Dodano produkt do koszyka

Promocja

BANKOWOŚĆ W GOSPODARCE CYFROWEJ

BANKOWOŚĆ W GOSPODARCE CYFROWEJ

ZOFIA ZAWADZKA, WŁADYSŁAW L. JAWORSKI, MAŁGORZATA IWANICZ-DROZDOWSKA, ANNA SZELĄGOWSKA

Wydawnictwo: POLTEXT

Cena: 64.90 zł 58.41 brutto

Koszty dostawy:
  • Paczkomaty InPost 14.99 zł brutto
  • Poczta Polska - odbiór w punkcie 9.99 zł brutto
  • Poczta Polska - przedpłata 15.99 zł brutto
  • Poczta Polska - pobranie 19.99 zł brutto
  • Kurier DHL - przedpłata 18.99 zł brutto
  • Kurier DHL - pobranie 21.99 zł brutto
  • Odbiór osobisty - UWAGA - uprzejmie prosimy poczekać na informację z księgarni o możliwości odbioru zamówienia - 0.00 zł brutto

Opis

Opis produktu

ISBN: 978-83-8175-460-6

286 stron
format: B5
oprawa: miękka
Rok wydania: 2023

Najnowsze i uaktualnione wydanie popularnego, znanego od lat, powszechnie wykorzystywanego przez wykładowców i studentów uczelni o profilu ekonomiczno-finansowym podręcznika bankowości.

Otoczenie gospodarcze od ponad 15 lat jest mało stabilne, co rzutuje na funkcjonowanie banków i całych gospodarek. Powoduje to konieczność ciągłej adaptacji banków do nowych warunków i doskonalenia zarządzania ryzykiem. Ponadto od początku XXI wieku sektor bankowy przechodzi transformację cyfrową. To właśnie to cyfrowe oblicze banków jest najbardziej znane klientom, szczególnie młodej generacji. Za tym cyfrowym obliczem kryją się liczne ciekawe i niekiedy skomplikowane mechanizmy, które podręcznik opisuje i wyjaśnia, tak aby zgłębiający tematykę bankowości poznali i zrozumieli procesy rządzące światem finansów "od kuchni". Rozumienie tych mechanizmów jest niezbędne dla właściwego zarządzania finansami przedsiębiorstw oraz instytucji działających w sektorze finansowym.

W czterech częściach podręcznik omawia: najistotniejsze obszary działalności banków i uwarunkowania zewnętrzne ich działalności, rozwój produktów i operacji bankowych, zarządzanie bankiem, zarządzanie ryzykiem bankowym.Ze względu na zakres zagadnień i poziom szczegółowości ich prezentacji w poszczególnych rozdziałach, a także zawartość programów nauczania, podręcznik jest przeznaczony przede wszystkim dla studentów studiów licencjackich.

Szeroki przegląd problematyki bankowości jako nauki o przedsiębiorstwie bankowym, jego otoczeniu i oddziaływaniu zjawisk o charakterze globalnym sprawia, że podręcznik jest również polecany studentom na poziomie magisterskim oraz praktykom, którym będzie pomocny w porządkowaniu, aktualizowaniu i poszerzaniu wiedzy o bankowości w gospodarce cyfrowej.

SPIS TREŚCI

Wstęp

CZĘŚĆ I
SYSTEM BANKOWY I JEGO OTOCZENIE

Rozdział 1
Banki i system bankowy
(Władysław L. Jaworski, Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, Anna Szelągowska)
1.1. Pojęcie banku (W.L. Jaworski, M. Iwanicz-Drozdowska)
1.2. System bankowy i rodzaje banków
(W.L. Jaworski, M. Iwanicz-Drozdowska, A. Szelągowska)
1.3. Modele systemu finansowego i rola banków
(W.L. Jaworski, M. Iwanicz-Drozdowska)
1.3.1. Udział w kreacji pieniądza
1.3.2. Udział w społecznym podziale pracy
1.3.3. Dokonywanie alokacji i transformacji środków
1.4. Sieć bezpieczeństwa finansowego (M. Iwanicz-Drozdowska)
1.5. Współczesne trendy w bankowości (M. Iwanicz-Drozdowska)
1.6. Kryzysy w XXI w. (M. Iwanicz-Drozdowska)
Pytania kontrolne

Rozdział 2
Polityka pieniężna banku centralnego i rynek pieniężny
(Władysław L. Jaworski, Anna Szelągowska)
2.1. Cele polityki pieniężnej
2.2. Instrumenty oddziaływania banku centralnego
2.3. Pieniądz cyfrowy banku centralnego
2.4. Mechanizmy transmisji impulsów polityki pieniężnej
2.5. Rynek pieniężny
Pytania kontrolne

Rozdział 3
Nadzór nad działalnością bankową w Polsce
(Małgorzata Iwanicz-Drozdowska)
3.1. Formy instytucjonalne sprawowania nadzoru nad działalnością bankową
3.2. Zakres zainteresowań instytucji nadzorującej działalność bankową
3.3. Regulacje ostrożnościowe
Pytania kontrolne

Rozdział 4
System gwarantowania depozytów i przymusowej restrukturyzacji
(Małgorzata Iwanicz-Drozdowska)
4.1. Cele i geneza
4.2. Rozwiązania przyjęte w Polsce
Pytania kontrolne

CZĘŚĆ II
OPERACJE BANKOWE (Anna Szelągowska)

Rozdział 1
Istota i rodzaje operacji bankowych
1.1. Istota operacji bankowych
1.2. Klasyfikacje operacji bankowych
Pytania kontrolne

Rozdział 2
Operacje finansujące działalność banków
2.1. Operacje depozytowe
2.1.1. Rachunki rozliczeniowe
2.1.2. Rachunki lokat terminowych oraz rachunki terminowych lokat oszczędnościowych
2.1.3. Rachunki oszczędnościowe
2.1.4. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe
2.1.5. Rachunki rodzinne
2.1.6. Rachunki powiernicze
2.2. Lokaty międzybankowe
2.3. Emisje bankowych papierów wartościowych
Pytania kontrolne

Rozdział 3
Finansowanie i prefinansowanie klientów
3.1. Finansowanie bezpośrednie
3.1.1. Kredyty i pożyczki
3.1.2. Faktoring i forfaiting
3.2. Finansowanie pośrednie
3.2.1. Gwarancje bankowe
3.2.2. Poręczenia
3.3. Organizowanie finansowania
Pytania kontrolne

Rozdział 4
Operacje rozliczeniowe
4.1. Rozliczeniowe operacje gotówkowe
4.1.1. Wpłata gotówki na rachunek wierzyciela
4.1.2. Przekazy pieniężne
4.1.3. Skup i sprzedaż walut
4.2. Rozliczeniowe operacje bezgotówkowe
4.2.1. Rozliczenia międzybankowe
4.2.2. Rodzaje rozliczeń bezgotówkowych
4.3. Bankowość alternatywna {shadow banking)
Pytania kontrolne

CZĘŚĆ III
ZARZĄDZANIE BANKIEM

Rozdział 1
Cele działalności bankowej
(Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, Władysław L. Jaworski)
1.1. Generowanie zysku
1.2. Zachowanie bezpieczeństwa
Pytania kontrolne

Rozdział 2
Kapitał własny banku (Małgorzata Iwanicz-Drozdowska)
2.1. Kategorie i funkcje kapitałów własnych
2.2. Rola kapitałów własnych w działalności bankowej
Pytania kontrolne

Rozdział 3
Kanały dystrybucji i produkty (Anna Szelągowska)
3.1. Dystrybucja produktów i usług bankowych
3.2. Tradycyjne placówki bankowe vs. oddziały wirtualne
3.3. E-dystrybucja usług bankowych
3.3.1. Bankowość terminalowa i e-POS
3.3.2. Bankowość internetowa
3.3.3. Bankowość telefoniczna
3.3.4. Bankowość mobilna
3.4. Polityka cenowa
3.5. Promocja banku i jego produktów
Pytania kontrolne

Rozdział 4
Ocena działalności banku na podstawie sprawozdania finansowego
(Małgorzata Iwanicz-Drozdowska)
4.1. Cel oceny
4.2. Sprawozdanie finansowe
4.3. Metody oceny kondycji banku na podstawie sprawozdań finansowych
4.3.1. Analiza wstępna
4.3.2. Analiza pogłębiona
Pytania kontrolne

CZĘŚĆ IV
RYZYKO BANKOWE

Rozdział 1
Pojęcie i rodzaje ryzyka bankowego
(Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, Zofia Zawadzka)
1.1. Pojęcie ryzyka bankowego
1.2. Przyczyny występowania ryzyka w działalności bankowej
1.3. Rodzaje ryzyka
1.4. Zarządzanie ryzykiem bankowym
Pytania kontrolne

Rozdział 2
Ryzyko płynności (Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, Zofia Zawadzka)
2.1. Istota ryzyka płynności
2.2. Przyczyny braku płynności
2.3. Teoretyczne reguły zachowania płynności
2.4. Metody pomiaru ryzyka płynności
2.4.1. Luka płynności
2.4.2. Urealnione zestawienie luki płynności
2.5. Płynność bieżąca i strukturalna
2.6. Metody zarządzania płynnością
Pytania kontrolne

Rozdział 3
Ryzyko kredytowe (Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, Zofia Zawadzka)
3.1. Istota ryzyka kredytowego
3.2. Indywidualne ryzyko kredytowe i ryzyko portfela
3.3. Ocena indywidualnego ryzyka kredytowego
3.3.1. Badanie zdolności kredytowej przedsiębiorstw
3.3.2. Badanie zdolności kredytowej osób fizycznych
3.3.3. Ocena ryzyka w transakcjach międzybankowych
3.3.4. Zabezpieczenie kredytowe
3.3.5. Analiza po udzieleniu kredytu
3.4. Zarządzanie portfelem kredytowym
Pytania kontrolne

Rozdział 4
Ryzyko kraju (Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, Zofia Zawadzka)
4.1. Istota ryzyka kraju
4.2. Zarządzanie ryzykiem kraju
Pytania kontrolne

Rozdział 5
Ryzyko stopy procentowej
(Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, Zofia Zawadzka)
5.1. Pojęcie ryzyka stopy procentowej
5.2. Przyczyny zagrożenia ryzykiem stopy procentowej
5.3. Metody kwantyfikacji ryzyka stopy procentowej
5.3.1. Metoda luki
5.3.2. Analiza okresowa (duratiori)
5.4. Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej
Pytania kontrolne

Rozdział 6
Ryzyko walutowe (Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, Zofia Zawadzka)
6.1. Istota ryzyka walutowego
6.2. Rodzaje kursów walutowych
6.3. Kwantyfikacja ryzyka walutowego
6.4. Strategie zarządzania ryzykiem walutowym
Pytania kontrolne

Rozdział 7
Ryzyko operacyjne (Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, Anna Szelągowska)
7.1. Źródła i definicje
7.2. Metody oceny
7.3. Oszustwa (defraudacje)
7.4. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
Pytania kontrolne

Rozdział 8
Modele VaR (Małgorzata Iwanicz-Drozdowska)
8.1. Podstawy wartości zagrożonej
8.2. Szacowanie VaR
8.3. Sprawdzanie wiarygodności modelu i wytrzymałości banku
Pytania kontrolne

Bibliografia

Kod wydawnictwa: 978-83-8175-460-6

Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Produkty powiązane

Kontakt

Księgarnia Ekonomiczna Kazimierz Leki Sp. z o.o.

ul. Grójecka 67

02-094 Warszawa

NIP: 7010414095

Tel. 22 822 90 41

www.24naukowa.com.pl

naukowa@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl