Dodano produkt do koszyka

Promocja

CZAS PRACY KIEROWCÓW PROCEDURY ROZLICZENIA WZORY wyd.6

CZAS PRACY KIEROWCÓW PROCEDURY ROZLICZENIA WZORY wyd.6

ŁUKASZ PRASOŁEK

Wydawnictwo: C.H.BECK

Cena: 159.00 zł 133.56 brutto

Koszty dostawy:
  • Paczkomaty InPost 14.99 zł brutto
  • Poczta Polska - odbiór w punkcie 9.99 zł brutto
  • Poczta Polska - przedpłata 15.99 zł brutto
  • Poczta Polska - pobranie 19.99 zł brutto
  • Kurier DHL - przedpłata 18.99 zł brutto
  • Kurier DHL - pobranie 21.99 zł brutto
  • Odbiór osobisty - UWAGA - uprzejmie prosimy poczekać na informację z księgarni o możliwości odbioru zamówienia - 0.00 zł brutto

Opis

Opis produktu

ISBN: 978-83-8291-144-2

480 stron
format: B5
oprawa: miękka
Rok wydania: 2022

Kompendium wiedzy na temat czasu pracy kierowców.

Szerokie kompendium wiedzy na temat bardzo skomplikowany, jakim jest czas pracy kierowców. Jest ona bardzo obszerna, gdyż tematykę potraktowano szeroko, uwzględniając wszystkie rodzaje przewozów, jakie mogą wykonywać polskie firmy (krajowe, unijne, pozaunijne, na trasach regularnych w komunikacji miejskiej czy podmiejskiej) oraz różne formy zatrudnienia kierowców (umowa o pracę, umowy cywilnoprawne oraz samozatrudnienie) i ich wpływ na czas pracy.

W najnowszym wydaniu książki szczegółowo opisano wszystkie zmiany wynikające z Pakietu Mobilności oraz ustawy z 26.1.2022 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 209), uwzględniając problematykę czasu pracy, wynagrodzeń, kontroli firm transportowych, w tym nowych kar finansowych. Są to m.in. zmiany dotyczące:

delegowania kierowców, zgłaszania kierowców delegowanych w systemie IMI, rozliczania wynagrodzeń kierowców oraz wpisywania symbolu kraju w tachografie po przekroczeniu granicy, obowiązujące od 2.2.2022 r.;
nowych wymogów wobec siedziby przewoźnika i powrotu do bazy oraz obowiązku przechowywania dokumentów księgowych w siedzibie firmy, obowiązujących od 21.2.2022 r.;
wymagań wobec bazy eksploatacyjnej oraz nowego taryfikatora kar ITD, a także czasu pracy kierowców w przewozach regularnych na trasach do 50 km, obowiązujących od 1.3.2022 r.;
obowiązku posiadania licencji wspólnotowych dla busów, obowiązującego od 20.5.2022 r.;
zasad prowadzenia ewidencji czasu pracy wszystkich kierowców, obowiązujących od 29.5.2022 r.;
nowych zasad zdobywania kwalifikacji wstępnej i odbywania szkoleń okresowych, obowiązujących od 6.4.2022 r.;
zasad wydawania karty kwalifikacji kierowcy, obowiązujących od 6.4.2022 r. czy wpisywania danych o odbyciu kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego do prawa jazdy;
wagi naruszeń kontrolowanych przez ITD, wprowadzonych nowym unijnym rozporządzeniem od 23.5.2022 r.
Pod względem tematycznym książkę można podzielić na 5 bloków tematycznych:

zasady organizacji transportu i zatrudniania kierowców - rozdziały 1-3,
czas pracy kierowców - rozdziały 4-9,
dokumentacja i wynagrodzenia - rozdziały 10-12,
tachografy i rejestracja czasu pracy - rozdziały 13-14,
kontrola czasu pracy - rozdziały 15-17.
W książce wykorzystano dostępne orzecznictwo Sądu Najwyższego, wojewódzkich sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczące czasu pracy kierowców w różnych jego aspektach oraz stanowiska urzędowe dotyczące kwestii, które nie zostały jeszcze wyjaśnione w orzecznictwie, a co ważne, wszystkie te stanowiska zostały zamieszczone w ostatnim rozdziale książki.

Niewątpliwie atutem książki jest duża liczba przykładów, które doskonale obrazują faktyczne działania, jakie w praktyce musi podjąć firma, aby prawidłowo dokonać analizy i rozliczenia czasu pracy. Książka zawiera ponadto wzory podstawowych dokumentów, które są niezbędne w każdej firmie zatrudniającej kierowców.

SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów

Wprowadzenie

Rozdział I. Zasady prowadzenia działalności transportowej i podstawowe definicje
1. Podstawy prawne
2. Unijne zasady prowadzenia działalności transportowej
3. Zmiany w przepisach polskich
4. Podstawowe definicje
Rozdział II. Przepisy dotyczące czasu pracy kierowców
1. Ustawa o transporcie drogowym
2. Czas prowadzenia pojazdu
3. Kierowca-pracownik
4. Rejestracja czasu pracy kierowcy
5. Kontrola czasu pracy kierowców
Rozdział III. Wymagania dla kierowców w przewozach drogowych
1. Definicje
2. Kryterium wieku
3. Wymagania szczególne dla kierowców
4. Profil kierowcy zawodowego
5. Kwalifikacja wstępna i szkolenia okresowe
6. Badania kierowców
7. Wpisywanie danych do prawa jazdy
8. Świadectwo kierowcy
Rozdział IV. Czas pracy kierowcy w przewozach na terenie Unii Europejskiej
1. Zakres zastosowania rozporządzenia Nr 561/2006
2. Czas jazdy i przerwy
3. Odpoczynki - dobowy i tygodniowy
Rozdział V. Przewozy poza obszarem Unii Europejskiej
1. Umowa AETR
2. Wyłączenia stosowania Umowy AETR
3. Okresy prowadzenia i przerwy w prowadzeniu
4. Odpoczynek dzienny i jego rodzaje
5. Odpoczynek w załodze
6. Odpoczynek tygodniowy
7. Odstąpienie od stosowania przepisów Umowy AETR
Rozdział VI. Przewozy regularne na trasach do 50 km
1. Zasady wykonywania przewozów regularnych
2. Czas prowadzenia pojazdu, przerwy i odpoczynki
3. Przerwy i odpoczynki w przewozach regularnych na trasach powyżej 50 km
4. Przewozy mieszane
5. Nowe wymagania dotyczące warunków pracy prowadzących pojazdy na liniach komunikacyjnych w komunikacji miejskiej
Rozdział VII. Czas pracy kierowców będących pracownikami
1. Podstawy prawne
2. Czas pracy kierowcy
3. Czas dyżuru kierowcy
4. Systemy czasu pracy kierowców
4.1. Rodzaje systemów czasu pracy
4.2. Podstawowy czas pracy
4.3. Równoważny czas pracy
4.4. Przerywany czas pracy
4.5. Zadaniowy czas pracy
4.6. Mieszany czas pracy
Rozdział VIII. Praca kierowców w godzinach nadliczbowych
1. Przekroczenie norm czasu pracy
2. Dopuszczalność pracy w godzinach nadliczbowych
3. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych
4. Czas wolny za godziny nadliczbowe
5. Praca w dni wolne od pracy z tytułu 5-dniowego tygodnia pracy
6. Praca w niedziele i święta
7. Praca w nocy
Rozdział IX. Czas pracy kierowców samozatrudnionych
1. Wymogi Unii Europejskiej
2. Zakres podmiotowy nowelizacji
3. Pojęcie i ograniczenia czasu pracy
4. Czas pracy kierowców pracujących na rzecz wielu przewoźników
4.1. Samozatrudnienie i praca na etacie
4.2. Samozatrudnienie i współpraca z kilkoma różnymi podmiotami
5. Dokumentacja czasu pracy
Rozdział X. Zasady wynagradzania kierowców w przewozach krajowych
1. Budowa siatki płac w przewozach krajowych
2. Pojęcie podróży służbowej
3. Należności z tytułu krajowych podróży służbowych
Rozdział XI. Zasady wynagradzania kierowców w przewozach międzynarodowych
1. Ogólne zasady wynagradzania kierowców
2. Zasady wynagradzania kierowców delegowanych
2.1. Definicja kierowców delegowanych
2.2. Obowiązek zgłoszenia delegowanych kierowców w systemie IMI
2.2.1. Techniczne zasady zakładania konta i dokonywania zgłoszeń w systemie IMI
2.2.2. Okresy, na jakie można dokonać zgłoszenia i współpraca w ramach kontroli
2.3. Zasady obliczania wynagrodzeń kierowcom delegowanym
3. Zasady wynagradzania kierowców w przewozach dwustronnych
Rozdział XII. Dokumentacja czasu pracy kierowców
1. Teczki dla kierowców
2. Informacja o przepisach dotyczących czasu pracy kierowców
3. Informacja o dodatkowym zatrudnieniu
4. Lista obecności dla kierowcy
5. Ewidencja czasu pracy kierowcy
6. Zaświadczenia o nieprowadzeniu pojazdu
7. Specyficzna dokumentacja przy przewozach regularnych do 50 km
8. Wzory dokumentów
8.1. Informacja dla kierowcy samochodu poniżej 3,5 tony (do 9 osób z kierowcą)
8.2. Informacja dla kierowcy samochodu powyżej 3,5 tony (powyżej 9 osób z kierowcą)
8.3. Informacja o dodatkowym zatrudnieniu
8.4. Miesięczna karta ewidencji czasu pracy kierowcy
8.5. Wzór karty drogowej zgodnie z KartaDrogR
8.6. Zaświadczenie o działalności w przewozach unijnych
8.7. Zaświadczenie o działalności w przewozach pozaunijnych (suplement 3 do Umowy AETR)
Rozdział XIII. Używanie tachografów i wykresówek
1. Obowiązek instalowania tachografu
2. Zasady użytkowania tachografów analogowych
3. Obowiązki pracodawcy
4. Obowiązki kierowcy
5. Nieprawidłowe użytkowanie tachografu
Rozdział XIV. System tachografów cyfrowych
1. Obowiązek instalowania tachografów cyfrowych
2. Karty elektroniczne (chipowe)
3. Obsługa tachografu cyfrowego
4. Działalność warsztatów instalujących tachografy cyfrowe
5. Inteligentne tachografy
6. Odpowiedzialność kierowcy i przewoźnika
Rozdział XV. Zasady kontroli przedsiębiorców
1. Zasady ogólne kontroli
2. Rozpoczęcie kontroli
3. Sposób przeprowadzenia kontroli
4. Książka kontroli
5. Ograniczenia kontroli
6. Sprzeciw wobec podjęcia kontroli
Rozdział XVI. Kontrola przestrzegania przepisów o czasie pracy kierowców przez ITD i inne organy

1. Organy uprawnione i zakres kontroli
2. Zasady działania i prowadzenia kontroli przez ITD
3. Zasady przeprowadzania kontroli przewozów drogowych przez inne podmioty
4. Zasady kontroli i odpowiedzialności wynikające z rozporządzenia Nr 561/2006
5. Europejskie zasady dotyczące liczby i zakresu kontroli
6. Kary pieniężne nakładane na przewoźników drogowych
7. Odpowiedzialność kierowcy
8. Odpowiedzialność zarządzającego transportem
Rozdział XVII. Kontrola czasu pracy kierowców przez PIP

1. Miejsce i podstawa prawna prowadzenia kontroli
2. Przebieg kontroli
3. Zakres kontroli
4. Kary pieniężne nakładane przez inspektorów pracy
5. Porozumienie o współpracy z ITD
Rozdział XVIII. Stanowiska urzędowe

1. Wytyczne i wyjaśnienia dotyczące pakietu mobilności
1.1. Wytyczne Ministerstwa Infrastruktury w postaci pytań i odpowiedzi dotyczące stosowania przepisów ustawy z 26.1.2022 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw w zakresie wynagradzania kierowców realizujących międzynarodowe przewozy drogowe
1.2. Wytyczne KE w postaci pytań i odpowiedzi w sprawie delegowania kierowców na podstawie dyrektywy Nr 2020/1057
1.3. Wyjaśnienia ZUS - zasady ustalania podstawy wymiaru składek dla kierowców wykonujących zadania służbowe w zakresie przewozów międzynarodowych - zmiany od 2.2.2022 r.
2. Stanowisko dotyczące danych osobowych
2.1. Stanowisko UODO z 21.9.2020 r. dotyczące uprawnienia pracodawcy do żądania od zatrudnianego kierowcy przekazania mu informacji na temat drugiego pracodawcy
3. Przewozy regularne
3.1. Stanowisko GIP z 2.6.2008 r. w sprawie czasu pracy kierowców (GPP-302-4560-264/08/PE)
3.2. Pismo GIP z 7.11.2008 r. w sprawie czasu pracy kierowców wykonujących przewozy regularne (GPP-417-4560-915/08/PE)
3.3. Stanowisko GIP w sprawie udzielania odpoczynków kierowcom (GNP-401-023-220/07)
3.4. Stanowisko Ministerstwa Infrastruktury z 2.6.2008 r. w sprawie czasu pracy kierowców (MR 826586/2008)
3.5. Pismo MI z 22.10.2008 r. w sprawie czasu pracy kierowców komunikacji miejskiej (MR/869429/2008)
4. Kierowca-pracownik
4.1. Stanowisko Departamentu Transportu Drogowego Ministerstwa Infrastruktury z 30.7.2008 r. w sprawie kierowców (MR/845054/2008)
4.2. Stanowisko GIP z 2.6.2008 r. w sprawie doby pracowniczej (GPP-302-4560-264/08/PE)
4.3. Pismo Głównego Inspektoratu Pracy z 6.4.2009 r. w sprawie naruszenia doby pracowniczej po wolnym dniu (GPP-417-4560-19/09/PE/RP)
4.4. Stanowisko GIP z 2.6.2008 r. w sprawie nadgodzin kierowców (GPP-302-4560-264/08/PE)
4.5. Pismo GIP z 16.10.2007 r. w sprawie stosowania przepisów CzasKierU (GNP-302-4560-464/07/PE)
4.6. Stanowisko GIP z 11.8.2008 r. w sprawie umów o pracę kierowców (GPP-302-4560-609/08/PE)
4.7. Stanowisko GIP w sprawie przerw w czasie pracy kierowców (GNP-401-023-220/07)
4.8. Stanowisko GIP z 2.6.2008 r. w sprawie kierowców pojazdów do 3,5 t i do 9 osób (GPP-302-4560-264/08/PE)
4.9. Stanowisko MZ z 28.6.2011 r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (MZ-BP-P-0620-6142-2/OG/11)
4.10. Stanowisko Biura Informacji i Promocji MI z 8.11.2011 r. w sprawie zasad wprowadzenia pory nocnej dla kierowców wynikającej z art. 2 pkt 6a CzasKierU (MR-1-mg-061-379/11)
4.11. Stanowisko Głównego Inspektoratu Pracy w sprawie ustalania rozkładów czasu pracy przy przewozach rzeczy (GNP 302/4560-184/07)
4.12. Stanowisko Głównego Inspektoratu Pracy z 16.3.2015 r. w sprawie podróży służbowej kierowcy (GNP-501/364-4560-3-1/15/PE-RP)
5. Nadgodziny
5.1. Pismo MI z 12.3.2009 r. w sprawie rocznego limitu nadgodzin u kierowców (MR/908723/2009)
5.2. Stanowisko Komisji Prawnej GIP z 7.12.2009 r. w sprawie limitu godzin nadliczbowych u kierowców (GPP-417/501-4560-12/09/PE/RP)
5.3. Stanowisko GIP z 2005 r. w sprawie czasu wolnego za nadgodziny (GNP-367-4560/05/PE)
5.4. Stanowisko GIP z 23.1.2008 r. w sprawie obliczania dodatku za nadgodziny
5.5. Stanowisko MPiPS z 20.8.2008 r. w sprawie obliczania dodatku z tytułu pracy w nadgodzinach (DPR-III-079-475/ZN/08)
5.6. Stanowisko MPiPS z 13.11.2008 r. w sprawie ustalania rocznego limitu pracy w nadgodzinach (DPR-III-079-612/TW/08)
5.7. Stanowisko GIP z 29.5.2009 r. w sprawie ryczałtowego wynagrodzenia za godziny nadliczbowe (GPP-110-4560-14/09/PE/RP)
5.8. Stanowisko GIP z 4.8.2009 r. w sprawie zasad wyznaczania niedzieli wolnej od pracy raz na 4 tygodnie (GPP-459-4560-49/09/PE/RP)
6. Kontrole
6.1. Stanowisko MTBiGM z 8.12.2011 r. w sprawie przesłanek odstąpienia od karania przedsiębiorcy za przekroczenie przez kierowcę czasu pracy (MR-1-jd-061-32/11 Doc. 1168911)
6.2. Stanowisko Biura Informacji i Promocji MTBiGM z 1.12.2011 r. w sprawie sposobu liczenia 6-miesięcznego okresu przed rozpoczęciem kontroli (MR-1-mg-061-13/11)
6.3. Wytyczne Nr 1 GITD z 28.7.2011 r. w sprawie postępowania inspektorów ITD w zakresie kontroli przestrzegania przepisów o okresach prowadzenia pojazdów, obowiązkowych przerwach i odpoczynkach kierowców wykonujących przewozy drogowe oraz przepisów o stosowaniu urządzeń rejestrujących w przewozach drogowych
7. Podróże służbowe
7.1. Stanowisko MI z 2.8.2010 r. w sprawie podróży służbowej kierowcy, który w ciągu 1 doby kilkakrotnie pokonuje krótkie trasy (MR-1- jd/1042202 /2010)
7.2. Stanowisko GIP z 17.12.2010 r. w sprawie odbywania podróży służbowych przez zatrudnionych na łączonych stanowiskach (GPP-364-4560-96-1/10/PE/RP)
8. Kierowca samozatrudniony
8.1. Stanowisko MTBiGM z 26.8.2013 r. w sprawie objęcia kierowców samo zatrudnionych przepisami CzasKierU (BM4-mg-061-367/13)

Kod wydawnictwa: 978-83-8291-144-2

Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Produkty powiązane

Kontakt

Księgarnia Ekonomiczna Kazimierz Leki Sp. z o.o.

ul. Grójecka 67

02-094 Warszawa

NIP: 7010414095

Tel. 22 822 90 41

www.24naukowa.com.pl

naukowa@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl