Dodano produkt do koszyka

Promocja

ANALIZA TWORZENIA I PODZIAŁU DOCHODÓW NA PODSTAWIE MODELU WIELOSEKTOROWEGO

Cena po rabacie to najniższa cena z 30 dni przed obniżką

ANALIZA TWORZENIA I PODZIAŁU DOCHODÓW NA PODSTAWIE MODELU WIELOSEKTOROWEGO

JAKUB BORATYŃSKI

Wydawnictwo: UNIWERSYTET ŁÓDZKI

Cena: 38.75 zł 34.88 brutto

Koszty dostawy:
  • Paczkomaty InPost 14.99 zł brutto
  • Poczta Polska - odbiór w punkcie 9.99 zł brutto
  • Poczta Polska - przedpłata 15.99 zł brutto
  • Poczta Polska - pobranie 19.99 zł brutto
  • Kurier FEDEX - przedpłata 16.99 zł brutto
  • Kurier DHL - przedpłata 18.99 zł brutto
  • Kurier DHL - pobranie 21.99 zł brutto
  • Odbiór osobisty - UWAGA - uprzejmie prosimy poczekać na informację z księgarni o możliwości odbioru zamówienia - 0.00 zł brutto

Opis

Opis produktu

ISBN: 978-83-7525-324-5

stron: 238

format: B5

oprawa: miękka

rok wydania: 2009

 

Praca składa się z pięciu rozdziałów oraz dwóch załączników. W pierwszym rozdziale omawiana jest koncepcja opisu tworzenia i podziału dochodów przyjęta w Systemie Rachunków Narodowych. Przedstawiana jest idea okrężnego obiegu dochodów i jego zapisu w ramach sekwencji rachunków lub w postaci macierzy rachunków społecznych. Drugi rozdział zawiera przegląd teoretycznych ujęć problematyki tworzenia i podziału dochodów. W szczególności omawiane jest podejście keyenesistowskie oraz zasady konstrukcji modeli wielosektorowych. W trzecim rozdziale opisywana jest konstrukcja wielosektorowego modelu polskiej gospodarki, na podstawie którego przeprowadzane są analizy empiryczne. Rozdział czwarty zawiera omówienie wyników analiz mnożnikowych (symulacji kontrfaktycznych), odnoszących się do pierwszego celu pracy. Z kolei rozdział piąty poświęcony jest dekompozycji strukturalnej, służącej określeniu źródeł zmian dochodów sektorów instytucjonalnych oraz nierówności dochodowych w ujęciu retrospektywnym (drugi cel pracy). Załączniki zawierają, kolejno, pełną specyfikację równań finansowego bloku modelu oraz tablice wyników analiz mnożnikowych (uzupełnienie rozdziału czwartego).

SPIS TREŚCI

Rozdział 1
Tworzenie i podział dochodów w Systemie Rachunków Narodowych
1.1. Wprowadzenie
1.2. Podstawowe elementy Systemu Rachunków Narodowych.
1.2.1. Jednostki i sektory instytucjonalne
1.2.2. Jednostki rodzaju działalności i gałęzie
1.2.3. Transakcje
1.2.4. Wycena i czas rejestracji transakcji
1.3. Sekwencja rachunków jako obraz okrężnego obiegu dochodów
1.3.1. Rachunek produkcji
1.3.2. Rachunek tworzenia dochodów
1.3.3. Rachunek podziału pierwotnego dochodów
1.3.4. Rachunek podziału wtórnego dochodów
1.3.5. Rachunek wykorzystania dochodów do dyspozycji
1.3.6. Rachunek kapitałowy
1.3.7. Okrężny obieg dochodów w gospodarce.
1.4. Tablice przepływów międzygałęziowych
1.5. Rachunki narodowe w postaci macierzowej. Macierze SAM
1.5.1. Struktura macierzy SAM
1.5.2. Alternatywne rozwiązania konstrukcji SAM
1.6. Konstrukcja bazy danych modelu
1.7. Tworzenie i podział dochodów - alternatywne interpretacje
1.8. Podsumowanie
Rozdział 2
Tworzenie i podział dochodów w ujęciach teoretycznych
2.1. Wprowadzenie
2.2. Perspektywa historyczna
2.3. Współczesne nurty badań i ujęcia teoretyczne
2.3.1. Tworzenie dochodów - zasada krańcowej produkcyjności i jej modyfikacje
2.3.2. Elementy krytyki koncepcji krańcowej produkcyjności
2.3.3. Podział dochodów w perspektywie długookresowej
2.3.4. Podział dochodów a tempo wzrostu gospodarczego
2.3.5. Źródła nierówności płacowych
2.3.6. Podział dochodów jako konflikt
2.3.7. Ekonomia dobrobytu i problematyka redystrybucji dochodów
2.3.8. Keynesistowskie modele podziału
2.4. Wielosektorowe empiryczne modele gospodarki
2.5. Modele równowagi ogólnej
2.6. Modele keynesistowskie i modele input-output
2.6.1. Fundamenty modeli keynesistowskich
2.6.2. Postkeynesowska teoria podziału Kaldora-Pasinettiego
2.6.3. Model Miyazawy-Masegiego
2.6.4. Model mnożnikowy SAM
2.6.5. Kosztowe modele cen
2.6.6. Modele zintegrowane typu INFORUM
2.7. Podsumowanie
Rozdział 3
Wielosektorowy model tworzenia i podziału dochodów w gospodarce narodowej
3.1. Wprowadzenie
3.2. Podstawowe założenia modelu
3.3. Modelowanie oparte na tożsamościach - założenia
3.4. Schemat modelu
3.5. System równań produkcji i importu
3.5.1. Produkcja globalna
3.5.2. Marże w równaniach produkcji
3.5.3. Import
3.5.4. Uwagi dotyczące zapisu równań modelu.
3.6. System równań cen
3.6.1. Podatki pośrednie i marże w modelu cen
3.6.2. VAT w modelu cen
3.7. Model produkcji i model cen a dane empiryczne.
3.8. Deflatory dla kategorii zagregowanych
3.8.1. Deflatory odpowiadające rozwiązaniu bazowemu
3.8.2. Rozwiązanie bazowe a dane GUS
3.8.3. Deflatory w symulacjach
3.9. Równania wartości dodanej i "podaży pozostałej"
3.9.1. Wartość dodana
3.9.2. ,,Podaż pozostała"
3.10. System równań podziału dochodów
3.11. Zamknięcie modelu i wielkości rezydualne
3.11.1. Konsumpcja i oszczędności
3.11.2. Wierzytelności netto sektorów instytucjonalnych
3.12. Zmienne sfery finansowej w ujęciu realnym
3.13. Zastosowania i możliwe rozszerzenia modelu
3.13.1. Analizy mnożnikowe
3.13.2. Dekompozycja strukturalna
3.13.3. Możliwe rozszerzenia modelu
3.14. Komputerowa implementacja modelu
3.15. Podsumowanie
Rozdział 4
Symulacje dochodowych efektów zmian popytu, podatków i cen
4.1. Wprowadzenie
4.2. Wpływ zmian popytu finalnego na podział dochodów
4.2.1. Efekty wzrostu eksportu
4.2.2. Efekty wzrostu inwestycji
4.2.3. Efekty wzrostu spożycia rządowego
4.2.4. Porównanie wyników dla kolejnych lat próby
4.3. Efekty wprowadzenia jednolitej stawki VAT na poziomie 15%
4.3.1. Zakres zmian stawek VAT
4.3.2. Efekty dochodowe
4.3.3. Zmiany VAT a wpływy podatkowe.
4.4. Efekty wzrostu cen importu 010%
4.5. Podsumowanie
Rozdział 5
Determinanty zmian dochodów sektorów instytucjonalnych w ujęciu retrospektywnym
5.1. Wprowadzenie
5.2. Zróżnicowanie dochodów gospodarstw domowych
5.2.1. Pomiar nierówności dochodowych.
5.2.2. Definicja grup decylowych
5.2.3. Charakterystyka zróżnicowania dochodów w latach 1995-2002
5.2.4. Skale ekwiwalentności
5.2.5. Nierówności dochodowe - tło międzynarodowe.
5.3. Założenia dekompozycji strukturalnej
5.4. Czynniki zmian nierówności dochodowych w Polsce
5.4.1. Nierówności dochodowe: efekty zmian w sferze produkcji i tworzenia dochodów
5.4.2. Nierówności dochodowe: efekty zmian w sferze podziału pierwotnego
5.4.3. Nierówności dochodowe: efekty zmian w sferze redystrybucji
5.5. Determinanty zmian realnych dochodów gospodarstw domowych w 1. i 10. grupie decylowej
5.5.1. Dochody gospodarstw domowych: efekty zmian w sferze produkcji
5.5.2. Dochody gospodarstw domowych: efekty zmian w sferze tworzenia dochodów
5.5.3. Dochody gospodarstw domowych: efekty zmian w sferze podziału pierwotnego
5.5.4. Dochody gospodarstw domowych: efekty zmian w sferze redystrybucji
5.5.5. Dochody gospodarstw domowych: zagregowane wyniki dekompozycji strukturalnej
5.6. Źródła zmian dochodów podatkowych sektora rządowego
5.6.1. Wpływy podatkowe: efekty zmian w sferze produkcji
5.6.2. Wpływy podatkowe: efekty zmian w sferze tworzenia dochodów
5.6.3. Wpływy podatkowe: efekty zmian w sferze podziału dochodów
5.6.4. Wpływy podatkowe: zagregowane wyniki dekompozycji strukturalnej
5.7. Determinanty zmian dochodów przedsiębiorstw
5.7.1. Dochody przedsiębiorstw: efekty zmian w sferze produkcji i tworzenia dochodów
5.7.2. Dochody przedsiębiorstw: efekty zmian w sferze podziału dochodów
5.7.3. Dochody przedsiębiorstw: zagregowane wyniki dekompozycji strukturalnej
5.8. Podsumowanie
Dodatek A
Równania sfery finansowej modelu
A.1. Uwagi wstępne
A2. Oznaczenia zmiennych
A3. Deflatory
A4. Zmienne egzogeniczne
A5. Równania podziału dochodów
A6. Równania zagregowanej konsumpcji, oszczędności i wierzytelności netto sektorów instytucjonalnych
A.7. Zmienne bloku finansowego w ujęciu realnym.
Dodatek B
Wyniki analiz mnożnikowych
B.1. Wzrost zagregowanego eksportu o 10% sumy egzogenicznego popytu finalnego
B.2. Wzrost zagregowanych inwestycji o 10% sumy egzogenicznego popytu finalnego
B.3. Wzrost zagregowanego spożycia rządowego o 10% sumy egzogenicznego popytu finalnego
BA. Ujednolicenie stawek VAT na poziomie 15% .
B.5. Wzrost cen importu 010%

Kod wydawnictwa: 978-83-7525-324-5

Opinie, recenzje, testy:

Ten produkt nie ma jeszcze opinii

Twoja opinia

aby wystawić opinię.

Ocena:
  • Wszystkie pola są wymagane
Zapytaj o produkt

Produkty powiązane

Kontakt

Księgarnia Ekonomiczna Kazimierz Leki Sp. z o.o.

ul. Grójecka 67

02-094 Warszawa

NIP: 7010414095

Tel. 22 822 90 41

www.24naukowa.com.pl

naukowa@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl