Dodano produkt do koszyka

NOWOŚĆ Promocja

CYWILNOPRAWNE UWARUNKOWANIA UDZIELANIA PRZEZ LEKARZA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W MODELU TELEMEDYCYNY W PRAWIE POLSKIM

CYWILNOPRAWNE UWARUNKOWANIA UDZIELANIA PRZEZ LEKARZA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W MODELU TELEMEDYCYNY W PRAWIE POLSKIM

KATARZYNA MARIA ZOŃ

Producent: C.H.BECK

Cena: 199.00 zł 179.10 brutto

Koszty dostawy:
  • Poczta Polska - odbiór w punkcie 8.99 zł brutto
  • Poczta Polska - przedpłata 11.50 zł brutto
  • Poczta Polska - pobranie 15.50 zł brutto
  • Kurier DHL - przedpłata 18.00 zł brutto
  • Kurier DHL - pobranie 21.00 zł brutto
  • Kurier GLS - przedpłata 22.00 zł brutto
  • Kurier GLS - pobranie 25.00 zł brutto
  • Odbiór osobisty 0.00 zł brutto

Opis

Opis produktu

ISBN: 978-83-8235-740-0

411 stron
format: A5
oprawa: twarda
Rok wydania: 2022

Problematyka udzielania świadczeń zdrowotnych w modelu telemedycyny stanowi wyzwanie jakie stawia przed polskim ustawodawcą dynamicznie rozwijająca się nauka. Nowe możliwości w zakresie realizacji świadczeń zdrowotnych wpłynęły również na sposób wykonywania zawodu przez lekarza. Powyższe wymaga przesądzenia kwestii dopuszczalności, a także cywilnoprawnych uwarunkowań i konsekwencji udzielania przez lekarza świadczeń zdrowotnych w modelu telemedycyny. Stan prawny w tym zakresie uległ istotnym zmianom w ciągu ostatnich kilku lat.

Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie, w którym dokonano analizy oraz interpretacji przepisów prawa powszechnie obowiązującego związanych z udzielaniem przez lekarza świadczeń zdrowotnych w modelu telemedycyny. Rozważania przeprowadzono w kontekście prawnych uwarunkowań ich realizacji, przesłanek przedmiotowych i podmiotowych oraz standardów wykonywania zawodu lekarza.

Podjętą problematykę odniesiono następnie do cywilnoprawnych konsekwencji zastosowania tych rozwiązań, ujmowanych zarówno z perspektywy pacjenta, jak i lekarza. Odwołano się pomocniczo również do kontekstów pozaprawnych (etycznych, społecznych, ekonomicznych). Prezentowana praca jest pierwszym monograficznym opracowaniem zagadnienia cywilnoprawnych uwarunkowań udzielania przez lekarza świadczeń zdrowotnych w modelu telemedycyny w polskiej literaturze cywilistycznej.

SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów
Bibliografia
Orzeczenia
Źródła prawa
Inne źródła
Strony internetowe
Przedmowa
Rozdział I. Zagadnienia wstępne
ő1. Wprowadzenie
ő2. Kwestie definicyjne
I. Świadczenie zdrowotne
1. Uwagi wstępne
2. Pojęcie świadczenia zdrowotnego w świetle ustawy
o działalności leczniczej
3. Pojęcie świadczenia zdrowotnego w świetle ustawy
o świadczeniach finansowanych ze środków publicznych
4. Pojęcie świadczenia zdrowotnego w ustawach
zawodowych
II. Podmioty stosunków regulowanych przez prawo medyczne
1. Lekarz
1.1. Pojęcie lekarza w świetle ustawy o zawodach lekarza
i lekarza dentysty
1.2. Lekarz jako wolny zawód
1.3. Lekarz jako zawód zaufania publicznego
2. Pacjent
2.1. Uwagi wstępne
2.2. Pojęcie pacjenta w ustawie o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta
2.3. Pojęcie pacjenta w innych aktach prawnych
3. Współdziałanie między lekarzem a pacjentem
III. System teleinformatyczny i system łączności
1. System teleinformatyczny
2. System łączności
IV. Telemedycyna oraz powiązane pojęcia
1. Telemedycyna
1.1. Przegląd definicji z uwzględnieniem różnorodności
prezentowanych stanowisk
1.2. Możliwości i bariery udzielania świadczeń
zdrowotnych w modelu telemedycyny
2. M-zdrowie i e-zdrowie
ő3. Podsumowanie
Rozdział II. Otoczenie regulacyjne udzielania przez lekarza świadczeń
zdrowotnych w modelu telemedycyny
ő1. Stan prawny do 11.12.2015 r.
I. Uwagi wstępne
II. Opinia właściwego lekarza specjalisty lub zwołanie
konsylium
1. Wprowadzenie
2. Teleradiologia
3. Telekonsylium kardiologiczne i telekonsylium
geriatryczne
III. Zasięgnięcie opinii lekarza przez kierującego akcją
ratunkową
IV. Udzielanie porad medycznych drogą radiową na morzu
V. Orzekanie o stanie zdrowia po uprzednim, osobistym
zbadaniu
1. Uwagi wstępne
2. Stan prawny do 31.12.2014 r.
2.1. Obowiązek uprzedniego, osobistego zbadania
2.2. Wydanie orzeczenia bez uprzedniego osobistego
zbadania
3. Stan prawny od 1.1.2015 r.
4. Regulacje szczególne przewidujące obowiązek orzekania
o stanie zdrowia po uprzednim osobistym zbadaniu
5. Konsekwencje udzielania świadczeń zdrowotnych przez
lekarza bez osobistego zbadania
VI. Udzielanie świadczeń zdrowotnych za pomocą narzędzi
telemedycznych a pozostawanie przez lekarza w gotowości do
udzielania świadczeń zdrowotnych
VII. Podsumowanie
ő2. Stan prawny od 12.12.2015 r.
I. Uwagi wstępne
VII
II. Zakres zmian w zarysie
III. Ocena skutków regulacji
IV. Analiza poszczególnych regulacji
1. Ustawa o działalności leczniczej
2. Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty
2.1. Artykuł 2 ZawLekU
2.2. Artykuł 42 ust. 1 ZawLekU
2.3. Artykuł 42 ust. 2 ZawLekU
3. Świadczenia finansowane ze środków publicznych
3.1. Uwagi wstępne
3.2. Kardiologiczna telerehabilitacja hybrydowa
3.3. Porada lekarska w ramach podstawowej opieki
zdrowotnej
3.4. Inne świadczenia gwarantowane
4. Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym
4.1. Proponowane zmiany
4.2. Wprowadzone zmiany
5. Standardy organizacyjne w radiologii
V. Wpływ pandemii COVID-19 na udzielanie przez lekarza
świadczeń zdrowotnych w modelu telemedycyny - regulacje
szczególne
VI. Podsumowanie
Rozdział III. Standardy wykonywania zawodu jako kryteria
oceny postępowania lekarza udzielającego świadczeń zdrowotnych
w modelu telemedycyny
ő1. Prawne podstawy ponoszenia przez lekarza odpowiedzialności
cywilnej
I. Uwagi wstępne
II. Zdarzenie, z którym ustawa wiąże powstanie
odpowiedzialności
1. Wprowadzenie
2. Czyn niedozwolony
2.1. Odpowiedzialność za czyny własne (art. 415 KC)
2.2. Odpowiedzialność za czyny cudze (art. 429
i 430 KC)
3. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania
III. Szkoda
IV. Związek przyczynowy
V. Przyczynienie się poszkodowanego do powstania lub
zwiększenia szkody
VI. Wpływ formy wykonywania zawodu na kształt
odpowiedzialności cywilnej lekarza
ő2. Pojęcie, charakter i miejsce standardów wykonywania zawodu
w kontekście odpowiedzialności cywilnej
3. Zgodność ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej
ő4. Dostępne lekarzowi metody i środki zapobiegania, rozpoznawania
i leczenia chorób
I. Uwagi wstępne
II. Urządzenia, sprzęt i oprogramowanie - próba klasyfikacji
prawnej
III. Warunki organizacyjno-techniczne udzielania świadczeń
zdrowotnych
IV. Konsekwencje użycia wadliwego lub niesprawnego sprzętu
V. Udzielanie świadczeń zdrowotnych w modelu telemedycyny
a usługa społeczeństwa informacyjnego
1. Charakter prawny usług telemedycznych
2. Następstwa kwalifikacji usług telemedycznych jako usług
społeczeństwa informacyjnego
ő5. Należyta staranność
I. Uwagi wstępne
II. Obowiązek identyfikacji pacjenta
III. Prawidłowe zbadanie pacjenta
IV. Ordynowanie produktów leczniczych
ő6. Zgodność z zasadami etyki lekarskiej
I. Uwagi wstępne
II. Miejsce i charakter prawny norm KEL
III. Próba interpretacji art. 9 KEL
IV. Stosowanie art. 9 KEL w orzecznictwie okręgowych sądów
dyscyplinarnych - badania własne
1. Analiza orzeczeń okręgowych sądów lekarskich w zakresie
stosowania art. 9 KEL
1.1. Wprowadzenie
1.2. Ilościowa analiza danych
1.3. Analiza poszczególnych orzeczeń
2. Podsumowanie przeprowadzonych badań
ő7. Poszanowanie autonomii pacjenta i lekarza
I. Uwagi wstępne
II. Poszanowanie autonomii pacjenta
1. Wprowadzenie
2. Zgoda pacjenta
2.1. Charakter prawny zgody
2.2. Forma zgody
2.3. Zgoda w przedmiocie wyboru metody lub formy
udzielenia świadczenia zdrowotnego
3. Autonomia informacyjna pacjenta
4. Ochrona danych medycznych pacjenta
4.1. Uwagi wstępne
4.2. Dane pacjenta w przepisach krajowych
4.3. Dane pacjenta w świetle RODO
4.3.1. Wprowadzenie
4.3.2. Przetwarzanie danych pacjenta
4.3.3. Autonomia informacyjna pacjenta
4.3.4. Odpowiedzialność lekarza jako administratora
danych pacjenta
5. Wizerunek pacjenta
6. Tajemnica lekarska
III. Poszanowanie autonomii lekarza
8. Podsumowanie
Wnioski końcowe
The Civil Law Environment for Providing Healthcare Services by
a Physician through telemedicine in Polish Law
Indeks rzeczowy

Kod producenta: 978-83-8235-740-0

Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Produkty powiązane

Kontakt

Księgarnia Ekonomiczna Kazimierz Leki Sp. z o.o.

ul. Grójecka 67

02-094 Warszawa

NIP: 7010414095

 

Tel. 22 822 90 41

www.ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl

naukowa@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.