Dodano produkt do koszyka

Promocja

DOJRZAŁOŚĆ SYSTEMU PRODUKCYJNEGO PRZEDSIĘBIORSTW SEKTORA MASZYN ROLNICZYCH. STUDIUM TEORETYCZNO-EMPIRYCZNE

DOJRZAŁOŚĆ SYSTEMU PRODUKCYJNEGO PRZEDSIĘBIORSTW SEKTORA MASZYN ROLNICZYCH. STUDIUM TEORETYCZNO-EMPIRYCZNE

PRZEMYSŁAW NIEWIADOMSKI

Wydawnictwo: UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI

Cena: 114.90 zł 103.41 brutto

Koszty dostawy:
  • Paczkomaty InPost 14.99 zł brutto
  • Poczta Polska - odbiór w punkcie 9.99 zł brutto
  • Poczta Polska - przedpłata 15.99 zł brutto
  • Poczta Polska - pobranie 19.99 zł brutto
  • Kurier FEDEX - przedpłata 16.99 zł brutto
  • Kurier DHL - przedpłata 18.99 zł brutto
  • Kurier DHL - pobranie 21.99 zł brutto
  • Odbiór osobisty - UWAGA - uprzejmie prosimy poczekać na informację z księgarni o możliwości odbioru zamówienia - 0.00 zł brutto

Opis

Opis produktu
ISBN: 978-83-7842-446-8
 
661 stron
format: B5
oprawa: miękka
Rok wydania: 2021
 

Współcześnie przemysł wkroczył na drogę dynamicznego rozwoju, w którym dużą rolę odgrywa rewolucja technologiczna. Warunki funkcjonowania przedsiębiorstw są niezwykle złożone i dynamiczne. Podjęcie wielkich wyzwań, takich jak zmiany klimatyczne, ograniczone zasoby naturalne, głód czy głębokie nierówności społeczne, jest bardzo trudne, dlatego że niezbędne koszty trzeba ponieść od razu, a niepewne pożytki pojawią się w odległej przyszłości. Dynamicznie zmienia się otoczenie przedsiębiorstw produkcyjnych, co powoduje, że ich działalność obciążona jest coraz większą niepewnością i ryzykiem. Nasilają się interakcje i powiązania we współczesnym globalnym systemie gospodarczym, w którym produkcja osiąga coraz wyższy stopień internacjonalizacji. Istotnymi zjawiskami obserwowanymi w obszarze produkcji przemysłowej w skali globalnej są również fragmentaryzacja i delokalizacja.
W toczącej się dyskusji wielokrotnie formułowano pogląd, że obecny poziom innowacyjności polskiej gospodarki niewątpliwie nie przystaje do oczekiwań i ambicji tak polskich przedsiębiorców, jak i pracowników sektora badawczego.
[frg. wstępu]

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie
Zdefiniowanie problemu badawczego (motyw podjęcia badań)
Eksploracja luki poznawczej - analiza bibliometryczna
Cel, pytania i zakres pracy
Hipotezy i presumpcje
Źródła i metody badawcze
Schemat realizacji pracy

Rozdział 1. Teoretyczne podstawy dojrzałości
1.1. Dojrzałość w ujęciu wybranych dyscyplin naukowych
1.2. Dojrzałość w naukach o zarządzaniu i jakości
1.2.1. Pojęcie i znaczenie dojrzałości przedsiębiorstw
1.2.2. Wybrane modele dojrzałości
1.3. Dojrzałość przedsiębiorstwa - konceptualizacja pojęcia
1.3.1. Cel, pytania, presumpcje
1.3.2. Metoda i schemat realizacji badań
1.3.3. Fabryka pomysłów - deskrypcja badań
1.3.4. Wykładnia dojrzałości przedsiębiorstwa - model badawczy
1.3.5. Badanie rozstrzygające - eksploracja istotności
1.3.5.1. Charakterystyka próby badawczej
(przedsiębiorstwa sektora maszyn rolniczych)
1.3.5.2. Profil respondenta
1.3.5.3. Zdefiniowanie dojrzałości przedsiębiorstw sektora
maszyn rolniczych - wyniki badań własnych
1.3.6. Dyskusja i wnioski
1.4. Mikrofundamenty dojrzałości przedsiębiorstwa -
konstelacja wymiarów cząstkowych
1.5. Dojrzałość jako inherentna cecha inteligentnej fabryki -
w stronę paradygmatu cyfryzacji produkcji
1.6. Stabilność, odporność a doskonałość - triada w teorii dojrzałości
1.7. Podsumowanie

Rozdział 2. Wymiary dojrzałości systemu produkcyjnego
2.1. Przedsiębiorstwo produkcyjne - funkcje, cechy, procesy
2.2. System produkcyjny - od teorii do praktyki zarządzania
2.3. Dojrzałość systemu produkcyjnego - w kierunku dalszych badań
2.3.1. Cel postępowania badawczego
2.3.2. Metoda i organizacja postępowania badawczego
2.3.3. Dojrzałość systemu produkcyjnego - model konceptualny
2.3.4. Weryfikacja modelu badawczego - istotność definicji
2.3.4.1. Charakterystyka próby badawczej
(przedsiębiorstwa produkcyjne sektora maszyn rolniczych)
2.3.4.2. Profil osoby wypełniającej kwestionariusz ankiety badań
2.3.4.3. Konceptualizacja dojrzałości systemu produkcyjnego
przedsiębiorstw sektora maszyn rolniczych - wyniki badań własnych
2.3.5. Dyskusja i wnioski
2.4. Zasoby, zdolności i kompetencje w ocenie dojrzałości
systemu produkcyjnego
2.4.1. Miejsce i rola zasobów rzeczowych
2.4.2. Miejsce i rola zasobów niematerialnych - kompetencje, zdolności
a relacje
2.5. Szczupłość, elastyczność a projektowanie współbieżne - metakoncepcje
w ocenie dojrzałości systemu produkcyjnego
2.6. Współczesne metody i koncepcje zarządzania - retrospekcja przez pryzmat
definiowania warunków brzegowych dojrzałości systemu produkcyjnego
2.7. Podsumowanie

Rozdział 3. Model badawczy - koncepcja postępowania studialnego
3.1. Problemy metodyczne związane z pomiarem dojrzałości
systemu produkcyjnego
3.2. Cel postępowania badawczego
3.3. Założenia i hipotezy badawcze
3.4. Metoda i organizacja postępowania badawczego
3.5. Technika badawcza
3.6. Narzędzie badawcze
3.7. Metody analizy

Rozdział 4. Nominowanie warunków brzegowych oceny dojrzałości
systemu produkcyjnego - model i jego weryfikacja empiryczna
4.1. Kompozycja modelu teoretycznego
4.1.1. Organizacja i przebieg badań eksperckich
4.1.2. Charakterystyka grupy ekspertów
4.1.3. Cechy konstytuujące poziom dojrzałości systemu produkcyjnego -
model badawczy
4.2. Egzemplifikacja empiryczna
4.2.1. Charakterystyka próby badawczej przedsiębiorstw sektora
maszyn rolniczych w badaniu determinant dojrzałości
systemu produkcyjnego
4.2.2. Profil osoby wypełniającej kwestionariusz ankiety
4.2.3. Obszary dojrzałości systemu produkcyjnego
4.2.4. Ocena i doskonalenie dojrzałości systemu produkcyjnego
w kontekście metod i koncepcji zarządzania produkcją
4.2.5. Czynniki determinujące dojrzałość systemu produkcyjnego
4.2.6. Implementacja zasad i narzędzi zarządzania jako osnowa dyskursu
o˙dojrzałości systemu produkcyjnego - wyniki badań własnych

Rozdział 5. Kryterium dojrzałości systemu produkcyjnego -
stan aktualny i pożądany
5.1. Materiał i metoda
5.1.1. Charakterystyka próby badawczej przedsiębiorstw sektora
maszyn rolniczych
5.1.2. Profil osoby wypełniającej kwestionariusz ankiety
5.2. Dojrzałość systemu produkcyjnego przedsiębiorstw sektora
maszyn rolniczych - analiza luki
5.2.1. Punkt wyjścia
5.2.2. Dojrzałość systemu produkcyjnego - antycypowany poziom realizacji
wybranych determinant (stan postulowany)
5.2.3. Dojrzałość systemu produkcyjnego - stan obecny
5.2.4. Ewaluacja luki - dyskusja i wnioski
5.2.5. Podsumowanie

Zakończenie

Załączniki
Załącznik 1.
Załącznik 2.
Załącznik 3.
Załącznik 4.

Literatura

Spis rysunków

Spis tabel

Spis wykresów

Kod wydawnictwa: 978-83-7842-446-8

Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Produkty powiązane

Kontakt

Księgarnia Ekonomiczna Kazimierz Leki Sp. z o.o.

ul. Grójecka 67

02-094 Warszawa

NIP: 7010414095

Tel. 22 822 90 41

www.24naukowa.com.pl

naukowa@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl