Dodano produkt do koszyka

Promocja

BANKOWOŚĆ CENTRALNA W GLOBALNEJ GOSPODARCE ŚWIATOWEJ

BANKOWOŚĆ CENTRALNA W GLOBALNEJ GOSPODARCE ŚWIATOWEJ

IRENA PYKA, ALEKSANDRA NOCOŃ

Wydawnictwo: UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KATOWICACH

Cena: 54.90 zł 49.41 brutto

Koszty dostawy:
  • Paczkomaty InPost 14.99 zł brutto
  • Poczta Polska - odbiór w punkcie 9.99 zł brutto
  • Poczta Polska - przedpłata 15.99 zł brutto
  • Poczta Polska - pobranie 19.99 zł brutto
  • Kurier DHL - przedpłata 18.99 zł brutto
  • Kurier DHL - pobranie 21.99 zł brutto
  • Odbiór osobisty - UWAGA - uprzejmie prosimy poczekać na informację z księgarni o możliwości odbioru zamówienia - 0.00 zł brutto

Opis

Opis produktu

ISBN: 978-83-7875-422-0

272 stron
format: B5
oprawa: miękka
Rok wydania: 2017

Obserwowane w bankowości centralnej zmiany stały się zasadniczym powodem przygotowania opracowania, skupionego na aktualizacji wiedzy o funkcjonowaniu banków centralnych w globalnej gospodarce światowej. Zasadniczym celem publikacji jest kompleksowe ujęcie funkcji i zadań banków centralnych. Ich prezentacja ukierunkowana na kształcenie zawodowe wymagała możliwie prostego systemu narracji, co w przypadku szeroko zakrojonej i skomplikowanej działalności współczesnych banków centralnych nie jest zadaniem prostym. Autorki, korzystając z własnego doświadczenia dydaktycznego i badawczego, zaproponowały układ treści obejmujący dziesięć rozdziałów. W rozdziale pierwszym przedstawiono ewolucję bankowości centralnej oraz przemiany podstawowych funkcji i zadań władz monetarnych, dokonujące się w poszczególnych okresach ich rozwoju. Rozdział drugi traktuje o roli banków centralnych w systemie bankowym gospodarki globalnej. W rozdziale trzecim scharakteryzowano zakres odpowiedzialności i niezależności banku centralnego. Rozdział czwarty odnosi się do kwestii emisji pieniądza, jak również kontroli wielkości podaży pieniądza bankowego. Rozdział piąty prezentuje strategie, rodzaje oraz cele polityki monetarnej banku centralnego. W rozdziale szóstym przedstawiono instrumenty polityki monetarnej banków centralnych, zarówno te klasyczne - wykorzystywane przez banki centralne na przestrzeni wielu dekad, jak i niekonwencjonalne, zastosowane w reakcji na globalny kryzys finansowy. Przedmiotem uwagi rozdziału siódmego stała się polityka stopy procentowej, w tym mechanizm jej funkcjonowania na rynku międzybankowym oraz rola rezerwy obowiązkowej, będącej narzędziem wsparcia dla polityki stóp procentowych. W rozdziale ósmym przedstawiono założenia polityki kursów walutowych banków centralnych, określając zakres ich odpowiedzialności za poziom kursu walutowego oraz rolę interwencji walutowych w stabilizowaniu sektora bankowego. Następnie w rozdziale dziewiątym sprecyzowano istotę polityki rezerw walutowych, określono też metody zarządzania oraz założenia optymalizacji poziomu rezerw walutowych. Wskazano także koszty i korzyści utrzymywania rezerw walutowych przez bank centralny. Rozdział dziesiąty, ostatni, odnosi się do działalności władz monetarnych na rynku papierów wartościowych.

SPIS TREŚCI

Wstęp Rozdział I

Geneza i przesłanki zmian bankowości centralnej 1. Pierwsze banki centralne 2. Podstawowe funkcje współczesnych banków centralnych 3. Ewolucja zadań największych banków centralnych w gospodarce globalnej

Doświadczenia z globalnego kryzysu finansowego 4. Instytucjonalne aspekty w działalności współczesnych banków centralnych

Rozdział II

Rola banków centralnych w systemie bankowym gospodarki globalnej 1. System bankowy a sektor bankowy 2. Funkcje i modele systemów bankowych3. Europejski System Banków Centralnych. Analiza przypadku 4. Współczesne banki centralne w sieci bezpieczeństwa finansowego 5. Rola banków centralnych w nadzorowaniu sektora bankowego. Kierunki zmian 6. Odpowiedzialność banków centralnych za stabilność systemu finansowego 7. Działalność banków centralnych na rzecz systemu płatniczego

Rozdział III

Bank centralny w roli instytucji publicznej 1. Pojęcie i zakres odpowiedzialności banku centralnego 2. Niezależność banku centralnego 3. Przejrzystość polityki monetarnej 4. Informacja i komunikacja z rynkami finansowymi5. Statystyka i sprawozdawczość finansowa banków centralnych 6. Ryzyko w działalności banków centralnych

Rozdział IV

Zasady emisji i kontroli podaży pieniądza bankowego 1. Pojęcie, cechy i rodzaje współczesnego pieniądza 2. Kreacja pieniądza bankowego 3. Definicja i pomiar podaży pieniądza4. Podaż pieniądza w teorii mnożnika 5. Strukturalne podejście do podaży pieniądza 6. Bank centralny jako kredytodawca ostatniej instancji

Rozdział V

Polityka monetarna banku centralnego 1. Pojęcie i ewolucja celów polityki pieniężnej 2. Rodzaje polityki pieniężnej 3. Strategia bezpośredniego celu inflacyjnego. Strategie polityki monetarnej4. Stabilność finansowa w polityce monetarnej banków centralnych5. Polityka monetarna a polityka makroostrożnościowa współczesnych banków centralnych

Rozdział VI Instrumenty polityki monetarnej banków centralnych 1. Pojęcie i klasyfikacja instrumentów polityki monetarnej 2. Klasyczne instrumenty polityki monetarnej 3. Operacje otwartego rynku 4. Zastosowanie papierów wartościowych w polityce monetarnej banków centralnych 4.1. Zastosowanie papierów wartościowych przez NBP 4.2. Wykorzystanie papierów wartościowych w polityce monetarnej EBC 5. Niekonwencjonalne instrumenty polityki monetarnej. Przesłanki wykorzystania.Analiza przypadków 6. Programy wykupu papierów wartościowych

Rozdział VII Polityka stopy procentowej w bankach centralnych 1. Zastosowanie stopy procentowej w polityce monetarnej banku centralnego 2. Stopy procentowe kontrolowane przez bank centralny 3. Mechanizm stopy procentowej na rynku międzybankowym 4. Polityka stóp procentowych bliskich zera w wybranych bankach centralnych 5. Rezerwa obowiązkowa jako instrument wsparcia polityki stóp procentowych

Rozdział VIII Polityka kursów walutowych współczesnych banków centralnych 1. Reżim kursowy a odpowiedzialność banku centralnego za poziom kursu walutowego 2. Determinanty polityki kursowej w gospodarce globalnej 3. Polityka kursowa EBC 4. Interwencje walutowe banków centralnych w gospodarce globalnej5. Kryzysy walutowe a polityka pieniężna banków centralnych

Rozdział IX

Polityka rezerw walutowych współczesnych banków centralnych 1. Pojęcie i składniki rezerw walutowych w bankach centralnych 2. Optymalizacja poziomu rezerw walutowych 3. Zarządzanie rezerwami walutowymi 4. Koszty i korzyści utrzymywania rezerw walutowych5. Rezerwy walutowe w strefie euro6. Zarządzanie rezerwą walutową w Polsce

Bibliografia

Spis rysunków

Spis tabel

Spis wykresów

Kod wydawnictwa: 978-83-7875-422-0

Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Produkty powiązane

Kontakt

Księgarnia Ekonomiczna Kazimierz Leki Sp. z o.o.

ul. Grójecka 67

02-094 Warszawa

NIP: 7010414095

Tel. 22 822 90 41

www.24naukowa.com.pl

naukowa@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl