiczne i dobro wspólne, kultury dyskursu i komunikacji, kultury prawnej, etosu pracy, kultury rynku, przedsiębiorczości, odpowiedzialności, dyscypliny, zaufania w stosunkach międzyludzkich i międzyinstytucjonalnych, kultury ekologicznej. W opracowaniu nie mogło zabraknąć zagadnień kultury życia codziennego, poprawnego systemu wartości, moralności, etyki, szacunku dla innych, umiejętności współżycia społecznego, uprzejmości, gotowości udzielania pomocy, humanitaryzmu, dbałości o estetykę otoczenia, literatury, sztuki, używanego języka.Treść zawarta w publikacji została podzielona na trzy zagadnienia tematyczne: aksjologię norm imperatywnych, wzorce osobowe dla integracji wspólnoty, społeczne i prawne wyzwania dla urzeczywistniania wartości. W nich to Czytelnik znajdzie rozwinięcie danych zagadnień. (Ze wstępu)SPIS TREŚCIWstęp Prolegomena (Stanisław Leszek Stadniczeńko) Część I. Aksjologia norm imperatywnych 1. Warunki tworzenia ładu moralnego (ks. Zenon Kard. Grocholewski) 1.1. Obiektywne wartości moralne 1.2. Chrześcijańskie korzenie naszego kraju 1.3. Nieuleganie narzucanym wartościom 1.4. Patriotyzm 1.5. Wychowanie 1.6. Zakończenie 2. Ład moralny Rzeczypospolitej w optyce kościoła (ks. bp Andrzej Czają) 3. Archaiczny paradygmat hybris. Przeciw krzywdzie (Jerzy Oniszczuk) 3.1. Wstęp. Filozoficzny problem hybris 3.2. Poetyckie podejście do hybris 3.2. Mądrościowe podejście do hybris I 3.4. Hybris w teatrze 3.5. Kwestia samodzielności filozoficznego myślenia i hybris 3.6. Zakończenie4. Cnota w życiu publicznym (Izabela Lewandowska-Malec) 4.1. Wyjaśnienie pojęć 4.1.1. Sfera publiczna 4.1.2. Cnota 4.2. Postulaty5. O ład moralny w Polsce - refleksje filozoficzne (Wojciech Słomski) 6. Legitymizacja władzy publicznej a kształtowanie ładu normatywnego(Andrzej Korybski) 6.1. Sformułowanie problemu 6.2. Rola prawa oraz jego stanowienia w legitymizacji władzy publicznej 6.3. Kwestia legitymizacji władzy publicznej we współczesnych koncepcjachdemokracji - wybrane zagadnienia 6.4. Podsumowanie 7. Relatywizm a świat wartości w demokracji (Justyna Stadniczeńko) 8. Wolność ludzka wobec ładu moralnego i prawnego (Piotr Zamelski) 8.1. Wprowadzenie 8.2. Konceptualizacja wolności ludzkiej 8.3. Dymensyjność wolności ludzkiej8.4. Odpowiedzialność jako wyraz ładów moralnego i prawnego 8.5. Podsumowanie 9. Koncepcja wolności pod rządami prawa F.A. von Hayeka(Tomasz Kocurek) 10. Refleksje o kształtowaniu trwałych postaw moralnych w wychowaniu(Janina Milewska-Duda, Jan Tadeusz Duda) 10.1. Wprowadzenie-wychowanie jako proces interaktywny 10.2. Przekaz wartości, norm i granic - cele wychowania 10.3. Uwarunkowania zewnętrzne wychowania domowego i rola praktykreligijnych 10.4. Uwagi końcowe Część II. Wzorce osobowe dla integracji wspólnoty 11. Święty Stanisław - patron ładu moralnego Polski(Stanisław Leszek Stadniczeńko) 12. Koncepcje ładu moralnego w średniowiecznej Polsce (Dariusz Makiłła) 13. Święci Wojciech, Stanisław i Jacek. Strażnicy ładu moralnegoi dobra wspólnego (Piotr Zamelski) 13.1. Wprowadzenie 13.2. Rys historyczno-biograficzny 13.3. Synteza aksjologiczna 13.4. Dezyderaty dla systemu prawnego 13.5. Wnioski końcowe 14. Patronka broniąca sławy (Piotr Boroń) 15. Troska Prymasa Stefana Wyszyńskiego o ład moralny w Polsce(ks. Mirosław Sitarz) 15.1. Wprowadzenie 15.2. Wyjaśnienie pojęć 15 3. Troska o ład moralny w kontekście służby zbawczej i doczesnejwzględem narodu 15.3.1. Kościół w służbie zbawczej narodu 15.3.2. Kościół w służbie doczesnej narodu ]5.4. Wnioski 16. Kilka uwag o patriotyzmie w kontekście biblijnym i w nauczaniuJana Pawła II (ks. Józef Pick, Bogdan Wiśniewski) 17. Ile zostało z wizji Europy Roberta Schumana? (Sławomir Dyl) Część III. Społeczne i prawne wyzwania dla urzeczywistnienia wartości 18. Zasada solidarności w Konstytucji RP z 1997 r. (Anna Łabno) 18.1. Zagadnienia wstępne 18.2. Solidarność jako zasada ustrojowa 18.3. Solidarność jako wartość społecznej gospodarki rynkowej 18.4. Pośrednie działanie zasady solidarności 19. Konstytucyjne obowiązki obywateli Rzeczypospolitej([Bogusław Banaszak]) 19.1. Wprowadzenie 19.2. Obowiązek dbałości o zachowanie przyrodzonej godnościczłowieka 19.3. Obowiązek solidarności z innymi 19.4. Obowiązek wierności Rzeczypospolitej Polskiej oraz troska o dobrowspólne (art. 82 Konstytucji) 19.5. Obowiązek przestrzegania prawa Rzeczypospolitej Polskiej(art. 83 Konstytucji) 19.6. Obowiązek do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych 19.7. Obowiązek obrony ojczyzny 19.8. Obowiązek dbałości o stan środowiska 20. Zaufanie do prawa jako standard porządku społecznego(Hanna Duszka-Jakimko) 20.1. Wprowadzenie 20.2. Zaufanie jako kategoria rozważań socjologicznych20.3. Deskryptywne i normatywne ujęcie zaufania w rozważaniachprawnych 20.4. Wnioski 21. Kształtowanie świadomości moralno-prawnej społeczeństwa(Anna Pawlak) 21.1. Wstęp 21.2. Różne ujęcia świadomości prawnej21.3. Świadomość prawna a świadomość moralna21.4. Elementy składowe świadomości prawnej 21.4.1. Znajomość prawa 21.4.2. Ocena prawa 21.4.3. Postawy wobec prawa 21.4.4. Postulaty wobec prawa 21.5. Czynniki podstawowe kształtowania się świadomości prawnej 21.6. Zakończenie 22. Wolność sumienia i religii pacjentów oraz personelu medycznego w prawiepolskim a patronat osób świętych i błogosławionych Kościoła katolickiego- zagadnienia wybrane (Michał Ożóg) 22.1. Wprowadzenie 22.2. Zagadnienia definicyjne. Pacjent, personel medyczny, patronat22.3. Podstawy prawne kultu świętych i błogosławionych kościołakatolickiego w prawie polskim22.4. Święty lub błogosławiony Kościoła katolickiego jako patron podmiotuleczniczego lub systemu publicznej służby zdrowia22.5. Podsumowanie23. Zasoby naturalne: epokowe wyzwanie dla nauki i etyki (Piotr Krajewski)23.1. Jakość życia i środowisko23.2. Rozczarowanie technokracją 23.3. Potrzeba zasobów i nowe napięcia 23.4. Zanik bioróżnorodności jako przejaw zachodzących zmian 23.5. Funkcje i zadania ekologiczne bioróżnorodności 23.6. Ślad człowieka na Ziemi 23.7. Powściągliwość z wyboru czy z konieczności 23.8. Powściągliwość i samoograniczanie w nabywaniu dóbr 24. Ład moralny a organizacje pozarządowe (Michał Daszczyszak) 25. Łowiectwo i kynologia a patriotyzm (Małgorzata Ciecierska-Hendryk)26. Tradycja i prawo łowieckie jako elementy ładu moralnegoI Rzeczypospolitej (Paweł Dumkowski) 26.1. Wstęp 26 2. Rys historyczny 26.3. Intelektualna spuścizna 26.3.1. Język łowiecki 26.3.2. Sygnały łowieckie 26.3.3. Przysłowia 26.4. Współczesne reminiscencje 27. Neuronalne i binarne kodowanie pamięci (Stanisław Hendryk)28. Etyka a honor (Jerzy Korwin Małaczyński)

Kod wydawnictwa: 978-83-66552-09-8

Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Produkty powiązane

Kontakt

Księgarnia Ekonomiczna Kazimierz Leki Sp. z o.o.

ul. Grójecka 67

02-094 Warszawa

NIP: 7010414095

Tel. 22 822 90 41

www.24naukowa.com.pl

naukowa@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl