Dodano produkt do koszyka

Promocja

CHECKLIST DO ZAWARCIA UMOWY O PRACĘ

CHECKLIST DO ZAWARCIA UMOWY O PRACĘ

S.W. CIUPA

Wydawnictwo: C.H.BECK

Cena: 29.00 zł 24.36 brutto

Koszty dostawy:
  • Paczkomaty InPost 14.99 zł brutto
  • Poczta Polska - odbiór w punkcie 9.99 zł brutto
  • Poczta Polska - przedpłata 15.99 zł brutto
  • Poczta Polska - pobranie 19.99 zł brutto
  • Kurier DHL - przedpłata 18.99 zł brutto
  • Kurier DHL - pobranie 21.99 zł brutto
  • Odbiór osobisty - UWAGA - uprzejmie prosimy poczekać na informację z księgarni o możliwości odbioru zamówienia - 0.00 zł brutto

Opis

Opis produktu

ISBN: 83-7387-839-4

136 stron
oprawa: miękka
Rok wydania: 2005

 

Wstęp
I. Podstawa opracowania CHECKLIST
Podstawą opracowania CHECKLIST były przepisy prawa pracy oraz innych gałęzi prawa, o ile mają związek z umową o pracę. Dobór zagadnień składających na poszczególne punkty listy oraz ich zakres przedmiotowy stanowią wyraz poglądów i doświadczeń zawodowych autora w przedmiocie objętym CHECKLIST. Autor nie aspiruje jednak do wyczerpania całości zagadnień i kwestii związanych z problematyką zawierania umowy o pracę. Poza ramami opracowania pozostaje cały szereg zagadnień i obowiązków stron stosunku pracy powstałych w związku z zawieraniem lub zawarciem umowy o pracę, które wykraczają poza samą treść umowy. Autor zdaje sobie również sprawę, że część wyrażonych w niniejszym opracowaniu uwag ma charakter dyskusyjny i może być kwestionowana.
Założeniem konstrukcyjnym CHECKLIST jest odpowiedniość i wzajemna zgodność poszczególnych jej punktów z postanowieniami umowy o pracę. W celu ułatwienia użytkownikowi posługiwania się listą oznaczono w niej w nawiasach przy tytułach poszczególnych punktów wagę konkretnych postanowień umowy:
(O) - obligatoryjne,
(FI) - fakultatywne istotne,
(FU) - fakultatywne użyteczne,
(Z) - zakazane.
Ponadto zaznaczono również wyraźnie podstawy prawne kształtowania poszczególnych postanowień umowy o pracę.
II. Wskazówka przy korzystaniu z CHECKLIST
Wprawdzie na podstawie poszczególnych punktów CHECKLIST można ustalić treść umowy o pracę, to nie służy ona ukształtowaniu treści konkretnej czy uniwersalnej umowy. Pomaga jedynie przygotować się do tego procesu w sposób umożliwiający zrozumienie i uświadamianie sobie skutków podejmowanych decyzji oraz dokonywanych czynności. Nie jest ona też uniwersalna i kompletna w tym sensie, że można na jej podstawie ustalić treść i zawrzeć każdą umowę o pracę, w każdych okolicznościach i z każdym pracodawcą czy pracownikiem. Użytkownik, który w taki sposób będzie korzystał z CHECKLIST, robi to na swoją wyłączną odpowiedzialność. Posługiwanie się listą ma ten sens, iż:
ułatwia i porządkuje proces podejmowania decyzji co do rodzaju, zakresu przedmiotowego oraz doboru poszczególnych postanowień umowy o pracę,
zwiększa pewność właściwego rozumienia poszczególnych postanowień umowy,
zmniejsza ryzyko niezamierzonych skutków prawnych,
pozwala zwrócić uwagę na inne, oprócz obligatoryjnych, postanowienia umowy, które coraz powszechniej występują na rynku pracy,
dostarcza ogólnych wskazówek do ustalenia z należytą starannością treści umowy.
III. Użytkownicy
CHECKLIST przeznaczona jest zarówno dla pracodawców, jak i pracowników, którzy pragną świadomie kształtować treść umowy o pracę. Może ona także być pomocna dla osób zajmujących się zawodowo zarządzaniem zasobami ludzkimi, pośrednictwem pracy czy doradztwem personalnym oraz świadczeniem pomocy prawnej w tym zakresie.

SPIS TREŚCI

Wykaz skrótów
Wstęp
I.Podstawa opracowania CHECKLIST
II.Wskazówka przy korzystaniu z CHECKLIST
III.Użytkownicy
Rozdział 1. Czynności przygotowawcze
Formalne przesłanki zawarcia umowy
Badanie zdolności i ograniczeń do zawarcia umowy
po stronie pracodawcy
Badanie zdolności i ograniczeń
do zawarcia umowy po stronie pracownika
Przetwarzanie danych osobowych w związku
z zawieraniem umowy
Forma umowy
Materialne przesłanki ustalenia treści i zawarcia umowy
Wybór rodzaju umowy w ramach stosunku pracy
Treść umowy
Zasada równego traktowania w związku
z nawiązywaniem stosunku pracy (wzmianka)
Sposób zawarcia umowy o pracę
Rozdział 2. Określenie rodzaju umowy (O)
Ogólne zasady kwalifikacji prawnej umowy
Nazwa (typ i rodzaj) umowy
Charakterystyczne postanowienia umowy
i sposób jej wykonywania
Przypadki graniczne i skutki prawne błędnej kwalifikacji
Zmiana rodzaju umowy na podstawie jej postanowień (Z)
Rozdział 3. Określenie stron umowy (O)
Pracodawca i jego reprezentacja w czynnościach z zakresu prawa pracy
Pracownik i jego reprezentacja w czynnościach
z zakresu prawa pracy
Rozdział 4. Miejsce i data zawarcia umowy
oraz termin rozpoczęcia pracy (O)
Miejsce i data zawarcia umowy
Termin rozpoczęcia pracy
Dzień zawarcia umowy a termin rozpoczęcia pracy
Rozdział 5. Określenie rodzaju pracy (O)
Rodzaj pracy jako składnik umowy o pracę
Rodzaj pracy - umowny zakres treści
Cele zatrudnienia
Zakres realizowanych funkcji (obowiązków, uprawnień
i odpowiedzialności)
Zależności funkcjonalne i hierarchiczne
Rodzaj i wielkość przydzielonego wyposażenia
Rozmiar pracy
Rozszerzanie rodzaju pracy - praca różnego rodzaju
w ramach jednego lub więcej stosunków pracy
Wybrane zagadnienia określenia rodzaju pracy w umowie
Zawód / specjalność
Stanowisko pracy
Funkcja i tytuł a stanowisko pracy
Instrumenty pomocnicze w określaniu rodzaju pracy
w umowie
Granice podporządkowania pracownika
w zakresie rodzaju pracy i zasady ich ustalania
Zasada konkretyzacji i przedmiotu świadczenia
Zasada równowagi zakresów
Zasada dopasowania rodzaju pracy do struktury organizacyjnej
Zasada dopasowania rodzaju pracy do struktury zarządzania
Zasada zgodności rodzaju pracy z kwalifikacjami pracownika
Rozdział 6. Określenie miejsca pracy (O)
Miejsce pracy jako składnik umowy o pracę
Miejsce pracy - ustalenie zakresu regulacji w umowie
Granice podporządkowania pracownika
pod względem miejsca pracy
Zmiana miejsca pracy - podróż służbowa
i czasowe oddelegowanie
Rozdział 7. Określenie czasu pracy (O)
Ustawowy czas pracy
Elementy regulacji czasu pracy w umowie
Wymiar czasu pracy
Systemy i rozkłady czasu pracy
Godziny nadliczbowe i praca w porze nocnej
Granice podporządkowania pracownika
pod względem czasu
Rozdział 8. Wynagrodzenie (O)
Umowne formy kształtowania wynagrodzenia
i ich ograniczenia
Stałe składniki wynagrodzenia (fix)
Zmienne składniki wynagrodzenia (variable)
świadczenia dodatkowe
Ustalanie wynagrodzenia (pakietu wynagrodzenia)
w umowie oraz prawne granice swobody jego kształtowania
Wybór form wynagrodzenia
Ustalenie wysokości wynagrodzenia (wartości pakietu)
Waloryzacja i dopasowanie wynagrodzenia
Wypłata wynagrodzenia
Zastrzeżenia umowne dotyczące zmian wynagrodzenia
Rozdział 9. Dodatkowa działalność pracownika (FI)
Dodatkowa działalność pracownika jako element stosunku pracy
Regulacja ustawowa
Kodeks pracy
Inne ustawy
Regulacja umowna
Absolutny umowny zakaz podejmowania działalności dodatkowej
Ograniczony umowny zakaz działalności dodatkowej
Konflikt interesów
Rozdział 10. Koncentracja personalna (O/FI)
Regulacja ustawowa
Regulacja umowna
Rozdział 11. Prawnie chronione tajemnice pracodawcy (FI)
Rodzaje tajemnic prawnie chronionych
Regulacja ustawowa
Tajemnice ustawowe
Tajemnice pracodawcy
Tajemnica przedsiębiorstwa i rozpowszechnianie informacji
Regulacja umowna
Granice przedmiotowe
Granice funkcjonalne
Granice terytorialne
Granice czasowe
Warunki dostępności
Umowne ograniczenia rozpowszechniania informacji
niestanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa oraz
przyjmowania dóbr
Rozdział 12. Postanowienia umowy o pracę dotyczące
twórczości pracowniczej (FI)
Twórczość pracownicza - zakres przedmiotowy
i podmiotowy
Ustawowe nabycie prawa przez pracodawcę
Prawo autorskie i pokrewne
Prawo własności przemysłowej
Inne ustawy
Regulacja umowna
Prawa pracodawcy do utworu
Prawa pracodawcy do projektów wynalazczych
Rozdział 13. Zakaz działalności konkurencyjnej - element treści
umowy o pracę czy odrębna umowa (wzmianka)

Kod wydawnictwa: 83-7387-839-4

Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Produkty powiązane

Kontakt

Księgarnia Ekonomiczna Kazimierz Leki Sp. z o.o.

ul. Grójecka 67

02-094 Warszawa

NIP: 7010414095

Tel. 22 822 90 41

www.24naukowa.com.pl

naukowa@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl